Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік, Ставки від 18.01.200372
Документ 72-2003-п, поточна редакція — Редакція від 22.12.2017, підстава 998-2017-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 січня 2003 р. N 72
Київ
Про затвердження мінімальних ставок
винагороди (роялті) за використання
об'єктів авторського права і суміжних прав
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 957 ( 957-2011-п ) від 14.09.2011
N 998 ( 998-2017-п ) від 13.12.2017 }

Відповідно до статей 15 і 37 Закону України "Про авторське
право і суміжні права" ( 3792-12 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити мінімальні ставки:
1) авторської винагороди (роялті) за:
публічне виконання, публічний показ, публічне сповіщення або
ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) творів науки,
літератури і мистецтва (додаток 1);
відтворення і (або) опублікування творів, зафіксованих у
фонограмах і (або) відеограмах, комерційний прокат їх примірників
(додаток 2);
відтворення і (або) опублікування творів образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва (додаток 3);
використання, у тому числі відтворення, творів архітектури
(додаток 4);
відтворення і (або) опублікування примірників творів
наукової, художньої, публіцистичної та іншої літератури і
музичного мистецтва, зафіксованих поліграфічним способом
(додаток 5);
2) винагороди (роялті):
виконавцям за публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне
публічне сповіщення) виконань, зафіксованих в опублікованих без
комерційної мети фонограмах і (або) відеограмах, за публічне
сповіщення у прямому ефірі незафіксованих у фонограмах і (або)
відеограмах виконань (додаток 6);
виробникам фонограм, виробникам відеограм за публічне
сповіщення або ретрансляцію (повторне публічне сповіщення) їх
фонограм і (або) відеограм, опублікованих без комерційної мети
(додаток 7).
2. Уповноважити Міністерство економічного розвитку і торгівлі
разом з Міністерством культури давати роз'яснення з питань
застосування цієї постанови. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 957
( 957-2011-п ) від 14.09.2011, N 998 ( 998-2017-п ) від
13.12.2017 }
3.Визнати такими, що втратили чинність, постанови Ради
Міністрів УРСР та Кабінету Міністрів України згідно з переліком,
що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд.28

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 72
МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ
авторської винагороди (роялті) за публічне виконання,
публічний показ, публічне сповіщення або ретрансляцію
(повторне публічне сповіщення) творів науки,
літератури і мистецтва
------------------------------------------------------------------ Вид твору | Ставка винагороди (роялті)* ------------------------------------------------------------------ А. За публічне виконання творів літератури і мистецтва
1. П'єса, у тому числі для дітей
у прозі 8
з них:
автору п'єси 4
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
у віршах** 9
з них:
автору п'єси 5
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
2. П'єса в ляльковому виконанні
у прозі 9
з них:
автору п'єси 3
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 5
у віршах** 10
з них:
автору п'єси 4
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 5
Інсценізація
3. Інсценізація твору, що не
охороняється авторським правом 7
з них:
автору інсценізації 2
перекладачу літературного
твору (у разі коли
переклад літературного
твору охороняється
авторським правом) 1
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
4. Інсценізація твору, що
охороняється авторським правом 8,5
з них:
автору літературного твору 2
автору інсценізації 2
режисеру-постановнику 1
перекладачу літературного
твору (у разі коли
переклад літературного
твору охороняється
авторським правом) 0,5
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
Драматичні твори у перекладі
5. Переклад п'єси, яка не
охороняється авторським правом 6,5
у прозі
з них:
перекладачу 2
автору проміжного
перекладу (у разі коли
проміжний переклад п'єси
охороняється авторським
правом) 0,5
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
у віршах** 6,5
з них:
перекладачу 2,5
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
6. Переклад п'єси, яка
охороняється авторським правом
у прозі 9,5
з них:
автору п'єси 3
перекладачу 2
автору проміжного
перекладу
(у разі коли проміжний
переклад п'єси
охороняється авторським
правом) 0,5
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
у віршах** 10,5
з них:
автору п'єси 4
перекладачу 2,5
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
7. Переклад інсценізації, яка
охороняється авторським правом 9,5
з них:
автору інсценізації 1,5
перекладачу інсценізації 2
автору літературного твору
(у разі коли літературний
твір охороняється
авторським правом) 1,5
режисеру-постановнику 1
перекладачу літературного
твору (у разі коли переклад
літературного твору
охороняється авторським
правом) 0,5
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
Музично-драматичні твори
8. Опера 11
з них:
автору музики (композитору) 4
автору лібрето 2
хореографу 1
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
9. Опера з перекладом лібрето 12
з них:
автору музики (композитору) 4
автору лібрето 1,5
перекладачу лібрето 1
автору проміжного перекладу 0,5
хореографу 1
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
10. Балет 12,5
з них:
автору музики (композитору) 4
автору лібрето 1,5
хореографу 3
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
11. Оперета, музична комедія, мюзикл 10
з них:
автору музики (композитору) 2,5
автору п'єси 2,5
хореографу 1
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
12. Оперета, музична комедія,
мюзикл з перекладом тексту 11,5
з них:
автору музики (композитору) 3
автору п'єси 2
перекладачу п'єси 1
автору проміжного перекладу
(у разі коли проміжний
переклад п'єси
охороняється авторським
правом) 0,5
хореографу 1
режисеру-постановнику 1
художнику-сценографу
і художнику по костюмах 3
13. Музика, написана спеціально
для драматичного твору 2
14. Збірна музика, що супроводжує 1
драматичні твори (за кожний акт,
що супроводжується
музикою)
Концертні, естрадні, циркові, танцювальні та інші програми
15. Концерт із симфонічних, 14
вокально-симфонічних, (за всю програму)
камерних творів і творів
для народних інструментів
16. Концерти з інших творів, 5
крім зазначених у пункті (за всю програму)
15, у тому числі естрадні,
музичні, літературні,
концерти народних пісень,
свята новорічної ялинки,
бали, програми вар'єте тощо
17. Циркова програма 1
(за всю програму)
18. Пантоміма, феєрія, балет, 1
що тривають не менше ніж (за кожний відділ)
протягом одного
самостійного відділу в
цирковій програмі
19. Сюжетний атракціон, що 1
триває не менше ніж (за кожний відділ)
протягом одного
самостійного відділу в
цирковій програмі
20. Оригінальна музика, 0,5
написана спеціально для (за кожний відділ)
супроводження циркової
пантоміми, феєрії, балету,
атракціону, що триває не
менше ніж протягом одного
самостійного відділу
21. Музичні твори з текстом 4 відсотки суми валового
або без тексту (як у разі збору, одержаного від
виконання творів продажу квитків
виконавцями, так і в разі
виконання примірників
творів у запису у місцях з
платним входом)

22. Музичні твори з текстом 1 відсоток доходів,
або без тексту, літературні одержаних з того виду
твори (як у разі виконання діяльності, у процесі
творів виконавцями, так і в якої відбувається
разі виконання примірників використання творів,
творів у запису у місцях з а у разі відсутності
безплатним входом) таких доходів
2,5 відсотка загальної
суми витрат
організатора на
проведення заходу
23. Музичні твори з текстом і 2 відсотки суми валового
без тексту як супровід збору, одержаного від
спортивних змагань, продажу квитків
показових виступів
спортсменів, показу мод з
платним входом
24. Театралізовані, естрадні, 6 відсотків суми
новорічні ялинкові вистави валового збору,
з наскрізним сюжетом одержаного від продажу
квитків
Б. За публічний показ аудіовізуальних творів та інших творів, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах
25. Твори науки, літератури і
мистецтва (у разі
публічного показу
примірників аудіовізуальних
творів та інших творів,
зафіксованих у фонограмах і
(або) відеограмах):
у місцях з платним входом 5 відсотків суми
валового збору,
одержаного від продажу
квитків
у місцях з безплатним 2,5 відсотка доходів,
входом одержаних з того виду
діяльності, у процесі
якої відбувається
використання творів,
а у разі відсутності
таких доходів
2,5 відсотка загальної
суми витрат на
проведення зазначеного
виду публічного показу
В. За публічне сповіщення або ретрансляцію (повторне
публічне сповіщення) творів науки, літератури і
мистецтва, у тому числі зафіксованих у
фонограмах і (або) відеограмах
26. Твори науки, літератури і 2 відсотки доходів,
мистецтва, публічне одержаних з того виду
сповіщення яких діяльності, у процесі
здійснюється у передачах якої відбувається
ефірного, супутникового публічне сповіщення
телебачення або зазначених передач або
радіомовлення творів
27. Твори науки, літератури і 5 відсотків доходів,
мистецтва, у тому числі одержаних з того виду
комп'ютерні програми та діяльності, у процесі
бази даних, публічне якої відбувається
сповіщення яких публічне сповіщення
здійснюється у передачах зазначених передач або
кабельного телебачення і творів
(або) радіомовлення чи
через мережу Інтернет
__________________
* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток суми
валового збору, що надходить від продажу квитків за публічне
виконання одного твору або програми, чи доходів, одержаних з того
виду діяльності, у процесі провадження якої відбувається
використання творів, а у разі відсутності таких доходів -
загальної суми витрат на проведення заходу, під час здійснення
якого відбувається використання твору літератури і (або)
мистецтва.
** Твір вважається написаним віршами, якщо не менше ніж
половина тексту, що виголошується зі сцени, викладена у віршованій
формі (римованим, білим чи вільним віршем).
Примітки: 1. У разі почергового або одночасного використання
творів літератури і мистецтва, зазначених у пунктах
16, 21, 22 і 25 цього додатка, мінімальні ставки
винагороди (роялті) нараховуються окремо за кожний
вид використання твору.
2. У разі коли твори, зазначені у пунктах 1, 2, 6, 8-12
цього додатка, складаються з двох актів, мінімальні
ставки винагороди (роялті) авторам п'єси, музики
(опера, балет, оперета, музична комедія, мюзикл),
лібрето збільшуються вдвічі, а з трьох і більше
актів - збільшуються втричі.
Кількість актів у творі та обсяг віршованого тексту
визначаються за відомостями, одержаними від автора,
його повіреного або від організації колективного
управління його майновими правами.
Наявність перерви (антракту) в спектаклі не впливає
на визначення кількості актів у творі.
3. Якщо спектакль складається з кількох одноактних чи
одноактного і багатоактного твору, авторська
винагорода (роялті) нараховується за кожний твір
окремо у розмірі не менше, ніж за визначеною для
нього мінімальною ставкою.
4. У разі коли твори, зазначені у пунктах 1-13 цього
додатка, виконуються впродовж двох і більше актів,
мінімальні ставки винагороди (роялті) авторам
інсценізації творів, проміжних перекладів творів,
перекладачам творів та їх інсценізацій,
режисерам-постановникам, хореографам збільшуються
вдвічі.
5. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за музику до
драматичних творів нараховуються за кожний акт, що
супроводжується музикою, незалежно від кількості
музичних номерів, а також від того, звучить музика у
прямому (безпосередньому) виконанні чи відтворюється
у запису.
6. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за п'єси для
дітей застосовуються не тільки дитячими, а й іншими
театрами.
За виконання п'єс для дітей, створених за мотивами
народних казок, застосовуються мінімальні ставки
винагороди (роялті), встановлені для оригінальних
творів (п'єс).
7. За виконання інсценізації, створеної за мотивами
власних творів, застосовуються мінімальні ставки
винагороди (роялті), встановлені для оригінальних
творів, якщо інсценізація створена без співавторства.
За виконання п'єс, створених за мотивами інших
творів, у тому числі творів народної творчості,
можуть застосовуватися мінімальні ставки винагороди
(роялті), встановлені для п'єс-інсценізацій.
8. Мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені
пунктами 1-14 цього додатка, застосовуються також у
разі концертного виконання твору.
9. Мінімальні ставки винагороди (роялті) для
художників-сценографів і художників по костюмах
розподіляються за договором між ними.
10. У разі коли у концертній програмі поряд з естрадними
творами виконується хоча б один великий симфонічний
чи вокально-симфонічний твір (симфонія, ораторія,
кантата, симфонічна поема чи увертюра,
інструментальний концерт з оркестром тощо) або
камерний твір великої форми (тріо, квартет, квінтет,
соната) чи багатоактний твір для народних
інструментів, застосовується мінімальна ставка
винагороди (роялті), встановлена пунктом 15 цього
додатка. В інших випадках виконання збірної
концертної програми, до якої входять як симфонічні,
вокально-симфонічні та камерні твори малих форм,
твори для народних інструментів, так і інші твори
(літературні, естрадні тощо), застосовується
мінімальна ставка винагороди (роялті), встановлена
пунктом 16 цього додатка.
11. За виконання циркових новорічних ялинкових вистав,
якщо вони спеціально створені для цирку,
застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті),
встановлені пунктом 18 цього додатка. Якщо у вартість
квитків на новорічні ялинкові вистави та аналогічні
заходи включається вартість подарунків, при
нарахуванні винагороди (роялті) вартість подарунків
із суми валового збору виключається.
12. Мінімальні ставки винагороди (роялті) за циркову
програму, встановлені пунктом 17 цього додатка,
застосовуються у разі, якщо її виконання здійснюється
на арені цирку чи концерт складається тільки з
циркових номерів. В інших випадках винагорода
(роялті) авторам циркових виступів у складі збірної
програми нараховується за мінімальними ставками,
встановленими пунктом 16 цього додатка.
13. При виконанні музичного твору, що охороняється
авторським правом і супроводжує спектакль
ляльок-маріонеток (без літературного тексту) та
виступи виконавців (артистів) оригінального жанру
(ілюзіоністів, психоекспериментаторів тощо),
застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті)
у розмірі 1 відсотка суми валового збору за весь
спектакль чи за кожне відділення концерту, в якому
виконується цей музичний твір.
14. При виконанні творів оригінального жанру, які
супроводжуються літературним текстом, застосовуються
мінімальні ставки винагороди (роялті), встановлені
пунктом 16 цього додатка.
15. Зазначена у цьому додатку винагорода (роялті)
нараховується і виплачується залежно від тривалості
публічного виконання, публічного показу, публічного
сповіщення або ретрансляції творів науки, літератури
і мистецтва.

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 72
МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ
авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або)
опублікування творів, зафіксованих у фонограмах і (або)
відеограмах, комерційний прокат їх примірників
------------------------------------------------------------------ Вид використання твору | Ставка винагороди (роялті) ------------------------------------------------------------------ 1. Відтворення і (або) 8 відсотків відпускної
опублікування творів, ціни* кожного
зафіксованих у фонограмах, відтвореного та
на всіх видах матеріальних належним чином
носіїв, випуск в обіг укомплектованого
виготовлених за межами примірника
України примірників творів
згідно з договорами на їх
імпорт
2. Відтворення і (або) 8 відсотків відпускної
опублікування творів, ціни* кожного
включаючи аудіовізуальні, відтвореного та
зафіксованих у відеограмах, належним чином
на всіх видах матеріальних укомплектованого
носіїв, випуск в обіг примірника
виготовлених за межами
України примірників творів
згідно з договорами на їх
імпорт
3. Комерційний прокат 5 відсотків суми,
примірників фонограм одержаної за
комерційний прокат
примірників фонограм
4. Комерційний прокат 5 відсотків суми,
примірників відеограм одержаної
за комерційний прокат
примірників відеограм
__________________
* Відпускна ціна - ціна першого продажу.
Примітка. У разі відтворення у примірниках фонограм і (або)
відеограм одночасно творів, що охороняються авторським
правом, а також тих, що не охороняються цим правом,
авторська винагорода при її нарахуванні зменшується
пропорційно тривалості (часу) звучання і (або)
демонстрації зафіксованих у цих примірниках творів, що
не охороняються авторським правом.

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 72
МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ
авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або)
опублікування творів образотворчого і
декоративно-ужиткового мистецтва
------------------------------------------------------------------ Вид твору | Ставка винагороди (роялті)* ------------------------------------------------------------------ Твори образотворчого мистецтва
1. Скульптура 3
2. Живопис 0,5
3. Графіка 5
4. Твори живопису, графіки, 1
скульптури, художньої (за партію промислової
фотографії, продукції)
декоративно-ужиткового
мистецтва, що
використовуються як елементи
оформлення промислової
продукції (шкатулок, коробок,
сумок, футлярів, пакетів,
упаковок, обкладинок, етикеток,
поштових марок, флаконів,
спортивних, кондитерських та
інших виробів)

Твори декоративно-ужиткового мистецтва
(твори декоративного призначення: скульптура малих форм, панно, вази, тарелі, тканини та інші предмети, призначені для оформлення приміщень; твори ужиткового призначення: посуд, столові набори, ювелірні вироби, вази, шкатулки,
скриньки, корзинки, ляльки, іграшки, меблі та інші
художньо оформлені вироби)
5. Твори з кераміки
із застосуванням гончарної
техніки, ручного ліплення і
розпису 3
із застосуванням механічних
засобів формування, лиття і
декорування 2
6. Твори з дерева, рогу, кістки,
каменю 3
7. Твори із скла, металу,
пластмас
з використанням ручних засобів
виготовлення і декорування 3
з використанням механічних
засобів виготовлення і
декорування 2
8. Трикотажні вироби, мереживо
ручної роботи 4
машинної роботи 2
метражне мереживо 0,1 відсотка відпускної
ціни погонного метра
9. Твори декоративного ткацтва
ручної роботи 4
машинної роботи 2
10. Тканини декоративні 0,1 відсотка відпускної
ціни погонного метра
11. Твори ручного і машинного
в'язання 4
12. Килими і килимові роботи
(верети, ліжники, налавники
тощо)
ручної роботи 4
машинної роботи 2
13. Вироби з вишивкою, плетіння з
бісеру
з ручною вишивкою 4
з машинною вишивкою 2
вироби з бісеру 4
14. Текстильна галантерея 4
15. Іграшки
настільні, настільні друковані ігри, ляльки, складні технічні, музичні набори; набори меблів, посуду, інструменту, фігурок; конструктори, головоломки 2
м'які набивні, надувні з полімерних плівок і гуми, з паперу і картону 1
фігурки тварин, казкових і літературних персонажів; каталки; мозаїки 0,5
ялинкові іграшки та прикраси 0,2
16. Предмети-прикраси, в тому
числі ювелірні вироби з:
дорогоцінних металів 0,05
недорогоцінних металів 1
17. Меблі 1
Оздоблювальні матеріали
18. Шпалери 0,01 відсотка відпускної
ціни погонного метра
19. Клейонка, плівка 0,01 відсотка відпускної
ціни погонного метра
20. Плитка керамічна з малюнком 0,02 відсотка відпускної
ціни 1 кв. метра
21. Плитка керамічна 0,06 відсотка відпускної
багатоколірна з малюнком (якщо ціни одного набору
малюнок складається з набору плиток
плиток)
22. Художній багет 1 відсоток відпускної
ціни погонного метра
___________________
* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток
відпускної ціни кожного примірника твору (виробу), якщо інше не
визначено у цьому додатку.
Примітка. За відтворення творів дрібної пластики і мініатюрної
скульптури застосовуються мінімальні ставки винагороди
(роялті), встановлені цим додатком за відтворення
скульптурних творів.

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 72
МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ
авторської винагороди (роялті) за використання,
у тому числі відтворення, творів архітектури
------------------------------------------------------------------ Вид творів архітектури | Ставка винагороди (роялті)* ------------------------------------------------------------------ 1. Зображення творів архітектури, що
використовуються як елементи
оформлення промислової продукції
(шкатулок, коробок, сумок,
футлярів, пакетів, упаковок,
обкладинок, етикеток, поштових
марок, флаконів, спортивних,
кондитерських та інших виробів)
до 100 примірників 1
понад 100 примірників 0,5
2. Зображення творів архітектури на
керамічних виробах, металевому
литві, пластмасових виробах,
виробах з дерева, скла тощо
до 100 примірників 2**
від 101 до 500 примірників 1**
понад 500 примірників 0,5**
3. Зображення творів архітектури на
календарях, листівках, моделях,
плакатах та іншій друкованій
продукції 0,5
4. Малі архітектурні форми (лави,
фонтани, альтанки, огорожі,
ліхтарі, декоративні вази для
квітів тощо) за наявності
характерних особливостей, що
дають підставу віднести їх
до оригінальних творів 1
5. Елементи архітектурного оформлення
інтер'єрів (фігурні елементи
підвісних стель, підлоги,
світильників, дверних ручок тощо) 1
6. Архітектурна графіка
(відтворення), що застосовується
у комерційних виданнях 0,5
7. Кіоски, навіси на зупинках
транспорту, торговельні
павільйони, рекламні стенди
тощо
до 50 примірників 3
від 51 до 100 примірників 2
понад 100 примірників 1
___________________
* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток
відпускної ціни кожного примірника твору (виробу).
** Ставки винагороди (роялті) встановлено для авторів творів
архітектури. Винагорода авторам творів образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва, до яких увійшли твори
архітектури, встановлюється окремо від зазначених ставок.

------------------------------------------------------------------ Вид застосування творів архітектури | Ставка винагороди (роялті)* ------------------------------------------------------------------ 1. Повторне використання
проектів будинків і споруд
або елементів проектів (у
разі коли під час
проектування будинків і
споруд не передбачалося їх
подальше використання як
типових проектів) 25
2. Внесення змін в існуючі
споруди за погодженням з
автором 5
3. Використання (прив'язка)
типових проектів будинків
і споруд 2
___________________
* Ставки винагороди (роялті) нараховуються як відсоток суми
винагороди за створення твору архітектури або відповідної його
частини на час використання проекту.
Примітка. Винагорода за повторне використання проектів творів
архітектури виплачується авторам повторного
використання (прив'язки) типових проектів будинків і
споруд.

Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 18 січня 2003 р. N 72
МІНІМАЛЬНІ СТАВКИ
авторської винагороди (роялті) за відтворення і (або)
опублікування примірників творів наукової, художньої,
публіцистичної та іншої літератури і музичного
мистецтва, зафіксованих поліграфічним способом
А. Оригінальні літературно-художні твори
------------------------------------------------------------------ Вид твору | Тираж, тис. | Ставка | примірників | винагороди | | (роялті) * ------------------------------------------------------------------ 1. Твори художньої прози
обсягом до 1 авторського
аркуша (в тому числі для
дітей, оповідання,
науково-художня та
художньо-документальна
література, п'єси,
сценарії):
звичайне видання до 15 2
масове видання до 50 2,5
2. Одноактна п'єса (якщо
обсяг п'єси менший ніж
36 тис. друкованих знаків) 1,8**
3. Запис та обробка творів
народної творчості у прозі:
звичайне видання до 15 1
масове видання до 50 1,5
4. Поезія (в тому числі для
дітей, віршовані п'єси):
звичайне видання до 8 0,01
масове видання до 20 0,03
5. Вірш (до 30 рядків) і
віршований текст пісень
незалежно від обсягу 0,5**
6. Запис та обробка віршованих
творів народної творчості:
звичайне видання до 8 0,01
масове видання до 20 0,02
7. Твори у тематичних і
репертуарних збірниках, у
тому числі для дітей
дошкільного і молодшого
шкільного віку
проза:
звичайне видання до 15 1,5
масове видання до 50 2,5
поезія:
звичайне видання до 15 0,2
масове видання до 50 0,3
8. Епіграма, віршований текст
для плаката 0,1**
9. Твори для дітей дошкільного
і молодшого шкільного віку
(в прозі обсягом до
1 авторського аркуша,
віршовані - до 100 рядків):
звичайне видання до 25 1,5**
масове видання до 50 2**
10. Переказ та обробка
літературних творів для
дітей:
звичайне видання до 25 1
масове видання до 50 1,5
11. Науково-популярна
література для дітей:
звичайне видання до 30 1,5
масове видання до 50 2
12. Книги із серії "Шкільна
бібліотека":
проза 50 - 100 2,5
поезія 50 - 100 0,02
13. Твори з критики,
літературознавства,
мистецтвознавства:
звичайне видання до 6 2
масове видання до 20 2,5
видання обсягом до 0,5 авторського аркуша 1**
14. Літературні мініатюри 0,2**
15. Оригінальні бібліографічні
роботи, бібліографічні
покажчики, анотації,
календарі подій, літописи
життя та діяльності 2*
16. Коментарі, примітки,
виноски до
літературно-художніх
творів 0,5*
17. Вступні статті, передмови,
післямови 1,5*
___________________
* Ставки винагороди (роялті) нараховуються за 1 авторський
аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків або за 1 віршований рядок
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.
