Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі [...]
МВС України; Наказ, Інструкція, Звіт [...] від 07.12.2009515
Документ z0074-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.06.2018, підстава z0596-18
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
07.12.2009  № 515


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2010 р.
за № 74/17369

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 106 від 23.03.2011
№ 604 від 22.08.2011
№ 670 від 19.09.2011
№ 176 від 22.02.2013
№ 1203 від 10.12.2013
№ 325 від 27.04.2016
№ 345 від 26.04.2018}

{У тексті Інструкції абревіатуру "РЕП ДАІ" замінено словом "Центр" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 176 від 22.02.2013}

тексті Інструкції слово "Центр" у всіх відмінках замінено абревіатурою "ТСЦ МВС" згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок здійснення територіальними органами з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України приймання іспитів для отримання особами права керувати транспортними засобами та видачі посвідчень водія.

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

1.2. Особи допускаються до керування транспортними засобами за наявності у них національного посвідчення водія відповідної категорії (далі - посвідчення водія). Транспортні засоби, керування якими дозволяється за наявності посвідчення водія, залежно від їх типів і призначення поділяються на категорії:

A1 - мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом до 50 куб.см або електродвигун потужністю до 4 кВт;

A - мотоцикли та інші двоколісні транспортні засоби, які мають двигун з робочим об'ємом 50 куб.см і більше або електродвигун потужністю 4 кВт і більше;

В1 - квадро- і трицикли, мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски та інші триколісні (чотириколісні) мототранспортні засоби, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів;

В - автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, - восьми;

С1 - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів (від 7700 до 16500 фунтів);

С - призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів (16500 фунтів);

D1 - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, не перевищує 16;

D - призначені для перевезення пасажирів автобуси, в яких кількість місць для сидіння, крім сидіння водія, більше 16;

ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE - состав транспортних засобів з тягачем категорії В, С1, С, D1 або D, яким водій має право керувати, але який не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів;

Т - трамваї та тролейбуси.

1.3. Посвідчення водія видається особам за умови, що вони не мають медичних протипоказань, закінчили підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів за відповідними програмами в акредитованих Головним сервісним центром МВС закладах (далі - заклад), про що отримали свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, склали іспити в територіальних сервісних центрах МВС (далі – ТСЦ МВС), на території обслуговування яких зареєстровані за місцем проживання.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 670 від 19.09.2011, № 176 від 22.02.2013, № 325 від 27.04.2016}

1.4. До складання іспитів у ТСЦ МВС для отримання посвідчення водія допускаються особи, які досягли віку:

для отримання посвідчення водія категорій A1, A - 16 років;

для отримання посвідчення водія категорій В1, В, С1, С - 18 років;

для отримання посвідчення водія категорій ВЕ, С1Е, СЕ - 19 років;

для отримання посвідчення водія категорій D1, D, D1Е, DЕ, Т - 21 року.

1.5. Рішення про видачу особам посвідчень водія приймають працівники ТСЦ МВС (далі - посадові особи).

{Абзац другий пункту 1.5 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

1.6. Відповідно до пункту 7 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 № 340 (із змінами) (далі - Положення), право на керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів, а також автобусами, що здійснюють перевезення за міжміськими і міжнародними маршрутами, надається особам, які останні три роки працюють водіями транспортних засобів відповідної категорії.

Військовослужбовці строкової військової служби мають право на керування транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів, після проходження спеціальної підготовки і стажування протягом шести місяців.

1.7. Відповідно до пункту 8 Положення посвідчення водія на право керування транспортними засобами, обладнаними спеціальним засобом ручного керування, видається за наявності позитивного висновку медико-соціальної експертної комісії закладів охорони здоров'я після закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв (далі - заклад з підготовки водіїв) та складання теоретичного і практичного іспитів у ТСЦ МВС.

{Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

1.8. ТСЦ МВС складають звіти про екзаменаційну діяльність та видані посвідчення водія (додаток 1).

II. Порядок приймання іспитів та видачі (обміну) посвідчень водія

2.1. Для отримання (обміну) посвідчень водія особи подають до ТСЦ МВС:

паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;

{Абзац другий пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

{Абзац третій пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

свідоцтво про закінчення закладу (у разі отримання посвідчення водія вперше або відкриття в посвідченні водія вищої категорії);

оригінал та ксерокопію документів про зміну особистих даних особи (у разі зміни особою П.І.Б., року народження, місця народження тощо);

посвідчення водія (у разі наявності);

{Абзац шостий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 604 від 22.08.2011}

{Абзац сьомий пункту 2.1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

документ, що підтверджує керування транспортним засобом (у разі потреби);

{Абзац восьмий пункту 2.1 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

{Абзац дев’ятий пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

У разі обміну посвідчення водія у зв'язку із закінченням строку його дії особи подають до ТСЦ МВС:

{Пункт 2.1 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 106 від 23.03.2011}

паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;

{Пункт 2.1 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 106 від 23.03.2011; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

посвідчення водія;

{Пункт 2.1 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 106 від 23.03.2011}

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності у базах даних МВС) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

{Пункт 2.1 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 106 від 23.03.2011; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

медичну довідку встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом відповідної категорії;

{Пункт 2.1 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 106 від 23.03.2011}

квитанції про сплату коштів за бланкову продукцію та послуги територіальних органів з надання сервісних послуг МВС.

{Пункт 2.1 розділу II доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 106 від 23.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Після перевірки поданих документів посадова особа ТСЦ МВС друкує заяву, зразок якої наведений у додатку 2.

2.2. У разі отримання особами посвідчень водія вперше документи, зазначені в пункті 2.1 цієї Інструкції, до ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу подають представники закладів, у яких ці особи проходили підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів.

2.3. Посвідчення водія категорій A1, A, В1, В, С1, С або декількох із цих категорій видаються особам, які пройшли підготовку водіїв транспортних засобів відповідних категорій, склали в ТСЦ МВС іспити зі знань Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (із змінами) (далі - Правила дорожнього руху), та навичок керування транспортними засобами за кожною з категорій, що відкривається.

Відповідно до пункту 22 Положення учням, які закінчили навчання в технікумі (училищі), коледжі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі третього ступеня, а також призовникам, що залучаються Міноборони для навчання керування транспортними засобами, але не досягли встановленого віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановленого зразка.

До складання іспитів у ТСЦ МВС такі особи допускаються після досягнення ними віку, передбаченого пунктом 1.5 цієї Інструкції.

2.4. Право на керування транспортними засобами категорій BE, C1E, CE, D1E і DE надається особам, які мають посвідчення водія категорій B, C1, C, D1 і D або кількох з них та безперервний річний стаж керування транспортними засобами категорії B, C1, C, D1, D, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали в ТСЦ МВС практичний іспит з навичок керування составом транспортних засобів.

Безперервний стаж керування транспортними засобами - керування транспортними засобами з максимально допустимою перервою не більше одного місяця.

Документами, які підтверджують факт керування транспортними засобами, можуть бути:

для осіб, що працюють водіями, - витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого транспортного засобу і його номерного знака. Витяг із трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства і скріплюється печаткою;

для осіб, які керують власним транспортним засобом, - реєстраційні документи на такий транспортний засіб;

для осіб, які керують транспортними засобами, що не є їх власністю, - реєстраційні документи на такий транспортний засіб та документи, що надають право на керування ним.

2.5. Право на керування транспортними засобами категорії D1 надається особам, які мають посвідчення водія категорії B або C1 або категорій B та C1 і безперервний трирічний стаж керування відповідним транспортним засобом, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали теоретичний і практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D1.

Право на керування транспортними засобами категорії D надається особам, які мають посвідчення водія категорій B, C1, C, D1 або кількох з них, мають безперервний трирічний стаж керування транспортним засобом відповідної категорії, пройшли перепідготовку за встановленими програмами та склали теоретичний і практичний іспити на право керування транспортними засобами категорії D.

2.6. Посвідчення водія з відкриттям нижчих категорій може бути видано особам після надання ними до ТСЦ МВС довідки про проходження 20-годинного курсу навчання керування відповідним транспортним засобом у закладі, документів, що підтверджують факт керування транспортним засобом протягом останніх 12 місяців за однією з діючих категорій, та складання іспитів з керування транспортним засобом відповідної нижчої категорії.

Можливе одночасне відкриття двох або більше нижчих категорій за наявності відповідних довідок про проходження 20-годинного курсу навчання керування відповідним транспортним засобом із закладів та після складання іспитів з керування транспортними засобами за кожною з категорій, що відкриваються.

Нижчими категоріями до інших вважаються:

D1 - до D;

C - до D1, D;

С1 - до С, D1, D;

B - до C1, C, D1, D;

В1 - до В, С1, С, D1, D;

A - до В1, В, С1, С, D1, D;

A1 - до категорій A, В1, В, С1, С, D1, D.

2.7. Якщо особи не керували транспортним засобом протягом останніх 12 місяців, відкриття нижчих категорій здійснюється після складання іспитів із знань Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами за кожною з категорій транспортних засобів, що відкриваються.

2.8. Під час оформлення документів для видачі або обміну посвідчень водія проводяться перевірки за Єдиним державним реєстром МВС щодо раніше виданих посвідчень водія, наявності адміністративних правопорушень, осіб, позбавлених права керування транспортними засобами, документів, що перебувають у розшуку, осіб, які перебувають у розшуку, виданих свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв. За результатами перевірок отримані матеріали долучаються до документів. Посадові особи засвідчують результати перевірок особистими підписами (із зазначенням прізвища, імені та по батькові).

{Пункт 2.8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.9. Після проведення перевірок на заяві посадовою особою робиться чіткий письмовий запис про прийняте щодо видачі або обміну посвідчення водія рішення, яке підтверджується підписом із зазначенням прізвища, імені, по батькові і дати.

У разі надання відмови у видачі або обміні посвідчення водія до заяви вноситься запис із зазначенням причин та підстав відмови.

2.10. Якщо під час проведення перевірки поданих особою документів буде встановлено, що її позбавлено права на керування транспортними засобами, така особа до іспитів не допускається. У разі наявності в такої особи посвідчення водія посадові особи інформують про цей факт відповідний територіальний орган Національної поліції для прийняття рішення щодо його вилучення поліцейськими в порядку, визначеному законодавством. Вилучене посвідчення водія надсилається (передається) поліцейськими до ТСЦ МВС за місцем проживання особи на зберігання до закінчення строку такого позбавлення.

{Пункт 2.10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016; в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

2.11. Якщо особи, що бажають отримати посвідчення водія, перебувають у розшуку або подані ними документи знаходяться в розшуку чи мають ознаки підробки, то документи вилучаються, а про виявлений факт негайно повідомляється територіальний орган Національної поліції для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

{Пункт 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.12. Після проведення перевірок поданих документів та внесення відомостей до заяв особам видаються екзаменаційні листи (додаток 3), з якими особи направляються на складання іспитів для отримання посвідчення водія. Паспорт, медична довідка, документи про зміну особистих даних повертаються власнику.

Особисті дані, які наведені в екзаменаційному листі, перевіряються і підписуються особою.

2.13. Іспити для отримання посвідчення водія у осіб, які закінчили заклад, приймаються в ТСЦ МВС.

{Абзац перший пункту 2.13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Іспити зі знань Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами відповідних категорій приймаються екзаменаційними комісіями ТСЦ МВС.

Іспити зі знань Правил дорожнього руху проводяться за екзаменаційними білетами, затвердженими Головним сервісним центром МВС.

{Абзац третій пункту 2.13 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Іспити з навичок керування транспортними засобами проводяться у два етапи: на майданчику для навчання з початкового керування, а потім на визначеному ТСЦ МВС маршруті в умовах дорожнього руху (за винятком перевірки навичок керування на мопеді та мотоциклі).

2.14. Екзаменаційна комісія з приймання іспитів зі знань Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами відповідних категорій повинна складатися не менше ніж з трьох осіб.

Склад комісії призначається керівником ТСЦ МВС. Головою комісії призначається працівник ТСЦ МВС.

До комісії повинні входити працівники ТСЦ МВС. Можуть також залучатися представники від закладів або транспортних підприємств, військових комісаріатів і громадських організацій.

Включати до складу екзаменаційної комісії керівника або спеціалістів закладу, які проводили підготовку (перепідготовку) осіб, що екзаменується, не дозволяється.

2.15. Члени екзаменаційної комісії повинні знати Правила дорожнього руху, порядок приймання іспитів і мати посвідчення водія відповідної категорії транспортних засобів, з якої вони будуть приймати іспити.

2.16. Іспити проводяться в такій послідовності: спочатку - іспит зі знань Правил дорожнього руху, потім - іспит (іспити) з навичок керування транспортними засобами відповідних категорій.

Іспит з навичок керування транспортними засобами приймається на транспортному засобі ТСЦ МВС, закладів або підприємств і організацій, який повинен бути обладнаний додатковими педалями зчеплення (крім транспортних засобів з автоматичною коробкою передач) і гальмування, дзеркалом заднього виду для екзаменатора.

Якщо особа проходила підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водія в закладі на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, то складання іспиту з керування транспортними засобами дозволяється на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

2.17. Іспити із знань Правил дорожнього руху приймаються за екзаменаційними білетами, які затверджуються Головним сервісним центром МВС (далі - екзаменаційні білети), за допомогою комп'ютерної техніки, а в разі неможливості її застосування - шляхом письмової відповіді на питання екзаменаційних білетів.

{Абзац перший пункту 2.17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Питання екзаменаційних білетів охоплюють основні положення

законодавства про дорожній рух, усі розділи Правил дорожнього руху, інших правил, нормативів і стандартів, що регламентують безпеку дорожнього руху. Кожний екзаменаційний білет містить 20 питань, які мають порядкові номери від 1 до 20. На кожне питання пропонуються від 2 до 5 відповідей, з яких правильною і найбільш повною є одна.

Для виключення випадків запам'ятовування екзаменаційних білетів у ТСЦ МВС використовуються не менше двох варіантів білетів.

Іспити приймаються одночасно від кількох осіб, число яких залежить від площі і обладнання приміщення.

Після роз'яснення екзаменатором порядку роботи на комп'ютерній техніці та правил складання іспиту починається відлік часу.

Особам, що екзаменуються, пропонується за 20 хвилин відповісти на 20 питань.

Позитивна оцінка "склав" ставиться, якщо екзаменований кандидат у водії відповів на всі екзаменаційні питання за відведений на це час та допустив не більше двох неправильних відповідей.

Особам, які у відведений час не відповіли на всі питання або допустили більше двох помилок, виставляється оцінка "не склав".

Результати відповідей фіксуються за допомогою комп'ютерної техніки або в екзаменаційній картці для проведення усного теоретичного іспиту (додаток 4).

Результат теоретичного іспиту проставляється екзаменатором в екзаменаційному листі та завіряється підписами двох членів екзаменаційної комісії.

{Пункт 2.17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 670 від 19.09.2011}

2.18. Приймання практичного іспиту з керування транспортними засобами проводиться на транспортному засобі тієї категорії, право на керування яким отримує особа, що екзаменується.

Під час проведення іспиту перевіряється вміння особи керувати транспортним засобом.

Вправи для визначення підготовленості особи до керування транспортним засобом та помилки, які можуть бути допущені, визначено в екзаменаційному листі (додаток 3).

{Абзац третій пункту 2.18 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац четвертий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац п'ятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац шостий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац сьомий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац восьмий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац дев'ятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац десятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац одинадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац дванадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац тринадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац чотирнадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац шістнадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац сімнадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац вісімнадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац дев'ятнадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац двадцятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац двадцять перший пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац двадцять другий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац двадцять третій пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац двадцять четвертий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

{Абзац двадцять п'ятий пункту 2.18 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

Приймання практичного іспиту проводиться у два етапи: перша частина іспиту - на майданчику для навчання з початкового керування, друга - в умовах дорожнього руху.

У ТСЦ МВС повинно бути розроблено декілька маршрутів для перевірки навичок керування транспортними засобами.

Довжину маршруту рекомендується вибирати від 1 до 2 км з урахуванням наявності елементів, що дадуть можливість перевірити навички керування транспортним засобом.

Маршрути оформляються у вигляді карти (схеми маршруту) розміром 210 х 294 мм (формат А4), кожному дається порядковий номер. Перед початком іспиту екзаменатор ознайомлює осіб, що екзаменуються, з картою маршруту, за яким буде проводитися іспит.

Тривалість іспиту повинна бути достатньою для визначення вміння особи керувати транспортним засобом відповідної категорії безпечно для інших учасників дорожнього руху, але час іспиту не повинен перевищувати 15 хвилин.

Контроль за виконанням вправ першого етапу іспитів екзаменатор здійснює візуально, таким чином, щоб за потреби він міг втрутитися в хід іспиту.

Під час другого етапу іспитів екзаменатор перебуває у транспортному засобі поруч з особами, що екзаменуються, контролює правильність виконання вправ, фіксує помилки, у разі виникнення аварійної ситуації втручається в керування транспортним засобом.

Для одержання позитивної оцінки особи, що екзаменуються, не повинні допустити більше трьох помилок або двох однакових.

Відмова осіб, що екзаменуються, виконати яку-небудь вправу іспиту або створення ними аварійної ситуації означає, що іспит вони не склали.

Інформація про допущені помилки фіксується екзаменатором на зворотному боці екзаменаційного листа.

Результат практичного іспиту записується в екзаменаційний лист екзаменатором кульковою ручкою та підписується особисто.

Перевірка навичок керування на мопеді або мотоциклі проводиться на спеціальному майданчику з нанесеними габаритними елементами ("вісімка", "коридор", "коло", "дошка", "змійка"). Особи, що екзаменуються, повинні вміти виконувати такі маневри:

рух по прямій з переключенням передач з нижчих на вищі і з вищих на нижчі;

керування мопедом, мотоциклом на мінімальній швидкості (5 км/год.), не знімаючи ніг з підніжки;

виконання поворотів і розворотів малого радіуса ("габаритне коло", "змійка", "вісімка").

Іспити припиняються, якщо особи не виконали "коло", або "змійку", або "вісімку".

Двома помилками для оцінки "не склав" додатково вважається, якщо:

під час виконання "кола", "змійки" або "вісімки" особи торкалися дорожнього покриття якою-небудь частиною тіла;

при зупинці в той час, коли працював двигун, особи не змогли вимкнути передачу.

2.19. {Абзац перший пункту 2.19 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 345 від 26.04.2018}

Особи, які не склали іспит зі знань Правил дорожнього руху, до іспиту з навичок керування транспортними засобами не допускаються.

Позитивна оцінка, одержана після складання іспиту зі знань Правил дорожнього руху, вважається дійсною протягом трьох місяців. Після закінчення цього терміну іспит зі знань Правил дорожнього руху призначається повторно.

У разі нескладання іспитів повторні теоретичні і практичні іспити призначаються не раніше ніж через 5 календарних днів.

Якщо особи, що отримують посвідчення водія вперше, не склали іспит із навичок керування транспортними засобами втретє, вони допускаються до наступного іспиту після проходження повного курсу підготовки керування відповідним транспортним засобом у закладі, що підтверджується довідкою про повторний курс підготовки керування транспортним засобом.

2.20. Результати складання іспитів із знань Правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами проставляються в екзаменаційному листі та завіряються підписами членів екзаменаційних комісій. У кінці кожного робочого дня роздруковується протокол екзаменаційної комісії ТСЦ МВС (додаток 5). Протокол підписується всіма членами комісії та затверджується підписом голови екзаменаційної комісії.

У разі незадовільного складання іспитів у ТСЦ МВС (іспити не склали 2/3 осіб) особами, які проходили підготовку (перепідготовку) в закладі у складі однієї навчальної групи (далі - навчальна група), у триденний термін керівнику закладу направляється повідомлення (додаток 6) для подальшого реагування щодо підвищення якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

У разі встановлення таких фактів за поданням керівника ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу проводиться переатестація спеціаліста.

{Абзац третій пункту 2.20 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Аналіз успішності складання іспитів особами кожної навчальної групи закладу в ТСЦ МВС оформляється довідкою успішності складання іспитів у ТСЦ МВС слухачами навчальних груп з підготовки та перепідготовки водіїв (додаток 7), яка зберігається в ТСЦ МВС у наглядовій справі.

{Абзац четвертий пункту 2.20 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.21. Особам, які склали іспити зі знань Правил дорожнього руху і навичок керування транспортними засобами в ТСЦ МВС, оформляються посвідчення водія відповідних категорій. Інформація про видані посвідчення водія вноситься до Єдиного державного реєстру МВС та екзаменаційних листів, завіряється печаткою ТСЦ МВС та підписами посадових осіб.

{Пункт 2.21 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.22. Посвідчення водія разом з свідоцтвами про закінчення закладу видаються особам під особистий підпис в екзаменаційних листах (у разі використання комп'ютерної техніки) або в книгах видачі посвідчень водія (додаток 8). При цьому екзаменаційний лист додається до матеріалів справи.

{Абзац перший пункту 2.22 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Якщо облік посвідчень водія ведеться за допомогою комп'ютерної техніки, реєстри посвідчень водія (додаток 9) роздруковуються по тисячі бланків посвідчень водія та підшиваються в порядку зростання номерів.

У свідоцтва про закінчення закладів записуються серії і номери виданих посвідчень водія, дата їх видачі і назви ТСЦ МВС, що їх видали. Записи завіряються підписами посадових осіб та печатками ТСЦ МВС.

2.23. Строк дії посвідчення водія становить 30 років і обчислюється з дня його видачі.

{Пункт 2.23 розділу II доповнено абзацом першим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 106 від 23.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

У посвідченнях водія, які видаються інвалідам або особам, що мають медичні обмеження, у графі "Для особливих відміток" робиться запис: "Медична довідка обов'язкова".

2.24. Обмін посвідчення водія проводиться без складання іспитів.

{Пункт 2.24 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 670 від 19.09.2011}

2.25. У разі надання особами для отримання посвідчень водія витягу з трудових книжок або довідок з місця роботи, що підтверджують необхідний безперервний стаж керування транспортними засобами, ТСЦ МВС у триденний строк направляє письмові запити до установ, що видали зазначені документи.

{Абзац другий пункту 2.25 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.26. Обмін посвідчення водія у зв'язку із зміною особистих даних власника (прізвище, ім'я та по батькові) проводиться на підставі документа, що підтверджує таку зміну, згідно з пунктом 2.24 цієї Інструкції.

Обмін посвідчення водія у зв'язку із закінченням строку його дії проводиться без складання іспитів на підставі документів, зазначених у пункті 2.1 цієї Інструкції.

{Пункт 2.26 розділу II доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 106 від 23.03.2011}

2.27. Посвідчення водія, які були видані до набрання чинності Законом України від 24 вересня 2008 року № 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", можуть бути обміняні на нові згідно з пунктом 2.24 цієї Інструкції. При цьому в нових посвідченнях водія проставляються категорії:

A1, A - відповідає категорії A;

В1, В - відповідає категорії В;

С1, С - відповідає категорії С;

D1, D - відповідає категорії D;

BЕ - відповідає категоріям В і Е;

C1E, СЕ - відповідає категоріям C і Е;

D1E, DЕ - відповідає категоріям D і Е;

Т - відповідає категоріям "трамвай", "тролейбус".

Посвідчення водія з відкритими категоріями A, що були отримані особами до набрання чинності Законом України від 24 вересня 2008 року № 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", обмінюються відповідно до пункту 2.24 цієї Інструкції із зазначенням у нових посвідченнях водія категорій A1, A та В1.

2.28. Про втрату посвідчення водія особа повідомляє ТСЦ МВС, а в разі його викрадення – територіальний орган Національної поліції.

У разі втрати або викрадення посвідчення водія ТСЦ МВС після перевірки факту видачі такого посвідчення особі, яка заявила про його втрату або викрадення, оформляє та видає нове посвідчення водія без складання іспитів.

{Пункт 2.28 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

{Пункт 2.29 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.29. У разі неможливості перевірити факт попередньої видачі посвідчень водія або свідоцтв про закінчення закладу за Єдиним державним реєстром МВС до ТСЦ МВС за місцем їх видачі в триденний строк направляються запити.

{Пункт 2.29 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

{Пункт 2.30 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.30. Знайдені посвідчення водія, замість яких видані нові, а також посвідчення водія, які надійшли з консульських відділів (відділень) іноземних держав з інформацією щодо їх заміни на національне посвідчення водія цих держав, вважаються недійсними і здаються в ТСЦ МВС для знищення.

{Пункт 2.30 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

2.31. Позбавлення осіб права керування транспортними засобами провадиться відповідно до чинного законодавства.

{Абзац другий пункту 2.31 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

Після закінчення терміну позбавлення права керування транспортними засобами посвідчення водія повертаються власникам або після складання іспитів із знань Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами проводиться їх обмін. Особам, позбавленим права керування транспортними засобами за керування ними в стані сп'яніння, посвідчення водія може бути повернуто після обов'язкового проходження медичного огляду та складання іспитів із знань Правил дорожнього руху та навичок керування транспортними засобами. При цьому іспит із навичок керування транспортними засобами приймається на транспортному засобі тієї категорії, право на керування яким особу було позбавлено.

2.32. Облік посвідчень водія осіб, позбавлених права керування транспортними засобами (разом із копіями постанов адміністративних органів (посадових осіб) у справах про адміністративні правопорушення), які надішли до ТСЦ МВС на зберігання, та їх видачі ведеться в книзі обліку та видачі посвідчень водія осіб, які тимчасово позбавлені права керування транспортними засобами (додаток 10).

{Абзац перший пункту 2.32 розділу II в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016, № 345 від 26.04.2018}

У разі використання комп'ютерної техніки при веденні обліку повернутих особам посвідчень водія після закінчення терміну позбавлення їх права керування транспортними засобами підписи осіб при поверненні їм посвідчень водія проставляються в екзаменаційних листах.

III. Видача і обмін посвідчень водія особам, які тимчасово перебувають на території України

3.1. Особи, які тимчасово перебувають на території України, мають право на керування транспортними засобами за наявності міжнародного посвідчення водія або посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту.

Особам, які тимчасово перебувають на території України і не мають іноземних національних посвідчень водія, видача посвідчень водія здійснюється на загальних підставах.

Посвідченням водія іноземної держави вважається також посвідчення водія з розпізнавальним знаком "SU" (СРСР), видане в республіках колишнього Союзу РСР.

3.2. Особам, які тимчасово перебувають на території України, обмін їх іноземних національних посвідчень водія на посвідчення водія, а також видача посвідчень водія взамін втрачених (викрадених) іноземних національних посвідчень водія не проводиться.

3.3. Співробітникам іноземних дипломатичних і консульських представництв в Україні, постійним представникам преси та інших іноземних організацій, якщо вони мають дійсні посвідчення водія іноземної держави (за умови, що країна їх постійного проживання є договірною стороною Міжнародної конвенції про дорожній рух) або міжнародні посвідчення водія, українські посвідчення видаються без проходження ними медичного огляду і складання іспитів.

Якщо у зазначених осіб немає іноземних посвідчень водія, посвідчення видаються їм на загальних підставах.

3.4. Посвідчення водія, що належить особі, яка переїжджає на постійне місце проживання в Україну, дійсне на території України протягом 60 днів з дати видачі територіальним органом або підрозділом ДМС дозволу на постійне проживання в Україні і після цього підлягає заміні. Заміна таких посвідчень проводиться після проходження особою медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів.

{Пункт 3.4 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 670 від 19.09.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 325 від 27.04.2016}

3.5. Міжнародні посвідчення та посвідчення водія іноземних держав, видані громадянам України за кордоном, обмінюються на українське посвідчення на загальних підставах протягом 60 діб з дати перетину кордону за умови, що ці громадяни постійно проживають на території України.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »