Документ z0075-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.12.2015  № 504


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 75/28205

Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва чавуну, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та пункту 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва чавуну, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину, що додаються.

2. Управлінню екологічного моніторингу, аудиту та атмосферного повітря (Салата С.М.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Коломієць С.Л.

В.о. Міністра

С.І. Курикін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Міністр охорони здоров'я УкраїниК. Ляпіна

О. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
25.12.2015  № 504


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2016 р.
за № 75/28205

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва чавуну, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину

І. Загальні положення

1. У цих Технологічних нормативах терміни вживаються у таких значеннях:

безшахтний повітронагрівач - повітронагрівач без камери горіння, в якому пальники розташовані під куполом;

доменна піч - шахтна піч для виплавки чавуну із залізних руд або окускованих залізорудних концентратів в безперервно діючому реакторі в протитечії шихтових матеріалів і висхідного потоку гарячих відновлювальних газів;

доменне виробництво - виробництво чавуну з відновною плавкою залізної руди або окускованих залізорудних матеріалів у доменних печах;

доменний газ, який використовується як паливо в повітронагрівачах, - колошниковий газ, що відходить від доменних печей після очищення від пилу;

існуюча установка - установка для виробництва чавуну, введення в експлуатацію якої відбулося до 31 грудня 2013 року або затвердження проектно-кошторисної документації та початок будівництва якої відбулися до 31 грудня 2013 року, а введення в експлуатацію відбулося до 31 грудня 2015 року;

ливарний двір - частина доменного цеху, розташована безпосередньо біля печі та призначена для проведення робіт з випуску чавуну і шлаку;

нова установка - установка для виробництва чавуну, що введена в експлуатацію після 31 грудня 2015 року на підставі проектно-кошторисної документації на спорудження, затвердженої в установленому законодавством порядку після 31 грудня 2013 року;

повітронагрівач - споруда для нагрівання повітря, що подається в доменну піч;

повітронагрівач з виносною камерою горіння - повітронагрівач, де камера горіння розташована в окремому кожусі;

повітронагрівач з внутрішньою камерою горіння - повітронагрівач, де в одному кожусі розміщуються паралельно камера насадки і камера горіння;

система завантаження шихти в доменну піч - устаткування, яке включає розвантаження шихтових матеріалів на бункерній естакаді в бункери, грохочення та пересипання шихтових матеріалів в підбункерному приміщенні, транспортування їх до приймальної лійки та засипання в приймальну лійку.

2. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених безпосередньо для виробництва чавуну, а саме: систем завантаження шихти в доменну піч, повітронагрівачів, ливарних дворів.

3. Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини визначається як гранична масова концентрація забруднюючої речовини, одержана без розбавлення повітрям за таких умов:

якщо гази - температура 0 °C (273,15 К), тиск 101,32 кПа (без поправок на вміст вологи чи кисню);

якщо газоподібні продукти горіння - температура 0 °C (273,15 К), тиск 101,32 кПа, 3 % вмісту кисню у сухих відхідних газах.

4. Технологічний норматив допустимого викиду вимірюється в міліграмах на кубічний метр відхідних газів (мг/м-3).

5. Ці Технологічні нормативи стосуються стаціонарних сталих режимів роботи устаткування і не поширюються на пуско- зупинні режими.

6. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для існуючих установок, встановлені розділом ІІ цих Технологічних нормативів, діють по 31 грудня 2024 року.

7. Ці Технологічні нормативи поширюються на металургійні підприємства, що мають у своєму складі доменні печі для виробництва чавуну.

II. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для існуючих установок

1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для систем завантаження шихти в доменну піч з очищенням в електрофільтрі типу ЕГ3-3-177-04 - 120 мг/м-3;

для систем завантаження шихти в доменну піч з очищенням в електрофільтрах інших типів та рукавних фільтрах - 50 мг/м-3;

для систем завантаження шихти в доменну піч з очищенням в циклонах та скруберах - 170 мг/м-3;

для ливарних дворів з очищенням в електрофільтрі типу УГ2-4-74-04 - 115 мг/м-3;

для ливарних дворів з очищенням в електрофільтрах інших типів та рукавних фільтрах - 50 мг/м-3;

для ливарних дворів з очищенням в циклонах - 165 мг/м-3.

З 01 січня 2025 року технологічні нормативи допустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 1 розділу III цих Технологічних нормативів.

2. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для повітронагрівачів з виносною камерою горіння - 50 мг/м-3;

для безшахтних повітронагрівачів - 250 мг/м-3;

для повітронагрівачів з внутрішньою камерою горіння - 9100 мг/м-3;

для ливарних дворів - 250 мг/м-3.

З 01 січня 2025 року технологічні нормативи допустимих викидів оксиду вуглецю не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 2 розділу III цих Технологічних нормативів.

3. Масові концентрації оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту не повинні перевищувати такого значення технологічних нормативів допустимих викидів для повітронагрівачів - 350 мг/м-3.

З 01 січня 2025 року технологічні нормативи допустимих викидів оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

4. Масові концентрації діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для повітронагрівачів - 200 мг/м-3;

для ливарних дворів - 200 мг/м-3.

З 01 січня 2025 року технологічні нормативи допустимих викидів діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 4 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

ІІI. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин

1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для систем завантаження шихти в доменну піч - 50 мг/м-3;

для ливарних дворів - 50 мг/м-3.

2. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для повітронагрівачів з виносною камерою горіння - 50 мг/м-3;

для безшахтних повітронагрівачів - 250 мг/м-3;

для повітронагрівачів з внутрішньою камерою горіння - 2890 мг/м-3;

для ливарних дворів - 250 мг/м-3.

3. Масові концентрації оксидів азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту не повинні перевищувати такого значення технологічних нормативів допустимих викидів для повітронагрівачів - 120 мг/м-3.

4. Масові концентрації діоксиду сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для повітронагрівачів - 200 мг/м-3;

для ливарних дворів - 200 мг/м-3.

Начальник Управління
екологічного моніторингу,
аудиту та атмосферного повітряС.М. Салатавгору