Документ 846-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.11.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 листопада 2017 р. № 846
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065 “Про затвердження вимог щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 20, ст. 555) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2017 р. № 846

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1065

1. У постанові:

1) у назві та пункті 1 постанови слова “реконструкції та” замінити словами “реконструкції та капітального”;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Установити, що вимоги, затверджені цією постановою, застосовуються до об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, проектування яких розпочинається з 1 січня 2018 року.”.

2. У вимогах щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування, затверджених зазначеною постановою:

1) у назві вимог слова “реконструкції та” замінити словами “реконструкції та капітального”;

2) у першому реченні пункту 1 слова “реконструкції та” замінити словами “реконструкції та капітального”, а слова “і національних стандартів” виключити;

3) у пункті 3:

в абзаці третьому слова “реконструкції та” замінити словами “реконструкції та капітального”;

абзаци п’ятий та сьомий викласти в такій редакції:

“інженер-консультант - суб’єкт господарювання, який надає дорожні консультаційні послуги з урахуванням умов, визначених у контрактах міжнародної федерації інженерів-консультантів FIDIC, або із залученням спеціалістів, що мають виданий відповідно до законодавства кваліфікаційний сертифікат для здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування;”;

“технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг загального користування - забезпечення здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог будівельних норм, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування.”;

4) пункти 4-6 викласти в такій редакції:

“4. Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування.

5. Для здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг загального користування та розроблення вимог і рекомендацій щодо вдосконалення організаційних і технологічних підходів до виконання дорожніх робіт замовник має право залучати інженера-консультанта. У разі залучення замовником інженера-консультанта закупівлі дорожніх консультаційних послуг проводяться відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

6. Інженер-консультант виконує свої обов’язки відповідно до цих вимог та умов договору із замовником.”;

5) пункт 10 виключити;

6) в абзаці десятому пункту 11 слова “та національних стандартів” замінити словами “, у тому числі в частині створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення”;

7) в абзацах третьому та сьомому пункту 12 слова “і національних стандартів” виключити;

8) доповнити вимоги пунктом 12-1 такого змісту:

“12-1. Зазначені у пунктах 11 і 12 цих вимог права і обов’язки інженера-консультанта є обов’язковими. Додаткові права і обов’язки інженера-консультанта можуть бути визначені договором.”;

9) в абзаці першому пункту 21 слова “Інженер-консультант повинен” замінити словами “Спеціалісти інженера-консультанта повинні”;

10) доповнити вимоги пунктом 22 такого змісту:

“22. Інженер-консультант несе відповідальність відповідно до законів за надані дорожні консультаційні послуги.”;

11) у тексті вимог слова “технічний нагляд на автомобільних дорогах загального користування” в усіх відмінках замінити словами “технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг загального користування” у відповідному відмінку.вгору