Заява № 56191/07, подана Олегом Миколайовичем Шафрановським проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява від 15.12.2016
Документ 974_b88, поточна редакція — Прийняття від 15.12.2016

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 56191/07,
подана Олегом Миколайовичем Шафрановським проти України

Автентичний переклад

15 грудня 2016 року Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Ханлар Гаджієв (<…>), Голова,
Фаріс Вегабовіч (<…>),
Карло Ранцоні (<…>), судді,
а також Хасан Бакірчі (<…>), заступник Секретаря секції,

беручи до уваги заяву, подану 08 грудня 2007 року,
з огляду на декларацію щодо вилучення Судом заяв з реєстру справ, подану Урядом держави-відповідача, та відповідь заявника на цю декларацію,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Відомості щодо заявника наведено в таблиці у додатку.

Про скаргу заявника за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд повідомив Суд про односторонню декларацію з метою врегулювання питань, які порушувались цими заявами. Урядом також було запропоновано Суду вилучити заяву з реєстру справ.

Уряд визнав надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Уряд запропонував виплатити заявнику суму, наведену в таблиці у додатку, та закликав Суд вилучити заяву з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції. Цю суму буде конвертовано в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачено протягом трьох місяців з дати отримання повідомлення про ухвалення Судом рішення. У випадку несплати цієї суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку.

Виплата зазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

Заявник повідомив Суд про прийняття умов декларації.

ПРАВО

Суд вважає, що після згоди заявника з умовами поданої Урядом декларації справа має розглядатися як дружнє врегулювання спору.

У зв’язку з цим Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяви. Враховуючи викладене, справа має бути вилучена з реєстру.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції. Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 січня 2017 року.

Заступник Секретаря

Хасан БАКІРЧІ

Голова

Ханлар ГАДЖІЄВ


Додаток

СКАРГА
заявника за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

Дата отримання декларації Уряду

Дата отримання декларації заявника

Сума, присуджена заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

56191/07
08/12/2007

Олег Миколайович
ШАФРАНОВСЬКИЙ
24/04/1965

13/09/2016

02/11/2016

2 160

__________
-1 Та додатково будь-який податок, який може бути стягнутий з заявника.вгору