Документ v0079874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2018
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава - v0393874-18. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.01.2018  № 79

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок електричної енергії", статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити Публічному акціонерному товариству "ДТЕК ДОНЕЦЬКобленерго" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 67,99 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 344,06 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 15,29 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 76,44 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії Публічному акціонерному товариству "ДОНЕЦЬКобленерго" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року згідно з додатком 1.

2. Установити Публічному акціонерному товариству "ДОНЕЦЬКобленерго" з 01 квітня 2018 року:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 69,50 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 349,19 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 15,44 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 77,20 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії Публічному акціонерному товариству "ДОНЕЦЬКобленерго" з 01 квітня 2018 року згідно з додатком 2.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня 2016 року № 2193 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


Додаток 1
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 № 79

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

1042677

228810

679318

134549

Матеріальні витрати:

тис. грн

163007

54974

94592

13441

виробничі послуги

тис. грн

3394

1194

2037

163

сировина і матеріали

тис. грн

10589

3183

5369

2037

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

37161

9553

20049

7559

витрати на ремонт

тис. грн

80832

38448

42116

268

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

31031

2596

25021

3414

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

585955

101988

413652

70315

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

128910

22437

91004

15469

Амортизація

тис. грн

65632

22871

38385

4376

Інші операційні витрати:

тис. грн

80651

22501

29949

28201

плата за землю

тис. грн

14087

5325

8472

290

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

2130

374

1501

255

витрати на службові відрядження

тис. грн

2173

377

1535

261

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

0

0

0

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

62261

16425

18441

27395

Коригування витрат*

тис. грн

18522

4039

11736

2747

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

12512

2746

8152

1614

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

12512

2746

8152

1614

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

1055189

231556

687470

136163

__________
*Коригування витрат у сумі 16978 тис. грн (без ПДВ) - повернення надлишково знятої суми коригування (1/12 від суми 203739 тис. грн, визначеної відповідно до витягу з протоколу засідання НКРЕКП від 24 листопада 2016 року № 54) із розрахунку на 11 місяців складає 18522 тис.грн.

Тариф на розподіл електричної енергії
для 1 класу напруги (грн/МВт·год) - 67,99

Тариф на постачання електричної енергії
для 1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 15,29

Тариф на розподіл електричної енергії
для 2 класу напруги (грн/МВт·год) - 344,06

Тариф на постачання електричної енергії
для 2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 76,44

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко


Додаток 2
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 № 79

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати

Витрати на розподіл

Витрати на постачання

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

1056593

233659

687457

135477

Матеріальні витрати:

тис. грн

163007

54974

94592

13441

виробничі послуги

тис. грн

3394

1194

2037

163

сировина і матеріали

тис. грн

10589

3183

5369

2037

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

37161

9553

20049

7559

витрати на ремонт

тис. грн

80832

38448

42116

268

витрати на ел.ен. для господарчих потреб

тис. грн

31031

2596

25021

3414

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

585955

101988

413652

70315

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

128910

22437

91004

15469

Амортизація

тис. грн

79548

27720

46524

5304

Інші операційні витрати:

тис. грн

80651

22501

29949

28201

плата за землю

тис. грн

14087

5325

8472

290

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

2130

374

1501

255

витрати на службові відрядження

тис. грн

2173

377

1535

261

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

0

0

0

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

62261

16425

18441

27395

Коригування витрат*

тис. грн

18522

4039

11736

2747

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

13916

3034

8841

2041

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

13916

3034

8841

2041

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

1070509

236693

696298

137518

__________
*Коригування витрат у сумі 16978 тис. грн (без ПДВ) - повернення надлишково знятої суми коригування (1/12 від суми 203739 тис. грн, визначеної відповідно до витягу з протоколу засідання НКРЕКП від 24 листопада 2016 року № 54) із розрахунку на 11 місяців складає 18522 тис.грн.

Тариф на розподіл електричної енергії
для 1 класу напруги (грн/МВт·год) - 69,50

Тариф на постачання електричної енергії
для 1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 15,44

Тариф на розподіл електричної енергії
для 2 класу напруги (грн/МВт·год) - 349,19

Тариф на постачання електричної енергії
для 2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 77,20

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушковгору