Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік, Список від 06.05.2000770
Документ 770-2000-п, поточна редакція — Редакція від 02.11.2016, підстава 747-2016-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2000 р. N 770
Київ
Про затвердження переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1890 ( 1890-2002-п ) від 12.12.2002 }
{ Щодо чинності окремих положень Постанови
додатково див. Лист Міністерства юстиції
N 34-48/186 ( v0186323-06 ) від 02.11.2006 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 518 ( 518-2008-п ) від 04.06.2008
N 1298 ( 1298-2009-п ) від 02.12.2009
N 373 ( 373-2010-п ) від 31.05.2010
N 4 ( 4-2011-п ) від 05.01.2011
N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011
N 796 ( 796-2011-п ) від 27.07.2011
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012
N 408 ( 408-2012-п ) від 23.05.2012
N 800 ( 800-2012-п ) від 22.08.2012
N 1129 ( 1129-2012-п ) від 05.12.2012
N 15 ( 15-2013-п ) від 09.01.2013
N 234 ( 234-2013-п ) від 08.04.2013
N 712 ( 712-2014-п ) від 26.12.2014
N 747 ( 747-2016-п ) від 26.10.2016 }

Відповідно до статті 1 Закону України "Про обіг в Україні
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770
ПЕРЕЛІК
наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів
Таблиця I
Список N 1
Особливо небезпечні наркотичні засоби,
обіг яких заборонено
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ------------------------------------------------------------------ Альфа-метилтіофентаніл N-[1-[1-метил-2-(2-тієніл)етил]-4-
піперидил]-пропіонанілід
Альфа-метилфентаніл N-[1-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-
пропіонанілід
Ацетил-альфа-метилфентаніл N-[1-(a-метилфенетил)-4-піперидил]-
ацетанілід
Ацеторфін 3-o-ацетилтетрагідро-7a-(1-гідрокси-1-
метилбутил)-6,14-ендотаноорипавін
Бета-гідрокси-3- N-[1-(b-гідроксифенетил)-3-метил-4-
метилфентаніл піперидил]-пропіонанілід
Бета-гідроксифентаніл N-[1-(b-гідроксифенетил)-4-піперидил]-
пропіонанілід
Героїн діацетилморфін
Дезоморфін дигідродезоксиморфін
Дигідроеторфін 7,8-дигідро-7a-[1-(R)-гідрокси-1-
метилбутил]-6,14-ендо-
етанотетрагідроорипавін
Еторфін 7,8-дигідро-7a-(1-(R)-гідрокси-1-
метилбутил)-6,14-ендо-
етанотетрагідроорипавін
Канабіс, смола канабісу,
екстракти і настойки
канабісу
Кетобемідон 4-мета-гідроксифеніл-1-метил-4-
пропіонілпіперидин
Кокаїновий кущ, кока лист
Макова солома, концентрат усі частини, цілі чи подрібнені (за
з макової соломи винятком дозрілого насіння), рослини
виду мак снотворний, зібрані будь-яким
способом, що містять алкалоїди, а також
речовини, які отримують з цієї макової
соломи
3-метилтіофентаніл N-[3-метил-1-[2-(2-тієніл)етил]-4-
піперидил]-пропіонанілід
3-метилфентаніл N-(3-метил-1-фенетил-4-піперидил)-
пропіонанілід
Меткатинон 2-(метиламіно)-1-фенілпропан-1-он
(ефедрон)
МППП 1-метил-4-феніл-4-піперидинол
(десметилпродин) пропіонат (ефір)
Опій
Опій ацетильований
Пара-фторфентаніл 4'-фтор-N-(1-фенетил-4-піперидил)-
пропіонанілід
Пепап 1-фенетил-4-феніл-4-піперидинол
ацетат (ефір)
Реміфентаніл 1-(2-метоксикарбонілетил)-4-
(фенілпропіоніламіно)піперидин-4-
карбоксиметиловий ефір
Тіофентаніл N-[1-[2-(2-тієніл)етил]-4-піперидил]-
пропіонанілід
Бензилморфін
3-моноацетилморфін
6-моноацетилморфін
AB-PINACA-CHM N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-
(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-
карбоксамід
ADBICA
В-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-
1Н-індол-3-карбоксилат
----------------------------- Примітка. До цього списку також включаються:
ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних
засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі,
коли існування таких ефірів можливе;
гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;
метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;
солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;
рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб.
