Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки
Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 24.10.2012967
Документ 967-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2012
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 жовтня 2012 р. № 967
Київ

Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями визначати щороку завдання з виконання Програми, здійснювати контроль та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про хід їх виконання.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2012 р. № 967

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В Україні станом на 1 січня 2011 р. на квартирному обліку перебували 111722 молоді сім’ї, з них 32086 перебувають на обліку 10 і більше років.

Більшість з молодих сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою в Україні.

З 2002 по 2011 роки відповідно до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. № 1089 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1480), за рахунок державного бюджету передбачалося виділення коштів для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам у розмірі 1377 млн. гривень, фактично профінансовано із загального фонду державного бюджету 584 млн. гривень. За рахунок місцевих бюджетів планувалося фінансування зазначеної Програми з 2002 по 2011 роки в розмірі 1040 млн. гривень, фактично профінансовано у розмірі 314 млн. гривень.

У 2002-2011 роках надано 7124 пільгових довгострокових кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, збудовано та введено в експлуатацію 648 будинків загальною кількістю 35170 квартир та загальною площею 2619,5 тис. кв. метрів (в яких отримали квартири 6735 молодих сімей).

За час реалізації механізму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків часткову компенсацію було надано 17,8 тис. молодим сім’ям.

Молодим сім’ям у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету передбачається надати близько 180 пільгових кредитів, 160 пільгових кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів. При цьому до кінця 2012 року можливе введення в експлуатацію 40 житлових будинків, в яких 2584 квартири загальною площею 187,9 тис. кв. метрів.

Очікується, що до кінця 2012 року загальна кількість сімей, що отримають житло в рамках виконання згаданої Програми, становитиме 30,5 тис. сімей, обсяг введеного в експлуатацію житла становитиме більш як 2,6 млн. кв. метрів.

Водночас зазначених дій недостатньо для розв’язання житлової проблеми серед молоді у найближчий час.

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два способи розв’язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розв’язання проблеми забезпечення житлом молоді через виконання державних програм забезпечення громадян доступним житлом, зокрема Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 92, ст. 3108).

Однак, по-перше, зазначена Програма орієнтовна на усіх громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, без акцентування державної підтримки на цільовій групі - молодих сім’ях. Таким чином, недоліком даного способу є неможливість реалізації адресного підходу стосовно молодих сімей та одиноких молодих громадян.

По-друге, чинний механізм забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла. Проте у більшості молодих сімей, особливо з дітьми, та одиноких молодих громадян кошти для здійснення першого внеску за власний рахунок відсутні.

Як свідчить економічна практика, за таких умов неможливо досягти відчутного ефекту у забезпеченні житлом молодих сімей.

Другий, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання окремої Державної програми забезпечення молоді житлом, що дасть можливість знайти найбільш ефективний механізм забезпечення житлом саме молодих сімей.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;

зменшення вартості будівництва житла для молоді;

встановлення під час розрахунку розміру пільгового кредиту молоді, що надається за рахунок коштів державного бюджету, нормативної площі в розмірі 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють в селах і селищах та які уклали трудовий договір з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, - 20 кв. метрів на сім’ю;

розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

розвиток різних видів пільгового молодіжного житлового кредитування, яке передбачає створення накопичувального та відновлювального інвестиційного ресурсу держави для забезпечення молоді житлом (для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, які зареєстровані у Державній спеціалізованій фінансовій установі “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” та потребують поліпшення житлових умов, необхідно збудувати 1047,2 тис. кв. метрів житла з тим, щоб до 2017 року розв’язати житлову проблему, на подолання якої спрямована Програма);

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;

розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей;

створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, які отримали направлення на роботу, насамперед в сільській місцевості;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) та інших форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Успішне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 16755 молодих сімей та одиноких молодих громадян, збудувати 1047,2 тис. кв. метрів житла.

Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв’язанню їх житлових проблем, поліпшенню демографічної ситуації в країні.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 5460 млн. гривень. Прогнозний обсяг потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розрізі регіонів наведено у додатку 3.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 967.

2. Державний замовник-координатор - Мінрегіон.

3. Керівник Програми - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

4. Виконавці заходів Програми - Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Строк виконання: 2013-2017 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

3276

593,058

619,76

652,505

687,85

722,827

Місцевий бюджет

1638

296,529

309,88

326,252

343,925

361,414

Інші джерела

546

98,843

103,293

108,751

114,642

120,471

Усього

5460

988,43

1032,933

1087,508

1146,417

1204,712
Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
з виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1. Запровадження механізму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

кількість наданих кредитів

14255

2533

2670

2837

3018

3197

надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

Мінрегіон
Мінфін
Державна спеціалізована фінансова установа “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі - Фонд)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

державний бюджет

3004

526,458

558,96

599,205

639,95

679,427


місцеві бюджети

1638

296,529

309,88

326,252

343,925

361,414


інші джерела

546

98,843

103,293

108,751

114,642

120,471


кількість сімей та одиноких молодих громадян, які отримали компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків

2500

500

500

500

500

500

компенсація відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

Мінрегіон
Мінфін
Фонд

державний бюджет

272

66,6

60,8

53,3

47,9

43,4


кількість нормативно-правових актів

1

1

удосконалення механізму пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян

Мінрегіон
Мінекономроз-витку
Мінфін
Фонд
2. Формування організаційних засад для здешевлення будівництва і придбання житла молодими сім’ями, одинокими молодими громадянами, насамперед у сільській місцевості

-“-

2


11

розроблення проектів житлових будинків повторного застосування

-”-
інформаційне видання

5

1

1

1

1

1

розповсюдження досвіду науково-дослідних установ Мінрегіону у сфері проектування малоповерхового житла у сільській місцевості

Мінрегіон
3. Розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів)

кількість нормативно-правових актів

1

1

підготовка нормативно-правового акта з питань звільнення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) від відрахування коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

Мінрегіон
ФондДодаток 3
до Програми

ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розрізі регіонів*

Найменування регіону

Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2011 р.

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

кількість квартир, одиниць

обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів

усього

таких, що планується забезпечити житлом

Автономна Республіка Крим

5572

860

204

12750

181

11313

197

12313

178

11125

100

6250

Область:

Вінницька

4323

789

148

9250

145

9063

155

9688

198

12375

143

8938

Волинська

4872

708

116

7250

120

7500

167

10438

125

7813

180

11250

Дніпропетровська

5214

819

148

9250

130

8125

175

10938

169

10563

197

12313

Донецька

9101

1263

264

16500

260

16250

286

17875

267

16688

186

11625

Житомирська

3288

489

95

5938

80

5000

97

6063

105

6563

112

7000

Закарпатська

856

235

39

2438

74

4625

36

2250

39

2438

47

2938

Івано-Франківська

1243

274

67

4188

39

2438

48

3000

67

4188

53

3313

Київська

5278

757

115

7188

120

7500

113

7063

169

10563

240

15000

Кіровоградська

1000

237

46

2875

72

4500

38

2375

68

4250

13

813

Луганська

3413

531

85

5313

90

5625

114

7125

157

9813

85

5313

Львівська

5203

740

125

7813

137

8563

167

10438

149

9313

162

10125

Миколаївська

3048

451

60

3750

74

4625

92

5750

140

8750

85

5313

Запорізька

4000

618

97

6063

112

7000

126

7875

130

8125

153

9563

Одеська

2883

398

75

4688

80

5000

94

5875

90

5625

59

3688

Полтавська

2094

300

67

4188

63

3938

65

4063

60

3750

45

2813

Рівненська

2462

316

48

3000

65

4063

70

4375

75

4688

58

3625

Сумська

8389

979

200

12500

225

14063

201

12563

164

10250

189

11813

Тернопільська

2387

397

65

4063

79

4938

89

5563

75

4688

89

5563

Харківська

3775

516

85

5313

96

6000

112

7000

125

7813

98

6125

Херсонська

2818

420

94

5875

88

5500

75

4688

85

5313

78

4875

Хмельницька

6434

838

160

10000

165

10313

163

10188

136

8500

214

13375

Черкаська

4138

621

100

6250

115

7188

120

7500

125

7813

161

10063

Чернівецька

2122

447

49

3063

68

4250

64

4000

187

11688

79

4938

Чернігівська

2036

316

40

2500

64

4000

56

3500

75

4688

81

5063

м. Київ

14521

2137

358

22375

369

23063

378

23625

320

20000

712

44500

м. Севастополь

1252

299

83

5188

59

3688

39

2438

40

2500

78

4875

Усього

111722

16755

3033

189569

3170

198131

3337

208569

3518

219883

3697

231070

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »