Документ v0075874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.01.2018  № 75

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок електричної енергії", статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ":

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 34,59 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 342,67 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 13,23 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 66,15 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ" згідно з додатком.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня 2016 року № 2202 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ТзОВ "Енергія-Новий Розділ" (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


Додаток
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 № 75

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

12038

1875

8858

1305

Матеріальні витрати:

тис. грн

1532

332

944

256

виробничі послуги

тис. грн

532

131

215

186

сировина і матеріали

тис. грн

222

44

125

53

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

106

31

58

17

витрати на ремонт

тис. грн

600

126

474

0

витрати на ел.ен. для господарчих потреб

тис. грн

72

0

72

0

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

7989

1129

6082

778

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

1758

248

1338

172

Амортизація

тис. грн

325

74

251

0

Інші операційні витрати:

тис. грн

434

92

243

99

плата за землю

тис. грн

29

8

12

9

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

19

3

10

6

витрати на службові відрядження

тис. грн

11

4

3

4

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

20

4

7

9

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

355

73

211

71

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

144

23

106

15

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

144

23

106

15

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

12182

1898

8964

1320

Тариф на розподіл електричної енергії
для 1 класу напруги (грн/МВт·год) - 34,59

Тариф на постачання електричної енергії
для 1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 13,23

Тариф на розподіл електричної енергії
для 2 класу напруги (грн/МВт·год) - 342,67

Тариф на постачання електричної енергії
для 2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 66,15

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушковгору