Про внесення змін до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова від 04.08.2010719
Документ 719-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.08.2010
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2010 р. N 719
Київ
Про внесення змін до Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом
громадян, в тому числі військовослужбовців
та осіб рядового і начальницького складу,
які відповідно до законодавства мають право
на його отримання, зокрема шляхом надання
державної підтримки для будівництва і придбання
доступного житла, та для здійснення компенсації
Державній іпотечній установі витрат
на придбання квартир для забезпечення житлом
окремих категорій громадян

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку використання у 2010 році коштів
Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом громадян, в тому
числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького
складу, які відповідно до законодавства мають право на його
отримання, зокрема шляхом надання державної підтримки для
будівництва і придбання доступного житла, та для здійснення
компенсації Державній іпотечній установі витрат на придбання
квартир для забезпечення житлом окремих категорій громадян,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня
2010 р. N 509 ( 509-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р.,
N 48, ст. 1583), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 59

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2010 р. N 719
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду
для забезпечення житлом громадян,
в тому числі військовослужбовців та осіб рядового
і начальницького складу, які відповідно
до законодавства мають право на його отримання,
зокрема шляхом надання державної підтримки
для будівництва і придбання доступного житла,
та для здійснення компенсації
Державній іпотечній установі витрат
на придбання квартир для забезпечення житлом
окремих категорій громадян
( 509-2010-п )

1. У пункті 2:
в абзаці першому цифри "1 040 000" замінити цифрами
"390 000";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Джерелами покриття бюджетних коштів є надходження від
цільового розміщення державних цінних паперів, приватизації
державного майна та інші надходження, безпосередньо пов'язані з
процесом приватизації та кредитуванням підприємств, а також кошти,
які надходитимуть від сплати штрафів, пені та неустойки за
невиконання власниками приватизованих об'єктів умов договорів
купівлі-продажу, а у разі їх недостатності - кошти, отримані від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що
підлягають приватизації, або від повернення коштів, які надавалися
на поворотній основі.".
2. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
"3. Головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 55 260,841
тис. гривень, виділених відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 7 квітня 2010 р. N 292 ( 292-2010-п ) "Питання
використання коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення житлом
військовослужбовців" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 25,
ст. 982), є Міноборони, яке використовує бюджетні кошти відповідно
до зазначеної постанови ( 292-2010-п ). Головним розпорядником
бюджетних коштів у сумі 334 739,159 тис. гривень є Мінрегіонбуд,
який:".

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...