Документ 875-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.01.2018, підстава - 2249-VIII


     Якщо  особа з інвалідністю має право на одну і ту ж пільгу за 
цим Законом і одночасно за іншим нормативно-правовим актом, пільга
їй надається лише за одним з них за її вибором (незалежно від
підстави встановлення пільги). { Частина третя статті 38-2 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2249-VIII ( 2249-19 ) від 19.12.2017 }
{ Закон доповнено статтею 38-2 згідно із Законом N 1773-IV
( 1773-15 ) від 15.06.2004 }
Стаття 39. Особа з інвалідністю має право вибору конкретного
виду соціальної допомоги.
Особа з інвалідністю може відмовитися від того чи іншого виду
соціальної допомоги, якщо вона не повною мірою відповідає її
потребам. У такому разі особа з інвалідністю вправі самостійно
вирішувати питання про забезпечення себе конкретним видом допомоги
за рахунок власних коштів з урахуванням компенсації вартості
аналогічного виду соціальної допомоги, що подається державним
органом. { Частина друга статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2249-VIII ( 2249-19 ) від 19.12.2017 }
Стаття 40. Конкретні умови і порядок пенсійного забезпечення
і надання допомоги та інших соціальних послуг визначаються
законодавством про пенсійне забезпечення в Україні і актами
Кабінету Міністрів України з відповідних питань. { Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }
Стаття 41. Підприємствам та організаціям, що спеціалізуються
на виробництві товарів, протезно-ортопедичних виробів та виробів
фізкультурно-спортивного призначення, спеціальних технічних
засобів і пристосувань для осіб з інвалідністю, встановлюються
пільги по оподаткуванню в порядку і на умовах, встановлених
законодавством України. { Стаття 41 із змінами, внесеними згідно із Законом N 200/94-ВР
від 13.10.94 }
Стаття 42. Особи, винні у порушенні вимог цього Закону,
несуть установлену законом матеріальну, дисциплінарну,
адміністративну чи кримінальну відповідальність. { Закон доповнено статтею 42 згідно із Законом N 4213-VI
( 4213-17 ) від 22.12.2011 }

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 21 березня 1991 року
N 875-XIIвгору