Документ 820-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2017 р. № 820
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128; 2017 р., № 16, ст. 467, № 60, ст. 1833) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 69, ст. 2262; 2016 р., № 14, ст. 568, № 71, ст. 2373; 2017 р., № 16, ст. 467, № 59, ст. 1803) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 67




ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 820

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243:

1) у назві та пункті 1 постанови цифри “2017” замінити цифрами “2020”;

2) у Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2017 роки, затвердженій зазначеною постановою:

у назві Програми цифри “2017” замінити цифрами “2020”;

розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти в такій редакції:

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 346,25 млрд. гривень, у тому числі 7,94 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 323,31 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.”;

3) пункти 6 і 7 додатка 1 до Програми викласти в такій редакції:

“6. Строк виконання: 2010-2020 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

7,94

0,6

0,91

0,83

1,77

0,5

0,41

0,89

0,83

0,4

0,4

0,4

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3






Інші джерела

323,31

6,78

27,94

40,58

62,88

86,41

98,72






__________
Усього


346,25


9,18


30,85


43,71


67,3


89,86


102,43


0,89


0,83


0,4


0,4


0,4”;

4) додатки 2 і 3 до Програми викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 820)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

25











1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1

1











кількість розроблених стандартів

105

5

30

35

35








2) розроблення стандартів у сфері:


-“-

12,924

0,5

2,9

6,6

2,924








80

5

25

25

25








енергоефективності



9,971

0,5

2,247

5

2,224








25


5

10

10








відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива



2,953


0,653

1,6

0,7








кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

4


4










3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства ЄС

-“-

-“-

0,6


0,6










__________
Разом за завданням 1


















14,524


1,5


3,5


6,6


2,924








2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69


0,62

1,17

2,38

4,83

9,69






1) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500


500

800

1100

1400

1700







зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,47/ 1975

0,04/ 1249

0,47/ 726










2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:

Держенергоефективності

державний бюджет

198,9

138

60

0,9










0,02/ 103

51

0,02/ 52










Мінагрополітики



7,83

5,2

2,63












0,03/ 203

0,01/ 102

0,03/ 101










МОНмолодьспорту



16,36

11,2

5,16












0,01/ 26

13

0,01/ 13










ДСА



2,14

1,5

0,64












0,01/ 15

7

0,01/8










Пенсійного фонду України



1,21

0,9

0,31












0,01/ 83

41

0,01/ 42










Національної академії аграрних наук



7,16

5,1

2,06












0,15/ 502

0,02/ 427

0,15/ 75










Міноборони



65,8

45,3

20,5












0,01/ 79

39

0,01/ 40










ДСНС



6,19

4,2

1,99












0,01/ 21

10

0,01/ 11










системи органів: прокуратури (Генеральної прокуратури України)



1,71

1,1

0,61












0,02/ 65

54

0,02/ 11










ДПтС



9,24

6,5

2,74












0,01/ 38

30

0,01/ 8










Держмитслужби



5,14

3,6

1,54












0,01/ 33

16

0,01/ 17

0,01/ 17









Мінсоцполітики



3,5

1,8

0,8

0,9











0,03/ 11

5

6










Мінкультури



0,85

0,6

0,25












0,03/ 148

73

0,03/ 75










МОЗ



12,93

9,2

3,73












0,01/ 84

42

0,01/ 42










Мінінфраструктури



6,77

4,6

2,17












0,01/ 43

21

0,01/ 22










Мінфіну



3,39

2,3

1,09












0,01/ 11

5

0,01/ 6










Мін’юсту



0,72

0,5

0,22












0,01/ 40

20

0,01/ 20










ДПС



3,09

2,1

0,99












0,02/ 75

37

0,02/ 38










Національної академії наук



5,91

4

1,91












0,02/ 113

56

0,02/ 57










Держводагентства



7,59

6

1,59












0,02/ 131

65

0,02/ 66










МВС



10,64

7,2

3,44












0,04/ 125

0,01/ 120

0,04/ 5










Держветфітослужби



17,8

12,9

4,9












0,01/14

9

0,01/ 5










Держстату



1,56

1,1

0,46












0,02/11

5

0,02/ 6










Національної академії медичних наук



0,94

0,7

0,24












0,01/1

0,01/1











НКРЕ



0,43

0,4

0,03











зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,6/ 600


0,03/ 60

0,075/ 90

0,15/ 120

0,3/ 140

0,6/ 190






3) проведення санації об’єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8






інші джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7






__________
Разом




70163,7


2330,4


3710,9


7147,1


13579,6


20476,2


22919,5







-“-

0,038/ 45



0,038/ 45









4) проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Держенергоефективності

державний бюджет

30



30























5) стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень, впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і виконання відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів

-“-

-“-

119,2



119,2










обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

10,36


1,1


4,3

5,1

10,36






6) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефективності Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

619,9


30

9,4

580,5








місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7






інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9




















__________
Разом




52173,8


2335,4


3308,2


5585,6


10428,6


14427,4


16088,6







-“-

4,12

0,02

0,16


1,42

2,2

4,12






7) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

938,1735

210,5

293,5

7,4

426,7735








Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9






інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4




















__________
Разом




45121,3735


2253,2


3257,7


4878,1


8890,2735


12219,8


13622,3







зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів

2,81/ 1304

0,08/ 356

0,51/ 461


1,95/ 1119

2,25/ 1245

2,81/ 1304






8) проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об’єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

424,8


128,1


296,7












Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6










інші джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9










__________
Разом




998,3


25,6


164,2


61,8


406,3


160,9


179,5




















9) розроблення типових проектів модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі:

Держенергоефективності Мінрегіон

державний бюджет

4,9



4,9










кількість проектів

4



4









типових проектів опалювальних котелень, що працюють на деревині, потужністю 0,3; 0,8; 1,25 та 2 МВт теплової енергії



2,1



2,1










-“-

4



4









типових проектів опалювальних котелень, що працюють на соломі, потужністю 0,3; 0,5; 0,6 та 1,2 МВт теплової енергії



1,2



1,2










-“-

4



4









типових проектів опалювальних котелень, що працюють на торфі, потужністю 0,5; 0,82; 1,25 та 2,5 МВт теплової енергії



1,6



1,6























10) розроблення типових проектів впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі:

Держенергоефективності
Мінрегіон

державний бюджет

16



16










-“-

2



1

1








типових проектів впровадження когенераційних технологій з використанням деревини (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей), потужністю 2,5 і 4 МВт електричної енергії



8



8










-“-

3



1

2








типових проектів теплоелектроцентралей, які працюють на соломі (реконструкція котелень і теплоелектроцентралей), потужністю 2,5; 4 та 6 МВт електричної енергії



8



8























11) розроблення типових проектів встановлення теплових насосів, у тому числі:

Держенергоефективності
Мінрегіон

державний бюджет

0,3



0,3










кількість проектів

1



1









типових проектів встановлення теплових насосів для будівлі дошкільного закладу загальною площею 2500 кв. метрів



0,3



0,3























12) розроблення типових проектів впровадження технологій електричного теплоакумуля-ційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, у тому числі:

-“-

-“-

0,3



0,3










-“-

1



1









типових проектів впровадження технології електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання для будівлі навчального закладу загальною площею 10000 кв. метрів



0,3



0,3










обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

3,65





3,65







13) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

-“-

-“-

1190,5830848



300,0071

299,85

443,3229928








зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9






14) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

інші джерела

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,1








0,87




0,06

0,44

0,87






15) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

-“-

-“-

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9







рівень оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, відсотків

100



100









16) оснащення суб’єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії, у тому числі в:

Держенергоефективності
Мінрегіон

державний бюджет

103,15



81

22,15





















Автономній Республіці Крим



4,5




4,5





















областях:




























- Донецькій



28,54



23,64

4,9





















- Житомирській



0,89



0,84

0,05





















- Київській



3,6




3,6






















- Луганській



0,9




0,9






















- Львівській



1,6



1,5

0,1






















- Сумській



1,35




1,35






















- Черкаській



0,85




0,85






















- м. Києві



14,39



10,14

4,25






















- м. Севастополі



5,49



3,84

1,65









рівень оснащення житлових будинків приладами обліку теплової енергії, відсотків

100



100









оснащення житлових будинків будинковими приладами обліку теплової енергії, у тому числі в областях:




























- Вінницькій



15,44



15,44























- Львівській



25,6



25,6










кількість домогоспо дарств, тис. одиниць

114,17



61,07


47

6,1






17) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу) (за кредитними договорами, укладеними до 27 серпня 2015 р.)

Держенергоефективності

державний бюджет

120,59587146



50


50

20,59587146







-“-

25,55






7,9

6,18

5,56

1,97

1,97

1,97

18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

Держенергоефективності

державний бюджет

142,283764






27

56,869764

27,784

10,21

10,21

10,21


-”-

406,25






41

94,5

98,25

57,5

57,5

57,5

19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

-“-

-“-

2872,041529






255

784,779529

731,202

367,02

367,02

367,02


кількість будинків, одиниць

3526






1600

427

899

200

200

200

20) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

-“-

-“-

291,876254






97,92

52,196127

73,450127

22,77

22,77

22,77


кількість заходів

112

24

24



32

32






21) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку і використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

20,1025


3,9

3,8

2,8025

4,8

4,8







нерозподілений залишок














-“-

-“-

100

100











__________
Разом за завданням 2


















224620,00351126


9028,6


13709,7


23896,1071


43485,876


62162,2229928


69411,21587146


893,84542


832,436127


400


400


400

у тому числі
















державний бюджет

7045,70351126

448,5

515,5

623,2071

1628,776

498,1229928

405,31587146

893,84542

832,436127

400

400

400

















місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300






















інші джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9






3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі тими, що отримані з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

7,33




0,94

3,62

7,33






1) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі:

будівництво:

Держенергоефективності
Міненерговугілля

державний бюджет

540,0954

50

294,9

195,1954










0,95




0,24

0,48

0,95






- лінії електропередачі 110 кВ СЕС (Сонячна - Арциз) - Арциз та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Сонячна - Арциз”)



68,8124


50

18,8124











0,47




0,12

0,23

0,47






- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Кілія) - Кілія та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Кілія”



118,4097


60

58,4097











0,47




0,12

0,23

0,47






- лінії електропередачі 110 кВ (Сонячна - Рені) - Рені та пристанційного вузла СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Рені”



84,707


50

34,707











0,47




0,12

0,23

0,47






- лінії електропередачі 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційного вузла (підстанція 110 кВ “Придунайська”) для приєднання об’єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ “Залізничне”



87,5


27,5

60











3,62





1,77

3,62






- повітряної лінії 330 кВ Західнокримська - Севастополь з розширенням та реконструкцією підстанцій 330 кВ “Західнокримська” і “Севастополь”



10



10























- лінії електропередачі 110 кВ Миколаївська - Жаворонки з підстанцією 110 кВ “Миколаївська”



8,9063



8,9063











0,95




0,24

0,48

0,95






- повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ “Західнокримська”



85


85












0,4




0,1

0,2

0,4






- повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла



72,4

50

22,4
























установлення:





























- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Рені”)



2,18



2,18























- статичних компенсаторів на пристанційному вузлі СЕС (підстанція 110 кВ “Сонячна - Кілія”)



2,18



2,18























2) будівництво та реконструкція локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій для приєднання об’єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, у тому числі:

Держенергоефективності
Міненерговугілля




























будівництво:





























- лінії електропередачі 110 кВ та пристанційного вузла підстанції 110/10 кВ у м. Бучі для приєднання об’єкта альтернативної енергетики


інші джерела

45



5

40






















- дволанцюгової лінії електропередачі 150 кВ “Підстанція 150 кВ “ГНС СОС” - пристанційний вузол СЕС”


державний бюджет

26,4




26,4






















- двох ліній електропередачі 35 кВ “Підстанція 150 кВ “Виноградово” - Виноградівська СЕС



1,6




1,6






















- пристанційного вузла 150 кВ Калинівської СЕС



90




90






















- дволанцюгової лінії електропередачі 35 кВ “Підстанція 35 кВ “Дудчино” - пристанційний вузол СЕС”


інші джерела

13




13






















- пристанційного вузла 35 кВ Виноградівської СЕС



68




68






















реконструкція:





























- підстанції 150/35/ 10 кВ “Токмак-150”, підстанції 35/10 кВ “Великий Токмак”, повітряної лінії 35 кВ № 366 для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



17,55



2,55

15






















- підстанції 35/10 кВ “Плахтіївка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



1,6



1,15

0,45






















- підстанції 35/10 кВ “Сергіївка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



1,58



0,98

0,6






















- підстанції 35/10 кВ “Теплодар” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



1,25



0,95

0,3






















- підстанції 35/10 кВ “Глубоке” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



1,39



0,67

0,72






















- підстанції 35/10 кВ “Жовтий Яр” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



0,66



0,46

0,2






















- підстанції 35/10 кВ “Татарбунари” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



0,99



0,62

0,37






















- підстанції 35/10 кВ “Дивізія” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



0,94



0,62

0,32






















- підстанції 35/10 кВ “Ганновка” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



1,28



0,63

0,65






















- підстанції 35/10 кВ “Надрічне” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



1,35



0,55

0,8






















- підстанції 35/10 кВ “Красне” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



1,2



0,8

0,4






















- підстанції 35/10 кВ “Ярове” для приєднання об’єкта альтернативної енергетики



1,14



0,94

0,2






















- підстанції 150/35/ 10 кВ “ГНС СОС”



82,5




82,5






















- підстанції 150/35/ 10 кВ “Дудчино”



48




48






















- підстанції 150/35/ 10 кВ “Виноградово”



5,6




5,6






















__________
Разом




411,03




15,92


395,11









обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,4




0,1

0,2

0,4






3) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій “Сімферополь” і “Севастополь”

Держенергоефективності Міненерговугілля

державний бюджет

160

100

60
























4) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенергоефективності

-“-

27,5


10,4


17,1






















5) проведення досліджень:

-“-

-“-

25,7


25,7
























потенціалу регіонів щодо розміщення об’єктів відновлюваної енергетики



8,2


8,2
























поточного стану малих гідроелектростанцій



9,6


9,6
























вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання



7,9


7,9











введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

5,61/ 15,12


1,07/ 1,03

1,1/ 2,04

1,14/ 3,04

1,15/ 4,02

1,15/ 4,99






6) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

76001


14452

14962

15462

15562

15563







0,61/ 0,57


0,07/ 0,06

0,1/ 0,1

0,14/ 0,13

0,15/ 0,14

0,15/ 0,14






реалізація пілотних проектів будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт



8190


890

1400

1900

2000

2000








5/ 14,55


1/ 0,97

1/ 1,94

1/ 2,91

1/ 3,88

1/ 4,85






будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях



67811


13562

13562

13562

13562

13563







введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/ 1,57


50/ 0,03

118/ 0,07

255/ 0,22

440/ 0,46

590/ 0,79






7) реалізація проектів використання енергії сонця для:

-“-

-“-

21650


1305

2445

4240

6308

7352







560/ 0,5


30/ 0,01

65/ 0,03

110/ 0,08

165/ 0,15

190/ 0,23






виробництва електроенергії, у тому числі:
















60/ 0,07



5

10/ 0,01

20/ 0,02

25/ 0,04






- реалізація пілотних проектів



2316


82

194

386

771

883







500/ 0,43


30/ 0,01

60/ 0,03

100/ 0,07

145/ 0,13

165/ 0,19






- будівництво промислових сонячних установок



16933,5


1153

2116

3464

4811,5

5389








893/ 1,07


20/ 0,02

53/ 0,04

145/ 0,14

275/ 0,31

400/ 0,56






виробництва теплової енергії, у тому числі:

















93/ 0,07



8

15/ 0,01

30/ 0,02

40/ 0,04






- реалізація пілотних проектів



283,5


12

25

46

80,5

120








800/ 1


20/ 0,02

45/ 0,04

130/ 0,13

245/ 0,29

360/ 0,52






- будівництво промислових сонячних установок



2117


58

110

344

645

960







-“-

75/ 0,23


0,8

4,7/ 0,01

16,5/ 0,03

26,5/ 0,07

26,5/ 0,12






8) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

-“-

-“-

1500


31

118

331

530

490








50/ 0,13




10/ 0,01

20/ 0,04

20/ 0,08






реалізація пілотних проектів будівництва малих гідроелектростанцій



1000


15

25

200

400

360








25/ 0,1


0,8

4,7/ 0,01

6,5/ 0,02

6,5/ 0,03

6,5/ 0,04






відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій



500


16

93

131

130

130







введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

791/ 1,36


79,3/ 0,06

158,6/ 0,16

158,6/0,26

158,6/ 0,36

235,9/ 0,52






9) реалізація проектів будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:

Держенергоефективності

інші джерела

1069


106,9

213,8

213,8

213,8

320,7







770/ 1,2


77/ 0,05

154/ 0,14

154/ 0,23

154/ 0,32

231/ 0,46






електроенергії



299


29,9

59,8

59,8

59,8

89,7







21/ 0,16


2,3/ 0,01

4,6/ 0,02

4,6/ 0,03

4,6/ 0,04

4,9/ 0,06






теплової енергії



770


77

154

154

154

231







-“-

111/ 0,19


11,1/ 0,01

22,2/ 0,02

22,2/ 0,03

22,2/ 0,05

33,3/ 0,08






10) реалізація проектів будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

-“-

-“-

147


14,7

29,4

29,4

29,4

44,1







3/ 0,02


0,3

0,6

0,6

0,6/ 0,01

0,9/ 0,01






електроенергії



39


3,9

7,8

7,8

7,8

11,7







108/ 0,17


10,8/ 0,01

21,6/ 0,02

21,6/ 0,03

21,6/ 0,04

32,4/ 0,07






теплової енергії



108


10,8

21,6

21,6

21,6

32,4







введена в експлуатацію потужність (млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)













11) реалізація проектів:

-“-

-“-














0,08/ 0,07


0,01

0,01/ 0,01

0,01/ 0,01

0,02/ 0,02

0,03/ 0,03






будівництва установок для виробництва біодизеля



4,2


0,4

0,8

0,8

1

1,2







0,6/ 1,14


0,06/ 0,11

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

0,18/ 0,34






будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу



1903


190,3

380,6

380,6

380,6

570,9







0,75/ 0,26


0,03/ 0,01

0,08/ 0,03

0,15/ 0,05

0,2/ 0,07

0,29/ 0,1






перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу



71,6


7,2

14,3

14,3

14,3

21,5







введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/ 2,54


8,5/ 0,02

43/ 0,14

87/ 0,37

130/ 0,73

193/ 1,28






12) реалізація пілотних проектів будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

-“-

-“-

6000


113

565

1130

1695

2497







введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)





5/ 0,02

41/ 0,14

154/ 0,61






13) реалізація проектів будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива:

Держенергоефективності
Мінрегіон



























розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива


державний бюджет

2,5



2,5













будівництво міні-ТЕЦ, що працюють на біомасі та інших альтернативних видах палива


інші джерела

4000




100

800

3100




















__________
Разом




4002,5




2,5


100


800


3100








200/ 0,41



15/ 0,01

30/ 0,04

46/ 0,1

109/ 0,26






14) реалізація пілотних проектів будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу, в тому числі для:

Держенергоефек