Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції
Постанова Кабінету Міністрів України; Схема від 11.11.2015988
Документ 988-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2017, підстава - 3-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 988
Київ

Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 3 від 11.01.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Грошове забезпечення курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання складається з посадового окладу.

Грошове забезпечення Голови Національної поліції та його заступників визначається цією постановою.

2. Виплата грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством внутрішніх справ.

3. Затвердити:

схему окладів за спеціальним званням поліцейських у розмірах згідно з додатком 1;

схему посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах згідно з додатком 2;

схеми посадових окладів поліцейських у розмірах згідно з додатками 3 - 10.

4. Надати право керівникам органів, закладів та установ Національної поліції в межах затверджених для них асигнувань на грошове забезпечення:

1) установлювати:

посадові оклади поліцейським та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами, згідно з додатками 2 - 10;

надбавку за специфічні умови проходження служби в поліції в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.

Установлення зазначеної надбавки Голові Національної поліції та заступникам Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ;

підвищення за службу в поліції особливого призначення (особам, які безпосередньо виконують функції із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян) у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

2) здійснювати преміювання поліцейських відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби.

Преміювання Голови Національної поліції та заступників Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 3 від 11.01.2017}

3) надавати поліцейським матеріальну допомогу для оздоровлення в розмірі посадового окладу.

5. Виплачувати:

1) надбавку за стаж служби в поліції в розмірах згідно з додатком 11;

2) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень - у розмірах та порядку, визначених законодавством;

3) доплату за службу в нічний час - у розмірі 35 відсотків посадового окладу з розрахунку за кожну годину служби в нічний час;

4) надбавку за безперервний стаж на шифрувальній роботі - у розмірі до 20 відсотків посадового окладу. Надбавка виплачується особам, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі;

5) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

6) доплату за вчене звання у разі, коли особа займає посаду, що пов’язана з педагогічною або науковою діяльністю, і має вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), - у розмірі 5, професора - 10 відсотків посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

7) надбавку за почесне звання “заслужений” - у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесне звання “заслужений” виплачується, коли виконання поліцейськими службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;

8) підвищення на 25 відсотків посадових окладів курсантам за відмінне навчання або отримання відповідної кількості балів за шкалою ECTS за результатами екзаменаційної сесії.

6. Видатки, пов’язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Національної поліції.

7. Міністерству внутрішніх справ за погодженням з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів затвердити у двотижневий строк порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 988

СХЕМА
окладів поліцейських за спеціальними званнями

Спеціальні звання

Розмір окладу, гривень

Вищий склад:


генерал поліції першого рангу

3000

генерал поліції другого рангу

2800

генерал поліції третього рангу

2600

Середній склад:


полковник поліції

2400

підполковник поліції

2200

майор поліції

2000

капітан поліції

1800

старший лейтенант поліції

1600

лейтенант поліції

1400

молодший лейтенант поліції

1200

Молодший склад:


старший сержант поліції

1000

сержант поліції

800

капрал поліції

600

рядовий поліції

400


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 988

СХЕМА
посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання

Категорія курсантів

Розмір посадового окладу, гривень

Курсанти з числа осіб, які не перебували на службі в поліції перед зарахуванням на навчання:

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра:


першого і другого курсу навчання

208

третього курсу навчання

245

четвертого і кожного наступного курсу навчання

281

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра:


першого і другого курсу навчання

172

третього і кожного наступного курсу навчання

208

Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра:


першого і другого курсу навчання

281

третього курсу навчання

299

четвертого і кожного наступного курсу навчання

317

що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра:


першого і другого курсу навчання

245

третього і кожного наступного курсу навчання

281


Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 988

СХЕМА
посадових окладів поліцейських апарату Національної поліції

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

Голова Національної поліції

40000

Перший заступник Голови Національної поліції

20000

Заступник Голови Національної поліції

18000

Начальник департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу

8000

Перший заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, радник Голови

7600

Заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; начальник управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; помічник Голови

