Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах [...]
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Правила, Форма [...] від 31.05.2017717
Документ v0717874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2017
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

31.05.2017  № 717

Про затвердження Правил організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про природні монополії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 11 жовтня 2013 року № 202 "Про затвердження Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1905/24437.

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг,
31.05.2017 № 717

ПРАВИЛА
організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Господарського кодексу України, законів України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про природні монополії", "Про теплопостачання", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", інших нормативно-правових актів.

1.2. Ці Правила визначають форми звітності, пояснення щодо їх заповнення, терміни, періодичність та способи подання цієї звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та відповідних територіальних органів НКРЕКП (далі - ТО НКРЕКП).

1.3. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, що підлягає державному регулюванню НКРЕКП (далі - ліцензіати).

1.4. Подання до НКРЕКП форм звітності відповідно до цих Правил здійснюється з метою перевірки та аналізу ліцензованої діяльності ліцензіата, виявлення порушень ліцензійних умов та їх усунення, а також для врахування звітних даних при встановленні або перегляді тарифів.

1.5. Ліцензіати зобов'язані подавати до НКРЕКП форми звітності, наведені в додатках 1 - 13 до цих Правил.

2. Складання та подання форм звітності

2.1. Усі показники звітів мають ґрунтуватися на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних.

2.2. Показники звітів зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо.

2.3. Ліцензіат визначає посадову особу (виконавця), відповідальну за підготовку інформації відповідної форми звітності.

2.4. Звіти підписуються керівником (власником) або уповноваженою особою ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем. У звітах зазначаються посади, прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

2.5. Посадові особи, які підписали звіти, відповідають за достовірність, повноту і своєчасність подання даних відповідно до законодавства України.

2.6. Ліцензіати електронною поштою (в форматі Excel) та на паперових носіях подають звіти до НКРЕКП та відповідного ТО НКРЕКП.

2.7. За наявності відокремлених підрозділів ліцензіат, що провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, крім звітів по відокремлених підрозділах, подає консолідований звіт. За наявності відокремлених підрозділів ліцензіат, що провадить (має намір провадити) діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення, подає лише консолідований звіт.

2.8. Ліцензіати надсилають звіти на електронні адреси НКРЕКП та ТО НКРЕКП:

fte@nerc.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері теплопостачання);

fvv@nerc.gov.ua (ліцензована діяльність у сфері централізованого водопостачання та водовідведення);

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Вінницькій області - energo.vn@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Волинській області - energo.vol@newline.net.ua; nerc@oblenergy.itt.net.ua;

управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Дніпропетровській області - energo.dp@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Житомирській області - energo.zt@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Закарпатській області - energo.zk@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Запорізькій області - energo.zp@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в Івано-Франківській області - energo.if@newline.net.ua;

управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у м. Києві та Київській області - kievtp@ukr.net;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Кіровоградській області - energo.kr@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Львівській області - energo.lviv@newline.net.ua; nkre@loe.lviv.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Миколаївській області - energo.mk@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в Одеській області - otp.nkre@meta.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Полтавській області - energo.pl@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Рівненській області - energo.rovno@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Сумській області - energo.sumy@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Тернопільській області - energo.te@newline.net.ua;

відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Харківській області - energo.kh@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Херсонській області - energo.ks@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Хмельницькій області - energo.km@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Черкаській області - energo.ck@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Чернівецькій області - energo.cv@newline.net.ua;

сектор Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у Чернігівській області - energo.cn@newline.net.ua.

2.9. Електронні шаблони звітів та пояснення щодо їх заповнення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП за адресою: www.nerc.gov.ua.

2.10. На паперових носіях звіти надсилаються ліцензіатами до НКРЕКП (03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19) та відповідного ТО НКРЕКП разом із супровідним листом та, за необхідності, з відповідними примітками та поясненнями щодо звітів. ТО НКРЕКП здійснює контроль за поданням звітів у встановлений термін, перевіряє повноту, коректність даних, що відображаються у звіті, повідомляє ліцензіатів про виявлені помилки та необхідність їх усунення.

2.11. Датою подання звіту вважається день фактичної його реєстрації в Управлінні адміністративної діяльності НКРЕКП, а в разі надсилання його поштою - дата відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує ліцензіата.

2.12. Кінцевим терміном подання звітів до НКРЕКП електронною поштою та на паперових носіях є термін, зазначений окремо у відповідній формі звітності. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день.

2.13. Вносити будь-які зміни до структури таблиць, формул тощо в електронних формах звітності забороняється.

2.14. У разі якщо у звітах виявлено помилки за результатами проведення перевірок контролюючих органів чи відбулись зміни даних у фінансовій або статистичній звітності, їх виправлення здійснюються у звітах за відповідний період, а також у наростаючих підсумкових даних звітів наступних звітних періодів, та мають бути відображені в поясненнях до звіту.

Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом на електронні адреси НКРЕКП і ТО НКРЕКП та на паперових носіях окремим листом з відповідними обґрунтованими поясненнями причин внесених змін з наданням підтверджуючих документів (акт перевірки, уточнена звітність, надана до відповідного органу тощо).

2.15. У разі відсутності здійснення ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форми звітності, указуючи при цьому нульові значення відповідних показників за звітний період.

3. Перелік форм звітності, що додаються до цих Правил

3.1. Форма звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів" (додаток 1).

3.2. Форма звітності № 2-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (баланс теплової енергії)" (додаток 2).

3.3. Форма звітності № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про стан розрахунків за реалізовану теплову енергію і транспортування теплової енергії" (додаток 3).

3.4. Форма звітності № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звітні та розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та розрахунки з енергопостачальниками" (додаток 4).

3.5. Форма звітності № 5-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звітні та розрахункові дані про розрахунки за послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 5).

3.6. Форма звітності № 6-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про обсяги діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 6).

3.7. Форма звітності № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна) "Звіт щодо виконання інвестиційної програми на _____ рік ліцензіатом у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії" (додаток 7).

3.8. Форма звітності № 8-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності ліцензіата" (додаток 8).

3.9. Форма звітності № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання структури встановлених тарифів за видами діяльності ліцензіата" (додаток 9).

3.10. Форма звітності № 9-НКРЕКП-інвестиції вода (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 10).

3.11. Форма звітності № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна) "Узагальнена технічна характеристика об'єктів теплопостачання (технічний паспорт)" (додаток 11).

3.12. Форма звітності № 11-НКРЕКП-загальна характеристика водопостачання/водовідведення (річна) "Загальна характеристика об'єктів централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 12).

3.13. Форма звітності № 12-НКРЕКП-інвестиції водопостачання/водовідведення (річна) "Звітні та розрахункові дані про виконання інвестиційної програми ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення" (додаток 13).

4. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво теплової енергії та використання енергетичних ресурсів"

4.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) у звіт включаються показники за звітний період та за період з початку року;

4) звітні показники в натуральному та грошовому виразі наводяться з точністю до двох знаків після коми. Показники рядків 435 - 485 наводяться у цілих числах;

5) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість;

6) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

7) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

8) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії);

9) ліцензована діяльність у сфері теплопостачання - господарська діяльність ліцензіата з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

4.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) звіт складається з двох розділів: I - "Використання палива на виробництво теплової енергії" (рядки 005 - 150 заповнюються даними за звітний місяць, рядки 155 - 300 заповнюються даними наростаючим підсумком з початку року) та II - "Виробництво теплової енергії" (рядки 305 - 490);

2) усі показники звіту заповнюються відносно теплової енергії, що виробляється джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата. Показники щодо теплової енергії, придбаної ліцензіатом в інших суб'єктів господарювання, у звіті не відображаються;

3) у графах 1 - 5 розділу I відображаються показники щодо виробництва теплової енергії котельнями, у графах 6 - 12 - показники щодо виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

4) у графах 1 - 4 розділу I показники щодо виробництва теплової енергії котельнями відображаються в розрізі видів палива, що використовується для виробництва: графа 1 - вугілля, графа 2 - природний газ, графа 3 - мазут, графа 4 - інші. У графі 5 наводиться узагальнююче значення показників виробництва теплової енергії котельнями, що дорівнює сумі показників у графах 1 - 4;

5) у графах 6 - 11 розділу I показники щодо виробництва теплової енергії відображаються в розрізі видів палива, що використовується для виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії: графа 6 - вугілля, графа 7 - природний газ, графа 8 - мазут, графа 9 - деревина (пелети, тирса тощо), графа 10 - електрична енергія для потреб теплових насосів, графа 11 - інші;

6) у графі 12 розділу I наводиться узагальнююче значення показників виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, що дорівнює сумі показників у графах 6 - 11 цього розділу;

7) якщо ліцензіат використовує декілька видів палива, крім тих, що зазначені у графах 1 - 3 та 6 - 10 розділу I, сумарні показники щодо всіх інших видів палива (крім рядків 045 - 075, 195 - 225) відображаються відповідно у графах 4 та 11 "інші" з урахуванням повної розшифровки всіх рядків розділу I форми звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) за кожним видом палива, що ввійшли до відповідних граф "інші", окремо;

8) якщо ліцензіат використовує декілька видів деревини (пелети, дрова тощо), то у графі 9 розділу I наводиться інформація щодо того виду деревини, який використовується ліцензіатом у найбільшому обсязі порівняно з іншими видами. Показники щодо всіх інших видів деревини відображаються у графі 11 "інші" розділу I (з розшифровкою за кожним видом палива окремо згідно з розділом I форми звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна));

9) значення показників у графі 13 розділу I дорівнює сумі показників у графах 5 та 12 цього розділу;

10) у графах 1 - 3 розділу II відображаються показники щодо виробництва теплової енергії котельнями, у графах 4 - 7 - показники щодо виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

11) у графах 1 - 3 розділу II показники щодо виробництва теплової енергії котельнями відображаються без розшифрування за видами палива: графа 1 - фактично за звітний місяць, графа 2 - фактично з початку року, графа 3 - ураховано в тарифах на теплову енергію з початку року, що діяли протягом звітного періоду;

12) у графах 4 - 7 розділу II показники щодо виробництва теплової енергії на власних теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії відображаються без розшифрування за видами палива: графа 4 - фактично за звітний місяць, графа 5 - фактично з початку року, графа 6 - ураховано в діючих тарифах на теплову енергію з початку року, графа 7 - ураховано в діючих тарифах на виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії з початку року;

13) у разі зміни протягом звітного періоду тарифів на теплову енергію графи 3, 6 та 7 розділу II заповнюються як сумарні та середньозважені показники, що передбачені виробничою програмою, врахованою у відповідних тарифах, що діяли протягом звітного періоду;

14) у графах 8 - 10 розділу II наводиться узагальнююче значення показників щодо виробництва теплової енергії котельнями та власними теплоелектроцентралями, теплоелектростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та установками з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії: показники графи 8 дорівнюють сумі показників у графах 1 і 4, показники графи 9 дорівнюють сумі показників у графах 2 і 5, показники графи 10 дорівнюють сумі показників у графах 3 і 6;

15) показники граф 1, 2, 4, 5 розділу II звіту повинні ґрунтуватися на фактичному балансі теплової енергії, який враховує обсяг відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел згідно з приладами обліку (або визначеного, виходячи з фактично спожитого палива для виробництва теплової енергії), обсяг корисного відпуску теплової енергії споживачам згідно з показниками приладів обліку, обсяг виставленої до оплати теплової енергії споживачам без приладів обліку, обсяг фактичних втрат теплової енергії в мережах, дані первинного (бухгалтерського) обліку;

16) показники рядків 435 та 465 звіту мають відповідати даним, що подавались ліцензіатом для отримання ліцензій, з урахуванням змін, про які ліцензіат повідомляв НКРЕКП у встановленому законодавством порядку (зокрема щодо кількості джерел виробництва теплової енергії, котлів (котлоагрегатів) у власності або користуванні ліцензіата (без урахування законсервованих) на кінець звітного періоду тощо);

17) показники звіту у рядках 005 та 155 "Витрати умовного палива, у тому числі:", 045 та 195 "Витрати палива в натуральному вимірі, у тому числі:", 080 та 230 "Вартість палива з транспортуванням і постачанням, у тому числі:", 120 та 270 "Вартість одиниці натурального палива", 315 "Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів, у тому числі:", 360 "Корисний відпуск теплової енергії, виробленої на власних джерелах ліцензіата, усього, у тому числі:" наводяться в розрізі споживачів теплової енергії, зокрема для потреб населення, для потреб бюджетних установ, для потреб релігійних організацій, для потреб інших споживачів, із них для потреб інших видів діяльності ліцензіата, для господарських потреб ліцензованої діяльності;

18) показники звіту заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів. У рядках звіту 150 та 300 довідково наводиться обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати під час транспортування газорозподільними мережами;

19) у рядку 455 "ДОВІДКОВО: додатково до пункту 29 кількість джерел виробництва, на яких встановлені котли (котлоагрегати), що працюють на традиційних та нетрадиційних видах палива одночасно" наводиться кількість джерел виробництва теплової енергії ліцензіата, на яких встановлені котли, що працюють на традиційних та нетрадиційних видах палива одночасно;

20) у рядку 460 "ДОВІДКОВО: додатково до пункту 29 кількість законсервованих джерел виробництва теплової енергії у власності ліцензіата на кінець звітного періоду" наводиться кількість законсервованих джерел виробництва теплової енергії у власності ліцензіата на кінець звітного періоду;

21) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна) з відповідними показниками форм звітності № 2-НКРЕКП-тепло (місячна), № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) наведено в додатку 14 до цих Правил.

5. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 2-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про виробництво, транспортування, постачання теплової енергії (баланс теплової енергії)"

5.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 2-НКРЕКП-тепло (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) у звіт включаються показники за звітний період та за період з початку року;

4) показники звіту мають ґрунтуватися на фактичному балансі теплової енергії, який враховує обсяг відпуску теплової енергії з колекторів генеруючих джерел згідно з приладами обліку (або визначеного, виходячи з обсягу фактично спожитого палива для виробництва теплової енергії), обсяг теплової енергії, купованої в інших суб'єктів господарювання, обсяг надходження теплової енергії від інших суб'єктів господарювання для подальшого транспортування мережами ліцензіата, обсяг корисного відпуску теплової енергії споживачам згідно з показами приладів обліку, обсяг виставленої до оплати теплової енергії споживачам без приладів обліку, обсяг фактичних втрат теплової енергії в мережах, дані первинного (бухгалтерського) обліку;

5) показники звіту повинні відповідати даним, що подавались ліцензіатом для одержання ліцензій, з урахуванням змін, про які ліцензіат повідомляв НКРЕКП у встановленому законодавством порядку (зокрема щодо кількості теплових пунктів, протяжності теплових мереж тощо);

6) абсолютні звітні показники наводяться: у розділі I - у Гкал та в цілих числах; у розділі II: витрати води - у тис.куб.м, електричної енергії - у тис. кВт·год, тривалість періодів - у добах, кількість теплопунктів, шт. - у цілих числах, температура - у °C, питомі витрати електроенергії - у кВт·год/Гкал з двома знаками після коми, протяжність трубопроводів - у км, фактичне максимальне приєднане навантаження - у Гкал/год з трьома знаками після коми;

7) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

8) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

9) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії);

10) ліцензована діяльність у сфері теплопостачання - господарська діяльність ліцензіата з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

5.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту:

1) у звіті відображаються в натуральному виразі за звітний місяць та наростаючим підсумком з початку року: обсяги корисного відпуску теплової енергії, надходження в мережу і відпуску з мережі теплової енергії та додаткові показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії;

2) звіт складається з двох розділів: розділ I "Обсяги надходження в мережу та відпуску з мережі теплової енергії в Гкал" (рядки 005 - 330), що у графі 1 заповнюється даними за звітний місяць, у тому числі у графі 2 - за показниками приладів обліку, у графі 3 заповнюється даними за період з початку року, у тому числі у графі 4 - за показниками приладів обліку; розділ II "Додаткові показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії", що у графах 1 та 2 заповнюється даними за звітний місяць (рядки 335, 340, 355, 360 з розбивкою за опалювальний та за міжопалювальний періоди відповідно), у графах 3 - 5 - даними за період з початку року (рядки 335, 340, 355, 360 з розбивкою за опалювальний та за міжопалювальний періоди відповідно);

3) окремі показники звіту розшифровуються в розрізі споживачів теплової енергії, зокрема для потреб населення, для потреб бюджетних установ, для потреб релігійних організацій, для потреб інших споживачів, для потреб інших видів діяльності ліцензіата, для господарських потреб ліцензованої діяльності, з деталізацією для потреб опалення, постачання гарячої води, вентиляції та технологічних потреб;

4) показники звіту щодо потреб населення, бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів ліцензіата заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів. Усі показники звіту щодо релігійних організацій не включають показники, що стосуються обсягів теплової енергії, що використовуються для провадження виробничо-комерційної діяльності. Показники щодо таких обсягів відображаються в показниках звіту щодо інших споживачів;

5) у рядку 165 "відпуск теплової енергії інших власників, яка протранспортована тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі:" відображається обсяг відпуску теплової енергії інших власників, яка була протранспортована мережами ліцензіата, але не була придбана ліцензіатом в інших суб'єктів господарювання;

6) у рядках 210 та 235 відображається обсяг теплової енергії, відпущеної з колекторів джерел виробництва теплової енергії ліцензіата в теплову мережу інших транспортувальників через власні мережі (тобто теплова енергія з колекторів ліцензіата спочатку відпускається в мережі ліцензіата, а з них - у мережі інших теплотранспортуючих організацій);

7) у рядку 330 "ДОВІДКОВО: рівень нормативних втрат власної теплової енергії в мережах, врахований при встановленні тарифів на теплову енергію, у %" відображається відсоток нормативних втрат власної теплової енергії в мережах, врахований при встановленні тарифів на теплову енергію у відсотках;

8) у розділі II відображаються в натуральному виразі додаткові показники, пов'язані з транспортуванням теплової енергії:

у рядку 335 - нормативна середня температура зовнішнього повітря, врахована при встановленні тарифів;

у рядку 340 - фактична середня температура зовнішнього повітря;

у рядку 345 - затверджені температурні графіки роботи системи теплопостачання в опалювальний період. У разі наявності декількох температурних графіків показники заносяться через ";", наприклад, 150 - 70; 95 - 70;

у рядку 350 - затверджені температурні графіки роботи системи теплопостачання в міжопалювальний період;

у рядку 355 - нормативна тривалість функціонування системи теплопостачання, врахована при встановленні тарифів;

у рядку 360 - фактична тривалість функціонування системи теплопостачання;

у рядку 365 - нормативні градусодоби;

у рядку 370 - фактичні градусодоби.

Градусодоба - це добуток відповідної кількості діб опалювального періоду на різницю між нормативною температурою повітря в опалюваному приміщенні та середньодобовою температурою зовнішнього повітря;

9) у разі заповнення форми звітності за звітні періоди, протягом яких починається або закінчується опалювальний період, рядки 335, 340, 355, 360 заповнюються даними за звітний місяць та за період з початку року з розбивкою за опалювальний та міжопалювальний періоди окремо відповідно до кількості діб роботи системи централізованого опалення в цьому звітному періоді;

10) датою початку або закінчення опалювального періоду вважається дата, визначена рішенням органів місцевого самоврядування про початок або закінчення опалювального періоду;

11) показники рядків 335 та 340 повинні формуватися, виходячи з кількості діб опалювального або міжопалювального періодів відповідного звітного періоду, визначених у рядках 355 та 360 відповідно;

12) у рядку 410 "Загальна протяжність розподільчих мереж, що не знаходяться на балансі ліцензіата (безхозні та/або абонентські мережі), у тому числі:" відображаються дані щодо протяжності теплових мереж, які не мають власника та не знаходяться на балансі ліцензіата;

13) дані рядків 505 - 625 "Фактичне максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання споживачів ліцензіата на кінець звітного періоду, усього, у тому числі:" повинні відповідати показникам навантаження, на підставі яких здійснюється нарахування плати споживачам у разі застосування двоставкових тарифів;

14) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 2-НКРЕКП-тепло (місячна) з відповідними показниками форм звітності № 1-НКРЕКП-тепло (місячна), № 3-НКРЕКП-тепло (місячна), № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) наведено в додатку 14 до цих Правил.

6. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) "Звіт про стан розрахунків за реалізовану теплову енергію і транспортування теплової енергії"

6.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) у звіт включаються показники за звітний період та за період з початку року;

4) усі показники звіту наводяться з точністю до трьох знаків після коми;

5) усі показники звіту у грошовому виразі наводяться без урахування податку на додану вартість;

6) якщо суб'єкт господарювання здійснює діяльність з надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, у графах 7 - 8 звіту довідково наводяться показники за цими видами діяльності;

7) показники щодо теплової енергії, яка використовується для господарських потреб ліцензованої діяльності, у звіті не відображаються;

8) дані заносяться лише в білі клітинки. Зелені клітинки розраховуються і заповнюються автоматично згідно з формулами. Жовті клітинки не заповнюються;

9) інші види діяльності ліцензіата - усі інші види господарської діяльності ліцензіата, крім виробництва, транспортування, постачання теплової енергії;

10) господарські потреби ліцензованої діяльності - теплова енергія, яка споживається об'єктами, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата, для провадження ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання (крім власних потреб джерел теплової енергії).

6.2. Пояснення щодо заповнення показників звіту

1) у графах 1 - 9 наводяться показники щодо розрахунків за реалізовану теплову енергію (графи 1 - 5), транспортування теплової енергії (графа 6), послуги з централізованого опалення (графа 7), послуги з централізованого постачання гарячої води (графа 8) та всього за теплову енергію, транспортування теплової енергії, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (графа 9);

2) графи 1 - 5 заповнюються у розрізі категорій споживачів, яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифами на теплову енергію, встановленими для потреб відповідної категорії споживачів;

3) у графі 1 "виконавці послуг населенню з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, ОСББ, ЖБК тощо" відображаються показники щодо розрахунків виконавців послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, ОСББ, ЖБК тощо за реалізовану їм теплову енергію. Показники цієї графи заповнюються, якщо ліцензіат здійснює реалізацію теплової енергії іншим суб'єктам господарювання, що є виконавцями послуг для населення з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, ОСББ, ЖБК тощо, за встановленим ліцензіату тарифом на теплову енергію для потреб населення;

4) у графі 2 "бюджетні установи" відображаються показники щодо розрахунків бюджетних установ за реалізовану їм теплову енергію за встановленим ліцензіату тарифом на теплову енергію для потреб бюджетних установ;

5) у графі 3 "релігійні організації" відображаються показники щодо розрахунків релігійних організацій за реалізовану їм теплову енергію за встановленим ліцензіату тарифом на теплову енергію для потреб релігійних організацій;

6) у графі 4 "інші споживачі" відображаються показники щодо розрахунків інших споживачів (у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, крім послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) за реалізовану їм теплову енергію. До інших споживачів відносяться всі споживачі, що не ввійшли до зазначених вище категорій споживачів та яким ліцензіат реалізує теплову енергію за тарифом на теплову енергію, встановленим ліцензіату для потреб інших споживачів;

7) у графі 5 "теплопостачальні організації, що купують теплову енергію для подальшого продажу, у тому числі:" відображаються показники щодо розрахунків інших теплопостачальних організацій, що купують теплову енергію ліцензіата для подальшого продажу споживачам, у розрізі категорій споживачів. Значення графи 5 дорівнює сумі показників граф 5.1 "населенню", 5.2 "бюджетним установам", 5.3 "релігійним організаціям", 5.4 "іншим споживачам". Заповнення показників у цих графах здійснюється аналогічно до показників у графах 1 - 4 (за тарифами, встановленими для відповідної категорії споживачів);

8) у графі 6 "За транспортування теплової енергії" відображаються показники щодо розрахунків за транспортування ліцензіатом теплової енергії інших власників, що здійснюються за встановленим ліцензіату тарифом на транспортування теплової енергії;

9) у графі 7 "За послуги з централізованого опалення населенню, усього" відображаються показники щодо розрахунків населення за послуги з централізованого опалення з урахуванням пільг та субсидій;

10) у графі 7.1 "з них пільги та субсидії" відображаються показники про суми пільг і субсидій для відшкодування населенню витрат на оплату послуг з централізованого опалення;

11) у графі 8 "За послуги з централізованого постачання гарячої води, усього, у тому числі:" відображаються показники щодо розрахунків споживачів за послуги з централізованого постачання гарячої води з урахуванням пільг та субсидій. Показник графи 8 дорівнює сумі показників у графах 8.1 "населенню, усього", 8.2 "для потреб управителів багатоквартирних будинків", 8.3 "бюджетним установам", 8.4 "релігійним організаціям", 8.5 "іншим споживачам";

12) у графі 8.1.1 "з них пільги та субсидії" відображаються показники суми пільг і субсидій для відшкодування населенню витрат на оплату послуг з централізованого постачання гарячої води;

13) у рядку 05 "Дебіторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок року" відображається сума дебіторської заборгованості споживачів, яка залишилася непогашеною станом на початок року відповідно до показника реалізації за кожною графою. Значення цього показника в рядку 05 звіту залишається незмінним упродовж поточного року;

14) у рядку 10 "Дебіторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок звітного місяця" відображається сума дебіторської заборгованості споживачів станом на початок звітного місяця;

15) у рядку 15 "Кредиторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок року" відображається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізованих у майбутньому теплової енергії, транспортування теплової енергії, послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води станом на початок року. Значення цього показника у рядку 15 звіту залишається незмінним упродовж поточного року;

16) у рядку 20 "Кредиторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: на початок звітного місяця" відображається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізованих у майбутньому теплової енергії, транспортування теплової енергії, послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води станом на початок звітного місяця;

17) у рядку 25 "Обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: за звітний місяць" відображається обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води за звітний місяць у натуральному виразі (тис. Гкал);

18) у рядку 30 "Обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: з початку року" відображається обсяг реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води наростаючим підсумком за період з початку року в натуральному виразі (тис. Гкал);

19) у рядку 35 "Вартість реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: за звітний місяць" відображається вартість реалізованої споживачам теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг і субсидій за звітний місяць;

20) у рядку 40 "Вартість реалізованої теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: з початку року" відображається вартість реалізованої споживачам теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води відповідно до встановлених тарифів з урахуванням пільг і субсидій наростаючим підсумком за період з початку року;

21) у рядку 45 "Оплата за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: за звітний місяць" відображається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, за звітний місяць;

22) у рядку 50 "Оплата за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води: з початку року" відображається сума коштів, що надійшла від споживачів за реалізовану теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, наростаючим підсумком за період з початку року;

23) у рядку 55 "Дебіторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води на кінець звітного місяця" відображається сума дебіторської заборгованості споживачів станом на кінець звітного місяця;

24) у рядку 60 "Кредиторська заборгованість за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води на кінець звітного місяця" відображається сума кредиторської заборгованості споживачів (переплати, попередня оплата, аванси, отримані від споживачів тощо) у рахунок реалізованих у майбутньому теплової енергії, транспортування теплової енергії та послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води станом на кінець звітного місяця;

25) у розділі "Довідково" наводиться інформація щодо класифікації дебіторської заборгованості за терміном непогашення, нарахованого резерву сумнівних боргів, сум списаної безнадійної дебіторської заборгованості та суми проведених перерахунків/коригувань;

26) у рядках 65, 70, 75 відображається розшифровка значення показника "Дебіторська заборгованість на кінець звітного місяця за терміном непогашення:", наведеного у рядку 55 цього звіту, за терміном непогашення до одного року (рядок 65), від одного до трьох років (рядок 70), більше трьох років (рядок 75);

27) у рядку 80 "Резерв сумнівних боргів" відображається сума нарахованого резерву за сумнівною дебіторською заборгованістю за реалізовані теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, щодо якої є ризик неповернення, наростаючим підсумком за період з початку року;

28) у рядках 85, 90 відображається сума списаної безнадійної дебіторської заборгованості за теплову енергію, транспортування теплової енергії та послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води за звітний місяць та за період з початку року;

29) у рядках 95 та 100 відображаються суми перерахунків/коригувань розміру плати за послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, здійснених за звітний місяць та за період з початку року. До зазначеної суми не включаються перерахунки, якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць);

30) кореспонденцію окремих показників форми звітності № 3-НКРЕКП-тепло (місячна) з відповідними показниками форм звітності № 2-НКРЕКП-тепло (місячна), № 8-НКРЕКП-тепло (квартальна) наведено в додатку 14 до цих Правил.

7. Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) "Звітні та розрахункові дані про обсяги споживання електроенергії для здійснення діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення та розрахунки з енергопостачальниками"

7.1. Порядок та термін подання звіту:

1) звіт за формою № 4-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (місячна) подається до НКРЕКП та ТО НКРЕКП у відповідному регіоні не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, включно. Якщо останній день подання звіту припадає на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання звіту є наступний за вихідним або святковим робочий день;

2) періодом для складання звіту є календарний місяць;

3) дані наводяться за звітний період та за період з початку року станом на кінець звітного періоду (останнє число звітного місяця);

4) дані за абсолютними показниками, що вимірюються у тис. кВт·год, тис.грн, наводяться у цілих числах; дані за відносними показниками, що вимірюються у кВт·год/куб. м, - з точністю до трьох знаків після коми;

5) усі дані у грошовому вимірі наводяться без урахування податку на додану вартість.

7.2. Пояснення щодо заповнення звіту:

1) у звіті наводяться дані щодо обсягів витрат електроенергії на виробництво послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення та стану розрахунків за спожиту електроенергію;

2) у рядку 010 "Загальні витрати активної електроенергії на централізоване водопостачання, фактично" наводяться дані про сумарні фактичні витрати активної електричної енергії на комплекс виробничих процесів водопостачання (забір води з природних поверхневих або підземних джерел; очищення та інша обробка природної води для доведення її до питної якості; подавання питної води в розподільчу мережу населених пунктів; транспортування води до споживачів; витрати допоміжних технологічних служб водопостачання (адміністративних, ремонтних, транспортних, складських тощо)) і визначаються як сума даних рядків 011, 012;

3) у рядку 011 "у тому числі: I класу напруги" в натуральному вимірі зазначаються обсяги активної електроенергії I класу напруги, спожиті ліцензіатом для всіх основних та допоміжних технологічних та виробничих процесів централізованого водопостачання: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

4) у рядку 012 "II класу напруги" в натуральному вимірі зазначаються обсяги активної електроенергії II класу напруги, спожиті ліцензіатом для всіх основних та допоміжних технологічних та виробничих процесів централізованого водопостачання: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

5) у рядку 020 "Питомі витрати електроенергії на водопостачання, фактично" наводяться дані про витрати електроенергії на забір з природних джерел, очищення і постачання споживачам 1000 куб. м питної води, виходячи з фактичних витрат електроенергії та обсягів водопостачання, за звітний період;

6) у рядку 030 "Питомі витрати електроенергії на водопостачання, за нормою" зазначаються дані відповідно до затверджених для ліцензіата загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на звітний рік для виробничих процесів водопостачання;

7) у рядку 040 "Загальні витрати активної електроенергії на централізоване водовідведення, фактично" наводяться дані про сумарні фактичні витрати активної електричної енергії на комплекс виробничих процесів водовідведення (збирання та транспортування стічних вод на очисні споруди; приймання, очищення, знезараження стічних вод і скидання їх у природні водоймища; витрати допоміжних технологічних служб каналізації (адміністративних, ремонтних, транспортних, складських тощо)), що визначаються як сума даних рядків 041 та 042;

8) у рядку 041 "у тому числі: I класу напруги" у натуральному вимірі зазначаються обсяги електроенергії I класу напруги, спожиті ліцензіатом для всіх основних та допоміжних (адміністративних, ремонтних, транспортних, складських тощо) технологічних та виробничих процесів централізованого водовідведення: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

9) у рядку 042 "II класу напруги" в натуральному вимірі зазначаються обсяги електроенергії II класу напруги, спожиті ліцензіатом для всіх основних та допоміжних (адміністративних, ремонтних, транспортних, складських тощо) технологічних та виробничих процесів централізованого водовідведення: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - за період з початку поточного року до кінця звітного місяця;

10) у рядку 050 "Питомі витрати електроенергії на водовідведення, фактично" наводяться дані про витрати електроенергії на збирання, транспортування, очищення і скид у природні водні об'єкти 1000 куб. м стічної води, виходячи з фактичних витрат електроенергії та обсягів водовідведення;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »