Документ v0177359-17, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2017

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2017 року № 177

Про відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Водянської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Водянського сільського голови (Черкаська область) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів

До Центральної виборчої комісії 17 серпня 2017 року надійшло звернення Черкаської обласної державної адміністрації разом із супровідним листом від 16 серпня 2017 року 1003/01/01-49, зареєстроване в Комісії за № 21-40-5839, щодо призначення перших виборів депутатів Водянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Шполянського району Черкаської області та Водянського сільського голови Шполянського району Черкаської області (далі - Водянська сільська рада об’єднаної територіальної громади, Водянський сільський голова) у зв’язку з утворенням на території Черкаської області Водянської сільської об’єднаної територіальної громади.

До вказаних документів додано звернення Водянського сільського голови до Черкаської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших місцевих виборів, рішення відповідних місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад, а також засвідчені копії висновку про відповідність проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України і розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 25 травня 2017 року № 288 про його затвердження.

Розглянувши вказані документи, Центральна виборча комісія встановила.

Частиною третьою статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (далі - Закон) визначено, що схвалені сільськими, селищними, міськими радами проекти рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад у п’ятиденний строк подаються Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад готує відповідний висновок, що затверджується постановою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

У разі відповідності проекту рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад Конституції та законам України сільські, селищні, міські ради приймають рішення про добровільне об’єднання територіальних громад або про проведення місцевого референдуму щодо підтримки об’єднання територіальних громад.

У разі прийняття сільськими, селищними, міськими радами рішень про добровільне об’єднання територіальних громад, а також у разі підтримки добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому референдумі сільський, селищний, міський голова територіальної громади, в якій ініційовано питання про добровільне об’єднання територіальних громад, звертається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку (частини четверта, п’ята, сьома статті 7 Закону).

Згідно з частиною восьмою статті 7 Закону Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днів з дня отримання рішень про добровільне об’єднання територіальних громад у разі їх відповідності висновку, передбаченому частиною четвертою вказаної статті, звертається до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови в установленому законом порядку.

Частиною сьомою статті 14 Закону України "Про місцеві вибори" встановлено, що перші вибори депутатів, сільських, селищних, міських голів призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, визначеному законом.

Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу перших виборів депутатів місцевої ради, сільського, селищного, міського голови (частина восьма статті 15 указаного Закону).

Таким чином, перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів призначаються Комісією за відповідними зверненнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій, а призначення перших виборів є підставою для оголошення Комісією виборчого процесу таких виборів.

Постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (із змінами) затверджено Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (далі - Порядок), яким визначено процедуру призначення Комісією перших виборів депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів за результатами розгляду звернень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій щодо призначення таких виборів, а також встановлено форму зазначеного звернення.

Пунктом 3 Порядку передбачено відомості, які повинно містити відповідне звернення, зокрема обласних державних адміністрацій, щодо призначення перших місцевих виборів, а пунктом 5 Порядку - перелік документів, оригінали або засвідчені копії яких додаються до нього.

Вирішуючи питання щодо призначення та оголошення виборчого процесу перших виборів депутатів Водянської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Водянського сільського голови, Центральна виборча комісія виходить з такого.

Як вбачається з рішень місцевих рад щодо добровільного об’єднання територіальних громад, до складу Водянської сільської об’єднаної територіальної громади увійшли Водянська сільська рада (село Водяне), Веселокутська сільська рада (села Веселий Кут, Витязеве, Козачани), Кавунівська сільська рада (село Кавунівка), Лип’янська сільська рада (села Лип’янка, Межигірка), Маслівська сільська рада (село Маслове), Нечаєвська сільська рада (село Нечаєве), Ярославська сільська рада (села Ярославка, Нова Ярославка), що згідно з відомостями електронного довідника "Україна. Адміністративно-територіальний устрій", розміщеного на офіційному веб-порталі Верховної Ради України, належать до Шполянського району Черкаської області.

Центральна виборча комісія зазначає, що звернення Черкаської обласної державної адміністрації щодо призначення перших виборів депутатів Водянської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Водянського сільського голови відповідає формі звернення, затвердженій постановою Комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (зі змінами), та містить усі необхідні відомості.

Разом з тим, до Комісії надійшло рішення Лип’янської сільської ради Шполянського району Черкаської області від 27 червня 2017 року № 23/VII "Про відміну рішення сесії сільської ради № 21/VII від 29.05.2017 року "Про добровільне об’єднання територіальних громад", пунктом 1 якого вказаною сільською радою вирішено "відмінити рішення сесії Лип’янської сільської ради № 21/VII від 29.05.2017 року "Про добровільне об’єднання територіальних громад", на підставі якого Лип’янська сільська територіальна громада (Лип’янська сільська рада (села Лип’янка, Межигірка) увійшла до складу Водянської сільської об’єднаної територіальної громади.

За змістом пункту 1 Порядку за зверненнями, які відповідають вимогам Конституції України, законів України та Порядку, Центральна виборча комісія за наявності відповідних бюджетних асигнувань для організації підготовки та проведення місцевих виборів призначає перші місцеві вибори не пізніше ніж за сімдесят днів до дня таких виборів двічі на рік - на останню неділю квітня та останню неділю жовтня.

Водночас за змістом пункту 7 Порядку в разі невідповідності звернення та/або доданих до нього документів, передбачених Порядком, вимогам Конституції України, законів України та Порядку, а також у разі надходження до Центральної виборчої комісії рішення відповідної ради про скасування рішення про добровільне об’єднання в територіальну громаду Центральна виборча комісія встановлює відсутність правових підстав для призначення перших місцевих виборів та у зв’язку з цим приймає рішення про повернення звернення разом з усіма документами Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній державній адміністрації.

За таких обставин Центральна виборча комісія дійшла висновку щодо відсутності в Комісії правових підстав для призначення перших виборів депутатів Водянської сільської ради об’єднаної територіальної громади та Водянського сільського голови і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів та необхідності у зв’язку з цим повернення звернення Черкаської обласної державної адміністрації щодо призначення відповідних перших місцевих виборів разом із доданими до нього документами суб’єкту звернення.

Частиною другою статті 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" визначено, що Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності. Комісія та її члени зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим та іншими законами України (частина друга статті 3 вказаного Закону).

Враховуючи викладене, відповідно до частин третьої - п’ятої, сьомої, восьмої статті 7 Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", частини сьомої статті 14, частини восьмої статті 15, пунктів 1, 1-1, 8 частини першої статті 24 Закону України "Про місцеві вибори", Порядку призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 12 лютого 2016 року № 32 (із змінами), керуючись частиною другою статті 2, частиною другою статті 3, статтями 11 - 13, пунктами 1, 2, 13 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити відсутність правових підстав для призначення Центральною виборчою комісією перших виборів депутатів Водянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Шполянського району Черкаської області та Водянського сільського голови Шполянського району Черкаської області за зверненням Черкаської обласної державної адміністрації (лист від 16 серпня 2017 року 1003/01/01-49) і оголошення виборчого процесу відповідних місцевих виборів.

2. Повернути звернення Черкаської обласної державної адміністрації щодо призначення перших виборів депутатів Водянської сільської ради об’єднаної територіальної громади Шполянського району Черкаської області та Водянського сільського голови Шполянського району Черкаської області разом із доданими до нього документами суб’єкту звернення.

3. Цю постанову надіслати Черкаській обласній державній адміністрації та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору