Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
Мінфін України; Наказ, Порядок від 29.12.20151219
Документ z0085-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава z1546-17
 

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]  5  6  7
« попередня сторінканаступна сторінка »  

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик) та частина довгострокових зобов’язань за довгостроковими кредитами (зобов’язаннями), яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, сума заборгованості за внутрішніми та зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету (місцевих бюджетів), яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів, списання.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за кредитами та позиками» має такі субрахунки:

6111 (6121) «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами»;

6112 (6122) «Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами»;

6113 (6123) «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями»;

6114 (6124) «Короткострокові кредити банків»;

6115 (6125) «Відстрочені короткострокові кредити банків»;

6116 (6126) «Короткострокові позики»;

6117 (6127) «Інші короткострокові фінансові зобов’язання»;

6130 «Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету»;

6131 «Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету»;

6132 «Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету» (6142 «Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів»);

6133  «Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету» (6143 «Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів»);

6134  «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету» (6144 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів»);

6135  «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету» (6145 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів»);

6136  «Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету» (6146 «Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів»);

6137  «Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету» (6147 «Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів»);

6138  «Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками державного бюджету (6148 «Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів»);

6139  «Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками державного бюджету» (6149  «Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів»);

6141 «Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів».

На субрахунках 6111 (6121) «Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами» ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими кредитами банків та іншими довгостроковими позиками, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6112 (6122) «Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами» ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими цінними паперами, зокрема поточної заборгованості за довгостроковими векселями, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6113 (6123) «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями» ведеться облік поточної заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6114 (6124) «Короткострокові кредити банків» ведеться облік сум короткострокових кредитів, одержаних у банках в національній та іноземній валютах відповідно до законодавства.

На субрахунках 6115 (6125) «Відстрочені короткострокові кредити банків» ведеться облік сум короткострокових кредитів, одержаних в установах банків у національній та іноземній валютах, які були відстрочені.

На субрахунках 6116 (6126) «Короткострокові позики» ведеться облік сум короткострокових позик, які були одержані з бюджету, банків чи інших юридичних осіб, у національній та іноземній валютах.

На субрахунках 6117 (6127) «Інші короткострокові фінансові зобов’язання» ведеться облік сум поточної заборгованості за кредитами та позиками, які не включені до субрахунків 6111–6116 (6121–6126). На цих субрахунках ведеться облік сум прострочених позик, що були одержані з бюджету, в установах банків, від інших юридичних осіб у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства.

На субрахунку 6130 «Поточна заборгованість за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету» ведеться облік поточної заборгованості за внутрішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету, переведеними зі складу довгострокових, у разі настання строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунку 6131 «Поточна заборгованість за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету» ведеться облік поточної заборгованості за зовнішніми зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету, переведеними зі складу довгострокових, у разі настання строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6132 «Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету» (6142 «Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів») ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного (місцевого) бюджету, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6133 «Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету» (6143 «Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів») ведеться облік поточної заборгованості за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного (місцевого) бюджету, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6134 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного бюджету» (6144 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів») ведеться облік поточної заборгованості за іншими довгостроковими внутрішніми зобов’язаннями державного (місцевого) бюджету, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6135 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного бюджету» (6145 «Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями місцевих бюджетів») ведеться облік поточної заборгованості за іншими довгостроковими зовнішніми зобов’язаннями державного (місцевого) бюджету, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

На субрахунках 6136 «Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету» (6146 «Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів») ведеться облік короткострокових внутрішніх кредитів, отриманих на фінансування державного (місцевого) бюджету від резидентів.

На субрахунках 6137 «Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету» (6147 «Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів») ведеться облік короткострокових зовнішніх кредитів, отриманих на фінансування державного (місцевого) бюджету від нерезидентів.

На субрахунках 6138 «Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками державного бюджету» (6148 «Інші поточні внутрішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів») ведеться облік інших поточних внутрішніх зобов’язань за позиками державного (місцевого) бюджету, отриманими від резидентів.

На субрахунках 6139 «Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками державного бюджету» (6149 «Інші поточні зовнішні зобов’язання за позиками місцевих бюджетів») ведеться облік інших поточних зовнішніх зобов’язань за позиками державного (місцевого) бюджету, отриманими від нерезидентів.

На субрахунку 6141 «Поточна заборгованість за зобов’язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів» ведеться облік поточної заборгованості за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів, переведеними зі складу довгострокових, у разі настання строку  погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Рахунок 62 «Розрахунки за товари, роботи, послуги»

Рахунок 62 «Розрахунки за товари, роботи, послуги» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги і замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовану продукцію.

За кредитом рахунку відображається виникнення заборгованості, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Рахунок 62  «Розрахунки за товари, роботи, послуги» має такі субрахунки:

6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги»;

6213 (6223) «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи»;

6214 (6224) «Розрахунки за одержаними авансами».

На субрахунках 6211 (6221) «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.

На субрахунках 6212 (6222) «Розрахунки із замовниками за роботи і послуги» ведеться облік розрахунків із замовниками за виконані роботи або надані послуги, реалізовані готові вироби. Надходження від замовників коштів на рахунки, в касу за виконані роботи, надані послуги, реалізовані їм готові вироби відображаються як збільшення заборгованості, вартість реалізованих готових виробів, виконаних робіт або наданих послуг відображається як погашення заборгованості.

На субрахунках 6213 (6223) «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи» ведеться облік розрахунків із замовниками за виконані науково-дослідні роботи.

На субрахунках 6214 (6224) «Розрахунки за одержаними авансами» ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

Рахунок 63 «Розрахунки за податками і зборами»

Рахунок 63 «Розрахунки за податками і зборами» призначено для обліку й узагальнення інформації про розрахунки за податками та зборами (обов’язковими платежами) згідно з законодавством.

За кредитом рахунку відображаються нараховані платежі до бюджету зі сплати податків і зборів тощо, нараховані зобов’язання за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також одержані кошти від органів страхування, за дебетом - їх сплата, погашення заборгованості, списання тощо.

Рахунок 63 «Розрахунки за податками і зборами» має такі субрахунки:

6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»;

6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом»;

6313 (6323) «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування».

На субрахунках 6311 (6321) «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» ведеться облік розрахунків суб’єкта державного сектору з бюджетом за податками і зборами, які нараховуються та сплачуються відповідно до законодавства.

На субрахунках 6312 (6322) «Інші розрахунки з бюджетом» ведеться облік інших розрахунків суб’єкта державного сектору з бюджетом.

На субрахунках 6313 (6323) «Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування» ведеться облік розрахунків із єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.

Рахунок 64 «Інші поточні зобов’язання»

Рахунок 64 «Інші поточні зобов’язання» призначений для обліку поточних зобов’язань за цінними паперами, розрахунками з депонентами, депозитними сумами, розрахунками за страхуванням, спеціальними видами платежів та перед іншими кредиторами.

За кредитом рахунку відображається виникнення інших поточних зобов’язань, за дебетом - їх погашення, списання тощо.

Рахунок 64 «Інші поточні зобов’язання» має такі субрахунки:

6411 (6421) «Поточні зобов’язання за цінними паперами»;

6412 (6422) «Розрахунки з депонентами»;

6413 (6423) «Розрахунки за депозитними сумами»;

6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів»;

6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами»;

6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням»;

6417 (6427) «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності»;

6431  «Депозити, отримані до державного бюджету» (6441 «Депозити, отримані до місцевих бюджетів»);

6432  «Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету» (6434  «Середньострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету»);

6433  «Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету» (6435  «Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету»);

6442  «Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів» (6443 «Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів»).

На субрахунках 6411 (6421) «Поточні зобов’язання за цінними паперами» ведеться облік поточних зобов’язань за цінними паперами, зокрема відображається видача векселя в забезпечення одержання матеріальних цінностей, послуг, виконання робіт та інших операцій.

На субрахунках 6412 (6422) «Розрахунки з депонентами» ведеться облік операцій за розрахунками з депонентами - сум заробітної плати і стипендій, пенсій, допомоги та інших виплат населенню, які не одержані в установлений строк, також ведеться облік сум депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка підлягає сплаті до відповідних бюджетів.

На субрахунках 6413 (6423) «Розрахунки за депозитними сумами» ведеться облік депозитних сум, зокрема надходження депозитних сум, отриманих у тимчасове розпорядження та належних поверненню або перерахуванню за призначенням із настанням відповідних умов, а також повернення або перерахування за належністю депозитних сум.

На субрахунках 6414 (6424) «Розрахунки за спеціальними видами платежів» ведеться облік розрахунків: з батьками за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах; за навчання дітей в музичних школах; за утримання дітей в школах-інтернатах; з працівниками за формений одяг; за харчування дітей в інтернатах при навчальних закладах; за надходженнями на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо.

На субрахунках 6415 (6425) «Розрахунки з іншими кредиторами» ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунка 64 «Інші поточні зобов’язання», зокрема розрахунки з іншими кредиторами, а також із аспірантами, студентами та учнями навчальних закладів за користування гуртожитком; інших операцій.

На субрахунках 6416 (6426) «Розрахунки за страхуванням» ведеться облік розрахунків за видами страхування, передбачених законодавством, облік розрахунків зі сплати штрафних санкцій за виявлені перевірками порушення порядку використання страхових коштів тощо.

На субрахунках 6417 (6427) «Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності» ведеться облік зобов’язань за операціями, пов’язаними із провадженням спільної діяльності (без створення юридичної особи), зокрема оператором спільної діяльності за отриманими від учасників спільної діяльності активами як вкладами.

На субрахунках 6431 «Депозити, отримані до державного бюджету» (6441 «Депозити, отримані до місцевих бюджетів») ведеться облік сум коштів державного (місцевого) бюджету, розміщених на депозит. Аналітичний облік ведеться за кожним джерелом надходження коштів. За кредитом субрахунків відображаються суми розміщених на депозит коштів, за дебетом - суми списаних коштів після повернення коштів з депозиту.

На субрахунках 6432 «Короткострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету» (6434 «Середньострокові внутрішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету») ведеться облік короткострокових (середньострокових) внутрішніх зобов’язань за цінними паперами державного бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових (середньострокових) цінних паперів державного бюджету, за дебетом - суми погашення короткострокових (середньострокових) цінних паперів державного бюджету.

На субрахунках 6433 «Короткострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету» (6435 «Середньострокові зовнішні зобов’язання за цінними паперами державного бюджету») ведеться облік короткострокових (середньострокових) зовнішніх зобов’язань за цінними паперами державного бюджету. За кредитом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових (середньострокових) цінних паперів державного бюджету, за дебетом - суми погашення короткострокових (середньострокових) цінних паперів державного бюджету.

На субрахунках 6442 «Короткострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів» (6443 «Середньострокові зобов’язання за цінними паперами місцевих бюджетів») ведеться облік короткострокових (середньострокових) зобов’язань за цінними паперами місцевих бюджетів. За кредитом субрахунків відображаються суми емісії короткострокових (середньострокових) цінних паперів місцевих бюджетів, за дебетом - суми погашення короткострокових (середньострокових) цінних паперів місцевих бюджетів.

Рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці»

Рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці» призначений для обліку й  узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам із заробітної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, студентам, аспірантам і учням зі стипендій та інших подібних виплат.

За кредитом рахунку відображаються суми нарахованої працівникам заробітної плати, матеріальної допомоги, премій, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо, суми, що утримуються із заробітної плати за дорученнями-зобов’язаннями працівників, суми стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню, суми, що утримуються із заробітної плати, стипендій, пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та іншими документами, суми нарахованих гонорарів, що виплачуються позаштатному складу, за дебетом - їх виплата, утримання з них, перерахування за призначенням утриманих із заробітної плати сум, а також суми, що не отримані в строк і віднесені на субрахунки «Розрахунки з депонентами».

Рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці» має такі субрахунки:

6511 (6521) «Розрахунки із заробітної  плати»;

6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»;

6522 «Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню»;

6513 (6523) «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит»;

6514 (6524) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках»; 

6515 (6525) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування»;

6516 (6526) «Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків»;

6517 (6527) «Розрахунки з працівниками за позиками банків»; 

6518 (6528) «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»;

6519 (6529) «Інші розрахунки за виконані роботи».

На субрахунках 6511 (6521) «Розрахунки із заробітної плати» ведеться облік розрахунків з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб’єкта державного сектору, за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

На субрахунку 6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню» ведеться облік розрахунків зі стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню.

На субрахунку 6522 «Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню» ведеться облік розрахунків із пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню.

На субрахунках 6513 (6523) «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит» ведеться облік сум, що утримані із заробітної плати за дорученнями-зобов’язаннями працівників за товари, продані в кредит торговельними організаціями.

На субрахунках 6514 (6524) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках» ведеться облік сум, що утримані із заробітної плати працівників на підставі письмової заяви окремо кожного працівника, що виявив бажання перерахувати заробітну плату за безготівковим розрахунком на поточний рахунок в установі банку.

На субрахунках 6515 (6525) «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування» ведеться облік сум, утриманих із заробітної плати за дорученнями працівників у сплату страхових платежів на добровільне страхування шляхом безготівкових розрахунків.

На субрахунках 6516 (6526) «Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків» ведеться облік утримань із заробітної плати за заявами працівників членських профспілкових внесків при безготівковій системі розрахунків з профспілковими організаціями.

На субрахунках 6517 (6527) «Розрахунки з працівниками за позиками банків» ведеться облік сум, утриманих із заробітної плати працівників за зобов’язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку відповідно до законодавства.

На субрахунках 6518 (6528) «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання» ведеться облік сум, утриманих із заробітної плати, стипендій і пенсій, допомоги тощо за виконавчими листами та іншими документами.

На субрахунках 6519 (6529) «Інші розрахунки за виконані роботи» ведеться облік розрахунків за сумами гонорарів, що виплачуються позаштатному складу (композиторам, артистам, авторам тощо) за роботи і виступи та за разовими замовленнями.

Рахунок 66 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками»

Рахунок 66 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками» призначений для обліку розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторису (бюджету).

За кредитом рахунку відображаються суми зобов’язань за внутрішніми розрахунками, за дебетом - їх списання (погашення).

Рахунок 66 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками» має такі субрахунки:

6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів»;

6621 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів»;

6622 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками»;

6631 «Зобов’язання державного бюджету за взаємними розрахунками» (6641 «Зобов’язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками»);

6642 «Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку» (6643 «Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку»);

6651 «Зобов’язання за іншими коштами перед іншими органами Казначейства».

На субрахунку 6611 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів» ведеться облік розрахунків за    операціями з внутрівідомчої передачі, зокрема відображається заборгованість за безоплатно отриманими виробничими запасами та іншими нефінансовими активами (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів) за операціями з внутрівідомчої передачі.

На субрахунку 6621 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів» ведеться облік операцій за зобов’язаннями з внутрішнього переміщення активів державних цільових фондів.

На субрахунку 6622 «Зобов’язання за внутрішніми розрахунками» ведеться облік операцій за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів, зокрема відображається заборгованість за отриманими коштами за внутрішніми розрахунками від інших органів державних цільових фондів.

На субрахунках 6631 «Зобов’язання державного бюджету за взаємними розрахунками» (6641 «Зобов’язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками») ведеться облік сум зобов’язань за взаємними розрахунками, що виникають в процесі виконання державного (місцевого) бюджету.

На субрахунках 6642 «Зобов’язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку» (6643 «Зобов’язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку») ведеться облік зобов’язань місцевих бюджетів за короткостроковими (середньостроковими) позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку. 

На субрахунку 6651 «Зобов’язання за іншими коштами перед органами Казначейства» ведеться облік зобов’язань перед іншими органами Казначейства за іншими коштами.

Рахунок 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Рахунок 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» призначено для обліку й узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням суб’єкта державного сектору резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів.

За кредитом рахунку відображається створення забезпечень, за дебетом - їх використання.

Рахунок 67 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» має такі субрахунки:

6711 (6721) «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів»;

6712 (6722) «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів».

На субрахунках 6711 (6721) «Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів» ведеться облік довгострокових забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат за виплатами працівникам, виконання зобов’язань у разі припинення діяльності тощо.

На субрахунках 6712 (6722) «Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів» ведеться облік забезпечень, які передбачається сплатити протягом звітного року.

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами використання.

Рахунок 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету»

Рахунок 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо зобов’язань перед бюджетом за податковими і неподатковими надходженнями та іншими надходженнями органами, які відповідно до законодавства контролюють їх справляння, та за коштами, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

За кредитом рахунку відображаються нараховані зобов’язання за надходженнями до бюджету, за дебетом - їх погашення.

Рахунок 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету» має такі субрахунки:

6811 «Зобов’язання за податковими надходженнями»;

6812 «Зобов’язання за неподатковими надходженнями»;

6813 «Зобов’язання за іншими надходженнями»;

6814 «Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування».

На субрахунку 6811 «Зобов’язання за податковими надходженнями» ведеться облік зобов’язань платників за податковими надходженнями перед бюджетом органами, які відповідають за їх справляння до державного та місцевих бюджетів. 

На субрахунку 6812 «Зобов’язання за неподатковими надходженнями» ведеться облік зобов’язань платників за неподатковими надходженнями перед бюджетом, що контролюються органами, які відповідають за їх справляння до державного та місцевих бюджетів, зокрема зобов’язання за адміністративними послугами тощо.

На субрахунку 6813 «Зобов’язання за іншими надходженнями» ведеться облік зобов’язань, які не включені до інших субрахунків рахунку 68 «Зобов’язання за надходженнями до бюджету».

На субрахунку 6814 «Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» ведеться облік зобов’язань за коштами, що надійшли від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, органами, які відповідають за його справляння для подальшого розподілу (перерахування) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів»

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» призначено для обліку й узагальнення інформації щодо доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, абонентна плата за користування засобами зв’язку тощо.

За кредитом рахунку відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду.

Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 «Доходи майбутніх періодів» має такі субрахунки:

6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів».

На субрахунках 6911 (6921) «Доходи майбутніх періодів» ведеться облік доходів, отриманих у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах.

Клас 7. Доходи

Рахунки цього класу призначені для відображення інформації про доходи за обмінними (доходи за бюджетними асигнуваннями, доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), доходи від продажу активів, фінансові доходи тощо) та необмінними операціями (податкові та неподаткові надходження, трансферти тощо). Склад доходів та порядок їх визнання визначаються відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Рахунок 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями»

Рахунок 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями» призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи, отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

За кредитом рахунку відображається отримання бюджетних асигнувань, за дебетом - зменшення доходу за бюджетними асигнуваннями на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об’єкта основних засобів; списання з рахунків залишків коштів, не витрачених у звітному році; закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду.

Рахунок 70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями» має такі субрахунки:

7011 «Бюджетні асигнування»;

7021 «Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату».

На субрахунку 7011 «Бюджетні асигнування» ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

На субрахунку 7021 «Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату» ведеться облік установами державних цільових фондів доходів, виділених з бюджету державних цільових фондів на утримання апарату (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).

Рахунок 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»

Рахунок 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації продукції (робіт, послуг), що надаються (виконуються) згідно із законодавством.

За кредитом рахунку відображається збільшення  (отримання) доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) або зарахування коштів до державного  бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - зменшення доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) на суму цільового фінансування, яка включається до вартості об’єкта основних засобів, закриття рахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або  повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 71 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» має такі субрахунки:

7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)»;

7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі»;

{Рахунок 71 класу 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

7131 «Доходи державного бюджету від наданих послуг» (7141 «Доходи місцевого бюджету від наданих послуг»).

На субрахунках 7111 (7121) «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» ведеться облік доходів від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядником бюджетних коштів та державними цільовими фондами.

На субрахунку 7112 (7122) «Дохід від оприбуткування активів, раніше не врахованих в балансі» ведеться облік доходів від оприбуткування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших нефінансових активів, які виявлені в результаті інвентаризації, отримані внаслідок демонтажу, отримані в результаті списання майна тощо та будуть використовуватись для потреб установи.

{Рахунок 71 класу 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

На субрахунках 7131 «Доходи державного бюджету від наданих послуг» (7141 «Доходи місцевого бюджету від наданих послуг») ведеться облік доходів державного (місцевого) бюджету, які надходять як плата за надання послуг. За кредитом субрахунків відображається зарахування коштів до державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунком 2333 (2343), за дебетом - повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з рахунком 2333 (2343). У кінці року проводиться віднесення доходів державного (місцевого) бюджету від надання послуг на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5531 (5541).

Рахунок 72 «Доходи від продажу активів»

Рахунок 72 «Доходи від продажу активів» призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації активів.

За кредитом рахунку відображається отримання доходу суб’єктом державного сектору або зарахування коштів до державного (місцевого) бюджету, за дебетом - списання у порядку закриття субрахунку обліку доходів на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету (місцевих бюджетів) тощо.

Рахунок 72 «Доходи від продажу активів» має такі субрахунки:

7211 (7221) «Дохід від реалізації активів»;

7231 «Доходи державного бюджету від продажу майна» (7241 «Доходи місцевого бюджету від продажу майна»).

На субрахунках 7211 (7221) «Дохід від реалізації активів» ведеться облік доходів від реалізації в установленому порядку майна (крім доходів від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету).

На субрахунках 7231 «Доходи державного бюджету від продажу майна» (7241 «Доходи місцевого бюджету від продажу майна») ведеться облік доходів державного (місцевого) бюджету від продажу майна.

Рахунок 73 «Фінансові доходи»

Рахунок 73 «Фінансові доходи» призначено для обліку й узагальнення інформації суб’єктами державного сектору про доходи від відсотків, роялті та дивідендів, від операцій з кредитування та надання гарантій та коштів, що отримує розпорядник бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо розпоряднику бюджетних коштів законом надано відповідне право.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) нарахування фінансових доходів суб’єкта державного сектору або зарахування коштів до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - списання у порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) звітного періоду або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 73 «Фінансові доходи» має такі субрахунки:

7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» (7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів»);

7331 «Фінансові доходи державного бюджету» (7341 «Фінансові доходи місцевого бюджету»).

На субрахунках 7311 «Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів» (7321 «Фінансові доходи державних цільових фондів») ведеться облік доходів від відсотків, роялті, дивідендів та коштів, що отримують розпорядники бюджетних коштів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо їм законом надано відповідне право.

На цих субрахунках ведеться облік доходів за фінансовими інвестиціями, які оцінюються за амортизованою собівартістю (на суму амортизації дисконту), та відсотки за фінансовими інвестиціями.

На субрахунках 7331 «Фінансові доходи державного бюджету» (7341 «Фінансові доходи місцевого бюджету») ведеться облік фінансових доходів державного (місцевого) бюджету від отриманих відсотків, роялті, дивідендів,  операцій з кредитування та надання гарантій. За кредитом субрахунків відображається зарахування коштів до державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з субрахунком 2333 (2343), за дебетом - повернення коштів помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету у кореспонденції з субрахунком 2333 (2343). У кінці року проводиться віднесення доходів державного (місцевого) бюджету від продажу майна на результат виконання бюджету у кореспонденції з субрахунком 5531 (5541).

Рахунок 74 «Інші доходи за обмінними операціями»

Рахунок 74 «Інші доходи за обмінними операціями» призначено для обліку й узагальнення інформації про інші доходи за обмінними операціями, які не відображені на рахунках 70–73 цього класу.

За кредитом рахунку відображається збільшення (отримання) інших доходів від операцій з дооцінки активів, операцій з відновлення корисності необоротних активів, а також нарахована курсова різниця на кошти при збільшенні курсу або зарахування інших доходів державного (місцевого) бюджету за обмінними операціями, за дебетом - списання інших доходів за обмінними операціями на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету.

Рахунок 74 «Інші доходи за обмінними операціями» має такі субрахунки:

7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями»;

7431 (7441) «Інші доходи за обмінними операціями».

На субрахунках 7411 (7421) «Інші доходи за обмінними операціями» ведеться облік доходів за обмінними операціями, які не відображені на рахунках 70–73 цього класу, зокрема доходів від відновлення корисності, курсових різниць, суми дооцінки активів.

На субрахунках 7431 (7441) «Інші доходи за обмінними операціями» ведеться облік інших доходів державного (місцевого) бюджету за обмінними операціями.

Рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями»

Рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями» призначено для обліку й узагальнення інформації про доходи від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт), трансфертів; податкові і неподаткові надходження, надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; благодійні внески, гранти та дарунки; кошти, що отримують розпорядники бюджетних коштів від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших розпорядників бюджетних коштів для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб; зобов’язання, що не підлягають погашенню (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув), тощо.

{Абзац перший рахунку 75 класу 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

За кредитом рахунку відображається збільшення (одержання) доходу за необмінними операціями, в тому числі зарахування податкових і неподаткових надходжень, трансфертів, інших доходів за необмінними операціями до державного бюджету (місцевих бюджетів), за дебетом - списання доходів за необмінними операціями на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету) та повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного бюджету (місцевих бюджетів).

Рахунок 75 «Доходи за необмінними операціями» має такі субрахунки:

7511 «Доходи за необмінними операціями»;

7521 «Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

7512 (7522) «Трансферти»;

{Абзац шостий рахунку 75 класу 7 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

7523 «Інші надходження»;

7531 (7541) «Податкові надходження»;

7532 (7542) «Неподаткові надходження»;

7533 (7543) «Трансферти»;

7534 (7544) «Інші доходи за необмінними операціями».

На субрахунку 7511 «Доходи за необмінними операціями» ведеться облік доходів від безоплатно отриманих активів, послуг (робіт).

Також на цьому субрахунку обліковуються суми штрафів, неустойки, пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, що включаються до складу доходів звітного періоду відповідно до законодавства, зобов’язання, що не підлягають погашенню (крім кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув), а також відображається отримання спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги (у тому числі надходження у натуральній формі) тощо.

{Абзац тринадцятий рахунку 75 класу 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

На субрахунку 7512 «Трансферти» ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів надходжень, пов’язаних з перерахуванням сум трансфертів, та коштів, отриманих для виконання цільових заходів.

{Рахунок 75 класу 7 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 571 від 13.06.2017}

На субрахунку 7521 «Надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ведеться облік коштів, які надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

На субрахунках 7522 «Трансферти», 7523 «Інші надходження» ведеться облік державними цільовими фондами доходів за необмінними операціями.

На субрахунках 7531 (7541) «Податкові надходження» ведеться облік податкових надходжень державного (місцевого) бюджету. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 7532 (7542) «Неподаткові надходження» ведеться облік неподаткових надходжень державного (місцевого) бюджету. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 7533 (7543) «Трансферти» ведеться облік коштів державного (місцевого) бюджету за офіційними трансфертами від органів державного управління і урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

На субрахунках 7534 (7544) «Інші доходи за необмінними операціями» ведеться облік інших доходів державного (місцевого) бюджету за необмінними операціями.

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів.

Рахунок 76 «Умовні доходи»

Рахунок 76 «Умовні доходи» призначено для обліку й узагальнення інформації про кошти, що надходять до державного (місцевого) бюджету від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із державного (місцевого) бюджету в попередні роки та в поточному році, а також про кошти, що надходять до державного (місцевого) бюджету від розміщення цінних паперів.

За кредитом рахунку відображаються суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів та зарахування сум коштів, отриманих до державного (місцевого) бюджету від розміщення цінних паперів, за дебетом - повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного (місцевого) бюджету, та їх списання на результат виконання бюджету.

Рахунок 76 «Умовні доходи» має такі субрахунки:

7631 «Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів» (7641 «Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів»);

7632 «Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування» (7642 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування»).

На субрахунках 7631 «Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів» (7641 «Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів») ведеться облік коштів, що надходять до державного (місцевого) бюджету від повернення бюджетних кредитів, які виділялись із державного (місцевого) бюджету в попередні роки та в поточному році.

На субрахунках 7632 «Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування» (7642 «Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування») ведеться облік коштів, що надходять до державного (місцевого) бюджету від розміщення цінних паперів.

Клас 8. Витрати

Рахунки цього класу призначені для відображення інформації про витрати за обмінними та необмінними операціями. Склад витрат та порядок їх визнання визначаються відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Рахунок 80 «Витрати на виконання бюджетних програм»

Рахунок 80 «Витрати на виконання бюджетних програм» призначено для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов’язані із виконанням суб’єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством.

За дебетом рахунку відображаються суми визнаних витрат, пов’язаних із  виконанням бюджетних програм та витрат на утримання державних цільових фондів, суми касових видатків розпорядників коштів державного (місцевого) бюджету, за кредитом - суми коштів, які надійшли на відновлення витрат, і списання їх в порядку закриття на фінансовий результат виконання кошторису (бюджету).

Рахунок 80 «Витрати на виконання бюджетних програм» має такі субрахунки:

8011 (8021) «Витрати на оплату праці»;

8012 (8022) «Відрахування на соціальні заходи»;

8013 (8023) «Матеріальні витрати»;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]  5  6  7
« попередня сторінканаступна сторінка »