Документ v0063874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.01.2018  № 63

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок електричної енергії", статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО":

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 16,46 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 228,43 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 8,95 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 44,74 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" згідно з додатком.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня 2016 року № 2220 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Запоріжжяобленерго" (зі змінами).

3. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. ВовкДодаток
до постанови НКРЕКП
24.01.2018  № 63

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

1005309

139589

763765

101955

Матеріальні витрати:

тис. грн

150352

38420

98469

13463

виробничі послуги

тис. грн

6012

1927

4085

0

сировина і матеріали

тис. грн

5481

1510

2971

1000

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

34261

9626

15745

8890

витрати на ремонт

тис. грн

76797

18110

58385

302

витрати на ел.ен. для господарчих потреб

тис. грн

27801

7247

17283

3271

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

631117

56147

505322

69648

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

138846

12352

111171

15323

Амортизація

тис. грн

62493

17722

43391

1380

Інші операційні витрати:

тис. грн

61485

20520

34928

6037

плата за землю

тис. грн

8178

2242

5574

362

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

2638

847

1393

398

витрати на службові відрядження

тис. грн

2082

976

1020

86

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

0

0

0

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

48587

16455

26941

5191

Коригування витрат*

тис. грн

-38984

-5572

-29516

-3896

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

12064

1675

9165

1224

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

12064

1675

9165

1224

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

1017373

141264

772930

103179

__________
* Коригування витрат у сумі:
1) -45710,40 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до постанови НКРЕКП від 18 січня 2018 року № 50 (з розрахунку на 11 місяців - -49866 тис. грн (без ПДВ));
2) 9976 тис. грн (без ПДВ) - повернення надлишково знятої суми коригування (1/12 від суми 119707 тис. грн, визначеної відповідно до витягу з протоколу засідання НКРЕКП від 24 листопада 2016 року № 54, витягу з протоколу засідання НКРЕКП від 14 липня 2016 року № 33, протоколу засідання НКРЕКП від 15 грудня 2016 року № 61 (питання 10)) із розрахунку на 11 місяців складає 10882 тис. грн.

Тариф на розподіл електричної енергії
для 1 класу напруги (грн/МВт·год) - 16,46

Тариф на постачання електричної енергії
для 1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 8,95

Тариф на розподіл електричної енергії
для 2 класу напруги (грн/МВт·год) - 228,43

Тариф на постачання електричної енергії
для 2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 44,74

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушковгору