Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і [...]
МОНмолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 14.12.20121427
Документ z0019-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2012
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1427


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 19/22551

Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

Відповідно до статті 12 Закону України "Про освіту", Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", підпункту 22 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 "Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів" та з метою своєчасного забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, головним управлінням (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити контроль за виконанням наказу.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра


Є.М. Суліма

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансівС.О. Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
14.12.2012  № 1427


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 19/22551

ПОРЯДОК
забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками.

2. Загальноосвітні навчальні заклади державної і комунальної форм власності, у тому числі загальноосвітні навчальні заклади при установах кримінально-виконавчої системи, що надають базову та повну загальну середню освіту, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України) та центральним органам виконавчої влади, вищі навчальні заклади державної і комунальної форм власності I-IV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів, та дошкільні навчальні заклади державної і комунальної форм власності (далі - навчальні заклади) забезпечуються з бібліотечних фондів навчальних закладів підручниками і навчальними посібниками, в тому числі навчальними посібниками серії "Шкільна бібліотека", що мають відповідний гриф МОНмолодьспорту України.

3. Підручники та навчальні посібники бібліотечних фондів, у тому числі серії "Шкільна бібліотека", використовуються у навчально-виховному процесі не менше п'яти років.

4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - органи управління освітою), відділи освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, навчальні заклади, щороку у квітні - травні проводять аналіз придатних для використання підручників і посібників бібліотечних фондів навчальних закладів та визначають потребу в підручниках і навчальних посібниках на наступний навчальний рік.

5. Потреба в підручниках і навчальних посібниках на наступний навчальний рік визначається на підставі відомостей, поданих органами управління освітою за формами згідно з додатками 1-17, які щороку до 15 листопада за підписом керівників цих органів та завірених печаткою, подаються до Державної наукової установи "Інститут інноваційних технологій і змісту освіти" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Інститут).

6. За результатами апробації, моніторингових досліджень підручників і навчальних посібників, Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреби в підручниках і навчальних посібниках, коштів, передбачених у Державному бюджеті України на зазначені цілі, та їх розподілу на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями визначається перелік навчальної літератури, що може видаватися за державним замовленням у поточному навчальному році (далі - Перелік), який затверджується наказом МОНмолодьспорту України і розміщується на його офіційному веб-сайті.

Бюджетні кошти використовуються МОНмолодьспортом України згідно із затвердженим ним Переліком з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

7. Фінансування видання підручників і навчальних посібників здійснюється відповідно до порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, затвердженого в установленому порядку.

8. Доставка підручників і навчальних посібників (у тому числі навчальних посібників серії "Шкільна бібліотека"), виданих за державним замовленням, до книжкових баз органів управління освітою здійснюється за рахунок коштів, передбачених на зазначені цілі у Державному бюджеті України, підприємствами, з якими укладено відповідні договори у встановленому законодавством порядку.

У межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя до навчальних закладів доставка здійснюється органами управління освітою за рахунок коштів місцевих бюджетів упродовж 15 робочих днів з дня надходження підручників і навчальних посібників.

9. Органи управління освітою здійснюють розподіл підручників і навчальних посібників між відділами освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій відповідно до наданих ними відомостей та з урахуванням загального накладу виготовлених підручників і навчальних посібників.

Відділи освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій здійснюють розподіл підручників і навчальних посібників безпосередньо між навчальними закладами району відповідно до наданих ними відомостей.

Органи управління освітою зобов'язані забезпечувати контроль за розподілом підручників і навчальних посібників.

10. Перерозподіл підручників і навчальних посібників між навчальними закладами у межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя здійснюється за розпорядженням керівників органів управління освітою, між навчальними закладами районів - за розпорядженням начальників відділів освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій із зазначенням підстави такого перерозподілу (зміна кількості учнів, відкриття нового вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації, загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу та ін.).

При перерозподілі підручників і навчальних посібників між навчальними закладами різних регіонів в межах території України обов'язковим є оформлення супровідних документів у двох примірниках (накладна та/або акт), де вказані автор(и), назва підручника або посібника, рік видання, кількість примірників, вартість одного примірника з подальшим інформуванням МОНмолодьспорту України.

11. МОНмолодьспорт України для навчально-методичних і виробничих потреб визначає механізм формування резервного фонду навчальної літератури та його зберігання відповідним наказом.

Навчальною літературою з резервного фонду безоплатно забезпечуються навчальні заклади в Україні та за кордоном, що мають потребу у навчальній літературі.

12. Після виконання державного замовлення за погодженням з Інститутом видавництва мають право на виготовлення за власні кошти додаткового накладу видань та реалізацію своєї продукції згідно з законодавством України.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиО.В. Єресько
Додаток 1
до Порядку забезпечення студентів
вищих навчальних закладів, учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців
дошкільних навчальних закладів
підручниками та навчальними
посібниками

ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ
першого класу загальноосвітніх навчальних закладів

______________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

Навчальний рік

Мова навчання

Разом

українська

російська

угорська

румунська

молдовська

польська

кримськотатарська

інша мова національної меншини

20__ - 20__

20__ - 20__

_______________________________________
(найменування посади керівника органу
управління освітою)

_________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

__________
(дата)


М.П.

Додаток 2
до Порядку забезпечення студентів
вищих навчальних закладів, учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців
дошкільних навчальних закладів
підручниками та навчальними
посібниками

ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ
першого класу загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчатимуть іноземну мову у 20__ - 20__ навчальному році

_____________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

Іноземні мови

Мова навчання

українська

російська

угорська

румунська

молдовська

польська

кримськотатарська

інша мова національної меншини

англійська

німецька

французька

іспанська

Прогнозована кількість учнів
першого класу спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов у 20__ - 20__ навчальному році

Іноземні мови

Мова навчання

українська

російська

угорська

румунська

молдовська

польська

кримськотатарська

інша мова національної меншини

англійська

німецька

французька

іспанська

_______________________________________
(найменування посади керівника органу
управління освітою)

_________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

_________
(дата)

М.П.
Додаток 3
до Порядку забезпечення студентів
вищих навчальних закладів, учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців
дошкільних навчальних закладів
підручниками та навчальними
посібниками

ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ
першого класу загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини у 20__ - 20__ навчальному році

_____________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

Кількість учнів, всього

З них вивчають:

російську мову

іншу мову національної меншини

_____________________________________
(найменування посади керівника органу
управління освітою)

_________
(підпис)

_______________
(П.І.Б.)

________
(дата)
Додаток 4
до Порядку забезпечення студентів
вищих навчальних закладів, учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців
дошкільних навчальних закладів
підручниками та навчальними
посібниками

ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ
першого класу загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть вивчати інтегрований курс "Мистецтво" або окремі курси "Музичне мистецтво" та "Образотворче мистецтво" у 20__ - 20__ навчальному році

_____________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

№ з/п

Предмет

Мова навчання

Разом

українська

російська

угорська

румунська

молдовська

польська

кримськотатарська

інша мова національної меншини

1

Інтегрований курс "Мистецтво"

2

"Музичне мистецтво"

3

"Образотворче мистецтво"

_____________________________________
(найменування посади керівника органу
управління освітою)

_______
(підпис)

_______________
(П.І.Б.)

_________
(дата)


М.П.

Додаток 5
до Порядку забезпечення студентів
вищих навчальних закладів, учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців
дошкільних навчальних закладів
підручниками та навчальними
посібниками

ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ
першого класу спеціалізованих шкіл з українською мовою навчання і поглибленим вивченням предметів музичного профілю та художнього профілю у 20__ - 20__ навчальному році

_____________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

Кількість учнів у спеціалізованих школах

з поглибленим вивченням предметів музичного профілю

з поглибленим вивченням предметів художнього профілю

________________________________________
(найменування посади керівника органу
управління освітою)

___________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

__________
(дата)


М.П.

Додаток 6
до Порядку забезпечення студентів
вищих навчальних закладів, учнів
загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних закладів та вихованців
дошкільних навчальних закладів
підручниками та навчальними
посібниками

ПРОГНОЗОВАНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ
підготовчого та першого класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів у 20__ - 20__ та 20__ - 20__ навчальних роках

_____________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

Навчальний рік

Типи навчальних закладів

Кількість учнів

Разом

з українською мовою навчання

з російською мовою навчання

підготовчий клас

1 клас

підготовчий клас

1 клас

20__ - 20__

Для розумово відсталих дітей

Для дітей зі зниженим слухом

Для глухих дітей

Для дітей зі зниженим зором

Для сліпих (шрифтом Брайля)

Для дітей із затримкою психічного розвитку

Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

20__ - 20__

Для розумово відсталих дітей

Для дітей зі зниженим слухом

Для глухих дітей

Для дітей зі зниженим зором

Для сліпих (шрифтом Брайля)

Для дітей із затримкою психічного розвитку

Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6
наступна сторінка »