Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999996-XIV