7400

Начальник управління департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; заступник начальника управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; начальник відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату

4800

Заступник начальника управління; заступник начальника відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату

4400

Начальники: відділу, чергової частини; помічник першого заступника Голови, заступника Голови

4000

Заступники начальника: відділу, чергової частини; начальник сектору

3800

Головні: оперуповноважений, інспектор, спеціаліст, психолог

3000

Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, референт з особливих доручень; помічник начальника: департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу

2900

Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, референт, інженер

2800

Оперуповноважений, слідчий, інспектор, референт, інженер

2700


Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 988

СХЕМА
посадових окладів поліцейського апарату головних управлінь Національної поліції

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

м. Київ

поза групою

I група областей

II група областей

Начальник Головного управління

6000

5700

5400

5100

Перший заступник начальника Головного управління

5500

5200

4900

4600

Заступник начальника Головного управління

5200

4900

4600

4300

Начальник управління, помічник (радник) начальника Головного управління

3800

3600

Заступник начальника управління; начальник відділу, що не входить до складу управління

3600

3400

Начальники: відділу, чергової частини; заступник начальника відділу, що не входить до складу управління; начальник сектору, що не входить до складу управління, відділу

3200

3100

Заступники начальника: відділу, чергової частини; помічник начальника управління

3100

3000

Начальник сектору

3000

2900

Головний спеціаліст, старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень

2800

2700

Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт

2700

2600

Оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт

2600

2500


Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 988

СХЕМА
посадових окладів поліцейських міжрегіональних територіальних органів Національної поліції

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

центральний орган

територіальні органи

м. Київ

інші

Начальник Департаменту

8000Перший заступник начальника Департаменту

7600Заступник начальника Департаменту

7400Начальник управління; начальник територіального (відокремленого) управління:

4800

3800


поза групою3600

I група3550

II група3500

Заступник начальника управління;
заступник начальника територіального (відокремленого) управління;
начальник територіального (відокремленого) відділу:

4400

3600


поза групою3400

I група3350

II група3300

Начальники: відділу, чергової частини;
заступник начальника територіального (відокремленого) відділу

4000

3200

3100

Заступники начальника: відділу, чергової частини; начальник сектору

3800

3100

3000

Головні: оперуповноважений, інспектор, спеціаліст, психолог

3000Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень; помічник начальника Департаменту; головний спеціаліст територіального відділу

2900

2800

2700

Старші: оперуповноважений, інспектор, інженер, юрисконсульт

2800

2700

2600

Оперуповноважений, інспектор, інженер, агент, юрисконсульт

2700

2600

2500


Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 листопада 2015 р. № 988

СХЕМА
посадових окладів поліцейських міжрегіонального та територіальних органів поліції охорони Національної поліції

Найменування посади

Розмір посадового окладу, гривень

апарат

обласні управління

міські, районні, міжрайонні відділи (відділення)

Начальник Департаменту

8000Перший заступник начальника Департаменту

7600Заступник начальника Департаменту

7400Начальник управління; начальник управління поліції охорони:

4800м. Київ


3800


поза групою


3600


I група


3550


II група


3500


Заступник начальника управління, заступник начальника управління поліції охорони:

4400м. Київ


3600


поза групою


3550


I група


3500


II група


3450


Начальник центру технічної охорони3200

Начальники: відділу, чергової частини, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення; заступник начальника центру технічної охорони; начальники: міського, районного, міжрайонного відділу:

4000

3200


м. Київ3150

інші3100

Заступники начальника: відділу, чергової частини, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення; начальник сектору; заступники начальника: міського, районного, міжрайонного відділу; начальник міського, районного, міжрайонного відділення:

3800

3100


м. Київ3000

інші2900

Головні: інспектор, спеціаліст, психолог; начальник головного пункту

3000


2750

Старший інспектор з особливих доручень; начальники: пункту, сектору у складі міського, районного, міжрайонного відділу, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення, помічник начальника Департаменту

2900

2800

2700

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог

2800

2700

2600

Інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог

2700

2600

2500вгору