Документ 774/2002, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо підвищення рівня
захисту майнових прав сільського населення

З метою підвищення рівня захисту майнових прав сільського
населення в умовах реформування аграрного сектора економіки,
поліпшення інвестиційного клімату в ньому, стимулювання збереження
та раціонального використання майнових комплексів
сільськогосподарських підприємств п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати пропозиції, висловлені на Всеукраїнській нараді
з питань пореформеного розвитку аграрного сектора, щодо
необхідності підвищення рівня захисту майнових прав сільського
населення та стимулювання ефективного використання майна, яке
належало колективним сільськогосподарським підприємствам, зокрема,
шляхом:
створення умов для викупу паїв членів колективних
сільськогосподарських підприємств (далі - майнові паї) приватними
сільськогосподарськими підприємствами, що орендують ці паї;
забезпечення безперешкодної реалізації права на відчуження
майнових паїв їх власниками та розширення практики продажу цих
паїв на конкурентних засадах;
сприяння власникам майнових паїв у формуванні на основі цих
паїв майнових комплексів з метою створення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів, інших суб'єктів господарювання, а
також передачі таких комплексів в оренду сільськогосподарським
товаровиробникам.
2. Кабінету Міністрів України вжити у шестимісячний строк
заходів щодо запровадження механізмів:
викупу майнових паїв сільськогосподарськими підприємствами на
умовах розстрочення платежів;
продажу майнових паїв на конкурентних засадах;
реалізації власниками майнових паїв права на одержання цих
паїв у натурі;
використання внутрігосподарських меліоративних систем і
багаторічних насаджень, що належали колективним
сільськогосподарським підприємствам, які ліквідовано або
реорганізовано.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
здійснити протягом 2002 року комплекс організаційних заходів,
спрямованих на:
реалізацію пропозицій, зазначених у статті 1 цього Указу;
завершення документального оформлення права власності на
майно, що перебуває у спільній частковій власності колишніх членів
колективних сільськогосподарських підприємств;
ліквідацію колективних сільськогосподарських підприємств, що
припинили свою діяльність.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 серпня 2002 року
N 774/2002вгору