Документ v0085874-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.09.2018, підстава v0769874-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.01.2018  № 85

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

{Додатково див. зміни у Постанові Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 769 від 24.07.2018} - не набрали чинності

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок електричної енергії", статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 20,81 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 166,80 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 9,91 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 49,55 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року згідно з додатком 1.

2. Установити АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 27,25 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 199,98 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 11,03 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 55,16 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року згідно з додатком 2.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня 2016 року № 2228 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для АК "Харківобленерго" (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. ВовкДодаток 1
до постанови НКРЕКП
24.01.2018  № 85

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії
АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл
(з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

1030918

137759

748584

144575

Матеріальні витрати:

тис. грн

218733

52833

140233

25667

виробничі послуги

тис. грн

3743

978

2159

606

сировина і матеріали

тис. грн

32195

8490

18772

4933

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

34855

8590

18982

7283

витрати на ремонт

тис. грн

114832

34775

76863

3194

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

33108

0

23457

9651

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

767948

71323

577161

119464

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

168949

15691

126975

26283

Амортизація

тис. грн

73570

21719

49839

2012

Інші операційні витрати:

тис. грн

100296

18001

39786

42509

плата за землю

тис. грн

14604

4548

10055

1

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

3796

674

1490

1632

витрати на службові відрядження

тис. грн

2691

730

1612

349

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

538

164

361

13

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

78667

11885

26268

40514

Коригування витрат*

тис. грн

-298578

-41808

-185410

-71360

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

12371

1653

8983

1735

дивіденди / базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва / виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

12371

1653

8983

1735

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

1043289

139412

757567

146310

__________
* Коригування витрат у сумі:
1) -282382,91 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року № 59 (з розрахунку на 11 місяців  - 308054 тис. грн (без ПДВ));
2) 8686 тис. грн (без ПДВ) - повернення надлишково знятої суми коригування (1/12 від суми 104232 тис. грн, визначеної відповідно до витягу з протоколу засідання НКРЕКП від 24 листопада 2016 року № 54 та протоколу засідання НКРЕКП від 15 грудня 2016 року № 61 (питання 10)) із розрахунку на 11 місяців складає 9476 тис. грн (без ПДВ).

Тариф на розподіл електричної
енергії для 1 класу напруги
(грн/МВт·год) - 20,81

Тариф на постачання електричної
енергії для 1 групи споживачів
(грн/МВт·год) - 9,91

Тариф на розподіл електричної
енергії для 2 класу напруги
(грн/МВт·год) - 166,80

Тариф на постачання електричної
енергії для 2 групи споживачів
(грн/МВт·год) - 49,55

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко


Додаток 2
до постанови НКРЕКП
24.01.2018  № 85

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії
АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл
(з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

1135492

168631

819426

147435

Матеріальні витрати:

тис. грн

218733

52833

140233

25667

виробничі послуги

тис. грн

3743

978

2159

606

сировина і матеріали

тис. грн

32195

8490

18772

4933

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

34855

8590

18982

7283

витрати на ремонт

тис. грн

114832

34775

76863

3194

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

33108

0

23457

9651

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

767948

71323

577161

119464

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

168949

15691

126975

26283

Амортизація

тис. грн

178144

52591

120681

4872

Інші операційні витрати:

тис. грн

100296

18001

39786

42509

плата за землю

тис. грн

14604

4548

10055

1

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

3796

674

1490

1632

витрати на службові відрядження

тис. грн

2691

730

1612

349

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

538

164

361

13

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

78667

11885

26268

40514

Коригування витрат*

тис. грн

-298578

-41808

-185410

-71360

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

104574

13892

75247

15435

дивіденди / базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва / виробничі інвестиції

тис. грн

25974

3560

18377

4037

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

78600

10332

56870

11398

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

1240066

182523

894673

162870

__________
* Коригування витрат у сумі:
1) -282382,91 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 січня 2018 року № 59 (з розрахунку на 11 місяців - 308054 тис. грн (без ПДВ));
2) 8686 тис. грн (без ПДВ) - повернення надлишково знятої суми коригування (1/12 від суми 104232 тис. грн, визначеної відповідно до витягу з протоколу засідання НКРЕКП від 24 листопада 2016 року № 54 та протоколу засідання НКРЕКП від 15 грудня 2016 року № 61 (питання 10)) із розрахунку на 11 місяців складає 9476 тис. грн (без ПДВ).

Тариф на розподіл електричної
енергії для 1 класу напруги
(грн/МВт·год) - 27,25

Тариф на постачання електричної
енергії для 1 групи споживачів
(грн/МВт·год) - 11,03

Тариф на розподіл електричної
енергії для 2 класу напруги
(грн/МВт·год) - 199,98

Тариф на постачання електричної
енергії для 2 групи споживачів
(грн/МВт·год) - 55,16

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушковгору