Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 жовтня 2010 р. N 924
Київ
Про організацію особистого прийому
громадян у Кабінеті Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 615 ( 615-2016-п ) від 08.09.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого
прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 11 вересня 2003 р. N 1447 ( 1447-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 38, ст. 2026).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 41

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. N 924
ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому
громадян у Кабінеті Міністрів України
1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та
проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів
України.
2. Особистий прийом громадян Прем'єр-міністром України
відповідно до статті 23 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ) проводиться в установленому ним порядку.
3. Особистий прийом громадян Першим віце-прем'єр-міністром,
віце-прем'єр-міністрами України та міністрами (далі - члени
Кабінету Міністрів України) проводиться у приймальні Кабінету
Міністрів України у визначені графіком дні з 15-ї до 17-ї години.
У разі відсутності Першого віце-прем'єр-міністра України чи
одного з віце-прем'єр-міністрів України, інших членів Кабінету
Міністрів України особистий прийом громадян проводять уповноважені
ними посадові особи.
Графік особистого прийому громадян членами Кабінету Міністрів
України затверджує та в разі потреби вносить до нього зміни
Державний секретар Кабінету Міністрів України за погодженням з
Прем'єр-міністром України. { Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 615 ( 615-2016-п ) від
08.09.2016 }
4. Попередній запис на особистий прийом до членів Кабінету
Міністрів України проводиться працівниками Управління роботи із
зверненнями громадян Секретаріату Кабінету Міністрів України
(далі - Управління) разом з працівниками служб членів Кабінету
Міністрів України у визначені графіком дні з 10-ї до 13-ї години.
Запис громадян на прийом до Першого віце-прем'єр-міністра,
віце-прем'єр-міністрів України проводиться у разі, коли питання,
порушене громадянином, не вирішено після особистого прийому іншими
членами Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції.
За дорученням керівництва Секретаріату Кабінету Міністрів
України до проведення попереднього запису громадян на особистий
прийом до Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів
України можуть залучатися працівники відповідних структурних
підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України
"Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв
Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України
проводиться в першочерговому порядку.
5. Особистий прийом громадян в дні, не визначені графіком,
крім вихідних та святкових, проводиться працівниками Управління з
10-ї до 13-ї та з 14-ї до 17-ї години, в суботу - з 10-ї до
13-ї години.
6. Вхід громадян до приймальні Кабінету Міністрів України не
потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів, що
посвідчують особу.
7. Інформація про порядок і графік особистого прийому
громадян членами Кабінету Міністрів України публікується у газеті
"Урядовий кур'єр", розміщується на Урядовому порталі та у
приймальні Кабінету Міністрів України.
8. Для запису на особистий прийом громадянин повинен
пред'явити документ, що посвідчує його особу.
Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовується
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст
порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної
влади він звертався і яке було прийняте рішення, визначається
посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких
належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали,
що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви
(клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).
Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина,
що не стосуються його звернення.
9. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже
розглядалося членами Кабінету Міністрів України, проводиться в
разі, якщо питання, порушене у першому зверненні, не було вирішено
по суті.
10. У разі повторного звернення громадянина вивчаються
матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини повторного
звернення, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.
11. Під час проведення особистого прийому громадян можуть
бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в
установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних
відносинах з такими громадянами.
Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого
прийому громадян не допускається.
12. Письмове звернення, яке подається громадянином на
особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5
Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).
Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється
письмово або усно (за його бажанням).
13. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого
прийому посадовою особою, яка його проводила, працівники
Управління, відповідних служб та структурних підрозділів
Секретаріату Кабінету Міністрів України опрацьовують проекти
резолюцій до звернень громадян і подають їх на розгляд Першого
віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра України та
відповідного міністра.
14. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються
відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348
( 348-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85;
2008 р., N 73, ст. 2461).
15. Управління проводить систематичний аналіз і узагальнення
звернень громадян на особистому прийомі, подає відповідну
інформацію один раз на півроку керівництву Секретаріату Кабінету
Міністрів, один раз на рік - Кабінетові Міністрів України.


Публікації документа