Про затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію [...]
НКРЗІ; Рішення, Порядок, Перелік [...] від 01.11.2012559
Документ z0057-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.04.2018, підстава z0288-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.11.2012  № 559


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 57/22589

Про затвердження Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
№ 676 від 30.09.2014
№ 612 від 24.11.2015
№ 94 від 20.02.2018}

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 29, статей 41, 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 12.08.2005 № 46 «Про затвердження Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.08.2005 за № 963/11243, та від 13.01.2011 № 8 «Про затвердження Змін до Положення про надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.02.2011 за № 157/18895.

3. Департаменту регулювання та ліцензування і Департаменту правового забезпечення подати це рішення в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

П. Яцук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного
комітету України

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
М.Ю. Бродський


В.П. Цушко


Г.А. Резніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
01.11.2012 № 559


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 січня 2013 р.
за № 57/22589

ПОРЯДОК
надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає: процедуру надання висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (далі - РЕЗ) та випромінювальних пристроїв (далі - ВП);

процедуру надання, продовження дії, переоформлення, видачі дублікатів та анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП);

процедуру повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП);

правила експлуатації РЕЗ та ВП.

1.2. Цей Порядок поширюється на всіх юридичних і фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які планують здійснювати діяльність з експлуатації або експлуатують РЕЗ (ВП) у смугах радіочастот загального користування.

1.3. Висновок щодо електромагнітної сумісності РЕЗ (ВП) стаціонарного розташування (далі - висновок щодо ЕМС) надається Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі - УДЦР) за результатами розрахунків електромагнітної сумісності заявленого РЕЗ (ВП), а за потреби - відповідних погоджень і міжнародної координації заявлених частот і характеристик випромінювання (далі - міжнародна координація).

1.4. Висновок щодо ЕМС відповідно до цього Порядку отримують:

1.4.1. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які мають ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України, - для надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України (далі - РЧР).

1.4.2. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають намір здійснювати розповсюдження телерадіопрограм:

на РЕЗ аналогового ефірного теле- або радіомовлення:

телерадіоорганізація, яка є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і має ліцензію на мовлення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, або

суб’єкт господарювання, який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і планує його експлуатацію на підставі договору з телерадіоорганізацією щодо розповсюдження нею програм телебачення або радіомовлення;

на РЕЗ мовлення ефірної багатоканальної телемережі (у тому числі цифрового наземного телевізійного мовлення) - оператор телекомунікацій (оператор багатоканальної телемережі), який є власником (володільцем) або орендарем РЕЗ мовлення і планує використовувати багатоканальну телемережу на підставі отриманої ним ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення або на підставі відповідного договору з провайдером програмної послуги, що має відповідну ліцензію провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

1.4.3. Юридичні або фізичні особи - технологічні користувачі, які мають намір користуватися РЧР України без надання телекомунікаційних послуг.

1.5. Висновок щодо ЕМС не надається для тих РЕЗ стаціонарного розташування, технічні характеристики та умови експлуатації яких відповідають наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Експлуатація РЕЗ (ВП) здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію.

Дозвіл на експлуатацію РЕЗ (ВП) засвідчує право власника конкретного РЕЗ (ВП) на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах. Дія дозволу обмежується виключно нормами Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі - Закон) і не стосується прав власності, захисту здоров’я, безпеки праці тощо, які регулюються іншими законами України.

1.7. Порядок видачі дозволу на експлуатацію аматорської станції радіоаматору визначений Регламентом аматорського радіозв’язку України, затвердженим рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 21 жовтня 2010 року № 475, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2011 року за № 205/18943.

1.8. Перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646 (далі - Перелік РЕЗ, для яких потрібен дозвіл).

{Пункт 1.8 розділу I в редакції Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 612 від 24.11.2015}

1.9. Послуги і роботи, пов’язані з підготовкою та видачею висновків щодо ЕМС, участю в приймальних випробуваннях, підготовкою та видачею дозволів на експлуатацію згідно зі статтею 16 Закону, виконуються УДЦР та його регіональними філіями (далі - Філія) на договірних засадах відповідно до Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 07 квітня 2015 року № 195, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 червня 2015 року за № 687/27132 (далі - Тарифи).

{Пункт 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 612 від 24.11.2015}

1.10. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

абонентський РЕЗ - РЕЗ, що входить до складу мережі радіозв’язку, робота якого здійснюється під управлінням базової станції або через космічну станцію-ретранслятор системи супутникового зв’язку;

базова станція - один або декілька стаціонарних РЕЗ одного типу з допоміжним обладнанням, розташованих у визначеному місці і призначених для забезпечення роботи інших РЕЗ у мережі радіозв'язку. Дозвіл на експлуатацію базової станції надається як дозвіл на експлуатацію РЕЗ, до складу якого входять зазначені РЕЗ;

мережа радіозв’язку (радіомережа) - сукупність РЕЗ (стаціонарних та/або рухомих), що спільно використовують номінали (смуги) радіочастот та поєднані в єдиному технологічному процесі забезпечення інформаційного обміну;

параметри випромінювання - основні параметри (енергетичні параметри, номінали або смуга частот, характеристики сигналу, спрямованість), що деталізують випромінювання конкретного стаціонарного РЕЗ (ВП) у визначеному місці його застосування;

позивний сигнал - літерно-цифрове сполучення (слово, мелодія),  призначене для ідентифікації станції при проведенні сеансу радіозв’язку;

радіоелектронний засіб безпосереднього радіозв’язку - РЕЗ, що використовується без застосування базової станції;

рухомий радіоелектронний засіб - РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі не визначається фіксованими географічними координатами;

стаціонарний радіоелектронний засіб - РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі (радіолінії) визначається фіксованими географічними координатами;

суднова станція - один чи декілька передавачів або приймачів або комбінація передавачів і приймачів, включаючи допоміжне обладнання, яке встановлене на борту судна.

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, що визначені Законами України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про телебачення і радіомовлення», Переліком РЕЗ, для яких потрібен дозвіл та Регламентом радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.

{Абзац одинадцятий пункту 1.10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 612 від 24.11.2015}

II. Порядок надання висновку щодо ЕМС

2.1. Юридична або фізична особа, фізична особа-підприємець (далі - Заявник) особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії УДЦР відповідного адміністративно-територіального регіону (Автономна Республіка Крим, область, місто Севастополь), у якому планується експлуатація РЕЗ, із заявою про видачу висновку щодо ЕМС.

2.2. У разі якщо експлуатація РЕЗ (ВП) (мережі радіозв’язку) планується в декількох адміністративно-територіальних регіонах, у місті Києві або Київській області, заявочні документи подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

2.3. Радіотехнологія в заяві про видачу висновку щодо ЕМС визначається згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 року № 815 (далі - План РЧР).

Таблиця відповідності заявочних форм радіотехнологіям, зазначеним у Плані РЧР, наведена у додатку 2 до цього Порядку.

2.4. Форми заяв про видачу висновку щодо ЕМС РЕЗ та ВП наведено у додатках 3 - 12 до цього Порядку.

2.5. До заяви про видачу висновку щодо ЕМС Заявник додає:

копію ліцензії на користування РЧР України, або копію ліцензії на мовлення, або копію ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

пояснювальну записку, орієнтовний зміст якої наведено у додатку 13 до цього Порядку.

Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються підписом посадової особи та печаткою (в разі її наявності) суб'єкта господарювання, який має намір експлуатувати РЕЗ (ВП).

2.6. Під час перевірки даних про Заявника УДЦР користується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (www.irc.gov.ua).

2.7. За наявності підстав, визначених частиною сьомою статті 41 Закону, заява про надання висновку щодо ЕМС залишається без розгляду, про що в тижневий строк від дати реєстрації заяви головний офіс УДЦР (Філія) у письмовій формі інформує Заявника із зазначенням відповідних підстав.

2.8. У разі усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, Заявник може повторно звернутися із заявою про видачу висновку щодо ЕМС.

2.9. УДЦР визначає умови електромагнітної сумісності (далі - ЕМС), виконує відповідні розрахунки, у разі необхідності здійснює погодження і міжнародну координацію та формує проект висновку щодо ЕМС на підставі:

перевірки повноти й правильності оформлення заяви;

визначення відповідності заявлених параметрів випромінювання Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 року № 1208;

визначення особливостей застосування радіотехнологій у заявлених номіналах (смугах) радіочастот відповідно до Плану РЧР;

перевірки відповідності заявлених технічних характеристик РЕЗ умовам ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

перевірки відповідності умов застосування (експлуатації) конкретного заявленого типу РЕЗ згідно з Реєстром радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування;

результатів погоджень та міжнародної координації;

розрахунку (визначення умов) ЕМС із заявленими технічними характеристиками.

2.10. УДЦР при розрахунках (визначенні умов) ЕМС ураховуються:

існуючі та заплановані присвоєння радіочастот України;

завантаженість смуг радіочастот, електромагнітна обстановка та наявність необхідного радіочастотного ресурсу в конкретному регіоні або пункті, де планується експлуатація РЕЗ, а також, у разі потреби, результати радіочастотного моніторингу;

присвоєння радіочастот, що внесені до Міжнародного довідкового регістру частот Міжнародного союзу електрозв’язку (далі - МСЕ), чи відповідні частотні плани;

міжнародні зобов’язання, прийняті Адміністрацією зв’язку України в рамках МСЕ, Європейської конференції адміністрацій пошт і телекомунікацій (далі - CEРT), двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів з адміністраціями зв’язку інших країн;

рекомендації МСЕ, СЕРТ, захисні критерії, умови забезпечення ЕМС РЕЗ різного призначення;

встановлені обмеження на використання окремих смуг радіочастот та місця розташування РЕЗ.

2.11. За згодою Заявника у разі необхідності експериментального підтвердження виконання умов ЕМС РЕЗ (ВП) Заявника з іншими РЕЗ можуть бути призначені натурні випробування.

2.12. За згодою Заявника у разі необхідності експериментального підтвердження забезпечення необхідної якості зв’язку та виконання ЕМС РЕЗ Заявника з іншими РЕЗ (ВП) можуть бути призначені тестові випробування.

2.13. Організація та проведення натурних та/або тестових випробувань зазначаються в особливих умовах відповідного висновку щодо ЕМС.

2.14.Строк надання Заявникові висновку визначений частиною десятою статті 41 Закону. Протягом встановленого строку УДЦР повинен підготувати проект висновку щодо ЕМС, направити Заявнику повідомлення та рахунок на оплату проведення робіт з підготовки та оформлення висновку щодо ЕМС або надати відмову в наданні висновку із зазначенням підстав, встановлених частиною дванадцятою статті 41 Закону.

2.15. УДЦР має право на отримання від Заявника додаткової інформації відповідно до частини тринадцятої статті 41 Закону.

2.16. У разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України строк підготовки висновку щодо ЕМСне повинен перевищувати 80 календарних днів.

У разі необхідності міжнародної координації строк підготовки висновку продовжується на період, визначений Регламентом радіозв'язку МСЕ або відповідними міжнародними договорами.

Щодо необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України та/або міжнародної координації УДЦР протягом п’яти робочих днів від дати відправки документів до відповідних органів у письмовій формі інформує Заявника.

2.17. У разі несплати Заявником протягом 30 календарних днів з дати відправлення йому рахунку за роботи з підготовки та оформлення висновку щодо ЕМС УДЦР письмово повторно інформує про необхідність оплати рахунку.

Якщо протягом 15 календарних днів з дати відправлення повторного інформування рахунок не буде оплачений, УДЦР скасовує результати відповідних робіт, про що у письмовій формі повідомляє Заявника.

2.18. Зміст висновку щодо ЕМС наведено в додатку 14 до цього Порядку.

2.19 Висновок щодо ЕМС оформлюється та видається на бланку, зразок якого наведено в додатку 15 до цього Порядку. Бланки висновків виготовляються УДЦР за рахунок власних госпрозрахункових коштів.

2.20. Оформлений висновок щодо ЕМС надається Заявникові не пізніше ніж через 3 робочі дні після надходження оплати за відповідним рахунком УДЦР. Висновок щодо ЕМС Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу отримує за місцем реєстрації заяви.

2.21. Відмова в наданні висновку щодо ЕМС надається Заявнику за таких обставин:

невиконання умов ЕМС з діючими або раніше запланованими РЕЗ, у тому числі з РЕЗ спеціальних користувачів (негативні результати погодження Генеральним штабом Збройних Сил України);

негативних результатів міжнародної координації.

2.22. Протягом 5 робочих днів з дати виникнення обставин УДЦР у письмовій формі із зазначенням підстав повідомляє Заявника про відмову в наданні висновку щодо ЕМС.

2.23. Заявник має право за письмовим запитом одержати від УДЦР офіційну інформацію про стан підготовки висновку щодо ЕМС.

ІІІ. Порядок видачі дозволу на експлуатацію

3.1. Для отримання (продовження дії, переоформлення, видачі дубліката) дозволу на експлуатацію Заявник, який має намір експлуатувати РЕЗ (ВП), особисто, через уповноважений ним орган чи особу або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до Філії з відповідною заявою.

3.2. У разі якщо експлуатація РЕЗ (мережі радіозв’язку) планується в декількох адміністративно-територіальних регіонах (Автономна Республіка Крим, область, місто Севастополь), у місті Києві або Київській області, заяви подаються безпосередньо до головного офісу УДЦР.

3.3. Для отримання (продовження дії, переоформлення, видачі дубліката) дозволу на експлуатацію суднової станції Заявник звертається до головного офісу УДЦР (Філії) за місцем державної реєстрації судна в Україні.

3.4. За необхідності УДЦР призначає позивні сигнали, які вказуються у дозволі на експлуатацію суднової станції.

3.4.1. Судновим станціям залежно від умов експлуатації судна призначаються: позивний сигнал, номер вибіркового виклику, ідентифікатор морської рухомої служби, код автоматичної системи ідентифікації відправника повідомлення (ATIS).

{Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 612 від 24.11.2015}

3.4.2. Призначення судновій станції сигналів розпізнавання здійснюється за зверненням Заявника до головного офісу УДЦР. Форма заяви про призначення позивних сигналів судновій станції наведена у додатку 16 до цього Порядку.

3.4.3. Про призначені судновій станції сигнали УДЦР повідомляє Заявника не пізніше ніж через 3 робочі дні після надходження коштів на поточний рахунок УДЦР за роботи з їх призначення.

3.5. Форми заяв про видачу (продовження строку дії) дозволу на експлуатацію наведено у додатках 17-28 до цього Порядку. Таблиця відповідності заявочних форм радіотехнологіям, зазначеним у Плані РЧР, наведена у додатку 2 до цього Порядку.

3.6. За необхідності УДЦР призначає позивні сигнали, які вказуються у дозволі на експлуатацію.

3.7. До заяви про видачу дозволу на експлуатацію Заявник додає комплект документів, визначений статтею 42 Закону.

Копії документів, що додаються до заяви, засвідчуються підписом посадової особи та печаткою (в разі її наявності) суб'єкта господарювання, який має намір експлуатувати РЕЗ (ВП).

3.8. Під час перевірки даних про Заявника УДЦР користується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (www.irc.gov.ua).

3.9. До заяви про видачу (продовження строку дії) дозволу на експлуатацію РЕЗ (додаток 27) або суднової станції (додаток 28) фізична особа надає копію документа, що посвідчує особу.

3.10. Заява про видачу дозволу на експлуатацію подається Заявником до закінчення строку дії відповідного висновку щодо ЕМС.

3.11. За наявності підстав, визначених частиною десятою статті 42 Закону, заява про видачу дозволу на експлуатацію залишається без розгляду, про що в тижневий строк від дати реєстрації заяви УДЦР у письмовій формі повідомляє Заявника із зазначенням підстав.

3.12. Після завершення встановлення (монтажу) РЕЗ стаціонарного розташування, для якого надавався висновок щодо ЕМС, УДЦР у встановленому НКРЗІ порядку спільно із Заявником проводить приймальні випробування на місці експлуатації. За результатами приймальних випробувань складається акт первинного технічного контролю, який є підставою для прийняття рішення щодо можливості надання дозволу на експлуатацію.

3.13. Натурні (тестові) випробування проводяться Заявником відповідно до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку від 26 липня 2007 року № 854, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 року за № 930/14197, та особливих умов висновку щодо ЕМС.

3.14. Результати натурних та тестових випробувань оформлюються протоколом, один примірник якого надсилається до УДЦР для прийняття рішення стосовно можливості надання дозволу на експлуатацію.

3.15. Після завершення встановлення (монтажу) ВП УДЦР спільно із Заявником у встановленому законодавством порядку бере участь у приймальних випробуваннях ВП на місці експлуатації з перевіркою рівня зовнішнього випромінювання на відповідність встановленим нормам. За результатами приймальних випробувань складається акт первинного технічного контролю, який є підставою для прийняття рішення щодо можливості надання дозволу на експлуатацію.

3.16. Строк надання Заявникові дозволу визначено статтею 43 Закону.

3.17. Якщо за результатами первинного технічного контролю, натурних або тестових випробувань РЕЗ (ВП) буде виявлено невідповідність його типу, технічних характеристик, параметрів випромінювання наданому висновку щодо ЕМС, УДЦР приймає рішення про відмову у видачі дозволу на експлуатацію і повідомляє про це Заявника.

3.18. При невідповідності типу РЕЗ (ВП), технічні характеристики якого збігаються із вказаними у висновку щодо ЕМС, власник РЕЗ зобов’язаний звернутися до УДЦР із заявою про видачу висновку щодо ЕМС і дозволу на експлуатацію з оплатою робіт згідно з Тарифами.

3.19. Якщо за результатами первинного технічного контролю встановлено невідповідність параметрів випромінювання РЕЗ (ВП) тим, що зазначені у висновку щодо ЕМС, і це не потребує проведення додаткових розрахунків ЕМС, що підтверджується в ході тестових включень, УДЦР вказує у дозволі на експлуатацію уточнені дані. При цьому в особливих умовах дозволу на експлуатацію можливе зазначення періоду дослідної експлуатації (не більше 1 року).

Якщо протягом цього періоду зафіксовано неприпустимі радіозавади, власник РЕЗ зобов’язаний виконати зміну визначених УДЦР параметрів випромінювання з оформленням у встановленому порядку нового висновку щодо ЕМС та дозволу на експлуатацію з оплатою робіт згідно з Тарифами.

3.20. Якщо в ході первинного технічного контролю за результатами тестових включень (за умови відповідності параметрів випромінювання РЕЗ висновку щодо ЕМС) буде зафіксовано невиконання умов ЕМС РЕЗ Заявника із РЕЗ інших користувачів, УДЦР за власний рахунок у строк, передбачений статтею 41 Закону, проводить нові розрахунки ЕМС, у разі необхідності - погодження та міжнародну координацію.

3.21. Дозвіл видається заявникові не пізніше триденного строку після пред'явлення ним документа, що підтверджує оплату робіт з підготовки висновку щодо електромагнітної сумісності та за видачу дозволу.

3.22. Заявник особисто, через уповноважений ним орган чи особу отримує в головному офісі УДЦР (Філії) дозволи на експлуатацію за місцем реєстрації заяви.

3.23. Зміст дозволів на експлуатацію наведено в додатках 29-31 до цього Порядку.

3.24. Бланки дозволів на експлуатацію виготовляються УДЦР за рахунок власних коштів. Зразки бланків дозволів на експлуатацію наведено у додатках 32, 33 до цього Порядку.

3.25. У разі якщо Заявник протягом 30 календарних днів від дня направлення йому повідомлення та рахунку на оплату робіт з підготовки та оформлення дозволу на експлуатацію не надав документ, що підтверджує внесення плати за ці роботи, УДЦР скасовує рішення про видачу відповідного дозволу.

3.26. З метою визначення суми щомісячного збору за користування РЧР у дозволі на експлуатацію, що надається суб’єктам господарювання, які користуються РЧР для розповсюдження телерадіопрограм, або технологічним користувачам, вказується загальна ширина смуги радіочастот, що використовується РЕЗ.

3.27. Строк дії дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ не може перевищувати строк дії дозволу на експлуатацію зв’язаної базової станції радіомережі.

3.28. Строк дії дозволу на експлуатацію суднової станції, РЕЗ безпосереднього радіозв’язку або терміналу рухомого супутникового зв’язку не може бути меншим за 5 років, якщо інше не передбачено Планом РЧР або не заявлено Заявником.

3.29. Якщо внаслідок модернізації радіомережі потребують зміни параметри випромінювання окремих РЕЗ, користувач повинен отримати новий висновок щодо ЕМС та дозвіл на експлуатацію. Після видачі нового дозволу на експлуатацію РЕЗ дозвіл, параметри випромінювання якого потребували змін, визнається недійсним.

3.30. Продовження строку дії дозволу на експлуатацію здійснюється відповідно до статті 44 Закону. Після видачі нового дозволу на експлуатацію дозвіл, що підлягав продовженню, визнається недійсним.

3.31. Для продовження строку дії дозволу на експлуатацію користувач повинен не пізніше ніж за 4 місяці до закінчення строку його дії звернутися до головного офісу УДЦР (Філії) із заявою про продовження строку дії дозволу.

3.32. Для продовження строку дії дозволу на експлуатацію, який було надано на підставі відповідної ліцензії, користувач повинен звернутися до головного офісу УДЦР (Філії) із заявою про продовження строку дії дозволу на експлуатацію не пізніше 30 днів після продовження строку дії відповідної ліцензії, якщо в її особливих умовах не зазначено інше.

3.33. Для продовження строку дії дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ користувач повинен звернутися до головного офісу УДЦР (Філії) із відповідною заявою не пізніше 30 днів після продовження строку дії дозволу на експлуатацію зв’язаної базової станції. Для продовження строку дії дозволу на експлуатацію РЕЗ безпосереднього радіозв’язку або суднової станції користувач повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку його дії звернутися до головного офісу УДЦР (Філії) із відповідною заявою.

3.34. Анулювання дозволу на експлуатацію здійснюється відповідно до статті 45 Закону. УДЦР сповіщає про анулювання дозволу на експлуатацію із зазначенням підстав для анулювання не пізніше 3 робочих днів від дати прийняття рішення. Рішення про анулювання дозволу на експлуатацію за зверненням користувача набирає чинності з дати його прийняття.

3.35. При анулюванні дозволу на експлуатацію базової станції дозволи на експлуатацію абонентських РЕЗ, що працюють у радіомережі під управлінням цієї базової станції, також підлягають анулюванню.

3.36. Переоформлення дозволу на експлуатацію здійснюється відповідно до статті 46 Закону. Після видачі нового дозволу на експлуатацію дозвіл, що підлягав переоформленню, визнається недійсним.

3.37. При переоформленні ліцензії на користування РЧР або ліцензії на мовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (ліцензії провайдера програмної послуги Національної ради з питань телебачення і радіомовлення) дозвіл на експлуатацію, який було надано на її підставі, також підлягає переоформленню у разі зміни даних у ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, які зазначені у дозволі на експлуатацію.

ІV. Правила експлуатації РЕЗ та ВП

4.1. Користувач у процесі експлуатації РЕЗ (ВП) повинен виконувати такі правила користування РЧР України:

4.1.1. Додержуватися вимог законодавства, державних стандартів, нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, чинних у сфері користування РЧР України, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до порушень законодавства про користування РЧР України.

4.1.2. Виконувати вимоги метрологічного забезпечення у сфері користування РЧР України.

4.1.3. Уживати заходів щодо недопущення несанкціонованого доступу до радіомережі та інформації, що передається у цій мережі.

4.1.4. Своєчасно вносити до Державного бюджету України щомісячний збір за користування РЧР України.

4.1.5. Своєчасно вносити плату УДЦР за радіочастотний моніторинг.

4.1.6. Дотримуватися особливих умов дозволу на експлуатацію.

4.1.7. Розпочинати експлуатацію РЕЗ (ВП) тільки після отримання відповідного дозволу на експлуатацію.

4.1.8. Використовувати лише ті типи РЕЗ (ВП), що відповідають умовам їх застосування на території України.

4.1.9. Використовувати лише радіотехнології, зазначені в дозволі на експлуатацію.

4.1.10. Забезпечувати незалежно від форми власності в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану використання належних користувачу мереж радіозв’язку для проведення мобілізаційних заходів та задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку.

4.2. Користувач не може передавати свої права на користування РЧР будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі або фізичній особі - підприємцю.

4.3. УДЦР може включати до дозволів на експлуатацію РЕЗ (ВП, суднової станції) особливі умови, які не суперечать чинному законодавству.

4.4. Використання радіочастотного ресурсу України суднами та іншими плавзасобами загальних користувачів здійснюється з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних договорів. Суднові станції, що експлуатуються в міжнародних водах, відповідно до вимог статті 20 Регламенту радіозв’язку МСЕ повинні бути занесені до Списку суднових станцій та присвоєнь ідентифікаторів морської рухомої служби (Список V службових публікацій МСЕ).

Директор Департаменту
регулювання та ліцензування


М.С. Сокирко
Додаток 1
до Порядку надання висновків
щодо електромагнітної сумісності
та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів
і випромінювальних пристроїв

ПЕРЕЛІК
РЕЗ стаціонарного розташування, для яких не потрібно оформлення висновку щодо ЕМС

№ з/п

Назва РЕЗ (ВП)

Категорія користувачів (експлуатантів РЕЗ)

Параметри РЕЗ-1

радіотехнологія

смуги, номінали радіочастот

максимальна потужність передавача

максимальна еквівалентна ізотропно випромінювана потужність

примітка
(умови забезпечення ЕМС, висота встановлення антен РЕЗ, обмеження географії розташування РЕЗ, радіус зони обслуговування, необхідність проведення натурних випробувань тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Повторювач сигналу мікрохвильової телерадіо-інформаційної системи

Суб’єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм

Багатоканальне наземне телерадіо-мовлення

11,7-12,5 ГГц

10 мВт/канал шириною 40 МГц

Мінус 5 дБВт/канал шириною 40 МГц

Повторювач сигналу мікрохвильової телерадіоінформаційної системи призначено для підвищення якості приймання сигналу у районах «затінення» виключно в межах існуючої зони обслуговування головної (базової) станції або ретранслятора відповідної мережі. Присвоєння радіочастот повторювачу здійснюється відповідно до технічних параметрів конкретної багатоканальної мережі, що зазначені у дозволі на експлуатацію головної (базової) станції та/або ретранслятора (за наявності) цієї мережі. При створенні радіозавад РЕЗ супутникового радіозв’язку у разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

2

Земна станція супутникового зв’язку типу VSAT

Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги

Супутниковий радіозв’язок

13,75 - 14,4 ГГц (передача)
12,5 - 12,75 ГГц (прийом)


50 дБВт (максимальний діаметр антени - до 2 м включно)

Для мереж супутникового зв`язку, що побудовані за топологією «зірка». Присвоєння радіочастот земній станції типу VSAT здійснюється відповідно до технічних параметрів конкретної супутникової мережі, що зазначені у дозволі на експлуатацію центральної земної станції цієї мережі. При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання земної станції типу VSAT підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію

3

Повторювач сигналу GSM 900/1800

Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію

Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900/GSM-1800

890-915 МГц
1710-1785 МГц

до 1 Вт на канал

до 8 дБВт у межах населених пунктів;
до 18 дБВт поза межами населених пунктів

Підсилення виключно каналів визначеної базової станції оператора без перенесення їх по частоті на інші канали, а також без підсилення інших каналів.
Встановлення на відстані від базових станцій, сигнал яких підсилюється:
до 2 км у межах населених пунктів;
до 20 км поза межами населених пунктів

935-960 МГц
1805-1880 МГц

до 1 Вт на канал

до 3 дБВт усередині приміщень

4

Абонентський РЕЗ

Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги

Широкосмуговий радіодоступ

1427-1451,5 МГц
1477-1497,5 МГц


10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції мережі та працюють під її управлінням.
При цьому умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

1785-1805 МГц
1900-1920 МГц


9 дБВт

2100-2110 МГц
2200-2232 МГц


23 дБВт

2300-2400 МГц


12 дБВт

2400-2483,5 МГц

100 мВт

14 дБВт

3400-3600 МГц


11 дБВт

5150-5250 МГц

Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 року № 815

5250-5300 МГц
5300-5350 МГц

5470-5670 МГц

5725-5850 МГц

5

Абонентський РЕЗ

Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги

Мультисервісний радіодоступ

2500-2690 МГц


21 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції мережі та працюють під її управлінням.
При цьому умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

3600-3700 МГц


10 дБВт

10,50-10,65 ГГц/
10,15-10,30 ГГц


30 дБВт

12,75-13,25 ГГц

500 мВт

17 дБВт

25,5-26,5 ГГц/
24,5-25,5 ГГц


30 дБВт

27,5-29,5 ГГц


30 дБВт

6

Абонентська станція стаціонарна

Абонент, який експлуатує абонентську станцію

Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням

42,35 МГц

до 5 Вт

до 10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції. Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

7

Абонентська станція стаціонарна

Абонент, який експлуатує абонентську станцію

Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815

до 5 Вт

до 10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

8

Абонентська станція стаціонарна

Абонент, який експлуатує абонентську станцію

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування

Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815

до 5 Вт

до 10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

9

Абонентська станція стаціонарна

Абонент, який експлуатує абонентську станцію

Радіозв'язок передавання даних

413-420 МГц/
423-430 МГц
450-450,6 МГц/ 460-460,6 МГц
462,525 МГц
440-442,125 МГц
442,525-446 МГц
446,4-447,725 МГц
448,15-450 МГц

до 5 Вт

до 10 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції. Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції. При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

10

Абонентська станція радіодоступу стаціонарна

Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги

Мультимедійний радіодоступ

40,5-42,5 ГГц


до 30 дБВт

Для абонентських РЕЗ, що розташовані у зоні обслуговування визначеної базової станції та працюють під її управлінням. При цьому умови електромагнітної сумісності базової станції з іншими РЕЗ визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції.
Можливість надання дозволу на експлуатацію абонентського РЕЗ, що працює під управлінням конкретної базової станції, визначається залежно від параметрів випромінювання та технічних характеристик, що зазначені у дозволі на експлуатацію цієї базової станції.
При виникненні непередбачених радіозавад іншим РЕЗ, для яких надавались висновки щодо ЕМС, параметри випромінювання абонентського РЕЗ підлягають коригуванню з отриманням нового дозволу на експлуатацію. У разі неможливості усунення неприпустимих радіозавад може бути ініційовано анулювання дозволу на експлуатацію

11

Радіорелейна станція

Оператор телекомуніка-цій, який має відповідну ліцензію, або технологічний користувач

Радіорелейний зв'язок

59-64 ГГц

10 дБмВт

55 дБмВт

Мінімальний коефіцієнт підсилення антени 30 дБі. За умови забезпечення електромагнітної сумісності з РЕЗ спеціальних користувачів під час експлуатації

74-76 ГГц
84-86 ГГц

35 дБмВт

85 дБмВт

Застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (f-86) дБВт/100 МГц для 86,05 f 87 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 87 f 91,95 ГГц. Мінімальний коефіцієнт підсилення антени 38 дБі. У разі використання обладнання без автоматичного контролю випромінюваної потужності (АТРС) максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 30 дБмВт

92-94 ГГц

35 дБмВт

85 дБмВт

Застосовується обов’язкова маска сигналу -41-14 (92-f) дБВт/100 МГц для 91 f 91,95 ГГц і -55 дБВт/100 МГц для 86,05 f 91 ГГц.
Мінімальний коефіцієнт підсилення антени 38 дБі. У разі використання обладнання без автоматичного контролю випромінюваної потужності (АТРС) максимальна потужність передавача не повинна перевищувати 30 дБмВт

12

Промисловий, науковий, медичний або побутовий випромінювальний пристрій

Експлуатант випромінювального пристрою

Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої

Згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815
Можуть використовуватися промисловими, науковими, медичними і побутовими радіовипромінювальними пристроями, якщо роботі радіослужб, які працюють у цих смугах радіочастот, не створюються завади

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9
наступна сторінка »