Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017819
Документ 819-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.11.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2017 р. № 819
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” (ЗП України, 1992 р., № 9, ст. 217; 1994 р., № 8, ст. 209; Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1612, № 50, ст. 2440; 2000 р., № 49, ст. 2119; 2002 р., № 12, ст. 590; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2006 р., № 22, ст. 1635; 2007 р., № 39, ст. 1550; 2012 р., № 95, ст. 3850; 2013 р., № 87, ст. 3214; 2016 р., № 4, ст. 239) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 819

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459

1. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “, а також водних біоресурсів” замінити словом “ресурсів”;

2) у пункті 2:

в абзаці шостому слова “, в тому числі риби, водні безхребетні” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“водні біоресурси.”;

3) у пункті 4:

в абзацах другому і сьомому слова “органами Мінекоресурсів” замінити словами “обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища”;

в абзаці шостому слова “органами Держлісгоспу” замінити словами “територіальними органами Держлісагентства”;

в абзаці дев’ятому слова “за погодженням з органами Мінприроди” замінити словами “за погодженням з обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища”, а слова “за погодженням з органами Держкомлісгоспу” - словами “за погодженням з територіальними органами Держлісагентства”;

4) у пункті 6 слова “видача дубліката,” виключити.

2. У Положенні про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженому зазначеною постановою:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “, рибних та інших водних біоресурсів” виключити;

2) в абзаці першому пункту 3 слово “Мінекономіки” замінити словом “Мінекономрозвитку”;

3) в абзаці третьому пункту 8 слово “їх” замінити словом “його”;

4) в абзацах першому і другому пункту 9 слова “державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі” замінити словами “обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища”;

5) у тексті Положення слова “Мінекоресурсів” та “Держкомлісгосп”в усіх відмінках замінити відповідно словами “Мінприроди” та “Держлісагентство” у відповідному відмінку.вгору