Документ 830-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.11.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2017 р. № 830
Київ

Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1064 “Питання виконання Угоди про фінансування програми “Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 529, № 33, ст. 1035), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 830

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики

1. В абзаці першому слова і цифри “Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071” замінити словами і цифрами “Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605”.

2. В абзаці другому слова “енергетичних об’єктів або їх частин” замінити словами “підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

3. Доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

“інвестування підприємств паливно-енергетичного комплексу у формі капітальних вкладень;

проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралей, що належать до сфери управління Міненерговугілля;

розроблення проектів технічних регламентів щодо вимог до нафтопродуктів, гармонізованих до європейських стандартів;

забезпечення діяльності постійно діючої робочої групи Координаційного центру із забезпечення запровадження нового ринку електричної енергії (Проектного офісу).”.

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом одинадцятим.

4. В абзаці одинадцятому цифри “10” замінити цифрами “20”.вгору