Угода про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у [...]
Україна, ЄБРР; Угода, Правила, Форма типового документа [...] від 24.02.2011
Документ 985_022, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 06.07.2011, підстава 3596-17
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

               Угода 
про внесок між Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку стосовно участі України
у Фонді Східноєвропейського партнерства
з енергоефективності та довкілля
{ Угоду ратифіковано Законом
N 3596-VI ( 3596-17 ) від 06.07.2011 }

Цю УГОДУ ПРО ВНЕСОК (далі - Угода про внесок) підписано між
УКРАЇНОЮ (далі - Вкладник) та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА
РОЗВИТКУ (далі - ЄБРР), які далі йменуються: разом - Сторони,
окремо - Сторона, стосовно зобов'язань Вкладника та його внеску до
Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та
довкілля (далі - Фонд).
ОСКІЛЬКИ
(A) ЄБРР засновує Фонд відповідно до умов, зазначених в
Правилах Фонду Східноєвропейського партнерства з
енергоефективності та довкілля, які є невід'ємною частиною цієї
Угоди (далі - Правила);
(B) Вкладник зараз виявив бажання зробити Внесок до Фонду,
який повинен бути прийнято, підтримано, адміністровано,
використано, направлено, витрачено або стосовно якого ЄБРР повинен
розпорядитись іншим чином відповідно до Правил та цієї Угоди про
Внесок;
(C) Сторони домовились укласти цю Угоду про Внесок відповідно
до вимог розділу 2.02 Правил;
зараз, отже, сторони домовляються про таке:
I. Внесок
1. Цим Вкладник зобов'язується внести суму в розмірі десяти
мільйонів євро (10000000 євро) (далі - Внесок) на Рахунок Фонду.
2. Внесок повинен бути сплачено готівкою або безвідкличним,
безумовним простим векселем або іншими облігаціями такого виду,
випущеними Вкладником, в євро або іншій вільно конвертованій
валюті п'ятьма (5) внесками, що дорівнюватимуть двом мільйонам
євро (2000000 євро) кожний, які повинні сплачуватися щороку
протягом п'яти років після отримання рахунка (підтвердження) про
отримання від ЄБРР.
II. Мета
Внесок повинен використовуватися виключно для цілей,
зазначених в розділі I Правил, якщо Сторони не домовилися про інше
в письмовій формі.
III. Застосування Правил
Вкладник цим:
i) погоджується, що Правила застосовуватимуться до Внеску та
цієї Угоди про внесок, як невід'ємна частини Угоди.
IV. Примітки
Усі питання стосовно використання будь-якого документа Фонду
повинні адресуватися таким уповноваженим представникам кожної
Сторони:
i) для Вкладника
Установа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України
Адреса: вул. М.Грушевського, 12/2
Місто, країна: м. Київ, Україна
До уваги: пана Андрія Клюєва
Тел.: (+38 044) 253-93-94 факс: (+38 044) 226-31-81
адреса ел. пошти: meconomy@me.gov.ua
ii) для ЄБРР
До уваги: Річарда Джоунса
Адреса: EBRD, One Exchange
Місто, країна: London EC2A 2 JN, UK
Тел.: +044 207-338-6000 факс: +044 207-338-6100
адреса ел. пошти: jonesr@ebrd.com
V. Загальні питання
a) Усі терміни, що вживаються з великої літери в цій Угоді
про внесок, мають ті самі значення, що надані їм в Правилах.
b) Вкладник повинен виконати та запровадити всі подальші дії,
які вимагаються для повного виконання прав та зобов'язань, які
визначено, та проведення транзакцій, передбачених Правилами та
цією Угодою про внесок.
(c) Ця Угода про внесок набирає чинності після: (i) її підписання уповноваженими належним чином
представниками Сторін;
(ii) затвердження Правил Радою директорів ЄБРР; (iii) заснування Фонду ЄБРР, а також (iv) надіслання письмового підтвердження Вкладником ЄБРР, що
виконано всі законодавчі та інші заходи, необхідні для повного
виконання прав та зобов'язань, які визначено, та проведення
транзакцій, передбачених Правилами та цією Угодою про внесок.
(d) Ця Угода про внесок може бути змінена за взаємною
письмовою згодою Сторін, і такі зміни набирають чинності з дати
отримання ЄБРР письмового повідомлення від Вкладника про виконання
всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними
чинності.
Підписано 24 лютого 2011 року у двох примірниках
українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей між текстами,
перевага віддається текстові англійською мовою.
(підпис) (підпис)
Ім'я: Андрій Клюєв Ім'я: Ян Фішер
Посада: Перший віце-прем'єр- Посада: Віце-Президент ЄБРР
міністр України - Міністр
економічного розвитку і
торгівлі України
24 лютого 2011 р. 24 лютого 2011 р.
Україна Європейський банк
реконструкції та розвитку

ПРАВИЛА
Фонду Східноєвропейського партнерства
з енергоефективності та довкілля

ПРЕАМБУЛА
Оскільки в контексті свого головування в Європейському Союзі,
що почалось 1 липня 2009 року, влада Швеції запропонувала
розпочати програму Східноєвропейського партнерства з
енергоефективності та довкілля (далі - Партнерство), фінансова
підтримка якого буде надходити з Фонду Східноєвропейського
партнерства з енергоефективності та довкілля ("Фонд");
Оскільки під час щорічного засідання Європейського Банку
Реконструкції та Розвитку ("ЄБРР"), що проходили 15-16 травня
2009 року в Лондоні, ЄБРР та влада Швеції обговорювали Партнерство
з Віце-прем'єр-міністром України, а на наступній зустрічі в Києві
18 червня 2009 року, що відбулася між представниками Швеції, ЄБРР
та Європейської Комісії ("ЄК"), Віце-прем'єр-міністр України
підтвердив підтримку Україною ідеї Партнерства та Фонду;
Оскільки на зустрічі на високому рівні, що відбулася
28 квітня 2009 року в Стокгольмі між ЄБРР, Європейською Комісією
("ЄК"), Європейським Інвестиційним Банком ("ЄІБ"), Інвестиційним
Банком Північної Європи ("ІБПЄ"), Екологічною Фінансовою
Корпорацією Північної Європи ("НЕФКО"), Міжнародним Банком
Реконструкції та Розвитку ("МБРР") та Міжнародною Фінансовою
Корпорацією ("МФК") була досягнута домовленість про те, що будуть
зроблені необхідні кроки для запровадження Партнерства, та була
створена Робоча Група ("РГ") під головуванням Віце-Президентів
ЄБРР з питань ризик-менеджменту, управління персоналом та ядерної
безпеки з метою розробки доповіді по проблемі ("Доповідь по
проблемі"), положення про роботу Партнерства ("Положення") та для
розробки робочого плану запровадження Партнерства ("Робочий
План");
Оскільки, надалі на зустрічі на високому рівні 28 квітня
2009 року було прийняте рішення про таке: (i) Фонд повинен бути
заснований ЄБРР відповідно до статті 20.1 (viii) Угоди про
створення ЄБРР ( 995_062 ), яка дає ЄБРР право укладати з
державними або приватними установами договори про співробітництво,
відповідно до яких ЄБРР може здійснювати адміністрування коштів,
наданих такими установами для цілей, що відповідають цілям та
функціям ЄБРР, а також (ii) ЄБРР повинен діяти як Розпорядник
Фонду ("Розпорядник Фонду") та буде керувати Фондом та здійснювати
його адміністрування за дорученням Вкладників та при взаємодії з
міжнародними фінансовими організаціями, що беруть участь у
Партнерстві, які можуть виступати в ролі Виконуючих Агенцій (як
зазначено нижче у підрозділі 3.06 розділу III цих Правил) для
проектів в рамках Партнерства;
Оскільки 14 травня 2009 року ЄБРР проводив в Лондоні перше
засідання Робочої Групи з представниками ЄК, ЄБРР, ЄІБ, ІБПЄ,
НЕФКО, МБРР та МФК, Міністерства фінансів та Міністерства
закордонних справ Швеції, а також представниками двосторонніх
фінансових організацій потенціальних країн - учасниць, які були
запрошені як спостерігачі; на засіданні сторони обговорили
Доповідь по Проблемі та затвердили розвернуті рекомендації для
функціонування Фонду Партнерства;
Оскільки на другому засіданні РГ, яке проводилося в Лондоні
15 червня 2009 року за участю представників ЕК, ЄБРР, ЄІБ, ІБПЄ,
НЕФКО, МБРР та МФК, Міністерства фінансів та Міністерства
закордонних справ Швеції, Робоча Група (i) перевірила та
обговорила правила керівництва Фондом, запропоновані ЄБРР, а також
приблизний портфель проектів, що розробляються, запланованих для
виконання в рамках Партнерства за підтримки Фонду; а також (ii)
затвердила пропозицію влади Швеції стосовно надання технічної
підтримки як допомоги при започаткуванні Партнерства;
Оскільки на третьому засіданні 25 червня 2009 року в
Стокгольмі РГ прийняла Підсумковий Звіт, в тому числі попередній
портфель проектів, який повинно бути запропоновано підтримати з
використанням ресурсів Фонду, та представник України підтвердив
готовність країни зробити внесок у Фонд Підтримки.
Оскільки перш за все Партнерство буде підтримувати проекти,
результатом здійснення яких стане значне підвищення
енергоефективності; проекти, пов'язані з екологією (наприклад,
очистка стічної води), також входять до рамок Партнерства, але
тільки такі, що також сприяють підвищенню енергоефективності;
Оскільки географічно Партнерство фокусується перш за все в
Україні, Партнерство при необхідності буде намагатися розширювати
діяльність також і в інших країнах регіону ЄС "Східного
Партнерства"(1) за умови, що вони також є Вкладниками (як
визначено в Правилах) Фонду (далі - Країни - одержувачі, у тому
числі Україна, кожна окремо - Країна - одержувач), залежно від
достатності обсягу ресурсів Фонду, які можуть бути використані для
підтримки виконання будь-якого проекту в певній Країні -
одержувачі та внеску до Фонду, який було частково або повністю
зроблено такою Країною - одержувачем.
--------------- (1) Вірменія, Азербайджан, Бєларусь, Грузія, Республіка
Молдова та Україна
Оскільки вже визнано, що для забезпечення прийняття найбільш
ефективного та дієвого рішення стосовно фінансування кожного
проекту, проекти, що відповідають вимогам, можуть потребувати
комбінування кредитів та грантового фінансування із залученням
різних джерел фінансування, а також місцевого фінансування, у той
час як необхідно забезпечити, щоб при затвердженні проекту, що
буде підтримуватись Фондом, були прийняті до уваги тільки суми, що
були дійсно сплачені на Рахунок Фонду (як зазначено нижче);
Оскільки Робоча Група підготувала початковий зведений
портфель проектів, до якого увійшла вся інформація, отримана від
всіх задіяних організацій;
Оскільки Робоча Група погодила, що Швеція повинна
організувати для Фонду Конференцію з оголошення внесків та
Установчу Асамблею;
ВІДПОВІДНО, (i) на засіданні Установчої Асамблеї 26 листопада
2009 року в Стокгольмі всіма учасниками Установчої Асамблеї було
погоджено Правила Фонду в редакції, яка була запропонована РГ; ці
Правила викладено нижче ("Правила"); вони наберуть чинності з дати
їхнього погодження Радою Директорів ЄБРР ("Дата набрання
чинності"), а також (ii) ЄБРР погодився виконувати адміністративне
управління та керувати Фондом відповідно до Правил.
РОЗДІЛ I - МЕТА ФОНДУ
Метою дії Фонду є забезпечення гармонізованого та ефективного
надання міжнародної фінансової підтримки протягом багатьох років
шляхом об'єднання внесків, що не відшкодовуються, від групи
Вкладників, для використання насамперед для підтримки проектів
підвищення енергоефективності та поліпшення екології, результатом
чого стане значне скорочення споживання електроенергії, зменшення
викидів вуглекислого газу (CO ) та інших парникових газів.
2
РОЗДІЛ II - РЕСУРСИ ФОНДУ
Розділ 2.01. Ресурси та витрати
(a) Ресурси Фонду повинні складатися із: (i) сум, що були прийняті Розпорядником Фонду для включення в Фонд відповідно до розділів 2.02 та 2.03; (ii) доходів, що були отримані від інвестування ресурсів Фонду відповідно до розділу 3.08; (iii) сум, що були отримані в результаті застосування процесуальних дій, вжитих відповідно до розділу 3.03 (c);
(b) Ресурси Фонду будуть отримані, будуть адмініструватися та
використовуватимуться та витрачатимуться відповідно до цих Правил.
Розділ 2.02. Внески
(a) Будь-який член ЄБРР та (або юридична особа публічного
права (кожна окремо - "Вкладник", всі разом - "Вкладники") може
робити вклади до Фонду, на умовах невідшкодування цих внесків
(кожний із яких - "Внесок", всі разом - "Внески"); ці внески мають
бути затверджені Асамблеєю Вкладників та стосовно них має бути
підписано угоду про внески ("Угода про Внесок") між Вкладником та
Розпорядником Фонду.
Кожна Угода про Внесок, невід'ємною частиною якої є ці
Правила, буде за формою та суттю в основному відповідати зразку,
наведеному в додатку I до цих Правил, та буде містити суму та
валюту Внеску, порядок оплати цього Внеску до Фонду, а також може
містити інші питання, які можуть вимагатися та дозволятися
Правилами.
(b) Підписанням Угоди про Внесок Вкладник визнає застосування
Правил стосовно Внеску, що був зроблений відповідно до такої Угоди
про Внесок.
(c) Декілька Вкладників можуть підписати з ЄБРР єдину Угоду
про Внесок. В такому разі вони повинні надати декілька відповідних
зобов'язань щодо сплати Внесків, якщо інші вимоги не висуваються
відповідною Угодою про Внесок.
(d) Вкладники можуть прописати у своїй Угоді про внесок
будь-які питання/пріоритети, які у них виникають у зв'язку з
використанням будь-якого з їхніх відповідних внесків або їхньої
частини. Такі питання (пріоритети) повинні бути прийняті до уваги
при виділенні і використання коштів Фонду, що є предметом
затвердження Асамблеєю Вкладників.
(e) За умови погодження з Асамблеєю Вкладників Вкладнику може
бути дозволено зробити більше одного Внеску за весь період дії
Фонду. Стосовно кожного Внеску повинна бути підписана окрема Угода
про Внесок.
(f) За винятком випадків, передбачених у цих Правилах,
зокрема, у розділі 2.02 (d), використання будь-яких внесків Фонду
не підлягає умовам, заборонам чи обмеженням.
Розділ 2.03. Сплата Внесків
(a) Кожний Внесок повинен бути деномінованим в євро або іншій
вільно конвертованій валюті та повинен надаватися Розпоряднику
Фонду готівкою або простими векселями або іншими облігаціями, що
були випущені Вкладником. Такі векселі або облігації повинні бути
безвідкличними, безумовними та повинні сплачуватися Розпоряднику
Фонду за номінальною вартістю повністю або частково на його
вимогу. Вимоги платежу повинні робитися при необхідності з метою
задовольнити видатки впродовж всього строку дії Фонду, або на
альтернативний період часу, як це визначено Асамблеєю Вкладників.
(b) Внески, які було сплачено готівкою банківським переказом
на Рахунок Фонду (як визначено в Розділі 3.10 (a) нижче), можуть
бути сплачені Фонду Вкладником максимально в п'яти сумах на
протязі 5 років з дати набрання чинності відповідною Угодою про
Внесок. Сплату Внеску частинами має бути узгоджено з Асамблеєю
Вкладників та погоджено з Розпорядником Фонду.
(c) Як зазначено в Розділі 2.03 (a), Угода про Внесок може
дозволяти виконувати зобов'язання щодо сплати Вкладником внесків в
валюті іншій, ніж євро. Якщо Угодою про Внесок інше не
передбачено, будь-який Внесок, зроблений в іншій валюті, ніж євро,
буде конвертовано в євро Розпорядником Фонду після надходження
цього Внеску на Рахунок Фонду, з використанням курсу обміну валюти
внеску до євро, як буде визначено Розпорядником Фонду в день
надходження Внеску на Рахунок Фонду.
Розділ 2.04. Розділення ресурсів
(a) Ресурси Фонду повинні весь час утримуватися окремо від
звичайних капітальних ресурсів ЄБРР та окремо від ресурсів
Спеціальних Фондів ЄБРР, відповідно до умов, визначених або
згаданих в Угоді про створення ЄБРР ( 995_062 ).
(b) Ні за яких обставин звичайні капітальні ресурси Банку або
ресурси Спеціальних Фондів ЄБРР не можуть бути обтяжені збитками
або зобов'язаннями, або не можуть використовуватися для сплати
збитків та зобов'язань, що виникли під час проведення операцій або
інших дій, при яких використовувались або були задіяні ресурси
Фонду.
РОЗДІЛ III - УПРАВЛІННЯ, КЕРІВНИЦТВО
І РОБОТА ПАРТНЕРСТВА ТА ФОНДУ
Розділ 3.01. Координаційна Група
Діяльність Партнерства повинна визначатися Координаційною
Групою ("Координаційна Група"), до складу якої повинні увійти
представники Виконуючих Агенцій (ЄБРР, ЄІБ, НІБ, НЕФКО, ІБРР,
МФК), Країни - одержувачі (або Країни), де будуть розглядатись
проекти Партнерства. Для доповнення існуючого досвіду та виходячи
з принципу залучення, Координаційна Група повинна запросити
представників країн, що зробили Внески, та, при необхідності,
представників інших організацій та установ взяти участь у
засіданнях Координаційної Групи як наглядачі. Головною метою
роботи Координаційної Групи повинно бути таке: (i) визначення
проектів, що відповідають вимогам керуючись Правилами розподілу
для грантів з Фонду Східноєвропейського партнерства з питань
енергоефективності та довкілля, наведеними в Додатку 2 до цих
Правил, які можуть час від часу доповнюватись відповідно до
процедури, викладеної в Розділі 3.02 (f) нижче, та країною, де
будуть реалізовуватись такі проекти для фінансування шляхом
надання Ресурсів Фонду (ii) виділення пріоритетних проектів з
поміж всіх прийнятних проектів, визначення найбільш важливих
проектів, що пов'язані з підвищенням енергоефективності та
поліпшенням навколишнього середовища (головна увага
приділятиметься Україні), та (iii) сприяння координації та
фінансуванню таких проектів.
Будь-який учасник Координаційної Групи може запропонувати
проекти на розгляд Координаційної Групи. Перед засіданням
Координаційної Групи члени Координаційної Групи проведуть
відповідні консультації із заінтересованими сторонами Країни -
одержувача, в якій планується виконання проекту, стосовно
проектів, запропонованих для виконання в цій Країні - одержувачі.
Розділ 3.02. Асамблея Вкладників
(a) Асамблея Вкладників повинна бути керівним органом Фонду.
Вона повинна відповідати за загальну політику Фонду та буде
наглядати за її виконанням. Зокрема, Асамблея Вкладників повинна
виконувати таке:
(i) визначати головні пріоритети й стратегії діяльності, що
фінансується або повинна фінансуватися із залученням ресурсів
Фонду та проводити загальний нагляд за їхнім виконанням
Розпорядником Фонду;
(ii) затверджувати проекти, які повинні фінансуватися з
ресурсів Фонду;
(iii) проводити моніторинг платежів, які надходять від
Вкладників Фонду, беручи до уваги виконання проектів та необхідні
видатки;
(iv) перевіряти ефективність виконання робіт, що фінансуються
з ресурсів Фонду;
(v) затверджувати щорічний бюджет та фінансову звітність
Фонду;
(vi) обговорювати й затверджувати рекомендації, якщо такі є,
що підготовлені Розпорядником Фонду на основі існуючих практик, у
тому числі:
- рекомендації щодо оплати звичайних векселів відповідно до
Розділу 2.03 (a); - рекомендації щодо управління ліквідними активами Фонду; - рекомендації щодо виконання та моніторингу (напр.,
Інструкції по розробці проектів, посібник з використання кредитних
коштів тощо); (vii) контролювати видатки ресурсів Фонду, що виконуються
Розпорядником;
(viii) надавати рекомендації Розпоряднику Фонду при виконанні
ним своїх функцій відповідно до Розділу 3.03;
(ix) щорічно перевіряти дії по організації закупівель
стосовно контрактів, що фінансуються Фондом;
(x) затверджувати робочі програми, що готуються Розпорядником
Фонду й стосуються діяльності Фонду; а також
(xi) забезпечити відповідну прозорість діяльності, що
фінансується Фондом, з урахуванням потреб різних Вкладників.
(b) Кожний Вкладник повинен мати одного (1) представника в
Асамблеї Вкладників, а також повинен мати право брати участь в
засіданнях Асамблеї Вкладників, за умови, що такий Вкладник на
дату проведення засідання Асамблеї Вкладників виконав свої
зобов'язання відповідно до своєї першої Угоди про Внесок. Якщо
Вкладник сплачує свій Внесок до Фонду частками, згідно з умовами
Розділу 2.03 (b), та затримує сплату будь-якої частки, його права
як Вкладника, в тому числі участь в Асамблеї Вкладників, повинні
автоматично бути скасованими через тридцять (30) днів після дати
невиконання зобов'язань (тобто наступного дня після дня, коли
частка повинна бути сплачена) до дати, коли Вкладник виконає свої
зобов'язання, пов'язані зі сплатою частки Внеску.
(c) Представник кожного Вкладника повинен діяти від імені та
за дорученням такого Вкладника за умови відсутності винагороди від
Фонду. Кожний представник може залучати до роботи радників, які
теж не будуть отримувати винагороди від Фонду. Учасники Асамблеї
Вкладників будуть самостійно сплачувати свої витрати на участь в
засіданні Асамблеї Вкладників. Особа, що бере участь у засіданні,
може одночасно виступати в ролі представника більш, ніж одного
Вкладника в Асамблеї Вкладників, за умови, що це погоджено
Вкладником та він надав стосовно цього відповідну інформацію в
письмовій формі на адресу Розпорядника Фонду завчасно до засідання
Асамблеї Вкладників.
(d) Асамблея вкладників повинна проводити регулярні щорічні
конференції, на яких повинна надаватися для затвердження фінансова
звітність Фонду за попередній фінансовий рік. Асамблея вкладників
може також прийняти рішення при необхідності провести інші
засідання. Спеціальні засідання Асамблеї можуть бути скликаними
Головуючим будь-коли або скликані Головуючим за умови наявності
рішення Асамблеї, або на вимогу Розпорядника Фонду або групи
Вкладників, якщо на день надання такої вимоги вони розраховують
зібрати не менше однієї третини загальної кількості всіх
Вкладників Фонду.
(e) Якщо інше рішення не прийнято Асамблеєю Вкладників
відповідно до процедури, зазначеної в Розділі 3.02 (f), першим
Головуючим на початку роботи Фонду повинен бути представник
Вкладника, що зробив найбільший Внесок. Вкладник буде виконувати
обов'язки Головуючого до моменту, коли Асамблея проголосує за
наступного Головуючого.
(f) Кворум на будь-якому засіданні Асамблеї Вкладників буде
забезпечено за умови участі щонайменше половини загальної
кількості Вкладників, з урахуванням Країни - одержувача для
проекту, що буде розглядатися Асамблеєю Вкладників. Якщо це
можливо, рішення прийматимуться Асамблеєю Вкладників при
досягненні консенсусу. Якщо інше не передбачено цими Правилами, в
разі неможливості досягнення консенсусу, буде проводитися
голосування та рішення буде прийнято за наступних умов (i)
щонайменше 2/3 всіх членів Асамблеї Вкладників, що були присутні
на засіданні, де приймається рішення, включаючи Країну-одержувача,
коли рішення стосується проекту, що має виконуватися, виконується
або виконувався в цій Країні - Одержувачі, віддадуть свої голоси
за прийняття цього рішення, та (ii) загальна сума Внесків,
сплачених на Рахунок Фонду на дату прийняття такого рішення тими
вкладниками, які проголосували за прийняття відповідного рішення,
становить не менш ніж 2/3 загальної кількості всіх Внесків,
сплачених на Рахунок Фонду на дату проведення голосування. Кожний
Вкладник має один (1) голос. У виняткових випадках Асамблея
Вкладників може прийняти рішення, виходячи з письмових резолюцій,
коли засідання не проводяться. Для надання свого голосу кожному
Вкладнику буде надано щонайменше десять (10) робочих днів. Якщо
Вкладник не надасть своєї відповіді щодо письмової резолюції в
строки, відведені для цього, його голос буде зараховано за
прийняття такої письмової резолюції. Незважаючи на вищезазначене,
умови, викладені в Додатку 2 до цих Правил, можуть бути зміненими
тільки за умови консенсусу всіх членів Асамблеї Вкладників та зі
згоди Президента ЄБРР.
(g) Головуючий на Асамблеї Вкладників може запросити для
участі в засіданні як спостерігачів представників урядів, інших
організацій та установ для обговорення специфічних питань порядку
денного засідань Асамблеї Вкладників.
(h) Якщо неспроможність Вкладника виконати свої зобов'язання
відповідно до Угоди про Внески на розсуд Головуючого Асамблеї
Вкладників матеріально впливає або заважає виконанню операцій
Фонду, Головуючий Асамблеї Вкладників повинен скликати спеціальне
засідання Асамблеї Вкладників для розгляду питання про вживання
відповідних заходів.
(i) Засідання Асамблеї Вкладників повинні проводитися в
головному офісі Розпорядника Фонду або в іншому місці, яке буде
погоджено між Головуючим Асамблеї Вкладників та Розпорядником
Фонду.
(j) Розпорядник Фонду повинен бути присутнім на засіданнях
Асамблеї Вкладників.
(k) Виконуючі Агенції (як зазначено в Розділі 3.06 нижче)
проектів Партнерства, виконання яких підтримується Фондом
відповідно до Розділу 3.06, будуть присутні на засіданнях Асамблеї
Вкладників.
(l) Асамблея Вкладників може приймати рішення стосовно своїх
власних Процедурних Правил відповідно до цих Правил.
Розділ 3.03. Адміністративна підтримка Розпорядника
(a) Розпорядник Фонду повинен виконувати адміністративне
управління Фондом та повинен надавати адміністративну підтримку
Фонду в рамках затвердженого бюджету. Зокрема, Розпорядник Фонду
повинен виконувати свою роль, виконуючи наступне:
(i) залучення персоналу і досвідчених та компетентних
експертів, необхідних для адміністрування Фонду;
(ii) підготовка, випуск, розсилка та адміністрування угод
Фонду, надання до сплати простих векселів в разі необхідності
виконання видатків, а також інші операції Фонду у відповідності до
Правил.
(iii) підтримка зв'язку, необхідного для виконання своєї ролі
керуючого, з Вкладниками, Урядом Країни-одержувача, відповідними
органами Країни - одержувача та іншими державними та приватними
установами, а також звітність перед Асамблеєю Вкладників щодо цієї
діяльності;
(iv) підготовка щорічної фінансової звітності Фонду та
звітування відповідно до цієї фінансової документації стосовно
робіт, профінансованих завдяки ресурсам Фонду впродовж звітного
періоду для перевірки та затвердження Асамблеєю Вкладників;
(v) підготовка засідань Асамблеї Вкладників та виконання
обов'язків секретаріату в таких засіданнях;
(vi) складання робочої програми діяльності Фонду та передача
пропозицій стосовно проектів Координаційної Групи або окремих
Вкладників (після розгляду Розпорядника Фонду) на затвердження
Асамблеєю Вкладників;
(vii) подання до Асамблеї Вкладників всіх необхідних звітів і
технічної документації, у тому числі Щорічного Звіту. Такі звіти
повинні містити комплексний огляд виконання робочих програм Фонду,
але будуть базуватися виключно на звітах, якщо такі є, та
інформації, що там міститься, на умовах "як є", що були надані
Виконуючою Агенцією (в разі якщо ЄБРР не є Виконуючою Агенцією) на
адресу ЄБРР як Розпоряднику Фонду;
(viii) у своїх публікаціях (Щорічний Звіт, інформаційний
бюлетень та ін.), в стосунках з Країною-Одержувачем та засобами
масової інформації, а також на будівельних майданчиках виконання
проектів, підтриманих Фондом, забезпечити відповідну прозорість і
доступність для Фонду та його Вкладників, та належним чином
враховувати відносний розмір Внеску(-ів), що був зроблений кожним
Вкладником до Фонду;
(ix) виконання інших функцій, які можуть бути необхідні для
ефективного адміністрування діяльності Фонду, за винятком функцій,
які належать до компетенції Асамблеї Вкладників та не були
делеговані Розпоряднику Фонду.
(b) Розпорядник Фонду може застосовувати такі внутрішні
робочі процедури, сумісні з Правилами, які він вважає необхідними
або які відповідають потребам ефективного адміністрування Фонду.
(c) Незалежно від відповідних принципів та правил ЄБРР, у
разі зловживання або можливого зловживання ресурсами, що надаються
Фондом, Розпорядник Фонду може за умови одностайної згоди всіх
учасників Асамблеї Вкладників започаткувати звернення стягнення за
одностайною згодою усіх Вкладників Асамблеї Вкладників засобами,
що відповідають методам, застосованим ЄБРР до проектів, що
фінансуються з його звичайних капітальних ресурсів та приймають до
уваги будь-які умови, точки зору, думки, погляди, рекомендації,
поради Асамблеї Вкладників.
Процедури голосування, передбачені Розділом 3.02 (f) цих
Правил, не поширюються на рішення, що стосуються стягнень.
Будь-які ресурси, що були повернуті таким чином, повинні бути
зараховані на Рахунок Фонду та повинні використовуватися для
виконання завдань Фонду. Витрати на такі провадження повинні
вираховуватися на пропорційній основі з кожного Внеску в Фонд, або
в разі недостатності ресурсів Фонду ці витрати будуть покриватися
окремо всіма Вкладниками знову на пропорційній основі залежно від
їхнього Внеску до Фонду.
Розділ 3.04. Винагорода Розпоряднику
(a) Для адміністративної підтримки Фонду Розпорядник Фонду
повинен отримувати фіксовану суму для управління в розмірі 2%
загальної суми внесків, сплачених до Фонду.
(b) Сума адміністративного збору, сплачена Розпоряднику
Фонду, не буде ні при яких обставинах використана для фінансування
або субсидіювання діяльності Фонду та (або) для відшкодування
збитків або виконання зобов'язань, пов'язаних з проектами або
іншою діяльністю Фонду.
Розділ 3.05. Початок роботи Фонду
Фонд розпочне свою роботу та перше засідання Асамблеї
Вкладників буде скликано Розпорядником за наступних умов:
(a) щонайменше 3 Вкладника, у тому числі Україна, підпишуть з
ЄБРР Угоди про внески, а також
(b) внесок або інший відповідний платіж було зроблено на
Рахунок Фонду.
Не обмежуючись умовами цього Розділу 3.05, Розпорядник Фонду
може отримувати Внески від Вкладників відповідно до умов цих
Правил, та може інвестувати ресурси, отримані завдяки цим Внескам,
до початку роботи Фонду, на умовах, чітко викладених в Угоді про
Внесок щодо такого Внеску. Прибуток, отриманий від таких
інвестицій, повинен додаватися до ресурсів, та використовуватися
для цілей Фонду.
Розділ 3.06. Виконуючі Агенції
ЄБРР, ЄІБ, ІБПЄ, НЕФКО, МБРР, МФК та будь-які інші фінансові
організації, безумовно затверджені Асамблеєю Вкладників, можуть
виступати в ролі Виконуючих Агенцій для проектів, що фінансуються
із ресурсів Фонду (кожна установа окремо - "Виконуюча Агенція",
всі разом - "Виконуючі Агенції"). При затвердженні конкретної
фінансової установи в якості Виконуючої Агенції, Асамблея
Вкладників підтверджує, що в своїй політиці та процедурах, що
стосуються бухгалтерського обліку, аудиту, внутрішнього контролю,
закупівель, екологічних та інших принципів та процедур, які можуть
мати відношення або бути важливими для виконання проекту, що
фінансується із ресурсів Фонду, затверджена Виконуюча Агенція
застосовує стандарти та надає гарантії, що є рівнозначними
міжнародним визнаним стандартам.
Асамблея Вкладників цим визнає, що звільнення, привілеї
та/або пільги, якщо такі є, якими користується Виконуюча Агенція,
можуть бути різними для різних Виконуючих Агенцій.
Кожна Виконуюча Агенція, крім ЄБРР, для проектів, що
фінансуються із ресурсів Фонду, підписуватиме з Розпорядником
Фонду договір про фінансування ("Договір про фінансування"). Такий
Договір про фінансування міститиме умови, на яких надаються
ресурси Фонду для підтримки Проекту, що був затверджений Асамблеєю
Вкладників, та буде чітко містити умови про те, що ЄБРР не
повинен: (i) нести відповідальність або звітувати про виконання
проекту, використання ресурсів Фонду та/або звітувати (включаючи
зміст, точність, відповідність звітів) щодо використання ресурсів
Фонду, виконання проектів та (або) програми, до якої належить
проект;
(ii) нести відповідальність перед будь-яким реципієнтом
фінансової допомоги за рахунок коштів Фонду для реалізації
проекту, затвердженого Асамблеєю вкладників або бенефіціаром (якщо
відрізняється від реципієнтів фінансової допомоги) цього проекту,
Вкладником або третіми сторонами за будь-які збитки, втрати або
майнові збитки, які виникли в результаті або у зв'язку з
виконанням проекту, що фінансується, або використанням ресурсів
Фонду;
що чітко викладено та погодженою цими Правилами.
Кожна Виконуюча Агенція підготує та підпише угоду з
бенефіціаром відповідного проекту та реципієнтом фінансової
допомоги з Фонду на реалізацію проекту, затвердженого Асамблеєю
Вкладників, та буде контролювати виконання проекту, про що буде
звітувати перед Асамблеєю Вкладників через Розпорядника Фонду.
Для забезпечення систематичності у формі та структурі
фінансової допомоги, що надається Фондом, кожна Виконуюча Агенція
повинна, за наявності такої можливості, проводити консультації з
Розпорядником Фонду щодо умов та положень угод між відповідною
Виконуючою Агенцією та реципієнтом фінансової допомоги з Фонду.
У проектах, у яких Виконуючою Агенцією виступає ЄБРР, він
буде виконувати свою роль Виконуючої Агенції відповідно до цих
Правил.
Розділ 3.07. Затвердження проектів
(a) Проекти, які було визнано Координаційної Групою
придатними для виконання за підтримки ресурсів Фонду відповідно до
умов, наведених в Додатку 2 до цих Правил, не повинні суперечити
нижчезазначеним положенням Розділу 3.07 (b), представленими
Координаційною Групою на затвердження Асамблеї Вкладників. Такі
проекти повинні бути затверджені Координаційною Групою в порядку
пріоритетів, визначених цією Групою, після консультацій з
Країнами - одержувачами. Затверджуючи проекти для підтримки шляхом
надання ресурсів Фонду, Асамблея Вкладників забезпечує надання
підтримки лише в розмірах, що не перевищують розміру Внесків,
дійсно сплачених на Рахунок Фонду та є такими, що на момент
затвердження не зарезервовані ЄБРР для будь-якого іншого проекту.
(b) При затвердженні Асамблеєю Вкладників проекту для
підтримки ресурсами Фонду необхідно також отримати згоду Країни -
одержувача, де буде виконуватись цей проект.
Розділ 3.08. Інвестиції
Розпорядник Фонду може інвестувати будь-які ресурси Фонду, в
яких на даний час немає потреби для здійснення завдань Фонду. Якщо
інше не передбачено Асамблеєю Вкладників, інвестиції мають
робитися у відповідності до Інструкцій щодо інвестування,
розроблених Розпорядником Фонду та затверджених Асамблеєю
Вкладників. Надходження, які Фонд отримує від таких інвестицій,
повинні додаватися до ресурсів Фонду та використовуватися для
цілей Фонду.
Розділ 3.09. Визначення вартості валют
В разі необхідності підготовки презентацій фінансової
звітності для визначення вартості будь-якої валюти відносно до
іншої валюти або валюти, в якій Розпорядником ведеться звітність,
але за виключенням випадків, передбачених в Розділі 2.03,
Розпорядник повинен визначити вартість валюти, застосовуючи ті ж
самі принципи, що він застосовує для своїх звичайних операцій.
Розділ 3.10. Фінансова звітність й аудит
(a) Розпорядник Фонду повинен відкрити та підтримувати
банківський рахунок, що приносить процентний дохід ("Рахунок
Фонду"), на який будуть перераховуватися всі Внески або
зараховуватися інші прибутки Фонду. Розпорядник Фонду повинен
підтримувати рахунки Фонду в євро відповідно до тих самих
принципів бухгалтерського обліку, що він застосовує відносно своїх
власних ресурсів.
(b) Аудит фінансової звітності Фонду повинен проводитися
щорічно до кінця червня наступного року внутрішніми та зовнішніми
аудиторами Розпорядника таким самим чином, як це робиться для
звичайних капітальних ресурсів Розпорядника Фонду. Витрати на
проведення аудиту повинні відшкодовуватися із суми, яка
виділяється на управління Фондом у відповідності до
Розділу 3.04 (a).
(c) У разі, коли Вкладники мають особливі вимоги щодо аудиту,
пов'язані з умовами їхніх статутів, Внески, зроблені цими
Вкладниками та спосіб, у який ці вимоги щодо аудиту мають
виконуватися, повинні узгоджуватися між ЄБРР та відповідним
Вкладником та зазначатися у відповідній Угоді про Внесок. Всі
витрати на виконання таких вимог повинні відшкодовуватися
відповідним Вкладником додатково до суми зробленого Внеску.
(d) Фінансовий рік Фонду повинен співпадати з календарним
роком. Перший фінансовий рік Фонду повинен закінчуватися 31 грудня
безпосередньо після початку роботи Фонду.
Розділ 3.11. Закупівлі
Закупівлі товарів, робіт та (або) послуг, в тому числі
консультаційних послуг, що фінансуються із ресурсів Фонду, не
будуть мати обмежень та будуть здійснюватись у відповідності до
Правил та Вимог ЄБРР щодо закупівель. В разі, коли проект
виконується Виконуючою Агенцією, іншою ніж ЄБРР, повинні
застосовуватися Правила та Вимоги до Закупівель цієї Виконуючої
Агенції.
РОЗДІЛ IV - ПРИПИНЕННЯ ДІЇ
Розділ 4.01. Припинення дії
(a) Фонд повинен виконувати свою діяльність до 31 грудня
2019 року, якщо інше рішення не буде прийнято Асамблеєю Вкладників
або дії Фонду не буде припинено відповідно до пунктів (b) та (c)
цього Розділу, що наведені нижче.
(b) Незалежно від пункту (a) вище, Фонд може завершити свою
діяльність будь-коли, якщо відповідне рішення буде прийнято
Асамблеєю Вкладників, що буде одноголосно схвалено Вкладниками.
(c) Дію цього Фонду повинно автоматично бути припинено, та це
рішення виконано негайно, в разі припинення виконання
Розпорядником Фонду своїх дій відповідно до Статті 41 Угоди про
створення ЄБРР ( 995_062 ).
(d) Відповідно до рішення Ради Директорів ЄБРР Розпорядник
Фонду може припинити виконання своїх функцій, що покладені на
нього відповідно до цих Правил, проінформувавши Асамблею
Вкладників про це в письмовій формі за один (1) рік.
Розділ 4.02. Розпорядження ресурсами при припиненні дії Фонду
При припиненні дії Фонду щодо ресурсів Фонду повинні бути
застосовані наступні дії:
(a) Розпорядник Фонду повинен негайно зупинити всі дії
стосовно ресурсів Фонду, за винятком тих незначних витрат, що
пов'язані зі звичайним виконанням, консервацією або збереженням
таких ресурсів та виконанням безпосередніх або непередбачуваних
зобов'язань, від яких вони можуть залежати.
(b) Дотримуючись умов, викладених в пункті (c) нижче,
Розпорядник Фонду повинен розподілити загальні чисті активи Фонду
(які зазначено в бухгалтерських книгах Фонду на дату припинення
діяльності) між Вкладниками пропорційно розміру внесків, що були
зроблені кожним Вкладником Фонду. Таке розподілення повинно бути
виконано в тій валюті та такому типі активів, який вважатиметься
Асамблеєю Вкладників справедливим та відповідним, переважно у
валюті, в якій було зроблено відповідні Внески. Розподілення
повинно бути одноманітним по типу активів або по виду валюти.
(c) Розподілення не повинно відбуватися до того, як будуть
виконані або передбачені всі зобов'язання Фонду (в тому числі ті,
що має зробити Розпорядник Фонду), та до того, як Асамблея
Вкладників прийме рішення щодо виконання такого розподілення.
Будь-які виплати розподілених коштів Вкладнику повинні відбуватися
після вирішення всіх незадовільнених вимог Розпорядника Фонду до
цього Вкладника стосовно зробленого ним Внеску.
(d) До остаточного розподілення чистих активів Фонду всі
права та обов'язки Розпорядника Фонду та Вкладників, що вони мають
відповідно до цих Правил та відповідної Угоди про Внески,
залишаються чинними.
РОЗДІЛ V - ПОПРАВКИ ДО ПРАВИЛ
До цих Правил можуть бути внесені поправки тільки за умови
одноголосного рішення Асамблеї Вкладників та згоди Розпорядника
Фонду. Поправки до Правил набирають чинності після їхнього
затвердження Радою Директорів ЄБРР.
РОЗДІЛ VI - ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ
(a) Спори між Розпорядником Фонду та Вкладником стосовно
будь-якого питання, що пов'язане або виникло у зв'язку з Внеском,
який було зроблено Вкладником та (або) діяльністю Фонду, повинні
вирішуватися мирним шляхом. Якщо такий спір не може бути вирішено
мирним шляхом, сторони повинні звернутися до арбітражного суду у
відповідності до Арбітражних Правил UNCITRAL ( 995_059 ).
Кількість арбітрів повинна дорівнювати одному (1). Місцем
арбітражу повинен бути Лондон. Мовою ведення арбітражу повинна
бути англійська. Органом, що виконує призначення, повинен бути
Генеральний Секретар Постійного Арбітражного Суду, призначення
якого повинно бути зроблено у відповідь на письмову заяву, надану
будь-якою стороною. Рішення Арбітражного суду повинно бути
обов'язковим для обох сторін та не може бути оскарженим. Незалежно
від умов Арбітражних Правил UNCITRAL, суддя не має права
запроваджувати будь-які проміжні дії захисту або надавати будь-яке
попереднє право звільнення Розпоряднику Фонду, а Вкладник не має
права звертатися до будь-якого судового органу з вимогою
запровадження будь-яких проміжних дій захисту або надання
будь-якого попереднього права звільнення по відношенню до
Розпорядника Фонду.
(b) Ніякі статті цих Правил не повинні бути сформульовані або
не можуть використовуватися таким чином, щоб їх можна було
трактувати як відмову від звільнень, привілей та пільг, якими
користується ЄБРР або будь-який з членів Керівної Групи та
Виконуючих Агенцій, їх Керуючі, Директори, Заступники керуючих,
посадові особи та/або співробітники.

Додаток 1

УГОДА
ПРО ВНЕСОК МІЖ (_____________)
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
стосовно УЧАСТІ (_________________) У ФОНДІ
СХІДНОВРОПЕЙСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ДОВКІЛЛЯ

Цю УГОДУ ПРО ВНЕСОК (далі Угода про внесок) було підписано
між (________) (далі - Вкладник) та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ(далі - ЄБРР), які далі йменуються:
разом - Сторони, окремо - Сторона, стосовно зобов'язань Вкладника
та його внеску до Фонду Східноєвропейського партнерства з питань
енергоефективності та довкілля (далі - Фонд).
ОСКІЛЬКИ
(A) ЄБРР засновує Фонд відповідно до умов, зазначених в
Правилах Фонду Східноєвропейського партнерства з питань
енергоефективності та довкілля від ___ ___________ 2009 року
("Правила");
(B) Вкладник зараз виявив бажання зробити Внесок до Фонду,
який повинен бути прийнято, підтримано, адміністровано,
використано, направлено, витрачено або стосовно якого ЄБРР повинен
розпорядитись іншим чином відповідно до Правил та цієї Угоди про
Внесок;
(C) Сторони домовились укласти цю Угоду про Внесок відповідно
до вимог розділу 2.02 Правил;
ЗАРАЗ, отже, Сторони по даній Угоді домовились про таке:
I. Внесок
1. Цим Вкладник зобов'язується внести суму в розмірі євро
(сума) (далі - Внесок) на Рахунок Фонду.
2. Внесок повинно бути сплачено готівкою або (безвідкличним,
безумовним простим векселем або іншими облігаціями такого виду,
випущеними Вкладником), в (євро) (іншій вільно конвертованій
валюті) (одним внеском після отримання рахунка від ЄБРР) або (в
(xx) внесками, що дорівнюватимуть (сума), кожен із яких має бути
сплаченим (дата/період, наприклад щоквартально на (xx) дату...)
(після отримання рахунка/підтвердження про отримання від ЄБРР).
II. Мета
Внесок повинен використовуватися виключно для цілей,
зазначених у розділі I Правил, якщо Сторони не домовилися про інше
в письмовій формі.
III. Застосування Правил
Цим Вкладник:
(i) підтверджує отримання копії Правил, які діють на дату
підписання цієї Угоди про Внесок; а також
(ii) визнає застосування цих Правил стосовно цієї Угоди про
Внесок та стосовно Внеску, так, якби вони додавалися до цієї Угоди
в повному обсязі.
IV. Примітки
Усі питання стосовно використання будь-якого документа Фонду
повинні адресуватися таким вповноваженим представником кожної
Сторони:
(i) для Вкладника
Агенція (*)
Адреса (*)
Місто, країна (*)
До уваги: ім'я (*)
Тел.: (*)
факс: (*)
адреса ел. пошти: (*)
(ii) для ЄБРР
V. Загальні питання
(a) Усі терміни, що вживаються з великої літери в цій Угоді
про внесок, мають ті самі значення, що надані їм в Правилах, які
мають переважну силу стосовно Угоди про Внесок.
(b) Вкладник повинен виконати та запровадити всі подальші
дії, які вимагаються для повного виконання прав та зобов'язань,
які визначені для проведення транзакцій, передбачених Правилами та
цією Угодою про внесок.
(c) Ця Угода про Внесок набирає чинності в день її підписання
останньою із сторін.
Підписано англійською мовою у двох оригіналах, по одному для
кожної Сторони.
(_____________) _____________________________
Ім'я:
Посада:
Дата:
Європейський Банк
Реконструкції та Розвитку _____________________________
Ім'я:
Посада:
Дата:

Додаток 2

Принципи розподілу для грантів з фонду
Східноєвропейського партнерства з енергоефективності
та довкілля

1. Загальні принципи
A. Метою грантів повинне бути досягнення довгострокового
ефекту, якого неможливо досягнути застосуванням стандартних
інструментів, що використовуються МФО (міжнародними фінансовими
організаціями). Такий ефект може бути у вигляді розширення
існування та функціонування ефективних ринків, в тому числі
відносно використання енергії, запровадження орієнтованих на ринок
політики та інституцій, що будуть сприяти використанню екологічних
джерел енергії, або просування навичок та поведінки, що призведуть
до збалансованого економічного та екологічного використання
енергетичних ресурсів. Оскільки інтервенції МФО (міжнародних
фінансових організацій) повинні виконати роль каталізатора для
запровадження системних змін, грантові інтервенції не повинні бути
постійними, але повинні спрямовуватися на такі питання, в яких
тимчасова грантова підтримка може допомогти досягнути стійких
результатів. Найбільш відповідними цим вимогам випадками можуть
бути зовнішні фактори (такі як вплив навколишнього середовища) та
зміна поведінки, яка в окремих випадках може здаватися
нераціональною, але все-таки глибоко укорінена (така як
неефективне використання енергії). Таким чином, пропонується
застосовувати три наступні принципи при використанні грантів:

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »