Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173)
Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 27.01.1999ETS173