Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2011955
Документ 955-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - 656-2015-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2019, підстава - 261-2016-п. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 вересня 2011 р. N 955
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 567 ( 567-2013-п ) від 24.07.2013
N 645 ( 645-2015-п ) від 22.07.2015
N 656 ( 656-2015-п ) від 19.08.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 2011 р. N 955
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанов КМ N 645
( 645-2015-п ) від 22.07.2015, N 656 ( 656-2015-п ) від
19.08.2015 }

2. У Положенні про підготовку науково-педагогічних і наукових
кадрів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
1 березня 1999 р. N 309 ( 309-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 9, ст. 345; 2000 р., N 24, ст. 1012; 2004 р., N 35,
ст. 2338; 2010 р., N 17, ст. 780, N 57, ст. 1959):
1) в абзаці першому пунктів 71 і 72 слова "Української
аграрної академії наук" та "Академії педагогічних наук" замінити
відповідно словами "Національної академії аграрних наук" та
"Національної академії педагогічних наук";
2) в абзаці шостому пункту 73 слова "Вищої атестаційної
комісії" виключити;
3) у тексті Положення ( 309-99-п ) слово "Міносвіти" замінити
словом "МОНмолодьспорт" у відповідному відмінку, а слова "галузеві
академії наук" у всіх відмінках - словами "національні галузеві
академії наук" у відповідному відмінку;
4) у додатку 2 до Положення ( 309-99-п ) слова "Міністерством
освіти України" замінити словами "Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 567
( 567-2013-п ) від 24.07.2013 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 656
( 656-2015-п ) від 19.08.2015 }вгору