Документ v0080874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2018
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава v0394874-18. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.01.2018  № 80

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок електричної енергії", статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити Приватному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 64,58 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 362,40 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 10,91 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 54,57 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії Приватному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року згідно з додатком 1.

2. Установити Приватному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" з 01 квітня 2018 року:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 73,34 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 428,37 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 11,18 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 55,90 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії Приватному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія "Житомиробленерго" з 01 квітня 2018 року згідно з додатком 2.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня 2016 року № 2194 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


Додаток 1
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 № 80

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

734237

159342

514709

60186

Матеріальні витрати:

тис. грн

147433

36174

109031

2228

виробничі послуги

тис. грн

4229

970

3059

200

сировина і матеріали

тис. грн

7032

1696

5086

250

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

32199

7795

23371

1033

витрати на ремонт

тис. грн

87982

21997

65985

0

витрати на ел.ен. для господарчих потреб

тис. грн

15991

3716

11530

745

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

395711

85246

267906

42559

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

87056

18754

58939

9363

Амортизація

тис. грн

52748

7983

43289

1476

Інші операційні витрати:

тис. грн

55637

12088

38625

4924

плата за землю

тис. грн

9341

1901

7440

0

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

1226

293

870

63

витрати на службові відрядження

тис. грн

1257

307

919

31

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

245

61

184

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

43568

9526

29212

4830

Коригування витрат*

тис. грн

-4348

-904

-3080

-364

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

8854

1912

6220

722

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

8854

1912

6220

722

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

743091

161254

520929

60908

__________
*Коригування витрат у сумі -3986 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 16 січня 2018 року № 43 (з розрахунку на 11 місяців - -4348 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на передачу електричної енергії
для 1 класу напруги (грн/МВт·год) - 64,58

Тариф на постачання електричної енергії
для 1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 10,91

Тариф на передачу електричної енергії
для 2 класу напруги (грн/МВт·год) - 362,40

Тариф на постачання електричної енергії
для 2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 54,57

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко


Додаток 2
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 № 80

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

800851

170763

569902

60186

Матеріальні витрати:

тис. грн

147433

36174

109031

2228

виробничі послуги

тис. грн

4229

970

3059

200

сировина і матеріали

тис. грн

7032

1696

5086

250

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

32199

7795

23371

1033

витрати на ремонт

тис. грн

87982

21997

65985

0

витрати на ел.ен. для господарчих потреб

тис. грн

15991

3716

11530

745

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

395711

85246

267906

42559

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

87056

18754

58939

9363

Амортизація

тис. грн

119362

17456

100430

1476

Інші операційні витрати:

тис. грн

55637

14037

36676

4924

плата за землю

тис. грн

9341

1901

7440

0

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

1226

293

870

63

витрати на службові відрядження

тис. грн

1257

307

919

31

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

245

61

184

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

43568

11474

27264

4830

Корегування витрат*

тис. грн

-4348

-904

-3080

-364

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

66614

12359

52043

2212

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

36614

5697

30917

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

30000

6662

21126

2212

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

867465

183122

621945

62398

__________
*Коригування витрат у сумі -3986 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 16 січня 2018 року № 43 (з розрахунку на 11 місяців - -4348 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на передачу електричної енергії
для 1 класу напруги (грн/МВт·год) - 73,34

Тариф на постачання електричної енергії
для 1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 11,18

Тариф на передачу електричної енергії
для 2 класу напруги (грн/МВт·год) - 428,37

Тариф на постачання електричної енергії
для 2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 55,90

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушковгору