Документ v0089874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

24.01.2018  № 89

Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРОВУГІЛЛЯ"

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок електричної енергії", статті 17 Закону України "Про електроенергетику", Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 7,46 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 316,49 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 8,49 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 42,45 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року згідно з додатком 1.

2. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" з 01 квітня 2018 року:

1) тарифи на розподіл електричної енергії на рівні:

для 1 класу напруги - 7,74 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 класу напруги - 329,24 грн/МВт·год (без ПДВ);

2) тарифи на постачання електричної енергії на рівні:

для 1 групи споживачів - 8,66 грн/МВт·год (без ПДВ);

для 2 групи споживачів - 43,32 грн/МВт·год (без ПДВ);

3) структуру тарифів на розподіл та постачання електричної енергії ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ" з 01 квітня 2018 року згідно з додатком 2.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 грудня 2016 року № 2203 "Про встановлення тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом для ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" (зі змінами).

4. Ця постанова набирає чинності з 01 лютого 2018 року, але не раніше дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. ВовкДодаток 1
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 № 89

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"
на період з 01 лютого 2018 року по 31 березня 2018 року включно

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати (з розрахунку на рік)

Витрати на розподіл (з розрахунку на рік)

Витрати на постачання (з розрахунку на рік)

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

69832

4586

59420

5826

Матеріальні витрати:

тис. грн

2444

164

2259

21

виробничі послуги

тис. грн

111

10

96

5

сировина і матеріали

тис. грн

62

4

53

5

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

229

18

202

9

витрати на ремонт

тис. грн

1717

106

1611

0

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

325

26

297

2

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

47554

3135

40376

4043

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

10462

690

8882

890

Амортизація

тис. грн

1349

88

1231

30

Інші операційні витрати:

тис. грн

4509

278

3682

549

плата за землю

тис. грн

59

3

56

0

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

45

2

31

12

витрати на службові відрядження

тис. грн

108

8

76

24

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

0

0

0

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

4297

265

3519

513

Коригування витрат*

тис. грн

3514

231

2990

293

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

838

55

713

70

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

838

55

713

70

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

70670

4641

60133

5896

__________
* Коригування витрат у сумі 3221 тис. грн (без ПДВ) - повернення надлишково знятої суми коригування (1/12 від суми 38653 тис. грн, визначеної відповідно до витягу з протоколу засідання НКРЕКП від 24 листопада 2016 року № 54) із розрахунку на 11 місяців складає 3514 тис. грн.

Тариф на розподіл електричної енергії для
1 класу напруги (грн/МВт·год) - 7,46

Тариф на постачання електричної енергії
для 1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 8,49

Тариф на розподіл електричної енергії для
2 класу напруги (грн/МВт·год) - 316,49

Тариф на постачання електричної енергії
для 2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 42,45

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. СушкоДодаток 2
до постанови НКРЕКП
24.01.2018 № 89

СТРУКТУРА ТАРИФІВ
на розподіл та постачання електричної енергії
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"
з 01 квітня 2018 року

Перелік складових частин витрат з ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу

Одиниці виміру

Загальні витрати

Витрати на розподіл

Витрати на постачання

1 клас

2 клас

1. Операційні витрати:

тис. грн

71613

4702

61045

5866

Матеріальні витрати:

тис. грн

2444

164

2259

21

виробничі послуги

тис. грн

111

10

96

5

сировина і матеріали

тис. грн

62

4

53

5

лічильники

тис. грн

0

0

0

0

паливо

тис. грн

229

18

202

9

витрати на ремонт

тис. грн

1717

106

1611

0

витрати на ел. ен. для господарчих потреб

тис. грн

325

26

297

2

витрати на використання ел. мереж інших ліцензіатів-передавачів

тис. грн

0

0

0

0

Витрати на оплату праці

тис. грн

47554

3135

40376

4043

Відрахування на соціальні заходи

тис. грн

10462

690

8882

890

Амортизація

тис. грн

3130

204

2856

70

Інші операційні витрати:

тис. грн

4509

278

3682

549

плата за землю

тис. грн

59

3

56

0

комунальний податок

тис. грн

0

0

0

0

витрати на зв'язок

тис. грн

45

2

31

12

витрати на службові відрядження

тис. грн

108

8

76

24

податок на транспорт

тис. грн

0

0

0

0

утримання легкового транспорту

тис. грн

0

0

0

0

інвентаризація землі

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати

тис. грн

4297

265

3519

513

Коригування витрат*

тис. грн

3514

231

2990

293

2. Усього фінансові витрати (% за кредит)

тис. грн

0

0

0

0

3. Витрати з прибутку на:

тис. грн

1781

117

1514

150

дивіденди/базу нарахування

тис. грн

0

0

0

0

розвиток виробництва/виробничі інвестиції

тис. грн

0

0

0

0

формування резервного фонду

тис. грн

0

0

0

0

податок на прибуток

тис. грн

0

0

0

0

інші витрати з прибутку

тис. грн

1781

117

1514

150

4. Усього від реалізації електроенергії

тис. грн

73394

4819

62559

6016

__________
* Коригування витрат у сумі 3221 тис. грн (без ПДВ) - повернення надлишково знятої суми коригування (1/12 від суми 38653 тис. грн, визначеної відповідно до витягу з протоколу засідання НКРЕКП від 24 листопада 2016 року № 54) із розрахунку на 11 місяців складає 3514 тис. грн.

Тариф на розподіл електричної енергії
для 1 класу напруги (грн/МВт·год) - 7,74

Тариф на постачання електричної енергії
для 1 групи споживачів (грн/МВт·год) - 8,66

Тариф на розподіл електричної енергії
для 2 класу напруги (грн/МВт·год) - 329,24

Тариф на постачання електричної енергії
для 2 групи споживачів (грн/МВт·год) - 43,32

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушковгору