ѕроект Ђ¬ища осв≥та ”крањниї ‘≥нансова угода м≥ж ”крањною та ™вропейським ≥нвестиц≥йним банком
”крањна, ™вропейськ. ≥нвестиц≥йний банк; ”года, ѕроект, ћ≥жнародний документ [...] в≥д 19.12.2016
ƒокумент 971_001-16, чинний, поточна редакц≥€ — –атиф≥кац≥€ в≥д 08.11.2017, п≥дстава - 2186-VIII
( ќстанн€ под≥€ — Ќабранн€ чинност≥ дл€ ”крањни м≥жнародного договору, в≥дбулась 15.12.2017. ѕодивитис€ в ≥стор≥њ? )

FI є 84.172

Serapis є 2012 0493

ѕ–ќ≈ “ Ђ¬»ўј ќ—¬≤“ј ” –јѓЌ»ї

‘≤ЌјЌ—ќ¬ј ”√ќƒј

м≥ж

” –јѓЌќё

та

™¬–ќѕ≈…—№ »ћ ≤Ќ¬≈—“»÷≤…Ќ»ћ ЅјЌ ќћ

Ѕрюссель, 19 грудн€ 2016 року

{”году ратиф≥ковано «аконом є 2186-VIII в≥д 08.11.2017}

÷ё ”√ќƒ” ” Ћјƒ≈Ќќ ћ≤∆:


” –јѓЌќё,

(УѕозичальникФ)

з одного боку, та


™¬–ќѕ≈…—№ »ћ ≤Ќ¬≈—“»÷≤…Ќ»ћ ЅјЌ ќћ, €кий знаходитьс€ за адресою: 100 blvdKonradAdenauer, Luxembourg, L-2950 Luxembourg ≥ €кий представленийШ,

(ЂЅанкї)

з ≥ншого боку (та сп≥льно ≥менован≥ Ђ—торониї).

ќ— ≤Ћ№ »:

(a) ¬≥дпов≥дно до (i) –≥шенн€ є 466/2014/EU, опубл≥кованого в ќф≥ц≥йному журнал≥ ™вропейського —оюзу є L 135 в≥д 8 травн€ 2014 р., ™вропейський ѕарламент ≥ –ада ™вропейського —оюзу прийн€ли р≥шенн€ надати Ѕанку гарант≥ю стосовно покритт€ втрат за операц≥€ми з ф≥нансуванн€, €к≥ зд≥йснюютьс€ дл€ п≥дтримки ≥нвестиц≥йних проект≥в, що реал≥зуютьс€ за межами ™вропейського —оюзу, (Ђ–≥шенн€ї) та (ii) угоди, укладеноњ м≥ж ™вропейським —оюзом, представленим ™вропейською  ом≥с≥Їю, та Ѕанком, €кою запроваджуЇтьс€ таке р≥шенн€, у випадку виникненн€ несплати, ™вропейський —оюз, за гарант≥Їю, покриваЇ де€к≥ платеж≥ не отриман≥ Ѕанком та €к≥ належать до сплати на його користь стосовно операц≥й Ѕанку з ф≥нансуванн€, €к≥ були укладен≥ ≥з, серед ≥ншого, ѕозичальником (Ђ√арант≥€ ™—ї). Ќа дату п≥дписанн€ ц≥Їњ ”годи ”крањна Ї  рањною, €ка задовольн€Ї критер≥€м (€к визначено нижче).

(b) ”крањна Ї державою-учасником  онвенц≥њ про визнанн€ та виконанн€ ≥ноземних арб≥тражних р≥шень, п≥дписаноњ у Ќью-…орку 10 червн€ 1958 р.

(c) 14 червн€ 2005 року ”крањна та Ѕанк п≥дписали рамкову угоду, €ка була ратиф≥кована ¬ерховною –адою ”крањни 7 лютого 2006 року «аконом ”крањни є 3392 Ђѕро ратиф≥кац≥ю –амковоњ угоди м≥ж ”крањною та ™вропейським ≤нвестиц≥йним Ѕанкомї та €ка регулюЇ д≥€льн≥сть Ѕанку на територ≥њ ”крањни (Ђ–амкова угодаї, що може бути зм≥нена, зам≥щена або зам≥нена). –амкова угода €ка набула чинност≥ 8 кв≥тн€ 2006 року ≥ залишаЇтьс€ чинною упродовж усього терм≥ну д≥њ ”годи (€к визначено нижче). ѕ≥дписанн€м ц≥Їњ ”годи ѕозичальник визнаЇ, що кошти позики, €к≥ будуть надан≥ зг≥дно ц≥Їњ ”годи, п≥дпадають п≥д сферу застосуванн€ –амковоњ угоди. ѕозичальник п≥дтверджуЇ статус переважного кредитора дл€ Ѕанку €к м≥жнародноњ ф≥нансовоњ орган≥зац≥њ, що передбачено статтею 7 –амковоњ угоди.

(d) ѕозичальник за€вив, що реал≥зуЇ проект з метою проведенн€ ремонтних роб≥т на осв≥тн≥х, досл≥дних та допом≥жних обТЇктах низки державних вищих навчальних заклад≥в ”крањни дл€ п≥двищенн€ њхньоњ енергоефективност≥ та зд≥йсненн€ ≥нших ≥нвестиц≥й, не повТ€заних з енергофективн≥стю (кожен окремо з €ких ≥менуЇтьс€ У—убпроектомФ, а ус≥ разом - УѕроектФ або У—убпроектиФ), б≥льш детальна ≥нформац≥€ про що м≥ститьс€ у ƒодатку ј (У“ехн≥чний описФ). ѕроект складаЇтьс€ з двох етап≥в, перший з €ких охоплюЇ —убпроекти в семи ун≥верситетах ”крањни, визначених в ход≥ оц≥нки та перел≥чених у “ехн≥чному опис≥ (У≈тап IФ), а другий охоплюватиме —убпроекти, що њх маЇ визначити ѕозичальник за п≥дсумками належно проведеного збору за€вок, та €к≥ повинн≥ бути затверджен≥ Ѕанком (У≈тап IIФ). —убпроекти, запропонован≥ до включенн€ в ≈тап II, можуть включати —убпроекти в будь-€кому з ун≥верситет≥в-учасник≥в ≈тапу I та, в раз≥ затвердженн€ Ѕанком, будь-€ких ≥нших державних вищих навчальних закладах, що задовольн€ють критер≥€м Ѕанку (кожен окремо з €ких ≥менуЇтьс€ У ≥нцевий бенеф≥ц≥арФ, а ус≥ разом У ≥нцев≥ бенеф≥ц≥ариФ).  ожен —убпроект маЇ бути розташований на тих територ≥€х ”крањни, що перебуваЇ п≥д контролем ур€ду ѕозичальника.

(e) «агальна варт≥сть ѕроекту в≥дпов≥дно до розрахунк≥в Ѕанку складаЇ 160 000 000 (сто ш≥стдес€т м≥льйон≥в Ївро), в т. ч.:


¬итрати проекту (без ѕƒ¬ та в≥дсотк≥в п≥д час буд≥вництва)

—ума (млн. Ївро)


≈тап I

81,00


≈тап II

79,00


¬—№ќ√ќ

160,00


ѕозичальник зазначив, що плануЇ ф≥нансувати ѕроект наступним чином:


ƒжерело

—ума (млн. Ївро)


 редит Ѕанку

120,00


≤нвестиц≥йний грант E5P

10,00


¬ласн≥ кошти ѕозичальника, у тому випадку, €кщо не будуть доступн≥ ≥нш≥ джерела ф≥нансуванн€.

30,00


¬—№ќ√ќ

160,00

(f) ƒл€ того, щоб виконати план ф≥нансуванн€, викладений у пункт≥ (e) ƒекларативноњ частини, ѕозичальник звернувс€ до Ѕанку з проханн€м надати кредит у розм≥р≥ 120 000 000 Ївро (сто двадц€ть м≥льйон≥в Ївро) ≥з власних ресурс≥в Ѕанку зг≥дно з мандатом Ѕанку на зовн≥шнЇ кредитуванн€ в пер≥од з 2014 по 2020 р≥к в≥дпов≥дно до –≥шенн€ (Ђћандатї).