Список N 2
Особливо небезпечні психотропні речовини,
обіг яких заборонено
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ------------------------------------------------------------------ Броламфетамін (+)(-)-4-бромо-2,5-диметокси-a-
(ДОБ, DOB) метилфенетиламін
N-гідрокси-МДА (+)(-)-N-[a-метил-3,4-(метилендіокси)
(N-гідроксиметилен, фенетил]-гідроксиламін
діоксіамфетамін)
ДЕТ (діетилтриптамін) 3-[2-(діетиламіно)етил]-індол
ДМА (2,5- (+)(-)-2,5-диметокси-a-метилфенетиламін
диметоксіамфетамін)
ДМГП 3-(1,2-диметилгептил)-7,8,9,10-
тетрагідро-6,6,9-триметил-6H-дибензо-
[b,d]-піран-1-ол
ДМТ (диметилтриптамін) 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол
ДОЕТ (2,5-диметокси-4- (+)(-)-4-етил-2,5-диметокси-a-
етиламфетамін) фенетиламін
N-етилтенамфетамін (МДЕ, (+)(-)-N-етил-a-метил-3,4-
N-етил-МДА) (метилендіокси)фенетиламін
Етициклідин (ФЦГ) N-етил-1-фенілциклогексиламін
Етриптамін 3-(2-амінобутил)індол
Катинон (-)-(S)-2-амінопропіофенон
(+)(-)-лізергід (ЛСД, 9,10-дидегідро-N,N-діетил-6-
ЛСД-25) метилерголін-8b-лізергінової кислоти
МДМА (3,4- (+)(-)-N,a-диметил-3,4-
метилендіоксиметамфетамін) (метнлендіокси)фенетиламін
Мескалін 3,4,5-триметоксифенетиламін
4-метиламінорекс (+)(-)-cis-2-аміно-4-метил-5-феніл-2-
оксазолін
ММДА (5-метокси-3,4- 2-метокси-a-метил-4,5-
метилендіоксіамфетамін) (метилендіокси)фенетиламін
Парагексил 3-гексил-7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-
триметил-6H-дибензо-[b,d]-піран-1-ол
ПМА p-метокси-a-метилфенетиламін
(параметоксіамфетамін)
Псилоцибін 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-іл
дигідрофосфат
Псилоцин 3-[2-(диметиламіно)етил]-індол-4-ол
Роліциклідин (PHP, PCPY) 1-(1-фенілциклогексил)піролідин
СТП (ДОМ) 2,5-диметокси-a, 4-диметилфенетиламін
Тенамфетамін (МДА) альфа-метил-3,4-(метилендіокси)
фенетиламін
Теноциклідин (TCP) 1-[1-(2-тієніл)циклогексил]піперидин
Тетрагідроканнабінол 7,8,9,10-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
(наступні ізомери та їх пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
стереохімічні варіанти)
(9R,10aR)-8,9,10,10a-тетрагідро-6,6,9-
триметил-3-пентил-6H-дибензо[b,d]-
піран-1-ол
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10а-тетрагідро-
6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-
[b,d]-піран-1-ол
(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-тетрагідро-
6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо-
[b,d]-піран-1-ол
6a,7,8,9-тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол
(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-гексагідро-
6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-
дибензо[b,d]-піран-1-ол
ТМА (3,4,5-триметоксіам- (+)(-)-3,4,5-триметокси-a-
фетамін) метилфенетиламін
Фенциклідин 1-(1-фенілциклогексил)піперидин
4-МТА альфа-метил-4-метилтіофенетиламін
5-MeO-DIPT N,N-диізопропіл-5-метокси-триптамін
5-MeO-DMT, 2-(5-метокси-1Н-індол-3-іл)-N,
5-метоксидиметилтриптамін N-диметилетанамін
Метилендіоксипіровалерон, 1-(3,4-метилендіоксифеніл)-
MDPV 2-піролідинілпентан-1-он
4-ММС (4-метилметкатинон) (RS)-2-(метиламіно)-1-(4-метилфеніл)
пропан-1-он
bk-PMMA 1-(4-метоксифеніл)-2-(метиламіно)
(4-метоксиметкатинон) пропан-1-он
СР 47,497 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилоктан-2-іл)фенол
(СР 47,497)-С6 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилгептан-2-іл)фенол
(СР 47,497)-С8 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилнонан-2-іл)фенол
(СР 47,497)-С9 2-[(1R,3S)-3-гідроксициклогексил]-5-
(2-метилдекан-2-іл)фенол
JWH-073 (1-бутил-1Н-індол-3-іл)(нафталін-
1-іл)метанон
JWH-196 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(1-нафтил)метан
JWH-194 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(4-метил-1-нафтил)метан
JWH-197 2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл-
(4-метокси-1-нафтил)метан
JWH-007 (2-метил-1-пентил-1H-індол-3-іл)
(нафталін-1-іл)метанон
JWH-149 (4-метилнафталін-1-іл)(2-метил-
1-пентил-1Н-індо-3-іл)метанон
JWH-098 (2-метил-1-пентил-1Н-індол-3-іл)
(4-метоксинафталін-1-іл)метанон
JWH-195 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1-Н-індол-
3-іл)(нафталін-1-іл)метан
JWH-192 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)метан
JWH-199 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
етил]-1Н-індол-3-іл)метан
JWH-200 (1-[2-(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-
3-іл)(нафталін-1-іл)метанон
JWH-193 (4-метилнафталін-1-іл)(1-[2-
(4-морфоліно)етил]-1Н-індол-3-іл)
метанон
JWH-198 (4-метокси-1-нафтил)(1-[2-(4-морфоліно)
етил]-1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-176 (Е)-1-[1-(нафталін-1-ілметилиден)-
1Н-інден-3-іл]пентан
JWH-122 (4-метилнафталін-1-іл)(1-пентил-
1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-081 (4-метоксинафталін-1-іл)(1-пентил-
1Н-індол-3-іл)метанон
JWH-018 (нафталін-1-іл)(1-пентил-1Н-індол-3-іл)
метанон
JWH-175 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(1-нафтил)метан
JWH-184 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метил-
1-нафтил)метан
JWH-185 1-пентил-1Н-індол-3-іл-(4-метокси-
1-нафтил)метан
JWH-116 1-етил-1-пентил-3-(1-нафтоіл)індол
HU-210 (6aR, 10аR)-9-(гідроксиметил)-
6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-іл)-6а,
7, 10, 10а-тетрагідробензо[с]
хромен-1-ол
TFMPP 1-[3-(трифторметил)феніл]піперазин
(3-трифторметил-
фенілпіперазин, мета-
трифторметил-
фенілпіперазин)
Сальвінорин А
АТМ 2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
(альфа-метилтриптамін)
NMT (N-метилтриптамін) 2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін
Буфотенин (5-OH-DMT) 3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-
індол-5-ол
Бутилон (b-кето МВDB) 2-метиламіно-1(3-4-
метилендіоксифеніл)бутан-1-он
БДБ (J, BDB) L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)
Етилон (b-кето МДЕА) 2-етиламіно-1(3-4-
метилендіоксифеніл)пропан-1-он)
MBDB 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилбутан-2-амін
MDOH (N-гідрокси-3,4- 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилендіоксиамфетамін) гідроксипропан-2-амін
Мета-хлорфенілпіперазин 1-(3-хлорфеніл)піперазин
(mCPP)
Метилон (b-кето МДМА) (3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)
СР 55,940 (-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-
диметилгептил) феніл]-транс-4-
(3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)
2С-Е 2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін
2С-І 2,5-диметокси-4-йодофенетиламін
2С-Т-2 2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін
2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-
пропілтіофенетиламін)
PCA (пара-хлорамфетамін, 4-CA)
JWH-250 1-пентил-3-(2-
метоксифенілацетил)-індол
JWH-251 1-пентил-3-(2-
метоксифенілацетил)індол
JWH-203 2-(2-хлорфеніл)-1-(1-
фенілетиліндол-3-іл) етанон
5-МеО-АМТ 5-метокси-альфа-метилтріптамін
5-МеО-NМТ
SR-18 1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-
(RCS-8, ВЕМ-8) індол-3-іл)-2-(2-
метоксифеніл)етанон
SR-19 (4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4) індол-3-іл) метанон
1-(3-трифторфеніл)-піперазин)
2-фторметкатинон
3-фторметкатинон
4-метил-N-етилкатинон
Плодове тіло (будь-яка
частина) будь-якого виду
грибів, що містить
псилоцибін чи (або)
псилоцин
АМ-694 (2-йодофеніл)[(5-флуоропентил)-
1Н-індол-3-іл]метанон
АМ-1220 1-(1-метилпіперидин-2-іл-
(АМ-1296) метил)-1Н-індол-3-іл)нафтален-
1-метанон
АМ-2201 [1-(5-флуоропентил)-1Н-індол-3-
іл]нафтален-1-іл-метанон
ДОХ D,L-2,5-диметокси-4-хлорамфетамін
GDA-26
MABP 1-феніл-2-(метиламіно)бутан-1-он
(буферон)
MDPBP 3,4-метилендіокси-a-
піролідинобутіофенон
MDPPP (3,4-метилендіокси-a-
піролідинопропіофенон)
MPBP 4-метил-a-піролідинобутирофен
Піперонілацетон 3,4-(метилендіоксифеніл)пропан-
(M1-2) 2-он
Нафірон 1-(нафтален-2-іл)-2-(піролідин-
(O-2482, NRG-1) 1)-іл-пентан-1-он
HU-210 (6aR,10aR)-9-(гідроксиметил)-
6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-
іл)-6a,7,10,10a-
тетрагідробензо[c]-хромен-1-ол
HU-308 [(1R,2R,5R)-2-[2,6-диметокси-
4-(2-метилоктан-2-іл)феніл]-
7,7-диметил-4-
біцикло[3.1.1]гепт-3-
еніл]метанол
N-ізопропілбензиламін
N,N-диметил-4-меткатинон
(N-метилмефедрон)
JWH-015 (2-метил-1-пропіл-1Н-індол-3-
іл)-1-нафталенілметанон
JWH-019 (1-гексил-1Н-індол-3-іл)-1-
нафталеніл-метанон
JWH-210 4-етилнафтален-1-іл-(1-
пентиліндол-3-іл)метанон
JWH-307 [5-(2-флуорофеніл)-1-
(пентилпірол-3)-іл-нафтален-1-
іл]метанон
JWH-370 нафтален-1-іл-(1-пентил-2-о-
толіл-1-Н-пірол-3-іл)метанон
WIN 48,098 (4-метоксифеніл)- [2-метил-1-
(Правадолін) (2-іл]метанон
WIN 55,212-2 (R)-(+)-[2,3-дигідро-5-метил-3-
(4-
морфолінілметил)піроло[1,2,3-
de]-1,4-бензоксазин-6-іл]-1-
нафталенілметанон
3,4-DMMC 3,4-диметилметкатинон
3-F-iso-MC 1-метиламіно-1-(3-
флуорофеніл)пропан-2-он
4-EMC 1-(4-етилфеніл)-2-
(метиламіно)пропан-1-он
4-FA (R,S)-1-(4-флуорофеніл)пропан-
(4-фторамфетамін) 2-амін
5-MeO-DALT N-алліл-N-[2-(5-метокси-1Н-
(5- індол-3-іл)етил]проп-2-ен-1-
метоксидіалілтриптамін) амін
5-MeO-DIPT N,N-діізопропіл-5-
метокситриптамін
5-IAI 5-йодо-2,3-дигідро-1Н-інден-2-
амін
1-пентил-3-(4-
гідроксифенілацетил)-індол
1-феніл-2(диметиламіно)бутан-1-он
4-метил-a-пірролідинопропіофенон
-3-метокси-4-
метилпіролідинобутирофенон
АКВ-48 Н-індазол-3-карбоксомід
АМ-2233 1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-
йодобензоіл)індол)
РВА 4-бромоамфетамін
(пара-бромоамфетамін)
РІА 4-йодоамфетамін
(пара-йодоамфетамін)
PVP 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
N-циклогексил-МДА -N-циклогексил-3,4-
метилендіоксиамфетамін
МРА 1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан)
(метіопропамін)
2С-І-NBOMe 2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-
(25I-NBOMe, метоксифеніл)метил]етанамін
NBOMe-2C-I, BOM-CI)
5F-UR-144(XLR-11) 1-[(5-флюропентил)-1Н-індол-3-іл]-
(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
URB-754 6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4Н-3,1-
бензоксазин-4-он
APB 5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-
амінопропіл)бензофуран)
UR-144 (1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3-
(KM-X1, TMCP-018, тетраметилциклопропіл)метанон
MN-001, YX-17)
AB-001 1-пентил-3-(адамант-1-оіл)індол
5-APDB 5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
(3-дезокси-МДА, ЕМА-4)
6-APDB 6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
(4-дезокси-МДА, ЕМА-3)
DOI 2,5-диметокси-4-йодамфетамін
5F-ADBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-
1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксамід
Метил 1-(5-флюоропентил)-
1Н-індол-3-карбоксилат
FUBIMINA [1-(5-флюоропентил)-1Н-бензімідазол-2-іл]
нафтален-1-іл-метанон
AB-FUBINACA N-[(1-амінокарбоніл)-2-метилпропіл)]-1-
(4-флюрофеніл)метил)-1Н-індазол
AB-PINACA (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-
1-пентил-1Н-індазол-3-карбоксамід
RH-34 3[2-(метоксибензил)аміноетил]-2,4(1Н,
3Н)хіназоліндіон
Діметокси-PVP 1-(4,5 діметоксифеніл)-2-піролідин-1-іл-
пентан-1-он
2С-1 2,5-диметоксі-4-йодо-фенетіламін ----------------------------- Примітка. До цього списку також включаються:
ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
складні і прості ефіри перелічених у цьому списку
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;
метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо
вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;
солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;
рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб;
похідні групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів,
N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів,
нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів,
нафтоїлпіролів, дибензопіранів, триптамінів (крім лікарських
засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що
містять похідні групи триптамінів) та перелічених у ньому
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли
існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже
включені як самостійні позиції до переліку);
похідні групи фенетиламінів (крім лікарських засобів, у тому
числі активних фармацевтичних інгредієнтів, що містять похідні
групи фенетиламінів) та перелічених у ньому психотропних речовин
(якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких
похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як
самостійні позиції до переліку).
Список N 3
Рослини, які містять наркотичні засоби та
психотропні речовини і обіг яких допускається
для промислових цілей
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Пояснення назви незареєстрована назва| ------------------------------------------------------------------ Рослини виду мак рослини виду папавер сомніферум Л (опійний,
снотворний (Papaver у тому числі олійний та інші, що містять
somniferum L) опій)
Рослини роду рослини будь-якого виду роду канабіс
коноплі (Cannabis)
----------------------------- Примітка.
Культивування рослин виду мак снотворний для виробництва
насіння допускається лише за умови використання насіння, зібраного
із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст морфіну не
перевищував 0,15 відсотка.
Культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за
винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і
психотропних речовин, допускається за умови використання насіння,
зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких вміст
тетрагідроканнабінолу не перевищував 0,08 відсотка.
Таблиця II
Список N 1
Наркотичні засоби, обіг яких обмежено
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ------------------------------------------------------------------ Алілпродин 3-аліл-1-метил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
Алфентаніл N-[1-[2-(4-етил-4,5-дигідро-5-оксо-1H-
тетразол-1-ил)-етил]-4-(метоксиметил)-
4-піперидиніл]-N-фенілпропанамід
Альфамепродин альфа-3-етил-1-метил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
Альфаметадол альфа-6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-
гептанол
Альфапродин альфа-1,3-диметил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
Альфацетилметадол альфа-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
дифенілгептан
Анілеридин етиловий ефір 1-пара-амінофенетил-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Ацетилдигідрокодеїн 6-ацетокси-3-метокси-N-метил-4,5-
епоксиморфінан
Ацетилметадол 3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
дифенілгептан
Безитрамід 1 -(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(2-
оксо-3-пропіоніл-1-бензимідазолініл-
піперидин
Бензетидин етиловий ефір 1-(2-бензилоксиетил)-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Бетамепродин бета-3-етил-1-метил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
Бетаметадол бета-6-диметиламіно-4-4-дифеніл-3-
гептанол
Бетапродин бета-1,3-диметил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
Бетацетилметадол бета-3-ацетокси-6-диметиламіно-4,4-
дифенілгептан
Бупренорфін 21-циклопропіл-7a-[(S)-1-гідрокси-
1,2,2-триметилпропіл]-6,14-ендо-етилен-
6,7,8,14-тетрагідроорипавін
Гідрокодон 4,5-епокси-3-метокси-17-метилморфінан-
6-он
Гідроксипетидин дигідрокодеїнон
Гідроморфінол 14-гідроксидигідроморфін
Гідроморфон дигідроморфінон
Декстроморамід (+)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-
піролідиніл)-бутил]морфолін
Декстропропоксифен альфа-(+)-4-диметиламіно-1,2-дифеніл-3-
метил-2-бутанолпропіонат
Дигідрокодеїн 4,5-епокси-6-гідрокси-3-метокси-N-
метилморфінан
Дигідроморфін 7,8-дигідроморфін
Дименоксадол 2-диметиламіноетил-1-етокси-1,1-
(естоцин) дифенілацетат
Димелгептанол 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гептанол
Диметилтіамбутен 3-диметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
бутен
Дипіпанон 4,4-дифеніл-6-піперидин-3-гептанон
Дифеноксилат етиловий ефір 1-(3-ціано-3,3-
дифенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-
карбонової кислоти
Дифеноксин 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-
фенілізопекотинова кислота
Діампромід N-[2-(метилфенетиламіно)пропіл]-
пропіонанілід
Діетилтіамбутен 3-діетиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
бутен
Діоксафетил бутират етил-4-морфоліно-2,2-дифенілбутират
Дротебанол 3,4-диметокси-17-метилморфінан-6b,14-
діол
Екгонін, його складні тропін-2-карбонова кислота
ефіри та похідні, які
можуть бути перетворені
в екгонін і кокаїн
Етилметилтіамбутен 3-етилметиламіно-1,1-ди-(2'-тієніл)-1-
бутен
Етилморфін 3-етилморфін
Етоксеридин етиловий ефір 1-[2-(2-гідроксиетокси)
етил]-4-фенілпіперидин-4-карбонової
кислоти
Етонітазен 1-діетиламіноетил-2-пара-етоксибензил-
5-нітробензимідазол
Ізометадон 6-диметиламіно-5-метил-4,4-дифеніл-3-
гексанон
Клонітазен 2-пара-хлорбензил-1-діетиламіноетил-5-
нітробензимідазол
Кодеїн 3-метилморфін
Кодоксим дигідрокодеїнон-6-карбоксиметилоксим
Кокаїн метиловий ефір бензоїлекгоніну
Левометорфан (-)-3-метокси-N-метилморфінан
Левоморамід (-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-(1-
піролідиніл)-бутил]-морфолін
Леворфанол (-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
Левофенацилморфан (-)-3-гідрокси-N-фенацилморфінан
Метадон (фенадон) 6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон
Метадону проміжний 4-ціано-2-диметиламіно-4,4-дифенілбутан
продукт
Метазоцин 2'-гідрокси-2,5,9-триметил-6,7-
бензоморфан
Метилдезорфін 6-метил-дельта-6-дезоксиморфін
Метилдигідроморфін 6-метилдигідроморфін
Метопон 5-метилдигідроморфінон
Мірофін міристилбензилморфін
Мораміду проміжний 2-метил-3-морфоліно-1,1-
продукт дифенілпропанкарбонова кислота
Морферидин етиловий ефір 1(2-морфоліноетил)-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Морфін 3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-епоксимор-
фінен-7
Морфін метобромід морфін метилбромід
та інші азотисті похідні
морфіну
Морфін-N-оксид 3,6-дигідрокси-N-метил-4,5-
епоксиморфінен-7-N-оксид
Нікодикодин 6-нікотинілдигідрокодеїн
Нікокодин 6-нікотинілкодеїн
Нікоморфін 3,6-динікотинілморфін
Норациметадол (+)(-)-a-3-ацетокси-6-метиламіно-4,4-
дифенілгептан
Норкодеїн N-деметилкодеїн
Норлеворфанол (-)-3-гідроксиморфінан
Норметадон 6-диметиламіно-4,4-дифеніл-3-гексанон
Норморфін деметилморфін
Норпіпанон 4,4-дифеніл-6-(1-піперидил)-3-гексанон
Оксикодон 14-гідроксидигідрокодеїнон
Оксиморфон 14-гідроксидигідроморфінон
Пентазоцин (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-гексагідро-
6,11-диметил-3-(3-метил-2-бутеніл)-2,6-
метано-3-бензазоцин-8-ол
Петидин етиловий ефір 1-метил-4-фенілпіперидин-
4-карбонової кислоти
Петидину проміжний 4-ціано-1-метил-4-фенілпіперидин
продукт А
Петидину етиловий ефір 4-фенілпіперидин-4-
проміжний продукт В карбонової кислоти
Петидину проміжний 1-метил-4-фенілпіперидин-4-карбонова
продукт С кислота
Пімінодин етиловий ефір 4-феніл-1-(3-
феніламінопропіл)піперидин-4-карбонової
кислоти
Піритрамід 1-(3-ціано-3,3-дифенілпропіл)-4-(1-
піперидил)піперидино-4-карбоксіамід
Прогептазин 1,3-диметил-4-феніл-4-
пропіонілоксіазациклогептан
Проперидин ізопропіловий ефір 1-метил-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
Пропірам N-(1-метил-2-піперидилетил)-N-2-
піридилпропіонамід
Рацеметорфан (+)(-)-3-метокси-N-метилморфінан
Рацеморамід (+)(-)-4-[2-метил-4-оксо-3,3-дифеніл-4-
(1-піролідиніл)бутил]-морфолін
Рацеморфан (+)(-)-3-гідрокси-N-метилморфінан
Суфентаніл N-[4-(метоксиметил)-1-[2-(2-тієніл)-
етил]-4-піперидил]-пропіонанілід
Тебаїн 3,6-диметокси-N-метил-4,5-
епоксиморфінадієн-6,8
Тебакон ацетилдигідрокодеїнон
Тилідин (+-)-етил-транс-2-(диметиламіно)-1-
феніл-3-циклогексене-1-карбоксилат
Трамадол (+-)-транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-
(м-метоксифеніл) циклогексанолу
гідрохлорид
Тримеперидин 1,2,5-триметил-4-феніл-4-
пропіоноксипіперидин
Фенадоксон 6-морфоліно-4,4-дифеніл-3-гептанон
Феназоцин 2-гідрокси-5,9-диметил-2-фенетил-6,7-
бензоморфан
Фенампромід N-(1-метил-2-піперидилетил)
пропіонанілід
Феноморфан 3-гідрокси-N-фенетилморфінан
Феноперидин етиловий ефір 1-(3-гідрокси-3-
фенілпропіл)-4-фенілпіперидин-4-
карбонової кислоти
Фентаніл 1-фенетил-4-N-пропіоніланілінопіперидин
Фолькодин морфолінілетилморфін
Фуретидин етиловий ефір 1-(2-
тетрагідрофурфурилоксіетил)-4-
фенілпіперидин-4-карбонової кислоти
----------------------------- Примітка. До цього списку також включаються:
ізомери та стереоізомери перелічених у ньому наркотичних
засобів (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
складні і прості ефіри перелічених у цьому списку наркотичних
засобів (якщо вони окремо не включені до інших списків) у разі,
коли існування таких ефірів можливе;
гомологи перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;
метаболіти перелічених у ньому наркотичних засобів (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;
солі всіх перелічених у ньому наркотичних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;
рослини або їх частини, що містять будь-який засіб, включений
до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що і
засіб.

{ Абзац восьмий примітки до списку N 1 таблиці II виключено
на підставі Постанови КМ N 15 ( 15-2013-п ) від 09.01.2013 }

До цього списку не включаються декстрометорфан
(+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан
(+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії
заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН
про наркотичні засоби 1961 року ( 995_177 ).
Список N 2
Психотропні речовини, обіг яких обмежено
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ------------------------------------------------------------------ Амфетамін (+)(-)-a-метилфенетиламін
Бензилпіперазин, BZP 1-бензилпіперазин
Глютетимід 2-етил-2-фенілглютарімід
Дексамфетамін (+)-a-метилфенетиламін
Дронабінол (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-тетрагідро-
((-)-транс-дельта-9- 6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дибензо
тетрагідроканабінол) [b,d]-піран-1-ол

{ Дію позиції зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 248 ( 248-2012-п ) від 29.02.2012 }
{ Дію позиції зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ
N 1050 ( 1050-2011-п ) від 05.10.2011 }
{ Дію позиції зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з
Постановою КМ N 327 ( 327-2011-п ) від 02.03.2011 }
Кетамін (+-)-2-(2-хлорфеніл)-2-
(метиламіно)циклогексанон)

Левамфетамін (-)-(R)-a-метилфенетиламін
Левометамфетамін (-)-N,a-диметилфенетиламін
Меклоквалон 3-(о-хлорфеніл)-2-метил-4(3H)-
хіназолінон
Метаквалон 2-метил-3-(о-толіл)-4(3H)-хіназолінон
Метамфетамін (+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін
Метамфетамін-рацемат (+)(-)-N,a-диметилфенетиламін
Метилфенідат метил-a-феніл-2-піперидинацетат
Секобарбітал 5-аліл-5-(1-метилбутил)барбітурова
кислота
Сибутрамін 1-(4-хлорфеніл)-N,N-диметил-альфа-
(2-метилпропіл)циклобутанметанамін
Фенетилін 7-[2-[(a-метилфенетил)аміно]-етил]-
теофілін
Фенметразин 3-метил-2-фенілморфолін
Ціпепрол альфа-(a-метоксибензил)-4-(b-
метоксифенетил)-1-піперазинетанол
2С-В 4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін
1-(4-хлорфеніл)-піперазин
----------------------------- Примітка. До цього списку також включаються:
ізомери та стереоізомери перелічених у ньому психотропних
речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування
таких ізомерів та стереоізомерів можливе;
складні і прості ефіри перелічених у цьому списку
психотропних речовин (якщо вони окремо не включені до інших
списків) у разі, коли існування таких ефірів можливе;
гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони
окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів
можливе;
метаболіти перелічених у ньому психотропних речовин (якщо
вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких метаболітів
можливе;
солі всіх перелічених у ньому психотропних речовин, включаючи
солі ізомерів, стереоізомерів, складних і простих ефірів,
гомологів та метаболітів, у разі, коли існування таких солей
можливе;
рослини або їх частини, що містять будь-яку речовину,
включену до цього списку, і підлягають тим же заходам контролю, що
і речовина.
Таблиця III
Список N 1
Наркотичні засоби, обіг яких обмежено
і стосовно яких допускаються виключення
деяких заходів контролю
1. Препарати ацетилдигідрокодеїну, дигідрокодеїну,
етилморфіну,
кодеїну,
нікодикодину,
нікокодину,
норкодеїну,
фолькодину
за умови, що вони поєднані з одним або кількома інгредієнтами
і містять не більш як 100 мг наркотичного засобу на одиницю дози з
концентрацією не більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах.
2. Препарати пропіраму,
що містять не більш як 100 мг пропіраму на одиницю дози,
поєднані щонайменше з такою ж кількістю метилцелюлози.
3. Препарати декстропропоксифену
для орального застосування, що містять не більш як 135 мг
декстропропоксифену на одиницю дози або з його концентрацією не
більш як 2,5 відсотка у нерозділених препаратах, за умови, що такі
препарати не містять будь-яких речовин, які перебувають під
контролем відповідно до Конвенції про психотропні речовини
1971 року ( 995_176 ).
4. Препарати кокаїну,
що містять не більш як 0,1 відсотка кокаїну в перерахунку на
кокаїн-основу, та
препарати опію або морфіну,
що містять не більш як 0,2 відсотка морфіну в перерахунку на
безводну морфін-основу і поєднані з одним або кількома
інгредієнтами таким чином, що наркотичний засіб не може бути
вилучений з даного препарату легкодоступними способами або в
кількості, яка може становити небезпеку для здоров'я людини.
5. Препарати дифеноксину,
що містять не більш як 0,5 мг дифеноксину на одиницю дози і
не менш як 5 відсотків атропіну сульфату на одиницю дози
дифеноксину.
6. Препарати дифеноксилату,
що містять не більш як 2,5 мг дифеноксилату на одиницю дози в
перерахунку на основу і атропіну сульфат, вміст якого
еквівалентний не менш як 1 відсотку на одиницю дози дифеноксилату.
7. Порошок кореня іпекакуани та опію,
що містить 10 відсотків опію в порошку, 10 відсотків кореня
іпекакуани в порошку, добре змішаних з 80 відсотками будь-якого
іншого інгредієнта в порошку, що не містить будь-яких наркотичних
засобів.
8. Препарати, виготовлені за будь-якою формулою, наведеною у
цьому списку, а також суміш таких препаратів з будь-якою
речовиною, що не містить наркотичних засобів.
----------------------------- Примітка.
Наркотичні (психотропні) лікарські засоби з незначним вмістом
наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів,
включених до відповідних таблиць переліку, з яких ці засоби чи
речовини не можуть бути вилучені легкодоступним способом у
кількості, що дає змогу зловживати ними, можуть виключатися із
сфери дії деяких заходів контролю за їх обігом.
Список N 2
Психотропні речовини, обіг яких обмежено
і стосовно яких допускаються виключення
деяких заходів контролю
------------------------------------------------------------------ Міжнародна | Хімічна назва незареєстрована назва | ------------------------------------------------------------------ Алобарбітал 5,5-діалілбарбітурова кислота
Альпразолам 8-хлор-1-метил-6-феніл-4H-s-тріазоло
[4,3-a]-1,4-бензодіазепін
Амінорекс 2-аміно-5-феніл-2-оксазолін
Амобарбітал 5-етил-5-(3-метилбутил)барбітурова
кислота
Амфепрамон 1-феніл-2-діетиламіно-1-пропанон
Барбітал 5,5-діетилбарбітурова кислота
Бензфетамін (+)-N-бензил-N,a-диметилфенетиламін
Бромазепам 7-бром-1,3-дигідро-5-(2-піридил)-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Бротізолам 2-бром-4-(о-хлорофеніл)-9-метил-6H-
тієно[3,2-f]-5-триазоло[4,3-a]-1,4-
діазепін
Буталбітал 5-аліл-5-ізобутилбарбітурова кислота
Бутобарбітал 5-бутил-5-етилбарбітурова кислота
Вінілбітал 5-(1-метилбутил)-5-вінілбарбітурова
кислота
Галазепам 7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2,2,2-
трифторетил)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Галоксазолам 10-бром-11b-(о-фторфеніл)-2,3,7,11b-
тетрагідрооксазоло[3,2-d)-1,4-
бензодіазепін-6(5H)-он
Делоразепам 7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Діазепам 7-хлор-1,3-дигідро-1-метил-5-феніл-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Естазолам 8-хлор-6-феніл-4H-s-триазоло[4,3-а]-
1,4-бензодіазепін
Етил лофлазепат етил-7-хлор-5-(o-фторфеніл)-2,3-
дигідро-2-оксо-1H-1,4-бензодіазепін-3-
карбоксилат
Етиламфетамін N-етил-a-метилфенілетиламін
Етинамат 1-етинилциклогексанол карбамат
Етхлорвінол 1-хлор-3-етил-1-пентен-4-ін-3-ол
Камазепам 7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1 -метил-
5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
диметилкарбамат (ефір)
Катин (+)-(R)-a-[(R)-1-аміноетил]бензиловий
((+)-норпсевдоефедрин) спирт
Кетазолам 11-хлор-8,12b-дигідро-2,8-диметил-12b-
феніл-4H-[1,3]-оксазино-[3,2-d]-1,4-
бензодіазепін-4,7(6H)-діон
Клобазам 7-хлор-1-метил-5-феніл-1H-1,5-
бензодіазепін-2,4(3H,5H)-діон
Клоксазолам 10-хлор-11b-(o-хлорфеніл)-2,3,7,11b-
тетрагідрооксазоло-[3,2-d]-1,4-
бензодіазепін-6(5H)-он
Клоназепам 5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-7-нітро-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Клоразепат 7-хлор-2,3-дигідро-2-оксо-5-феніл-1H-
1,4-бензодіазепін-3-карбонова кислота
Клотіазепам 5-(o-хлорфеніл)-7-етил-1,3-дигідро-1-
метил-2H-тієно[2,3-e]-1,4-діазепін-2-он
Лефетамін (-)-N,N-диметил-1,2-дифенілетиламін
Лопразолам 6-(о-хлорфеніл)-2,4-дигідро-2[(4-метил-
1-піперазиніл)метилен]-8-нітро-1H-
імідазо-[1,2-a]-1,4-бензодіазепін-1-он
Лоразепам 7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-
гідрокси-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Лорметазепам 7-хлор-5-(о-хлорфеніл)-1,3-дигідро-3-
гідрокси-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-
2-он
Мазиндол 5-(n-хлорфеніл)-2,5-дигідро-3H-імідазо-
[2,1-a]-ізоіндол-5-ол
Медазепам 7-хлор-2,3-дигідро-1-метил-5-феніл-1Н-
1,4-бензодіазепін
Мезокарб 3-(2-толіл)-N-(фенілкарбамоїл)
сиднонімін
Мепробамат 2-метил-2-пропіл-1,3-пропандіол
дикарбамат
Метилфенобарбітал 5-етил-1-метил-5-фенілбарбітурова
кислота
Метиприлон 3,3-діетил-5-метил-2,4-піперидиндіон
Мефенорекс N-(3-хлорпропіл)-a-метилфенетиламін
Мідазолам 8-хлор-6-(o-фторфеніл)-1-метил-4H-
імідазо-[1,5-a]-1,4-бензодіазепін
Німетазепам 1,3-дигідро-1-метил-7-нітро-5-феніл-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Нітразепам 1,3-дигідро-7-нітро-5-феніл-2H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Нордазепам 7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-2H-1,4-
бензодіазепін-2-он
Оксазепам 7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-5-феніл-
2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Оксазолам 10-хлор-2,3,7,11b-тетрагідро-2-метил-
11b-фенілоксазоло-[3,2-d][1,4]-
бензодіазепін-6(5H)-он
Пемолін 2-аміно-5-феніл-2-оксазолін-4-он
Пентобарбітал 5-етил-5-(1-метилбутил)барбітурова
(етамінал натрію) кислота
Піназепам 7-хлор-1,3-дигідро-5-феніл-1-(2-
пропініл)-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Піпрадрол 1,1-дифеніл-1-(2-піперидил)метанол
Піровалерон 4-метил-2-(1-піролідиніл)валерофенон
Празепам 7-хлор-1-(циклопропілметил)-1,3-
дигідро-5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-
2-он
Секбутабарбітал 5-sec-бутил-5-етилбарбітурова
кислота
Темазепам 7-хлор-1,3-дигідро-3-гідрокси-1-метил-
5-феніл-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Тетразепам 7-хлор-5-(циклогексен-1-іл)-1,3-
дигідро-1-метил-2H-1,4-бензодіазепін-
2-он
Тофізопам 1-(3,4-диметоксифеніл)-4-метил-5-етил-
(грандоксин) 7,8-диметокси-5H-2,3-бензодіазепін
Тріазолам 8-хлор-6-(o-хлорфеніл)-1-метил-4H-s-
триазоло-[4,3-a]-1,4-бензодіазепін
Феназепам 7-бром-5-(2-хлорфеніл)-2,3-дигідро-1H-
1,4-бензодіазепін-2-он
Фендиметразин (+)-(2S,3S)-3,4-диметил-2-фенілморфолін
Фенкамфамін N-етил-3-феніл-2-норборнанамін
Фенобарбітал 5-етил-5-фенілбарбітурова кислота
Фенпропорекс (+)(-)-N-2-ціанетиламфетамін
Фентермін a,a-диметилфенілетиліамін
Флудіазепам 7-хлор-5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-
метил-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Флунітразепам 5-(o-фторфеніл)-1,3-дигідро-1-метил-7-
нітро-2H-1,4-бензодіазепін-2-он
Флуразепам 7-хлор-1-[2-(діетиламіно)-етил]-5-(o-
фторфеніл)-1,3-дигідро-2H-1,4-
бензодіазепін-2-он
Хлордіазепоксид 7-хлор-2-(метиламіно)-5-феніл-3H-1,4-
бензодіазепін-4-оксид
Циклобарбітал 5-(1-циклогексен-1-іл)-5-
етилбарбітурова кислота
GHB гамма-оксимасляна кислота
Золпідем (INN) N,N,6-триметил-2-р-толилімідазо

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »