Документ z0036-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.08.2015, підстава - z0947-15

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 1017
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2011 р.
за N 36/18774
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 654 ( z0947-15 ) від 20.07.2015 }
Про затвердження форми
Податкової декларації зі збору
у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на природний
газ для споживачів усіх
форм власності

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 розділу II та пункту
317.4 статті 317 глави 4 розділу XIV Податкового кодексу України
( 2755-17 ), статті 8 Закону України "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму Податкової декларації зі збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності, що додається
( za036-11, zb036-11, zc036-11 ).
2. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших
податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н.В.) у
встановленому порядку:
2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
2.2 забезпечити доведення наказу до відома платників
податків.
3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення
процесів оподаткування (Лаба М.С.) розробити відповідне програмне
забезпечення комп'ютерної обробки даних Податкової декларації
збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний
газ для споживачів усіх форм власності у порядку та терміни,
визначені для створення інформаційних систем.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Любченка О.М.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1017

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
зі збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на природний газ
для споживачів усіх форм власності
( za036-11 )

Додаток 1
до Податкової декларації
зі збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу
на природний газ
для споживачів усіх форм
власності
( za036-11 )
РОЗРАХУНОК N _________
податкового зобов'язання зі збору
у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів,
визначених у пункті 316.1 Кодексу
( zb036-11 )

Додаток 2
до Податкової декларації
зі збору у вигляді цільової
надбавки до діючого тарифу
на природний газ
для споживачів усіх форм
власності
( za036-11 )
РОЗРАХУНОК N _________
податкового зобов'язання зі збору
у вигляді цільової надбавки до діючого
тарифу на природний газ для споживачів,
визначених у пункті 316.2 Кодексу
( zc036-11 )вгору