(g) ѕозичальник, д≥ючи через ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни (Ђћ≥н≥стерство ф≥нанс≥вї), у сп≥впрац≥ ≥з ћ≥н≥стерством осв≥ти та науки ”крањни (Ђћ≥н≥стерство осв≥ти та наукиї), надаЇ кошти  редиту кожному з  ≥нцевих бенеф≥ц≥ар≥в в≥дпов≥дно до угоди про передачу кошт≥в позики, що маЇ бути укладена, зокрема, м≥ж ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в, ћ≥н≥стерством осв≥ти та науки ≥ в≥дпов≥дним  ≥нцевим бенеф≥ц≥аром на прийн€тних дл€ Ѕанку умовах (Ђ”года про передачу кошт≥в позикиї).

(h) ѕроект буде впроваджуватис€ ѕозичальником, що д≥€тиме через ћ≥н≥стерство осв≥ти та науки. ѕозичальник, д≥ючи через ћ≥н≥стерство осв≥ти та науки, зд≥йснюватиме загальний нагл€д та в≥дпов≥датиме за реал≥зац≥ю ѕроекту, в тому числ≥ за створенн€ групи управл≥нн€ та п≥дтримки проекту (Ђ√”ѕѕї), та за створенн€ груп реал≥зац≥њ проекту у склад≥ кожного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара (Ђ√–ѕї).

(i) Ѕанк, враховуючи, що ф≥нансуванн€ ѕроекту входить до сфери його функц≥й та в≥дпов≥даЇ ц≥л€м, визначеним у ћандат≥, а також враховуючи за€ви та факти, викладен≥ в ц≥й ѕреамбул≥, ухвалив р≥шенн€ задовольнити проханн€ ѕозичальника щодо наданн€ йому кредиту у сум≥ 120 000 000 Ївро (сто двадц€ть м≥льйон≥в Ївро) в≥дпов≥дно до ц≥Їњ ф≥нансовоњ угоди (Ђ”годаї); за умови, що розм≥р кредиту Ѕанку за даною ”годою у жодному випадку не повинен перевищувати (≥) 75% (с≥мдес€ти пТ€ти в≥дсотк≥в) загальних витрат на  омпонент п≥двищенн€ енергоефективност≥ (в≥дпов≥дно до приведеного нижче визначенн€) та 50% (пТ€тдес€ти в≥дсотк≥в) загальних витрат на  омпонент, не повТ€заний з п≥двищенн€м енергоефективн≥ст≥.

(j) ѕозичальник п≥дтвердив, що його плат≥жн≥ зобовТ€занн€ перед Ѕанком не п≥дпадають п≥д д≥ю борговоњ операц≥њ, реструктуризац≥ю €коњ нараз≥ проводить ѕозичальник в≥дпов≥дно до умов ћехан≥зму розширеного кредитуванн€, затвердженого дл€ ѕозичальника ¬иконавчою радою ћ≥жнародного валютного фонду 11 березн€ 2015 р. (ЂЅоргова операц≥€ї).

(k) 4 травн€ 2016 року Ѕанк отримав лист в≥д ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни (ЂЋист ћ‘ї), щодо зовн≥шн≥х боргових зобовТ€зань ”крањни, що п≥дл€гають включенню в Ѕоргову операц≥ю зг≥дно з розпор€дженн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 4 кв≥тн€ 2015 р. є 318-р, в €кому було п≥дтверджено, що так≥ боргов≥ зобовТ€занн€ не включають зобовТ€занн€ боргу перед Ѕанком. ѕозичальник п≥дтверджуЇ, що наведен≥ в Ћист≥ ћ‘ твердженн€ в ус≥х аспектах залишаютьс€ правдивими та застосовними з посиланн€м на нормативно-правов≥ акти ”крањни, що пер≥одично регулюють боргов≥ зобовТ€занн€, ≥ що н≥€к≥ нормативно-правов≥ акти ”крањни, що регулюють Ѕоргову операц≥ю не впливають чи не будуть впливати на будь-€к≥ боргов≥ зобовТ€занн€ ѕозичальника перед Ѕанком.

(l) —татутом Ѕанку передбачено, що Ѕанк забезпечуЇ використанн€ своњх кошт≥в €комога рац≥ональн≥ше в ≥нтересах ™вропейського —оюзу; ≥, в≥дпов≥дно, умови кредитних операц≥й Ѕанку повинн≥ бути сум≥сними ≥з в≥дпов≥дними принципами ™вропейського —оюзу.

(m) Ѕанк вважаЇ, що доступ до ≥нформац≥њ в≥д≥граЇ важливу роль у зменшенн≥ еколог≥чних та соц≥альних ризик≥в, у тому числ≥ порушень прав людини, пов'€заних ≥з проектами, €к≥ в≥н ф≥нансуЇ. ” зв'€зку ≥з цим Ѕанк запровадив свою пол≥тику прозорост≥, метою €коњ Ї посиленн€ в≥дпов≥дальност≥ √рупи компан≥й Ѕанку перед њњ учасниками та мешканц€ми ™вропейського —оюзу загалом.

(n) ќбробка персональних даних проводитьс€ Ѕанком у в≥дпов≥дност≥ ≥з д≥ючим законодавством ™вропейського —оюзу стосовно захисту ос≥б у звТ€зку з обробкою персональних даних установами та органами ™вропейського —оюзу та в≥льного руху таких даних.

(o) ”кладаючи цю ”году, кожна —торона визнаЇ, що Ѕанк зобовТ€заний дотримуватись —писк≥в санкц≥й (€к це визначено нижче), а також те, що Ѕанк, в≥дпов≥дно, не може пр€мо чи опосередковано надавати кошти дл€ або в ≥нтересах —убТЇкту санкц≥й (€к це визначено нижче).

“ј »ћ „»Ќќћ сторони домовились про таке:

“Ћ”ћј„≈ЌЌя “ј ¬»«Ќј„≈ЌЌя

“лумаченн€

” ц≥й ”год≥:

(a) посиланн€ на статт≥, ѕреамбулу, додатки та доповненн€ Ї в≥дпов≥дними посиланн€ми на статт≥, ѕреамбулу, додатки та доповненн€ до ц≥Їњ ”годи, €кщо у пр€м≥й форм≥ не встановлено ≥нше;

(b) посиланн€ на будь-€кий закон означаЇ, €кщо пр€мо не зазначено ≥нше, посиланн€ на законодавство ѕозичальника та закон, €кий може час в≥д часу зм≥нюватис€ або знов набувати чинност≥;

(c) посиланн€ на будь-€ку ≥ншу угоду чи ≥нструмент означаЇ посиланн€ на таку угоду чи ≥нструмент, €кий може зм≥нюватись, оновлюватись, доповнюватись, подовжуватись або переформульовуватись;

(d) посиланн€ на будь-€кий ЂсубТЇктї включаЇ будь-€ку ф≥зичну особу, ф≥рму, компан≥ю, державну корпорац≥ю чи в≥домство або будь-€ке обТЇднанн€, траст, сп≥льне п≥дприЇмство, консорц≥ум або партнерство (незалежно в≥д на€вност≥ або в≥дсутност≥ самост≥йноњ юридичноњ особи); та

(e) €кщо ≥нше не вимагаЇтьс€ контекстом, слова, що вказують однину, включають множину ≥ навпаки, а посиланн€ на одну стать включаЇ посиланн€ на ≥нш≥ стат≥.

¬изначенн€

” ц≥й ”год≥:

Ђ ≥нцевий терм≥н јкцептуї дл€ пов≥домленн€ означаЇ:

(a) 16:00 за люксембурзьким часом у день доставки, €кщо пов≥домленн€ доставлено до 14:00 за люксембурзьким часом у –обочий день, або

(b) 11:00 за люксембурзьким часом наступного дн€, €кий Ї –обочим днем, €кщо пов≥домленн€ над≥йшло п≥сл€ 14:00 за люксембурзьким часом у будь-€кий такий день чи в день, €кий не Ї –обочим днем.

Ђѕрийн€тий “раншї означаЇ “ранш, зд≥йснений на основ≥ ѕропозиц≥њ щодо виб≥рки кошт≥в, належним чином ухваленоњ ѕозичальником в≥дпов≥дно до њњ умов в  ≥нцевий терм≥н јкцепту виб≥рки чи до його завершенн€.

Ђ”повноваженн€ї означаЇ уповноваженн€, дозв≥л, погодженн€, затвердженн€, постанову, л≥ценз≥ю, зв≥льненн€ (п≥льга), подачу, нотар≥альне засв≥дченн€ або реЇстрац≥ю.

Ђ–обочий деньї означаЇ день (≥нший, н≥ж субота чи нед≥л€), в €кий Ѕанк та комерц≥йн≥ банки Ї в≥дкритими дл€ зд≥йсненн€ загальних операц≥й у Ћюксембурз≥.

Ђѕод≥€ зм≥ни в законодавств≥ї маЇ значенн€, надане йому у —татт≥ 4.3.ј(3).

Ђ–ахунки дл€ одержанн€ кошт≥вї мають значенн€, надан≥ њм у —татт≥ 1.2.D.

Ђ”годаї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (l) ѕреамбули.

Ђ редитї маЇ значенн€, надане йому у —татт≥ 1.1.

Ђ–≥шенн€ї маЇ значенн€, надане йому у пункт≥ (a) ѕреамбули.

ЂЅоргова операц≥€ї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (j) ѕреамбули.

Ђ омпенсац≥€ за в≥дстрочкуї означаЇ компенсац≥ю, що розраховуЇтьс€ дл€ в≥дстроченоњ або призупиненоњ суми виб≥рки кошт≥в €к процент (€кщо б≥льше нул€), на €кий:

(a) процентна ставка, що застосовувалас€ б до такоњ суми, €кби ц€ сума була надана ѕозичальнику у «аплановану дату виб≥рки, перевищуЇ

(b) в≥дпов≥дну м≥жбанк≥вську ставку (1-м≥с€чну ставку) м≥нус 0,125% (12,5 базисних пункт≥в). якщо значенн€ цього проценту ви€вл€Їтьс€ в≥дТЇмним, в≥н вважаЇтьс€ нульовим.

“ака компенсац≥€ нараховуЇтьс€ в≥д «апланованоњ дати виб≥рки до ‘актичноњ дати виб≥рки або, залежно в≥д обставин, до дати скасуванн€ ѕрийн€того траншу в≥дпов≥дно до ц≥Їњ ”годи.

Ђ–ахунок виб≥ркиї маЇ значенн€, надане йому в —татт≥ 1.2.D.

Ђјкцепт виб≥ркиї означаЇ прим≥рник ѕропозиц≥њ виб≥рки, належним чином п≥дписаний ѕозичальником.

Ђ ≥нцевий терм≥н јкцепту виб≥ркиї означаЇ дату й час зак≥нченн€ терм≥ну ѕропозиц≥њ виб≥рки, зазначеного в н≥й.

Ђƒата виб≥ркиї означаЇ дату проведенн€ фактичноњ виб≥рки “раншу Ѕанком.

Ђѕропозиц≥€ виб≥ркиї означаЇ лист, форма €кого значною м≥рою в≥дпов≥даЇ зразку, викладеному в ƒодатку —.1.

Ђѕод≥€ дестаб≥л≥зац≥њї означаЇ одну з таких обставин або обидв≥ з них:

(a) суттЇв≥ перебоњ в робот≥ тих плат≥жних або комун≥кац≥йних систем або тих ф≥нансових ринк≥в, €к≥, в кожному конкретному випадку, повинн≥ функц≥онувати дл€ зд≥йсненн€ платеж≥в у зв'€зку з ц≥Їю ”годою; або

(b) виникненн€ будь-€коњ ≥ншоњ под≥њ, €ка спричин€Ї порушенн€ (що маЇ техн≥чний характер або повТ€зане ≥з системами) зд≥йсненн€ казначейських або плат≥жних операц≥й або Ѕанку, або ѕозичальника, в результат≥ чого ц€ сторона не маЇ можливост≥:

(i) виконувати своњ плат≥жн≥ зобовТ€занн€ зг≥дно з ц≥Їю ”годою; або

(ii) п≥дтримувати зв'€зок ≥з ≥ншими сторонами,

≥ така дестаб≥л≥зац≥€ (в будь-€кому такому випадку, €к зазначено у пункт≥ (a) або (b) вище) не спричинена стороною, д≥€льн≥сть €коњ порушуЇтьс€, ≥ знаходитьс€ поза њњ контролем.

Ђ≤нвестиц≥йний грант ≈5–ї означаЇ ≥нвестиц≥йний грант з ресурс≥в фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P), що надаютьс€ або п≥дл€гають наданн€ дл€ ц≥лей реал≥зац≥њ ѕроекту

Ђƒата набутт€ чинност≥ї маЇ значенн€, надане њй у —татт≥ 12.4.

Ђѕос≥бник ™≤Ѕ щодо еколог≥чних та соц≥альних питаньї означаЇ пос≥бник, €кий пер≥одично публ≥куЇтьс€ Ѕанком на своЇму веб-сайт≥.

Ђ«а€ва ™≤Ѕ щодо еколог≥чних та соц≥альних принцип≥в ≥ стандарт≥вї означаЇ опубл≥ковану на веб-сайт≥ Ѕанку за€ву, в €к≥й визначен≥ стандарти, €к≥ Ѕанк застосовуЇ до ф≥нансованих ним проект≥в, ≥ обов'€зки р≥зних стор≥н

Ђ рањна, €ка задовольн€Ї критер≥€мї означаЇ будь-€ку крањну, зазначену в ƒоповненн≥ III до –≥шенн€, €ке може час в≥д часу зм≥нюватись  ом≥с≥Їю в≥дпов≥дно до —татей 4(2) ≥ 18 –≥шенн€, або будь-€ку ≥ншу крањну, щодо €коњ ™вропейський парламент ≥ –ада прийн€ли р≥шенн€ в≥дпов≥дно до пункту 4(1) —татт≥ 4 –≥шенн€.

Ђ омпонент з енергоефективност≥ї означаЇ, в контекст≥ будь-€кого з —убпроект≥в, задовольн€юч≥ критер≥€м витрати проекту на роботи з енергоефективност≥, що мають на мет≥ п≥двищенн€ енергоефективност≥ буд≥вель в управл≥нн≥ або п≥д контролем в≥дпов≥дного  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара, визначених у результат≥ енергетичних аудит≥в, €к≥ згадуютьс€ у —татт≥ 6.5 (g)(i).

Ђ—ередовищеї означаЇ (наст≥льки, наск≥льки це впливаЇ на добробут людей) таке:

(a) фауна та флора;

(b) ірунти, вода, пов≥тр€, кл≥мат ≥ ландшафт;

(c) культурна спадщина, антропогенне середовище; та

(d) техногенне середовище,

а також охоплюЇ без обмежень профес≥йну та колективну г≥г≥Їну прац≥ ≥ техн≥ку безпеки.

Ђƒосл≥дженн€ за результатами ќц≥нки впливу на навколишнЇ середовище ≥ соц≥альну сферуї означаЇ досл≥дженн€ €к результат проведенн€ оц≥нки впливу на навколишнЇ середовище ≥ соц≥альну сферу дл€ ви€вленн€ та оц≥нюванн€ потенц≥йних еколог≥чних та соц≥альних насл≥дк≥в, пов'€заних ≥з —убпроектом, ≥ формулюванн€ рекомендац≥й щодо заход≥в, спр€мованих на запоб≥ганн€, м≥н≥м≥зац≥ю та /або усуненн€ будь-€ких насл≥дк≥в. ƒосл≥дженн€ маЇ пройти громадськ≥ консультац≥њ ≥з пр€мими ≥ непр€мими учасниками проекту.

Ђ≈колог≥чн≥ та соц≥альн≥ стандартиї означають:

(a) будь-€к≥ ≈колог≥чн≥ закони ≥ —оц≥альн≥ закони, €к≥ застосовуютьс€ до будь-€кого —убпроекту, ѕозичальника або  ≥нцевого бенеф≥ц≥ара;

(b) «а€ва ™≤Ѕ щодо еколог≥чних та соц≥альних принцип≥в ≥ стандарт≥в;

(c) ≈колог≥чн≥ та соц≥альн≥ стандарти, визначен≥ у ѕос≥бнику ™≤Ѕ щодо еколог≥чних та соц≥альних питань; та

(d) ƒосл≥дженн€ за результатами ќц≥нки впливу на навколишнЇ середовище ≥ соц≥альну сферу.

Ђƒозв≥л природоохоронних або соц≥альних орган≥вї означаЇ будь-€кий дозв≥л, л≥ценз≥ю, повноваженн€, погодженн€ чи ≥нше схваленн€, €к≥ вимагаютьс€ в≥дпов≥дно до еколог≥чного законодавства або соц≥ального законодавства у звТ€зку з ѕроектом або —убпроектом.

Ђ—карга про порушенн€ еколог≥чного або соц≥ального законодавстваї означаЇ будь-€ку скаргу, процесуальн≥ д≥њ, формальне пов≥домленн€ чи розсл≥дуванн€, €к≥ зд≥йснюютьс€ будь-€кою особою в рамках еколог≥чного або соц≥ального законодавства.

Ђ≈колог≥чне законодавствої означаЇ:

(a) закони ™—, т≥Їю м≥рою, наск≥льки вони впроваджен≥ в законах ”крањни, або так, €к визначено Ѕанком, до дати п≥дписанн€ ц≥Їњ ”годи;

(b) закони та нормативно-правов≥ акти ”крањни; та

(c) в≥дпов≥дн≥ м≥жнародн≥ угоди,

основною метою €ких Ї збереженн€, захист та вдосконаленн€ навколишнього середовища.

Ђ√арант≥€ ™—ї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (a) ѕреамбули.

ЂEURIBORї маЇ значенн€, надане йому в ƒодатку B.

Ђ™ї або ЂЇврої означаЇ законну валюту крањн-член≥в ™вропейського —оюзу, €к≥ приймають або прийн€ли њњ в €кост≥ своЇњ валюти зг≥дно з в≥дпов≥дними положенн€ми ƒоговору про заснуванн€ ™вропейського —п≥втовариства та ƒоговору про функц≥онуванн€ ™вропейського —оюзу або договор≥в, що приймаютьс€ њм на зам≥ну.

Ђ¬ипадок невиконанн€ зобовТ€заньї означаЇ будь-€ку обставину, под≥ю або ≥нцидент, зазначен≥ у —татт≥ 10.1.

Ђ≤нструмент зовн≥шнього боргуї маЇ значенн€, надане йому у —татт≥ 7.1.

Ђќстанн€ дата наданн€ кредитуї означаЇ дату через 60 (ш≥стдес€т) м≥с€ц≥в п≥сл€ ƒати набранн€ чинност≥ ц≥Їю ”годою або будь-€ку п≥зн≥шу дату, €ка п≥дл€гаЇ письмовому погодженню —торонами, за умови, що продовжуЇтьс€ застосуванн€ √арант≥њ ™— до кожного “раншу, що виплачуЇтьс€ або маЇ бути виплачений.

Ђ ≥нцевий бенеф≥ц≥араї та Ђ ≥нцев≥ бенеф≥ц≥ариї маЇ значенн€, надане у пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ‘≥нансуванн€ тероризмуї означаЇ забезпеченн€ чи зб≥р кошт≥в будь-€кими способами, пр€мо чи опосередковано, з метою њх використанн€, або знаючи, що вони повинн≥ бути використан≥ повн≥стю або частково дл€ зд≥йсненн€ будь-€кого з порушень, зазначених у —татт€х 1 - 4 –амкового р≥шенн€ –ади ™— 2002/475/JHA в≥д 13 червн€ 2002 року щодо боротьби з тероризмом.

Ђ‘≥ксована ставкаї означаЇ р≥чну в≥дсоткову ставку, визначену Ѕанком в≥дпов≥дно до застосовних принцип≥в, ≥з в≥дпов≥дними зм≥нами та доповненн€ми, що визначаютьс€ кер≥вними органами Ѕанку дл€ позик ≥з ф≥ксованою в≥дсотковою ставкою, €к≥ деном≥нован≥ у валют≥ “раншу та до €ких застосовуютьс€ екв≥валентн≥ умови дл€ погашенн€ основноњ суми та сплати в≥дсотк≥в.

Ђ“ранш ≥з ф≥ксованою ставкоюї означаЇ “ранш, до €кого застосовуЇтьс€ ‘≥ксована ставка

Ђѕлаваюча ставкаї означаЇ плаваючу в≥дсоткову ставку ≥з ф≥ксованим —предом, тобто р≥чну процентну ставку, €ку Ѕанк визначаЇ дл€ кожного наступного ѕер≥оду визначенн€ плаваючоњ ставки ≥ €ка дор≥внюЇ ¬≥дпов≥дн≥й м≥жбанк≥вськ≥й ставц≥ плюс —пред.

ЂЅазисний пер≥од плаваючоњ ставкиї означаЇ кожний пер≥од м≥ж одн≥Їю ƒатою платежу та наступною в≥дпов≥дною ƒатою платежу. ѕерший Ѕазисний пер≥од плаваючоњ ставки починаЇтьс€ з дати виб≥рки “раншу.

Ђ“ранш ≥з плаваючою ставкоюї означаЇ “ранш, до €кого застосовуЇтьс€ ѕлаваюча ставка.

Ђ–амкова угодаї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (c) ѕреамбули.

Ђѕос≥бник з питань закуп≥вельї означаЇ опубл≥кований на веб-сайт≥ Ѕанку пос≥бник ≥з закуп≥вл≥, €кий ≥нформуЇ ≥н≥ц≥атор≥в проект≥в, що повн≥стю чи частково ф≥нансуютьс€ Ѕанком, про орган≥зац≥ю д≥й дл€ зд≥йсненн€ закуп≥вл≥ товар≥в, роб≥т та послуг, необх≥дних дл€ —убпроекту.

Ђћќѕї означаЇ ћ≥жнародну орган≥зац≥ю прац≥.

Ђ—тандарти ћќѕї означаЇ:

(a) будь-€кий догов≥р, конвенц≥ю або угоду ћќѕ, €ка Ї п≥дписана ≥ ратиф≥кована, або з ≥нших причин застосовна ≥ обовТ€зкова дл€ ”крањни; та

(b) основн≥ стандарти в сфер≥ прац≥ (€к визначено в ƒекларац≥њ ћќѕ про основоположн≥ принципи ≥ права у сфер≥ прац≥).

Ђ¬ипадок дострокового погашенн€ з компенсац≥Їюї означаЇ випадок дострокового погашенн€, €ка Ї в≥дм≥нною в≥д т≥Їњ, що зазначена в —татт€х 4.3.A(2), 4.3A(4)(a) або 4.3.A(4)(c).

ЂLIBORї маЇ значенн€, надане йому в ƒодатку B.

Ђѕозикаї означаЇ загальну суму “ранш≥в, що час в≥д часу надаютьс€ Ѕанком за ц≥Їю ”годою.

Ђ”года про передачу кошт≥в позикиї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (g) ѕреамбули.

Ђћандатї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (f) ѕреамбули.

Ђ¬ипадок дестаб≥л≥зац≥њ ринкуї означаЇ будь-€ку з таких обставин:

(a) на обірунтовану думку Ѕанку, мають м≥сце под≥њ чи обставини, €к≥ негативно впливають на доступ Ѕанку до своњх джерел ф≥нансуванн€;

(b) на думку Ѕанку, кошти не доступн≥ з його загальних джерелах ф≥нансуванн€ дл€ належного ф≥нансуванн€ “раншу у в≥дпов≥дн≥й валют≥ та / або дл€ в≥дпов≥дного терм≥ну погашенн€ та / або за граф≥ком виб≥рки такого “раншу;

(c) дл€ “раншу, в≥дносно €кого проценти виплачуютьс€ або будуть виплачуватись за ѕлаваючою ставкою:

(i) варт≥сть отриманн€ кошт≥в Ѕанком з≥ своњх джерел ф≥нансуванн€, визначених Ѕанком на основ≥ обТЇктивних критер≥њв, на пер≥од, р≥вний Ѕазисному пер≥оду плаваючоњ ставки такого “раншу (а саме, на грошовому ринку), перевищуЇ д≥ючу ¬≥дпов≥дну м≥жбанк≥вську ставку; або

(ii) Ѕанк визначаЇ, що не ≥снуЇ ефективних та над≥йних заход≥в дл€ встановленн€ д≥ючоњ ¬≥дпов≥дноњ м≥жбанк≥вськоњ ставки у в≥дпов≥дн≥й валют≥ такого “раншу або неможливо визначити ¬≥дпов≥дну м≥жбанк≥вську ставку зг≥дно з визначенн€ми, €к≥ м≥ст€тьс€ в ƒодатку ¬.

Ђ≤стотна неспри€тлива зм≥наї означаЇ будь-€ку под≥ю чи зм≥ну умов, €ка, на думку Ѕанку, суттЇвим чином:

(a) пог≥ршуЇ спроможн≥сть ѕозичальника виконувати своњ ф≥нансов≥ чи ≥нш≥ зобов'€занн€ за ц≥Їю ”годою; або

(b) пог≥ршуЇ (ф≥нансовий та ≥нший) стан або перспективи ѕозичальника.

Ђƒата погашенн€ї означаЇ останню дату погашенн€ “раншу, зазначену в≥дпов≥дно до —татт≥ 4.1ј(b)(iv).

Ђћ≥н≥стерство ф≥нанс≥вї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (g) ѕреамбули.

Ђћ≥н≥стерство осв≥ти та наукиї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (g) ѕреамбули.

ЂЋист ћ‘ї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (k) ѕреамбули.

Ђ¬≥дмиванн€ грошейї означаЇ:

(a) присвоЇнн€ чи передачу власност≥, знаючи, що така власн≥сть набута крим≥нальним шл€хом або шл€хом участ≥ в так≥й д≥€льност≥ з метою прикритт€ незаконного джерела власност≥ або допомогу будь-€к≥й особ≥, причетн≥й до такоњ д≥€льност≥ дл€ уникненн€ правових насл≥дк≥в в≥д таких д≥й;

(b) приховуванн€ чи прикритт€ справжнього характеру, джерела, знаходженн€, положенн€, руху, прав, повТ€заних з волод≥нн€м власност≥, знаючи, що така власн≥сть набута крим≥нальним шл€хом або шл€хом участ≥ в так≥й д≥€льност≥;

(c) набутт€, волод≥нн€ або використанн€ власност≥, знаючи при отриманн≥, що така власн≥сть набута крим≥нальним шл€хом або шл€хом участ≥ в так≥й д≥€льност≥; або

(d) участь, орган≥зац≥€ дл€ зд≥йсненн€, спроби зд≥йснити, а також допомога, пособництво, спри€нн€ та консультуванн€ у будь-€ких д≥€х, €к≥ вказан≥ в вищезазначених пунктах.

Ђ омпонент, не повТ€заний з енергоефективн≥стюї в контекст≥ будь-€кого включеного до ≈тапу II —убпроекту означаЇ в≥дпов≥дн≥ критер≥€м витрати, що не в≥днос€тьс€ до  омпоненту з енергоефективност≥.

Ђƒата платежуї означаЇ: 20 червн€ та 20 грудн€ кожного року до ƒати погашенн€ включно, за виключенн€м того, що у випадку, коли будь-€ка така дата не Ї ¬≥дпов≥дним робочим днем, це означаЇ: це означаЇ:

(a) дл€ “раншу ≥з ф≥ксованою ставкою - наступний ¬≥дпов≥дний робочий день, без коригуванн€ в≥дсотк≥в, що п≥дл€гають сплат≥ в≥дпов≥дно до —татт≥ 3.1; та

(b) дл€ “раншу ≥з плаваючою ставкою - наступний день, €кщо такий день ≥снуЇ, календарного м≥с€ц€, на €кий припадаЇ ¬≥дпов≥дний робочий день, або, €кщо це неможливо, найближчий попередн≥й день, що Ї ¬≥дпов≥дним робочим днем, в ус≥х випадках ≥з коригуванн€м процент≥в, що п≥дл€гають сплат≥ в≥дпов≥дно до —татт≥ 3.1.

Ђ≈тап Iї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ≈тап IIї маЇ значенн€, надане йому в пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ≈≈-—убпроекти ≈тапу IIї означаЇ —убпроекти, що потрапл€ють в ≈нергоефективний компонент ≈тапу ≤≤ ≥ Ђ≈≈-—убпроект ≈тапу IIї означаЇ будь-€кий з них.

ЂЌе-≈≈ —убпроекти ј ≈тапу IIї означають —убпроекти, що м≥ст€ть  омпонент не повТ€заний з енергоефективн≥стю ≥, €к≥ будуть зд≥йснюватись у державних вищих навчальних закладах, що беруть участь в ≈тап≥ ≤ та перерахован≥ в ƒодатку ј (“ехн≥чний опис) ≥ ЂЌе-≈≈ —убпроект ј ≈тапу IIї означаЇ будь-€кий з них.

ЂЌе-≈≈ —убпроекти ¬ ≈тапу IIї означають —убпроекти, що м≥ст€ть  омпонент не повТ€заний з енергоефективн≥стю ≥ €к≥ не потрапл€ють п≥д визначенн€ ЂЌе-≈≈ —убпроекти ј ≈тапу IIї, та ЂЌе-≈≈ —убпроект ¬ ≈тапу IIї означаЇ будь-€кий з них.

Ђ√–ѕї маЇ значенн€, надане њй в пункт≥ (h) ѕреамбули.

Ђ√”ѕѕї маЇ значенн€, надане њй у пункт≥ (h) ѕреамбули.

Ђ—ума дострокового погашенн€ї означаЇ суму “раншу, €ку ѕозичальник достроково погашаЇ зг≥дно ≥з —таттею 4.2ј.

Ђƒата дострокового погашенн€ї означаЇ дату, €ка Ї ƒатою платежу, станом на €ку ѕозичальник пропонуЇ зд≥йснити дострокове погашенн€ —уми дострокового погашенн€.

Ђƒострокове погашенн€ї означаЇ будь-€ку под≥ю, описану у —татт≥ 4.3A.

Ђ омпенсац≥€ за дострокове погашенн€ї означаЇ по в≥дношенню до будь-€коњ основноњ суми, що достроково погашаЇтьс€ або анулюЇтьс€, суму, €ку ™≤Ѕ пов≥домл€Ї ѕозичальнику €к поточну варт≥сть (станом на ƒату дострокового погашенн€) позитивноњ р≥зниц≥, у раз≥ њњ на€вност≥, м≥ж:

(a) процентами, €к≥ були б нарахован≥ на —уму дострокового погашенн€ у пер≥од з ƒати дострокового погашенн€ до ƒати погашенн€, €кби вона не була достроково погашена; та

(b) процентами, €к≥ були б нарахован≥ таким чином прот€гом такого пер≥оду, €кби вони обчислювалис€ за —тавкою перерозпод≥лу, за вирахуванн€м 0,15% (15 базисних пункт≥в).

«азначена поточна варт≥сть розраховуЇтьс€ за обл≥ковою ставкою, €ка дор≥внюЇ —тавц≥ перерозпод≥лу, що застосовуЇтьс€ станом на кожну в≥дпов≥дну ƒату платежу.

Ђѕов≥домленн€ про дострокове погашенн€ї означаЇ письмове пов≥домленн€ ѕозичальнику в≥д Ѕанку в≥дпов≥дно до —татт≥ 4.2C.

Ђ«апит на дострокове погашенн€ї означаЇ письмовий запит ѕозичальника в Ѕанк стосовно дострокового погашенн€ вс≥Їњ ѕозики або њњ частини в≥дпов≥дно до —татт≥ 4.2A.

Ђ«аборонена повед≥нкаї означають будь-€ке ‘≥нансуванн€ тероризму, ¬≥дмиванн€ грошей або «аборонену практику.

Ђ«аборонена практикаї означаЇ будь-€ке:

(a) ѕримушенн€, що означаЇ обмеженн€ можливостей чи завданн€ шкоди, а також погрози завданн€ шкоди, пр€мо або опосередковано, по в≥дношенню до будь-€коњ сторони або власност≥ з метою неналежного впливу на д≥њ сторони;

(b) «мову, що означаЇ домовлен≥сть м≥ж двома або б≥льше сторонами дл€ дос€гненн€ неналежноњ мети, в тому числ≥ неналежного впливу на д≥њ ≥ншоњ сторони;

(c)  орупц≥ю, що означаЇ пропозиц≥ю, наданн€, одержанн€ або вимаганн€ у пр€м≥й чи опосередкован≥й форм≥ будь-€коњ ц≥нност≥ з метою неналежного впливу на д≥њ ≥ншоњ сторони;

(d) Ўахрайство, що означаЇ будь-€ку д≥ю або безд≥€льн≥сть, у тому числ≥ неправдив≥ за€ви, €к≥ навмисне або через необачн≥сть ввод€ть в оману, або спроби ввести в оману сторону з метою одержанн€ ф≥нансовоњ чи ≥ншоњ вигоди або з метою уникненн€ зобовТ€занн€, або

(e) ѕерешкоджанн€, що означаЇ в рамках розсл≥дуванн€ ѕримушенн€, «мови,  орупц≥њ чи Ўахрайства у звТ€зку з ц≥Їю ѕозикою або ѕроектом, (a) навмисне знищенн€, фальсиф≥кац≥ю, зм≥ну чи приховуванн€ п≥дтверджуючих матер≥ал≥в дл€ розсл≥дуванн€, та / або погрожуванн€, пересл≥дуванн€ або приниженн€ будь-€коњ сторони з метою перешкоджанн€ розголошенн€ факт≥в, повТ€заних з розсл≥дуванн€м або проведенн€ розсл≥дуванн€, або (b) д≥њ, направлен≥ на суттЇве перешкоджанн€ зд≥йсненн€ визначених в ”год≥ прав аудиту або доступу до ≥нформац≥њ.

Ђѕроектї маЇ значенн€, надане йому у пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ—тавка перерозпод≥луї означаЇ ‘≥ксовану ставку, €ка Ї д≥йсною на день обчисленн€ компенсац≥њ дл€ позик ≥з ф≥ксованою ставкою, €к≥ деном≥нован≥ в т≥й сам≥й валют≥ й мають т≥ сам≥ умови сплати в≥дсотк≥в ≥ той самий граф≥к погашенн€ до ƒати погашенн€, що застосовуютьс€ до “раншу, в≥дносно €кого пропонуЇтьс€ чи вимагаЇтьс€ дострокове погашенн€. ” випадках, коли пер≥од Ї коротшим за 48 (сорок в≥с≥м) м≥с€ц≥в, буде використовуватись найб≥льш в≥дпов≥дна екв≥валенту ставка грошового ринку, а саме ¬≥дпов≥дна м≥жбанк≥вська ставка м≥нус 0,125% (12,5 базисних пункт≥в) дл€ пер≥од≥в до 12 (дванадц€ти) м≥с€ц≥в. ƒл€ пер≥од≥в, що припадають в межах в≥д 12 (дванадц€ти) до 48 (сорока восьми) м≥с€ц≥в в залежност≥ в≥д ситуац≥њ буде застосовуватись пункт запропонованоњ ц≥ни за курсом своп, опубл≥кованим Reuters дл€ в≥дпов≥дноњ валюти та визначеним Ѕанком на момент розрахунку.

Ђ¬≥дпов≥дний робочий деньї означаЇ:

(a) (дл€ Ївро) день, коли введена в д≥ю 19 листопада 2007 року “ранс-Ївропейська автоматизована експрес-система валових розрахунк≥в у реальному режим≥ часу, €ка використовуЇ Їдину платформу, (TARGET2) Ї в≥дкритою дл€ врегулюванн€ платеж≥в в Ївро;

(b) (дл€ долар≥в) день, коли банки м. Ќью-…орк працюють ≥ зд≥йснюють основн≥ операц≥њ.

Ђ¬≥дпов≥дна м≥жбанк≥вська ставкаї означаЇ:

(a) EURIBOR дл€ “раншу деном≥нованого у Ївро; та

(b) LIBOR дл€ “раншу деном≥нованого в доларах.

Ђ—убТЇкти санкц≥йї означають будь-€ку ф≥зичну особу чи орган≥зац≥ю, вказан≥ в одному чи дек≥лькох —писках санкц≥й.

Ђ—писки санкц≥йї означаЇ:

(a) будь-€к≥ економ≥чн≥, ф≥нансов≥ чи промислов≥ обмежувальн≥ заходи та ембарго на торг≥влю зброЇю, накладен≥ ™вропейським —оюзом в≥дпов≥дно до –озд≥лу 2 „астини V ”годи про ™вропейський —оюз а також —татт≥ 215 ƒоговору про функц≥онуванн€ ™—, включаючи т≥, €к≥ доступн≥ на оф≥ц≥йних веб-сайтах ™—, http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm та http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf, але не обмежуючись ними, з≥ зм≥нами та доповненн€ми, €к≥ пер≥одично вносились, або на будь-€к≥й наступн≥й стор≥нц≥; або

(b) будь-€к≥ економ≥чн≥, ф≥нансов≥ чи торгов≥ обмежувальн≥ заходи та ембарго, накладен≥ –адою безпеки ќќЌ в≥дпов≥дно —татт≥ 41 —татуту ќќЌ €к≥ доступн≥ на оф≥ц≥йному веб-сайт≥ ќќЌ http://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm, з≥ зм≥нами та доповненн€ми, €к≥ пер≥одично вносились, або на будь-€к≥й наступн≥й стор≥нц≥.

Ђ«апланована дата виб≥ркиї означаЇ дату, станом на €ку заплановано виб≥рку “раншу зг≥дно з≥ —татт€ми 1.2.B та 1.2.C.

Ђ—оц≥альне законодавствої означаЇ таке:

(a) будь-€кий закон або ≥нший нормативно-правовий акт, що застосовуЇтьс€ в ”крањн≥ та стосуЇтьс€ соц≥альних питань;

(b) будь-€к≥ стандарти ћќѕ; ≥

(c) будь-€кий догов≥р, конвенц≥€ або угода ќрган≥зац≥њ ќб'Їднаних Ќац≥й з прав людини, що Ї п≥дписаним ≥ ратиф≥кованим або ≥ншим чином застосовним ≥ обов'€зковим дл€ ”крањни.

Ђ—оц≥альн≥ питанн€ї означають усе або будь-€ке ≥з викладеного нижче:

(a) умови прац≥ та зайн€тост≥;

(b) техн≥ка безпеки та г≥г≥Їна прац≥;

(c) захист та розширенн€ прав та можливостей кор≥нних народ≥в, нац≥ональних меншин та вразливих груп;

(d) культурна спадщина (матер≥альна ≥ нематер≥альна);

(e) громадське здоров'€, безпека та захист;

(f) вимушене ф≥зичне переселенн€ та /або втрата стаб≥льного економ≥чного положенн€ ≥ втрата особами засоб≥в до ≥снуванн€, ≥

(g) участь громадськост≥ та взаЇмод≥€ ≥з зац≥кавленими сторонами.

Ђ—предї означаЇ ф≥ксований спред стосовно ¬≥дпов≥дноњ м≥жбанк≥вськоњ ставки (негативний чи позитивний), €кий визначаЇтьс€ Ѕанком та пов≥домл€Їтьс€ ѕозичальнику у в≥дпов≥дн≥й ѕропозиц≥њ виб≥рки.

Ђ—убпроектї та Ђ—убпроектиї маЇ значенн€, надане йому у пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ“ехн≥чний описї маЇ значенн€, надане йому у пункт≥ (d) ѕреамбули.

Ђ“раншї означаЇ кожну виб≥рку, €ку зд≥йснено або маЇ бути зд≥йснено за ц≥Їю ”годою. ” випадку ненаданн€ јкцепту виб≥рки, “ранш означаЇ “ранш, €кий запропонований за —таттею 1.2.B.

Ђƒоларї означаЇ законну валюту —получених Ўтат≥в јмерики

Ђ≈ксперти з вериф≥кац≥њї означаЇ експерт≥в, призначених Ѕанком дл€ проведенн€ виб≥ркових перев≥рок на р≥зних етапах реал≥зац≥њ ѕроекту з метою п≥дтвердженн€ того, що ефект п≥двищенн€ енергоефективност≥ дос€гнуто в повн≥й м≥р≥ на виконанн€ вимог Ѕанку.

“ј »ћ „»Ќќћ сторони домовились про таке:

—“ј““я 1
 редит ≥ виб≥рка

1.1 —ума кредиту

÷≥Їю ”годою Ѕанк надаЇ ѕозичальнику, а ѕозичальник приймаЇ кредит у сум≥ 120 000 000 Ївро (сто двадц€ть м≥льйон≥в Ївро) дл€ ф≥нансуванн€ ѕроекту (Ђ редитї).

1.2 ѕроцедура виб≥рки

1.2.A “ранш≥

Ѕанк виплачуЇ  редит 30 (тридц€тьма) “раншами. —ума кожного “раншу, €кщо в≥н не дор≥внюЇ невикористаному залишку  редиту, становить €к м≥н≥мум (або екв≥валент суми) 3 000 000 (три м≥льйони Ївро).

¬≥д Ѕанку не повинно вимагатис€ в≥дправл€ти ѕозичальнику б≥льше одн≥Їњ ѕропозиц≥њ виб≥рки на календарний м≥с€ць або б≥льше шести ѕропозиц≥й виб≥рки на календарний р≥к. ѕрот€гом календарного м≥с€ц€ в≥дбуваЇтьс€ не б≥льше одн≥Їњ виплати “раншу в рамках ц≥Їњ ‘≥нансовоњ ”годи.

1.2.B ѕропозиц≥€ виб≥рки

Ќа запит ѕозичальника, за умови, що жодна ≥з обставин, згаданих у —татт≥ 1.6B не виникла та не продовжуЇтьс€, Ѕанк надсилаЇ ѕозичальнику ѕропозиц≥ю виб≥рки дл€ виб≥рки “раншу. Ќайб≥льш п≥зн≥й строк дл€ отриманн€ ѕозичальником ѕропозиц≥њ виб≥рки становить 10 (дес€ть) дн≥в до ќстанньоњ дати використанн€  редиту. ” ѕропозиц≥њ виб≥рки повинн≥ бути зазначен≥:

(a) валюта, сума та екв≥валент “раншу у Ївро;

(b) «апланована дата виб≥рки, €ка Ї ¬≥дпов≥дним робочим днем, що припадаЇ щонайменше на 10 (дес€тий) день п≥сл€ дати ѕропозиц≥њ виб≥рки та найп≥зн≥ше на ќстанню дату використанн€  редиту або до ц≥Їњ дати;

(c) базова в≥дсоткова ставка “раншу, €кий може бути:

(i) “раншем ≥з ф≥ксованою ставкою, або

(ii) “раншем ≥з плаваючою ставкою,

в обох випадках в≥дпов≥дно до положень —татт≥ 3.1;

(d) пер≥одичн≥сть сплати в≥дсотк≥в по “раншу в≥дпов≥дно до положень —татт≥ 3.1;

(e) перша ƒата платежу по “раншу;

(f) умови погашенн€ основноњ суми “раншу в≥дпов≥дно до положень —татт≥ 4.1;

(g) першу та останню дату погашенн€ основноњ суми “раншу;

(h) дл€ “раншу ≥з ф≥ксованою ставкою - ф≥ксовану в≥дсоткову ставку та дл€ “раншу ≥з плаваючою ставкою - —пред, €кий застосовуЇтьс€ до настанн€ ƒати погашенн€ включно; а також

(i)  ≥нцевий терм≥н акцепту виб≥рки.

1.2.C јкцепт виб≥рки

ѕозичальник може прийн€ти ѕропозиц≥ю виб≥рки, надавши Ѕанков≥ јкцепт виб≥рки не п≥зн≥ше  ≥нцевого терм≥ну акцепту виб≥рки. ƒо јкцепту виб≥рки додаЇтьс€:

(a) код IBAN (або належний формат в≥дпов≥дно до м≥сцевоњ банк≥вськоњ практики) та SWIFT BIC банк≥вського рахунка, на €кий повинно бути зд≥йснено виб≥рку “раншу в≥дпов≥дно до —татт≥ 1.2.D, а також

(b) п≥дтвердженн€ повноважень особи або ос≥б, уповноваженоњ (уповноважених) на п≥дписанн€ јкцепту виб≥рки, ≥ зразок п≥дпису такоњ особи або таких ос≥б або декларац≥Їю ѕозичальника, стосовно того, що не в≥дбулос€ жодних зм≥н у звТ€зку з повноваженн€ми особи або ос≥б, уповноваженоњ (уповноважених) на п≥дписанн€ јкцепту виб≥рки за ц≥Їю ”годою.

якщо ѕропозиц≥€ виб≥рки Ї належним чином прийн€тою ѕозичальником зг≥дно з њњ умовами в  ≥нцевий терм≥н јкцепту виб≥рки чи до  ≥нцевого терм≥ну акцепту виб≥рки, Ѕанк надаЇ ѕозичальнику ѕрийн€тий транш зг≥дно з в≥дпов≥дною ѕропозиц≥Їю виб≥рки, а також умовами ц≥Їњ ”годи.

ѕозичальник вважаЇтьс€ таким, що в≥дмовивс€ в≥д будь-€коњ ѕропозиц≥њ виб≥рки, €ка не Ї належним чином прийн€тою зг≥дно з њњ умовами в  ≥нцевий терм≥н јкцепту виб≥рки чи до  ≥нцевого терм≥ну акцепту виб≥рки.

1.2.D –ахунок виб≥рки

¬иб≥рка кожного “раншу зд≥йснюЇтьс€ на рахунок ѕозичальника (Ђ–ахунок виб≥ркиї):

(a) в Ївро або доларах, за необх≥дност≥;

(b) в≥дкритий та п≥дтримуваний ѕозичальником у ѕубл≥чному акц≥онерному товариств≥ Ђƒержавний експортно-≥мпортний банк ”крањниї (ј“ Ђ”крекс≥мбанкї), ѕубл≥чному акц≥онерному товариств≥ Ђƒержавний ощадний банк ”крањниї (ј“ Ђќщадбанкї), або у будь-€кому ≥ншому банку, €кий Ї задов≥льним дл€ Ѕанку зг≥дно з його письмовим п≥дтвердженн€м; та

(c) про €кий ѕозичальник пов≥домив Ѕанк у письмов≥й форм≥ не п≥зн≥ше н≥ж за дес€ть (10) дн≥в до «апланованоњ дати виб≥рки (≥з кодом IBAN або в ≥ншому прийн€тному формат≥, в≥дпов≥дно до м≥сцевоњ банк≥вськоњ практики).

ƒл€ реал≥зац≥њ ѕроекту ѕозичальник може в≥дкривати рахунки у будь-€к≥й валют≥ (разом ≥з –ахунком виб≥рки - Ђ–ахунки дл€ одержанн€ кошт≥вї), про що ѕозичальник пов≥домл€Ї Ѕанк у письмов≥й форм≥.  ожен –ахунок дл€ одержанн€ кошт≥в повинен бути рахунком ѕозичальника, створеним дл€ ц≥лей цього ѕроекту та в≥докремленими в≥д будь-€ких ≥нших актив≥в ѕозичальника.  ошти, на€вн≥ на –ахунку можуть бути перерахован≥ на будь-€кий –ахунок дл€ одержанн€ кошт≥в.

ѕозичальник визнаЇ, що платеж≥ на –ахунок виб≥рки Ї виб≥ркою, передбаченою ц≥Їю ”годою.

ƒл€ кожного “раншу може бути вказаний лише один –ахунок виб≥рки.

ѕозичальник маЇ забезпечити, що законодавство ѕозичальника (включаючи будь-€к≥ нормативн≥ акти Ќац≥онального банку ”крањни) з валютного регулюванн€ чи конвертац≥њ платеж≥в не буде застосовуватись до платеж≥в за ц≥Їю ѕозикою, включаючи без обмежен≥ платеж≥ з будь-€кого –ахунку дл€ одержанн€ кошт≥в контрагентам, належним чином визначеним дл€ ц≥лей ≥мплементац≥њ ѕроект≥ або будь-€кого ≥з —убпроект≥в.

1.3 ¬алюта виб≥рки

¬иб≥рка кожного “раншу виконуЇтьс€ у Ївро або доларах.

ƒл€ розрахунку сум, що п≥дл€гають виб≥рц≥ в доларах, ≥ дл€ визначенн€ њхнього екв≥валенту в Ївро, Ѕанк використовуЇ курс, €кий публ≥куЇтьс€ ™вропейським ÷ентральним Ѕанком у ‘ранкфурт≥, безпосередньо на момент або незадовго до поданн€ ѕропозиц≥њ виб≥рки, в залежност≥ в≥д р≥шенн€ Ѕанку.

1.4 ”мови виб≥рки

1.4.A ѕерший “ранш

¬иб≥рка першого “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2 зд≥йснюЇтьс€ за умови отриманн€ Ѕанком, у форм≥ ≥ за зм≥стом задов≥льними дл€ Ѕанку, у день або до настанн€ такого дн€, €кий припадаЇ за 7 (с≥м) –обочих дн≥в до «апланованоњ дати виб≥рки, таких документ≥в або п≥дтверджень:

(a) юридичного висновку, наданого ћ≥н≥стерством юстиц≥њ ѕозичальника англ≥йською мовою щодо належного укладенн€ ц≥Їњ ”годи ѕозичальником, њњ чинност≥, можливост≥ примусового виконанн€ та обовТ€зкового характеру, а також на п≥дтвердженн€ того, що на права —тор≥н за ц≥Їю ”годою не впливаЇ реал≥зац≥€ Ѕорговоњ операц≥њ, та на п≥дтвердженн€ того, що твердженн€, зроблен≥ ѕозичальником у Ћист≥, Ї надал≥ правильними. “акий висновок повинен бути прийн€тним дл€ Ѕанку за формою та зм≥стом ≥ повинен супроводжуватис€ в≥дпов≥дними документами, що п≥дтверджують повноваженн€ ѕозичальника дл€ укладенн€ ц≥Їњ ”годи, а також п≥дтвердженн€м того, що ратиф≥кац≥€ ц≥Їњ ”годи ѕарламентом ”крањни Ї необх≥дною дл€ того, щоб ц€ ”года набрала чинност≥, та належноњ ратиф≥кац≥њ ц≥Їњ ”годи в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни, що застосовуютьс€, а також п≥дтвердженн€м правового, чинного, обовТ€зкового та зд≥йсненного характеру –амковоњ угоди зг≥дно ≥з законодавством ”крањни (в≥дпов≥дальна установа - ћ≥н≥стерство юстиц≥њ);

(b) п≥дтвердженн€ того, що реал≥зац≥€ Ѕорговоњ операц≥њ не матиме негативного впливу на права —тор≥н ц≥Їњ ”годи, ≥ що вс≥ положенн€, викладен≥ ѕозичальником у Ћист≥ ћ‘, в ус≥х аспектах залишаютьс€ правдивими та застосовними з посиланн€м на нормативно-правов≥ акти ”крањни, що регулюють Ѕоргову операц≥ю (в≥дпов≥дальна установа - ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в);

(c) п≥дтвердженн€ того, що не потр≥бно отримувати жодн≥ дозволи у сфер≥ валютного законодавства та регулюванн€ в ”крањн≥ дл€ того, щоб ѕозичальник м≥г отримувати виб≥рки кошт≥в, €к зазначаЇтьс€ в ”год≥, зд≥йснювати погашенн€ виплачених “ранш≥в в≥дпов≥дно до умов ”годи, а також сплачувати проценти та ≥нш≥ суми, що п≥дл€гають сплат≥ за ц≥Їю ”годою, у тому числ≥, в≥дкривати та мати рахунки, €к≥ ѕозичальник пов≥домл€Ї Ѕанку дл€ наданн€ виб≥рок за  редитом (в≥дпов≥дальна установа - ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в);

(d) п≥дтвердженн€, що вс≥ необх≥дн≥ у звТ€зку з ”годою ”повноваженн€ було отримано, та що вони Ї повними й д≥ючими; а також

(e) п≥дтвердженн€ того, що у склад≥ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки (за участю ≥нших в≥дпов≥дних м≥н≥стерств ”крањни) було утворено √”ѕѕ, €ка повноц≥нно функц≥онуЇ задов≥льним дл€ Ѕанку чином (в≥дпов≥дальна установа - ћ≥н≥стерство осв≥ти та науки);

1.4.B ѕерший “ранш ≈тапу II

(а) ¬иб≥рка першого “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2 дл€ ≈≈-—убпроект≥в ≈тапу II (або будь-€кого з них) зд≥йснюЇтьс€ за умови попереднього затвердженн€ Ѕанком ус≥х ≈≈-—убпроект≥в ≈тапу 2, запропонованих до включенн€ в ≈тап II дл€ ф≥нансуванн€ за даною ”годою.

(b) ¬иб≥рка першого “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2 дл€ Ќе-≈≈ —убпроект≥в ј ≈тапу II (або будь-€кого з них) зд≥йснюЇтьс€ за умови попереднього затвердженн€ Ѕанком ус≥х Ќе-≈≈ —убпроект≥в ј ≈тапу II, запропонованих до включенн€ в ≈тап II дл€ ф≥нансуванн€ за даною ”годою.

(с) ¬иб≥рка першого “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2 дл€ Ќе-≈≈ —убпроект≥в ¬ ≈тапу II (або будь-€кого з них) зд≥йснюЇтьс€ за умови попереднього затвердженн€ Ѕанком ус≥х ≈≈ Ќе-≈≈ —убпроект≥в ¬ ≈тапу II, запропонованих до включенн€ в ≈тап II дл€ ф≥нансуванн€ за даною ”годою.

1.4.C ƒругий та подальш≥ “ранш≥

¬иб≥рка кожного “раншу в≥дпов≥дно до —татт≥ 1.2 п≥сл€ першого “раншу зд≥йснюЇтьс€ за умови отриманн€ Ѕанком п≥дтверджень, що за формою та зм≥стом Ї задов≥льними дл€ нього, на дату, €ка припадаЇ на 7 (сьомий) –обочий день до «апланованоњ дати виб≥рки, або ран≥ше ц≥Їњ дати, та св≥дчать, що:

(a) принаймн≥ 80% (в≥с≥мдес€т в≥дсотк≥в) кошт≥в останнього “раншу та 100% (сто в≥дсотк≥в) кошт≥в ус≥х попередн≥х “ранш≥в (€кщо так≥ мали м≥сце) були надан≥  ≥нцевим бенеф≥ц≥арам зг≥дно з в≥дпов≥дними ”годами про передачу кошт≥в позики та спр€мован≥ на допустим≥ витрати у в≥дпов≥дних —убпроектах;

(b) частка кошт≥в ус≥х попередн≥х “ранш≥в, вид≥лених на  омпонент з енергоефективност≥, не перевищуЇ 75% (с≥мдес€ти пТ€ти в≥дсотк≥в) в≥д загальних в≥дпов≥дних критер≥€м витрат на  омпонент з енергоефективност≥; та

(c) частка кошт≥в ус≥х попередн≥х “ранш≥в, спр€мованих на  омпонент, не повТ€заний з енергоефективн≥стю, не повинна перевищувати 50% (пТ€тдес€ти в≥дсотк≥в) загальних в≥дпов≥дних критер≥€м витрат на  омпонент, не повТ€заний з енергоефективн≥стю.

1.4.D ”с≥ транш≥

¬иб≥рка кожного “раншу зг≥дно з≥ —таттею 1.2, включаючи перший, зд≥йснюЇтьс€ за таких умов:

(a) отриманн€ Ѕанком, за формою та зм≥стом, задов≥льними дл€ Ѕанку, у день або до настанн€ такого дн€, €кий припадаЇ за 7 (с≥м) –обочих дн≥в до «апланованоњ дати виб≥рки дл€ запропонованого “раншу, таких документ≥в та п≥дтверджень:

(i) п≥дтвердженн€ того, що запозиченн€ загальноњ суми ус≥х “ранш≥в, виплачених прот€гом поточного ф≥нансового року (включно ≥з запропонованим “раншем) Ї затвердженим у бюджет≥ поточного ф≥нансового року ѕозичальника,

(ii) п≥дтвердженн€ того, що у розпор€дженн≥ ѕозичальника та/або  ≥нцевих бенеф≥ц≥ар≥в Ї достатньо кошт≥в, що њх вони зобовТ€зан≥ витратити дл€ завершенн€ —убпроект≥в, ф≥нансованих за кошти цього “раншу за граф≥ком, викладеним у ƒодатку ј.1 та загалом у в≥дпов≥дност≥ до ц≥Їњ ”годи;вгору