** Ставки винагороди (роялті) нараховуються за весь твір
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.
Примітки: 1. Мінімальні ставки винагороди (роялті), зазначені у
пунктах 1, 2, 5, 8, 14, 15, 16, 17 і абзаці третьому
пункту 13 частини А цього додатка, встановлюються
незалежно від тиражу.
2. Оплата за видання провадиться таким чином:
а) творів тиражем нижче від норми тиражу звичайного
видання - в розмірі 100 відсотків мінімальної ставки
винагороди (роялті) за звичайне видання. Перевищення
норми тиражу оплачується як одне або кілька повторних
видань. Перевищення норми тиражу на неповну тиражну
норму оплачується пропорційно кількості випущених
примірників;
б) творів одразу масовим тиражем, без попереднього
звичайного видання - як за одне звичайне (100
відсотків) і одне масове видання (100 відсотків).
Надалі при перевиданні таке видання оплачується як
одне масове;
в) якщо першому масовому виданню передувало одне або
кілька звичайних видань - за мінімальною ставкою
винагороди (роялті) для масового видання в розмірі
100 відсотків. Наступні масові видання підраховуються
окремо і оплачуються за мінімальними ставками
винагороди (роялті) для перевидань, визначеними у
цьому додатку.
3. У разі коли твори вміщуються в підручниках,
хрестоматіях та іншій навчальній літературі,
винагорода (роялті) виплачується за мінімальними
ставками для звичайного видання із застосуванням норм
тиражів для підручників.
4. За видання в перекладі українською мовою
літературно-художнього твору, виданого спочатку
однією з мов народів світу (крім російської),
застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті)
авторові оригінального твору у розмірі 60 відсотків
мінімальної ставки винагороди, встановленої для
першого видання мовою оригіналу.
За видання в перекладі українською мовою
літературно-художнього твору, виданого спочатку
російською мовою, застосовуються мінімальні ставки
винагороди (роялті) авторові оригінального твору у
розмірі 60 відсотків мінімальної ставки винагороди за
відповідний вид літературно-художнього твору.
За видання в перекладі російською мовою
літературно-художнього твору, виданого спочатку
українською мовою, застосовуються мінімальні ставки
винагороди (роялті) авторові оригінального твору у
розмірі 60 відсотків мінімальної ставки винагороди,
встановленої для першого видання мовою оригіналу.
За кожне перевидання зазначених творів у перекладі
мовами народів світу (включаючи російську)
застосовуються мінімальні ставки винагороди (роялті)
авторові оригінального твору у розмірі 70 відсотків
мінімальної ставки винагороди, встановленої за перше
видання в перекладі.
5. За видання вибраних творів та однотомників
літературно-художніх творів одного автора винагорода
(роялті) виплачується за кожний твір окремо (за його
обсягом) залежно від кількості попередніх видань із
застосуванням мінімальних ставок винагороди (роялті)
і норм тиражу, встановлених для цього виду твору.
Аналогічно оплачуються літературно-художні твори,
вміщені в збірниках творів різних авторів, крім
випадків, коли передбачено акордну оплату незалежно
від обсягу.
6. За твори, написані за спеціальним замовленням для
сліпих рельєфно-крапковим шрифтом, винагорода
(роялті) авторам виплачується на загальних підставах.
Б. Оригінальні твори політичної, наукової,
виробничо-технічної, навчальної та іншої літератури
------------------------------------------------------------------ Вид літератури | Ставка винагороди (роялті)* ------------------------------------------------------------------ 1. Суспільно-політична література 1,5
2. Масово-політична література 1,5
3. Література з науково-теоретичних
питань, монографії з усіх галузей
знань (крім літературознавства,
мистецтвознавства) 1,5
4. Науково-популярна література з
усіх галузей науки і техніки
(крім науково-популярної
літератури для дітей) 1
5. Шахово-шашкова література 1
6. Науково-освітня (в тому числі
краєзнавча, туристська і
спортивна), виробничо-технічна
література з усіх галузей знань
і господарської діяльності
(в тому числі з питань обміну
передовим досвідом),
науково-технічні та інші
довідники, статистичні збірники,
календарі-довідники,
довідники-каталоги на обладнання,
путівники 0,75
7. Підручники, навчальна література
(в тому числі
навчально-методична) 1,5
8. Навчальні посібники для всіх видів
навчальних закладів і для всіх
форм навчання 0,75
9. Лекції та курси лекцій для
інститутів підвищення
кваліфікації, вищих,
загальноосвітніх та
професійно-технічних
навчальних закладів 0,75
10. Література з методики та
організації навчального процесу,
педагогічна література для
батьків 0,75
11. Наочні посібники, тексти
настінних таблиць для навчальних
закладів і лекційної пропаганди 0,75
12. Статті для енциклопедій,
енциклопедичних словників та
довідників 1,5
13. Тлумачні словники, словники
спеціальних термінів, синонімів 0,75
14. Лексичні та орфографічні
словники:
мов з буквеною писемністю 1
мов рідкісних, стародавніх, з писемністю в'яззю, власною графікою, ієрогліфами і клинописом 1,5
15. Реферати та огляди 0,5
16. Вступні статті, передмови,
післямови 1,5
17. Оригінальні бібліографічні
праці, бібліографічні покажчики,
анотації, календарі подій,
літописи життя та діяльності 1,25
18. Коментарі, примітки, виноски до
творів політичної, наукової,
виробничо-технічної, навчальної
та іншої літератури 0,5
19. Відривні календарі:
оригінальні твори 0,1 відсотка за
замітку
добір літературного матеріалу та ілюстрацій для календарів 0,02 відсотка за
відривний
листок
20. Вікторини, головоломки,
загадки, криптограми, кросворди,
ребуси, чайнворди, шаради 0,1**
21. Настільно-друковані ігри
(розроблення ігрових
принципів і написання
пояснювального тексту) 1**
22. Альбоми та набори для дітей
дошкільного і молодшого
шкільного віку (для
розфарбовування, саморобок
тощо), книжки-іграшки.
Розроблення теми, конструкції
та написання пояснювального
тексту 0,5**
___________________
* Ставки винагороди (роялті) нараховуються за 1 авторський
аркуш обсягом 40 тис. друкованих знаків виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати.
** Ставки винагороди (роялті) нараховуються за весь твір
виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.
Примітки: 1. До суспільно-політичної літератури належить
масово-політична, науково-популярна і монографічна
література з історії, державного будівництва,
філософії, економіки, держави і права, міжнародних
відносин.
2. Винагорода (роялті) за вступну статтю, передмову,
післямову, написану автором до свого твору,
виплачується за мінімальними ставками, встановленими
для зазначених у цьому додатку творів.
3. Мінімальні ставки винагороди (роялті), зазначені у
частині Б цього додатка, встановлюються незалежно
від тиражу, крім творів, зазначених у пунктах 21 і
22, норма тиражу для яких береться в обсязі 100 тис.
примірників.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »