Документ v1375874-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.01.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

07.11.2017  № 1375

Про затвердження Змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статей 6 та 10 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», статті 16 Закону України «Про теплопостачання» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за № 835/28965, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
07.11.2017  № 1375

ЗМІНИ
до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

1. У підпункті 3 пункту 3.2 розділу III:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

«витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування і монтаж після повірки) засобів обліку, які є власністю ліцензіата та/або знаходяться у нього в користуванні та які не є вузлами комерційного обліку відповідно до Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;»;

2) після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«внески на регулювання;».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

2. Абзац шостий пункту 5.8 розділу V виключити.

3. Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 9.2 розділу IX виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим.

4. Абзаци п’ятий та шостий підпункту 3 пункту 13.2 розділу XIII виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим.

5. У розділі XVI:

1) пункт 16.7 викласти в такій редакції:

«16.7. До умовно-постійної частини тарифу на послугу з централізованого опалення включаються витрати, що входять до планованої повної собівартості послуги з централізованого опалення, крім зазначених у пункті 16.6 цього розділу.»;

2) абзац третій пункту 16.8 викласти в такій редакції:

«місячної абонентської плати, яка компенсує умовно-постійну частину витрат на надання послуг з централізованого опалення і обчислюється з урахуванням теплового навантаження об'єкта теплоспоживання на 1 Гкал/год відповідно до нормативної величини питомого теплового навантаження системи опалення у відповідному населеному пункті або на 1 кв. м загальної опалювальної площі (1 куб. м опалювального об'єму) та відповідного прибутку.».

6. Пункт 17.7 розділу XVIІ викласти в такій редакції:

«17.7. До умовно-постійної частини тарифу на послугу з централізованого постачання гарячої води включаються витрати, що входять до планованої повної собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води, крім зазначених у пункті 17.6 цього розділу.».

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері теплопостачанняС. Чернихвгору