Про заходи щодо сприяння розвитку національної кінематографії
Указ Президента України від 13.09.2007868/2007
Документ 868/2007, поточна редакція — Прийняття від 13.09.2007

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо сприяння розвитку
національної кінематографії

З метою створення сприятливих умов для розвитку національної
кінематографії, відновлення її ролі в соціальній і духовній сферах
суспільства та збереженні національної самобутності, забезпечення
дієвості державної політики протекціонізму щодо вітчизняної
кіноіндустрії та підтримуючи ініціативу Національної ради з питань
культури і духовності, п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) підготувати проект Закону України "Про Загальнодержавну
програму розвитку національної кіноіндустрії на 2008-2012 роки",
передбачивши, зокрема, заходи щодо технічного та технологічного
переоснащення державних кіностудій, щорічного планування
тематичних та жанрово-стильових напрямків фільмів, які
виробляються за державним замовленням, підтримки розповсюдження
національних фільмів за межами України;
2) передбачити в проекті Закону України "Про Державний бюджет
України на 2008 рік" збільшення асигнувань на потреби
кіновиробництва за бюджетною програмою "Створення та
розповсюдження національних фільмів";
3) прискорити доопрацювання та подати на розгляд Верховної
Ради України проекти законів:
про збір на розвиток національної кінематографії;
про внесення змін до законодавчих актів України з питань
оподаткування щодо створення сприятливих умов для розвитку
національної кінематографії, вдосконалення механізмів залучення
інвестицій у цій галузі;
про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) щодо спрощення
процедур закупівлі товарів та послуг, пов'язаних із виробництвом
національних фільмів;
4) опрацювати під час підготовки проекту Податкового кодексу
України питання щодо вдосконалення системи оподаткування
підприємницької діяльності в кінематографії, пов'язаної з
виробництвом і розповсюдженням національної кінопродукції;
5) передбачати під час підготовки проектів закону про
Державний бюджет України на відповідний рік субвенції бюджету
Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам на закупівлю
відеопроекційних комплексів, обладнання для створення пересувних
відеокомплексів для кінообслуговування сільського населення,
переобладнання кінотеатрів сучасними відеопроекційними системами;
6) розробити єдиний порядок кінообслуговування населення для
всіх демонстраторів фільмів незалежно від форми власності та
підпорядкування;
7) вжити в установленому порядку заходів щодо поліпшення
фінансування Національної кінематеки України та Національної
кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, а також
відновлення фінансування театру-студії кіноактора.
2. Міністерству культури і туризму України:
вивчити питання щодо утворення при Національному центрі
Олександра Довженка студії з субтитрування, обробки та тиражування
фільмів, переведення їх на цифрові носії та студію з озвучення і
дублювання фільмів у цифровому форматі "Долбі", що відповідають
сучасним технічним вимогам;
розробити заходи з виготовлення дубль-негативів, реставрації,
відновлення вітчизняної кінопродукції, створеної в різні часи, та
тиражування національних фільмів;
вивчити питання щодо створення центру дитячих, юнацьких,
анімаційних та неігрових фільмів;
опрацювати разом із Національною спілкою кінематографістів
України питання створення оснащеного сучасною проекційною та
звуковою апаратурою Центру кіномистецтва на базі Будинку кіно;
вжити заходів щодо дальшого розвитку Інституту екранних
мистецтв Київського національного університету театру, кіно і
телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, зміцнення його
матеріально-технічної бази, поліпшення навчальної та наукової
роботи, налагодження обміну досвідом студентів і
науково-педагогічних працівників зазначеного навчального закладу з
іншими провідними вітчизняними та зарубіжними вищими навчальними
закладами у цій сфері.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вживати заходів щодо збереження об'єктів кіномережі та їх
розвитку.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 13 вересня 2007 року
N 868/2007вгору