Заява № 77170/12, подана Ніною Миколаївною Поляковою та Олександром Івановичем Поляковим проти України
Європейський суд з прав людини, Міжнародні суди; Рішення, Заява від 30.03.2017
Документ 974_b90, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2017

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
П’ята секція

РІШЕННЯ

Заява № 77170/12,
подана Ніною Миколаївною Поляковою
та Олександром Івановичем Поляковим проти України

Автентичний переклад

30 березня 2017 року Європейський суд з прав людини (четверта секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:


Вінсент А. Де Гаетано (<...>), Голова,
Егідіюс Кюріс (<...>),
Габріеле Куцско-Штадльмайєр (<...>), судді,
а також Карен Рейд (<...>), Секретар секції,

беручи до уваги заяву, подану у дату, зазначену в таблиці у додатку,
з огляду на декларацію щодо вилучення Судом заяви з реєстру справ, подану Урядом держави-відповідача, та відповіді заявників на ці декларації,
після обговорення постановляє таке рішення:

ФАКТИ ТА ПРОЦЕДУРА

Відомості щодо заявників наведено в таблиці у додатку.

Про скарги заявників за пунктом 1 статті 6 та статті 13 Конвенції на надмірну тривалість цивільного провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту було повідомлено Уряд України (далі - Уряд).

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд повідомив Суд про декларації з метою врегулювання питань, які порушувались цими скаргами. Урядом також було запропоновано Суду вилучити заяви з реєстру справ.

Уряд визнав надмірну тривалість цивільного провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту. Уряд запропонував виплатити заявникам суму, наведену в таблиці у додатку, та закликав Суд вилучити заяву з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції. Цю суму буде конвертовано в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та виплачено протягом трьох місяців з дати отримання повідомлення про ухвалення Судом рішення. У випадку несплати цієї суми упродовж зазначеного тримісячного строку Уряд зобов’язується сплатити пеню у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти, що нараховуватиметься з часу закінчення тримісячного строку і до моменту остаточного розрахунку.

Виплата зазначеної суми становитиме остаточне вирішення справи.

Заявники повідомили Суд про прийняття умов декларації.

ПРАВО

Суд вважає, що після згоди заявників з умовами поданої Урядом декларації справа має розглядатися як дружнє врегулювання спору.

У зв'язку з цим Суд бере до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання. Суд переконаний, що таке врегулювання ґрунтується на повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знаходить підстав для подальшого розгляду заяв.

Враховуючи викладене, справа має бути вилучена з реєстру.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 травня 2017 року.

Секретар

Карен РЕЙД

Голова

Вінсент А. Де ГАЕТАНО


Додаток

ЗАЯВА
зі скаргами заявників за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільного провадження та відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту)

№ заяви,
дата подання

П. І. Б. заявника,
дата народження

Дата отримання декларації Уряду

Дата отримання декларації заявника

Сума, присуджена кожному заявнику в якості відшкодування моральної та матеріальної шкоди і судових та інших витрат (в євро)-1

1

77170/12
24/11/2012

Ніна Миколаївна
ПОЛЯКОВА
11/12/1951
Олександр Іванович
ПОЛЯКОВ
02/02/1953

01/10/2014

17/02/2017

810

__________
-1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявників.вгору