Документ v0086874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2018
( Остання подія — Редакція, відбудеться пізніше, підстава v0461874-18. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.01.2018  № 86

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок електричної енергії", статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО": на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 64,91 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 286,55 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 19,91 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 99,54 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року згідно з додатком 1.

2. Установити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 70,21 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 316,35 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 20,76 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 103,81 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) cтруктуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року згідно з додатком 2.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 грудня 2016 року № 2230 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПАТ "Хмельницькобленерго" (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. ВовкДодаток 1
до постанови НКРЕКП
24.01.2018  № 86

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

620071

142969

371474

105628

Матеріальні витрати:

тис. грн

109011

28398

72811

7802

виробничі послуги

тис. грн

13490

3114

8342

2034

сировина і матеріали

тис. грн

7292

986

5328

978

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

30005

6890

20477

2638

витрати на ремонт

тис. грн

49314

15458

33231

625

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

8910

1950

5433

1527

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

365689

83397

212387

69905

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

80452

18347

46725

15380

Амортизація

тис. грн

41178

10345

29875

958

Інші операційні витрати:

тис. грн

31136

5279

13005

12852

плата за землю

тис. грн

4080

1762

1755

563

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

2379

432

1184

763

витрати на службові відрядження

тис. грн

1562

692

701

169

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

0

0

0

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

23115

2393

9365

11357

Коригування витрат*

тис. грн

-7395

-2797

-3329

-1269

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

7441

1716

4457

1268

дивіденди / базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва / виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

7441

1716

4457

1268

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

627512

144685

375931

106896

__________
* Коригування витрат у сумі -6779 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 4 постанови НКРЕКП від 15 червня 2017 року № 786 (з розрахунку на 11 місяців - 7395 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на розподіл електричної
енергії для 1 класу напруги
(грн/МВт·год) - 64,91

Тариф на постачання електричної
енергії для 1 групи споживачів
(грн/МВт·год) - 19,91

Тариф на розподіл електричної
енергії для 2 класу напруги
(грн/МВт·год) - 286,55

Тариф на постачання електричної
енергії для 2 групи споживачів
(грн/МВт·год) - 99,54

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко


Додаток 2
до постанови НКРЕКП
24.01.2018  № 86

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" з 01 квітня 2018 року

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

652906

147977

398724

106205

Матеріальні витрати:

тис. грн

109011

28398

72811

7802

виробничі послуги

тис. грн

13490

3114

8342

2034

сировина і матеріали

тис. грн

7292

986

5328

978

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

30005

6890

20477

2638

витрати на ремонт

тис. грн

49314

15458

33231

625

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

8910

1950

5433

1527

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

365689

82397

213387

69905

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

80452

18127

46945

15380

Амортизація

тис. грн

74013

16573

55905

1535

Інші операційні витрати:

тис. грн

31136

5279

13005

12852

плата за землю

тис. грн

4080

1762

1755

563

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

2379

432

1184

763

витрати на службові відрядження

тис. грн

1562

692

701

169

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

0

0

0

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

23115

2393

9365

11357

Коригування витрат*

тис. грн

-7395

-2797

-3329

-1269

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

32835

8528

19035

5272

дивіденди / базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва / виробничі інвестиції

тис. грн

4335

2136

2024

175

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

28500

6392

17011

5097

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

685741

156505

417759

111477

__________
* Витрати з прибутку на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) розподільчих (локальних) електричних мереж.
* Коригування витрат у сумі -6779 тис. грн (без ПДВ) - вилучення коштів відповідно до пункту 4 постанови НКРЕКП від 15 червня 2017 року № 786 (з розрахунку на 11 місяців - 7395 тис. грн (без ПДВ)).

Тариф на розподіл електричної
енергії для 1 класу напруги
(грн/МВт·год) - 70,21

Тариф на постачання електричної
енергії для 1 групи споживачів
(грн/М Вт·год) - 20,76

Тариф на розподіл електричної
енергії для 2 класу напруги
(грн/МВт·год) - 316,35

Тариф на постачання електричної
енергії для 2 групи споживачів
(грн/МВт·год) - 103,81

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушковгору