Заява № 38930/14, подана Тетяною Василівною Калашниковою проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява від 12.01.2017
Документ 974_b75, поточна редакція — Прийняття від 12.01.2017

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 38930/14,
подана Тетяною Василівною Калашниковою проти України

Автентичний переклад

12 січня 2017 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ерік Мьосе (<…>), Голова,
Йонко Грозєв (<…>),
Мартінш Мітс (<…>), судді,
та Карен Рід (<…>), Секретар секції,

беручи до уваги заяву, подану у дату, зазначену в таблиці у додатку,
з огляду на декларації про прийняття умов дружнього врегулювання у справах,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Відомості щодо заявниці наведено в таблиці у додатку.

Про скарги заявниці за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції на надмірну тривалість цивільного провадження і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

Суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявниця погодилась відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у цій заяві, в обмін на зобов’язання Уряду сплатити їй суму, вказану в таблиці, що додається. Ця сума буде конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачена протягом тримісячного строку від дати отримання повідомлення про ухвалення рішення Судом. У випадку несплати цієї суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту повного розрахунку.

Виплата зазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

ПРАВО

Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяви. Враховуючи викладене, справу слід вилучити з реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 02 лютого 2017 року.

Секретар секції

Карен РІД

Голова

Ерік МЬОСЕ


Додаток

ЗАЯВА
зі скаргами заявниці за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільного провадження і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

Дата отримання декларації Уряду

Дата отримання декларації заявника

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

38930/14
17/08/2014

Тетяна Василівна
КАЛАШНИКОВА
09/01/1956

15/11/2016

28/11/2016

1 200

__________
-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий із заявниці.вгору