Про затвердження Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила, Норми [...] від 29.12.2009218
Документ z0104-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.12.2009
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
29.12.2009 N 218
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2010 р.
за N 104/17399

Про затвердження Правил охорони праці
у газовому господарстві підприємств чорної металургії

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила охорони праці у газовому господарстві
підприємств чорної металургії (далі - Правила), що додаються.
2. Уважати такими, що не застосовуються на території України,
"Правила безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной
металлургии", затверджені постановою Держгіртехнагляду СРСР від
18.03.86 N 5 і наказом Міністерства чорної металургії СРСР від
08.05.86 N 611.
3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
4. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В.І.
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести зміни до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0109641-09 )
та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Дунаса С.В.
Голова Комітету С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Директор Державної установи
Національного науково-дослідного
інституту промислової безпеки
та охорони праці Ю.І.Шульга
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
Голова Центрального комітету
профспілки трудящих металургійної
і гірничодобувної промисловості
України В.І.Казаченко
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Заступник Міністра
регіонального розвитку
та будівництва України А.Ф.Ткачук
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков
Головний державний
санітарний лікар України,
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України О.М.Біловол
Заступник Міністра
промислової політики України С.Г.Грищенко
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу профспілок Г.В.Осовий
Заступник Голови Федерації
професійних спілок України С.Я.Українець
Генеральний директор Федерації
роботодавців України В.Грищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
29.12.2009 N 218
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 січня 2010 р.
за N 104/17399

ПРАВИЛА
охорони праці у газовому господарстві
підприємств чорної металургії

I. Сфера застосування
1.1. Правила охорони праці у газовому господарстві
підприємств чорної металургії (далі - Правила) визначають вимоги
до будівництва та експлуатації об'єктів газового господарства
підприємств чорної металургії та призначені для створення
безпечних умов праці в газовому господарстві підприємств під час
налагодження та експлуатації газових установок, газопроводів і
газового обладнання.
1.2. Дія цих Правил поширюється на підприємства, установи та
організації чорної металургії (далі - підприємства) незалежно від
форм власності та видів їх діяльності.
1.3. Вимоги цих Правил поширюються на будівництво та монтаж
нових, розширення, реконструкцію, капітальний ремонт і
експлуатацію діючих об'єктів газового господарства
агломераційного, доменного, сталеплавильного, прокатного,
трубного, вогнетривкого, метизного та гірничорудного виробництв,
ремонтних та інших цехів, а також об'єктів енергетичного
господарства, що пов'язані з підготовкою, транспортуванням і
споживанням доменного, коксового, збагаченого коксового,
конверторного, феросплавного, природного, попутних нафтових газів,
а також їх сумішей за надлишкового тиску до 1,2 МПа і зрідженого
пропан-бутану з тиском до 1,6 МПа та інших газів, що
використовуються як паливо на підприємствах чорної металургії, й
інших споживачів супутніх газів металургійного виробництва.
1.4. До об'єктів газового господарства належать: міжцехові,
цехові газопроводи зазначених газів, газове обладнання печей,
котлів та інших агрегатів, що використовують газ; установки для
очищення доменного та феросплавного газів; газоскидні пристрої,
газопідвищувальні, газокомпресорні та газотурбінні розширювальні
станції; газовідсмоктувальні станції феросплавного газу;
газозмішувальні установки; газорегулюючі пункти та установки, а
також міжзаводські газопроводи до окремих об'єктів підприємства,
розташовані на відокремлених територіях.
1.5. Вимоги цих Правил не поширюються на: газопроводи та газові установки (апарати, машини, споруди,
пристрої та трубопроводи, що їм належать), в яких є в наявності
горючі гази або їх суміші при тиску горючих газів вище ніж 1,2 МПа
та зрідженому пропан-бутані вище ніж 1,6 МПа; підземні газопроводи природного та попутного нафтових газів; об'єкти газового господарства коксохімічного виробництва; газонаповнювальні пункти та станції; балонні резервуари та випарювальні установки зрідженого
пропан-бутану; газифіковані комунально-побутові об'єкти, розташовані на
території підприємства.
II. Позначення та скорочення
ГВС - газовідсмоктувальна станція; ГЗС - газозмішувальна станція; ГДК - граничнодопустима концентрація; ГДР - граничнодопустимий рівень; ГКС - газокомпресорна станція; ГОСТ - міждержавний стандарт; ГПС - газопідвищувальна станція; ГРП - газорегулюючий пункт; ГРС - газорятувальна служба; ГРУ - газорегулююча установка; ГСП - газоскидний пристрій; ГТРС - газотурбінна розширювальна станція; ГУБТ - газова утилізаційна безкомпресорна турбіна; ДБН - державні будівельні норми; ДГРД - добровільна газорятувальна дружина; ДПГГ - диспетчерський пункт газового господарства; ДСН - державні санітарні норми; ДСП - державні санітарні правила; ДСТУ - державний стандарт України; КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика; ЛЕП - лінія електропередач; МБЛЗ - машина безперервного лиття заготовки; НАПБ - нормативно-правовий акт з питань пожежної безпеки; НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони праці; ПЛАС - план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та
аварій; ПОР - проект організації робіт; СНиП - "строительные нормы и правила"; ССБТ - "система стандартов безопасности труда"; ТУ - технічні умови.
III. Терміни та визначення понять
У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому
значенні: аварія - порушення експлуатації об'єкта, де має місце
перевищення нормованих меж впливу на працівників об'єкта, його
основні фонди та навколишнє середовище; агрегат - ряд конструктивно об'єднаних між собою машин:
генераторів, двигунів, насосів тощо; арматура трубопровідна - регулюючі клапани, засувки, крани
тощо; байпас - обвідний газопровід з двома вимикальними пристроями
та свічкою між ними для обходу вимикаючих елементів, регулюючих
клапанів та інших пристроїв газових установок для можливості їх
ремонту на діючому газопроводі; газове господарство - система керування та утримання газових
установок, газопроводів і допоміжних засобів, що належать до них,
в яких циркулюють гази, що використовуються як паливо, яка
забезпечує їх працездатність і безпеку відповідно до вимог цих
Правил; газове обладнання - обладнання, що в процесі експлуатації
заповнено горючим газом; газонебезпечні роботи на об'єктах газового
господарства - роботи, що виконуються ремонтними та обслуговуючими
працівниками в умовах можливого впливу горючих газів, а також
продуктів їх горіння; газопровід - сталевий трубопровід, призначений для
транспортування газоподібних речовин, їх парів і конденсату; інструкція для умов нормальної експлуатації - технологічна
інструкція, за якою проводяться газонебезпечні роботи на об'єктах
газового господарства, які експлуатуються у визначених проектом
експлуатаційних умовах; міжцеховий газопровід - газопровід, що проходить за межами
цеху і межа якого встановлюється при проектуванні; об'єкти газового господарства - обладнання та апаратура, де
знаходиться газ, що використовується як паливо, газопроводи
горючих газів, а також будівлі, споруди, приміщення з газовим
обладнанням, що знаходиться в них, призначені для обслуговування
об'єктів газового господарства; умови нормальної експлуатації - експлуатація обладнання у
визначених проектом експлуатаційних умовах; цеховий газопровід - газопровід, що прокладається за
проектною документацією в межах цеху та технологічно пов'язаний з
обладнанням і апаратурою.
IV. Загальні вимоги
4.1. Будівництво (монтаж) і реконструкція об'єктів газового
господарства підприємств чорної металургії повинні проводитися
відповідно до чинних в нормативно-правових актів з охорони праці,
санітарних і будівельних норм та правил, норм технологічного
проектування і вимог цих Правил.
4.2. Експертиза проектної документації об'єктів газового
господарства підприємств чорної металургії проводиться відповідно
до вимог Положення про порядок проведення державної експертизи
(перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію
виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на
відповідність їх нормативним актам про охорону праці,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94
N 431 ( 431-94-п ). Експлуатація будівель, споруд та інженерних мереж об'єктів
газового господарства повинна здійснюватися відповідно до вимог
Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації
виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державного
комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
27.11.97 N 32/288 ( z0423-98 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 06.07.98 за N 423/2863 (НПАОП 45.2-1.01-98),
і Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих
будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України та
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
27.11.97 N 32/288 ( z0424-98 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.07.98 за N 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).
4.3. Не дозволяється вносити зміни в конструкції діючих
газових установок, а також у технологічні схеми, зокрема їх
проектних параметрів (тиску і температури) або ж процесів, які
можуть призвести до виникнення вибухонебезпечного середовища, без
узгодження з проектною організацією або з
підприємством-виробником.
4.4. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів газового господарства підприємств здійснюється відповідно
до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 N 923 ( 923-2008-п ) (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 20.05.2009 N 534) ( 534-2009-п ). Узгодження та затвердження проектної документації здійснюють
відповідно до вимог Державних будівельних норм України
"Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та
затвердження проектної документації для будівництва
ДБН А.2.2-3-2004", затверджених наказом Державного комітету
України з будівництва та архітектури від 20.01.2004 N 8
( va008509-04, v0008509-04 ).
4.5. Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми,
устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після
будівництва (виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту
тощо, та технологічні процеси повинні відповідати вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці. Експертиза проектів, реєстрація, огляди, випробування тощо
виробничих об'єктів здійснюються за Методикою проведення державної
експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво
(реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і
виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним
актам про охорону праці, затвердженою наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 30.09.94 N 95
( z0044-95 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
20.02.95 за N 44/580 (НПАОП 0.00-7.03-94).
4.6. Будівництво, монтаж, реконструкція та ремонт об'єктів
газового господарства підрядними підприємствами допускаються за
наявності дозволу, одержаного підприємством в установленому
порядку відповідно до вимог Порядку видачі дозволів Державним
комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними
органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ).
4.7. На підприємстві відповідно до вимог Типового положення
про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 N 255
( z1526-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.12.2004 за N 1526/10125 (НПАОП 0.00-4.21-04), повинна бути
створена служба охорони праці.
4.8. Відповідальним за безпечну експлуатацію та технічний
стан міжцехових газопроводів і загальнозаводських об'єктів
газового господарства наказом по підприємству призначається
начальник газового цеху, а за відсутності газового
цеху - начальник підрозділу енергоцеху або служби головного
енергетика. У цехах, що виробляють або використовують горючі гази,
розпорядженням по цеху призначається працівник з числа
інженерно-технічних працівників, який відповідає за безпечну
експлуатацію газового господарства.
4.9. Контроль за безпечною експлуатацією загальнозаводського
газового господарства і цехових газових господарств наказом по
підприємству покладається на головного енергетика або його
заступника.
4.10. Інструкції підприємства з охорони праці розробляються
відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони
праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці
Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9
( z0226-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.04.98 за N 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98), і Порядку
опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.93 N 132
( z0020-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
07.02.94 за N 20/229 (далі - НПАОП 0.00-6.03-93).
4.11. На підприємстві розробляються плани локалізації та
ліквідації аварійних ситуацій та аварій відповідно до вимог
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій і аварій, затвердженого наказом Комітету по нагляду за
охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України
від 17.06.99 N 112 ( z0424-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.06.99 за N 424/3717 (НПАОП 0.00-4.33-99).
4.12. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці
працівників підприємств здійснюються відповідно до вимог Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05).
4.13. Проведення медичних оглядів працівників, які
допускаються до виконання газонебезпечних робіт, здійснюється
відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.07.2007 за
N 846/14113.
4.14. До зварювальних робіт на об'єктах газового господарства
допускаються зварювальники, навчені та атестовані відповідно до
Правил атестації зварників, затверджених наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 19.04.96 N 61
( z0262-96 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
31.05.96 за N 262/1287 (далі - НПАОП 0.00-1.16-96).
4.15. Працівники повинні бути забезпечені засобами
індивідуального захисту відповідно до вимог Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за
N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).
4.16. Власник підприємства повинен забезпечити працівників
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, що відповідають умовам їх праці, відповідно до Норм
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам металургійної
промисловості, затверджених наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
27.08.2008 N 187 ( z0918-08, za918-08 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 01.10.2008 за N 918/15609
(далі - НПАОП 27.0-3.01-08). Засоби захисту працівників від небезпечного та шкідливого
впливу статичної електрики повинні відповідати вимогам
ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты от статического
электричества. Общие технические требования".
4.17. Вимоги пожежної безпеки на об'єктах газового
господарства визначаються Правилами пожежної безпеки в Україні,
затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009
(далі - НАПБ А.01-001-04), та Правилами пожежної безпеки для
підприємств чорної металургії, затвердженими Мінчорметом СРСР
17.04.1986 (далі - НАПБ В.01.030-86/120).
V. Загальні вимоги щодо горючих газів, розміщення
та улаштування газопроводів і газових установок
5.1. Горючі гази (доменний, коксовий, збагачений коксовий,
конверторний і феросплавний), що використовуються у печах, котлах
та інших газоспоживаючих агрегатах, повинні відповідати
вимогам ТУ.
5.2. Зріджений пропан-бутан повинен відповідати вимогам
ДСТУ 4047-2001 "Гази вуглеводневі скраплені паливні для
комунально-побутового споживання. Технічні умови". Запах газу
повинен відчуватися за його вмісту в повітрі не більше ніж 20%
нижньої концентраційної межі спалахування.
5.3. Газопроводи та газові установки залежно від
розрахункового тиску газу в них розподіляються на газопроводи та
установки: низького тиску - з тиском газу до 0,1 МПа. Тиск газу, що
зазначається тут і далі у тексті, є надлишковим; середнього тиску - з тиском газу понад 0,1 МПа до 0,3 МПа; високого тиску - з тиском газу понад 0,3 МПа до 1,2 МПа, а
для пропан-бутану - до 1,6 МПа.
5.4. Під розрахунковим тиском газу необхідно розуміти
максимальний робочий тиск, який може бути в газопроводах та
газових установках. Розрахунковий тиск газу повинен бути: для газопроводів і апаратів газоочистки доменного газу від
колошника доменної печі до дросельної групи чи до газової
утилізаційної безкомпресорної турбіни (якщо піч розрахована на
роботу з підвищеним тиском газу під колошником) і від колошника до
засувки після установки газоочистки (якщо піч постійно працює при
низькому тиску газу під колошником) - рівним розрахунковому тиску
газу під колошником печі; для газопроводів феросплавного газу від склепіння печі до
газодувок газовідсмоктувальної станції - рівним розрахунковому
розрідженню газу, що створюється газодувками; для газопроводів коксового газу від коксових печей до
нагнітача - рівним розрахунковому розрідженню газу, що створюється
нагнітачами; для газопроводів і апаратів чистого доменного газу після
дросельної групи газоочистки, для газопроводів чистого коксового
газу, збагаченого коксового газу, чистого конверторного та
феросплавного газів - рівним максимальному тиску, на який
розраховані спеціальні автоматичні пристрої, що призначені для
скидання можливих надлишків цих газів; для ділянки газопроводу після ГУБТ до засувки в міжцеховому
газопроводі доменного газу - рівним зазначеному у ТУ на
постачання ГУБТ; для газопроводів природного, попутного нафтового та парової
фази зрідженого газів - рівним розрахунковому тиску газу в
газопроводі на виході з ГВС, ГРП та ГРУ; для підвідних газопроводів у разі з'єднання газопроводів
різних газів (наприклад через газозмішувальні станції) - рівним
розрахунковому тиску в цих газопроводах, а для газопроводу
змішаного газу - більшій величині тиску газу в газопроводі; для газопроводів за газопідвищувальними агрегатами - рівним
розрахунковому тиску до агрегатів плюс тиск, що створюється
газопідвищувальними агрегатами у разі припинення витрат газу всіма
споживачами, які підключені до газопроводу після агрегатів; для газопроводів змішаного газу за газопідвищувальними
агрегатами - рівним більшому розрахунковому тиску до агрегатів
плюс тиск, що створюється агрегатами на газові з більшою густиною
під час припинення витрат змішаного газу всіма споживачами.
5.5. Робота газопроводів і газових установок повинна
проводитися при надлишковому тиску газу в них, за винятком
газопроводів і установок від: коксових та пекококсових печей до нагнітачів у коксохімічному
виробництві; закритих феросплавних печей до газодувок у феросплавному
виробництві.
5.6. Газопроводи та газові установки повинні бути розміщені
на відкритих площадках і мати вільну їх вентиляцію. Газопроводи та установки можуть бути розміщені у закритих
приміщеннях лише у тих випадках, коли це обумовлено технологічним
процесом або їх обслуговуванням.
5.7. Газопроводи на території підприємства повинні
споруджуватися тільки надземними відповідно до вимог чинних
нормативно-правових актів. У цехах, на дільницях підведення газу
до окремих печей, установок і агрегатів дозволяється прокладати
газопроводи в каналах з дотриманням вимог пункту 5.18 глави 5
розділу VI цих Правил.
5.8. З'єднання деталей газопроводу та газових апаратів між
собою повинно проводитися зварюванням. Фланцеві з'єднання
дозволяються тільки в місцях встановлення заглушок, приєднання
газопроводів до фланцевого обладнання, арматури чи апаратів та на
окремих ділянках газопроводів у випадках, коли це необхідно за
умовами монтажу або експлуатації. Монтажні стики труб для газопроводів діаметром 1000 мм і
більше повинні зварюватися за допомогою бандажів. Використання нарізних з'єднань допускається для приєднання
контрольно-вимірювальних приладів, а також арматури та обладнання,
що виготовляються тільки з нарізним з'єднанням.
5.9. Газові апарати в місцях, де потрібно забезпечити доступ
усередину, і в нижній їх частині для провітрювання повинні бути
обладнані люками. Газопроводи низького і середнього тиску діаметром 300 мм і
більше (в тому числі газопроводи природного газу діаметром 600 мм
і більше, за винятком газопроводів зрідженого газу) повинні бути
обладнані люками безпосередньо за засувками в напрямку руху газу,
а на закільцьованих газопроводах люки необхідно улаштовувати з
обох боків засувки. Замкнена ділянка газопроводу діаметром 1200 мм і більше та
довжиною понад 25 м повинна мати не менше двох люків (на початку і
в кінці ділянки). Діаметр люка у просвіті повинен дорівнювати діаметру
газопроводу при діаметрі до 600 мм і 600 мм - при діаметрі
газопроводу 600 мм і більше. На ізольованих газопроводах патрубок люка повинен бути
заглиблений на товщину ізоляції.
5.10. Не дозволяється встановлювати вибухові клапани на
газових апаратах та газопроводах.
5.11. Зовнішні поверхні корпусів газових апаратів та
газопроводів, у тому числі газопроводів, що підлягають
теплоізоляції, після закінчення монтажу та випробування повинні
бути двічі пофарбовані масляною фарбою, лаками чи іншим покриттям,
яке витримувало б температурні коливання і дію атмосферних опадів. Фарбування газопроводів повинно виконуватися відповідно
до ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий.
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные
щитки". Окремі елементи (опорні поверхні, підп'ятники, сідла, хомути
тощо), фарбування яких після монтажу не може бути виконано,
повинні бути пофарбовані до монтажу.
5.12. Газопроводи і газові установки, включаючи опори та
опорні конструкції, площадки і ходи, розташовані в місцях з
можливим забрудненням корозійно активними газами чи парами,
повинні бути захищені спеціальним антикорозійним покриттям або
виготовлені з корозійнотривких матеріалів.
5.13. Будівлі та газові установки повинні бути обладнані
блискавкозахистом відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008
"Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування
блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)"
(далі - ДСТУ Б В.2.5-38:2008).
5.14. Усі газові машини та апарати повинні бути заземлені
незалежно від місць їх розташування. Газопроводи повинні бути
заземлені при вводі в будівлі цехів і при виході з них на контури
заземлення цехових електроустановок. Зовнішні газопроводи повинні заземлятися через кожні 250 м.
Опір заземлювача розтіканню струму повинен бути не більше
ніж 10 Ом. У місцях розміщення фланцевих з'єднань повинні бути
влаштовані постійні струмопровідні перемички. На підземному газопроводі, що подає газ підприємству, на
виході із землі повинні бути встановлені ізолюючі фланці і футляр,
залитий бітумом.
5.15. Продувальні свічки повинні встановлюватися в кінці
газопроводу, поблизу заглушки і безпосередньо перед засувками в
напрямку руху газу, за винятком засувок на підведеннях газу. Якщо
довжина відводу до засувки менше ніж 3 м, а також у верхніх точках
газопроводів і газових установок, при кільцевій системі
газопроводів, свічки повинні встановлюватися з обох боків засувки. Продувальні свічки можуть не встановлюватися у верхніх точках
по трасі газопроводів, якщо передбачено їх продування на кінцеву
свічку інертним газом, стисненим повітрям або парою.
5.16. Відводи до постів газополуменевої обробки металів та
інших невеликих споживачів з геометричним об'ємом газопроводу до
0,05 куб.м під час роботи на нетоксичних газах, крім
пропан-бутану, допускається продувати в простір цеху після
продування цехового колектора на кінцеву свічку: пости газополуменевої обробки - через розбірний штуцер поста; невеликі споживачі - через свічку висотою не менше ніж 3 м
від устя свічки до підлоги цеху чи площадки.
5.17. Поперечний переріз продувальної свічки повинен
забезпечувати п'ятикратний обмін об'єму за час не більше
30 хвилин, за винятком колекторів діаметром більше ніж 1,5 м і
довжиною більше ніж 500 м, для яких тривалість продування повинна
бути збільшена до однієї години. Діаметр продувальних свічок, що реконструюються, повинен бути
не менше ніж 20 мм. Продувальні свічки повинні бути виведені вище рівня гребеня
даху в місці виходу свічки або вище площадки газопроводу, що
обслуговується, для нетоксичних газів не менше ніж на 2,5 м, а для
токсичних газів - не менше ніж на 4 м. При цьому, якщо відстань
від гребеня даху чи ліхтарів до свічки менше ніж 20 м, то свічка
газопроводу для токсичних газів з відносною густиною по відношенню
до повітря 0,8 і більше по відношенню до повітря повинна бути
виведена на 4 м вище гребеня даху чи ліхтаря. Для газопроводів нетоксичних газів і газів з відносною
густиною по відношенню до повітря менше ніж 0,8 свічки повинні
бути розміщені не ближче ніж 10 м від ліхтаря. Вихідний отвір продувальних свічок на газопроводах для
токсичних газів повинен бути на висоті не менше ніж 7 м від рівня
землі.
5.18. Не дозволяється об'єднувати продувальні свічки різних
газів, а також окремих ділянок газопроводів, роз'єднаних будь-яким
затвором. На газопроводах агрегатів тепловою потужністю до
6 12,6·10 кДж/год, що працюють тільки на природному або попутному
газах, і за умов, які виключають можливість подачі до них інших
газів, допускається об'єднання свічок від ділянок газопроводів з
однаковим тиском. Конструкція верхньої частини свічок повинна виключати
можливість потрапляння в неї атмосферних опадів та забезпечувати
напрямок струменів газу в бік від найближчих робочих місць і
ліхтарів будівель. У місцях проходу свічок через дах повинні бути влаштовані
футляри та захисні козирки. На свічці за засувкою (в напрямку руху
газу) повинен бути встановлений штуцер з краном або заглушкою,
який призначений для відбору проб повітря або газу, відповідно,
при вентиляції чи продувці газопроводу, а також під час перевірки
щільності перекриття свічки.
5.19. Устя продувальних свічок повинні бути розташовані не
ближче ніж 30 м по горизонталі від повітрозаборів систем
вентиляції будівель і споруд. Якщо відстань менше ніж 30 м - устя
свічок повинні бути вище повітрозабору не менше ніж на 8 м, за
винятком зріджених газів, для яких розташування повітрозабору під
продувальною свічкою не дозволяється.
5.20. На газопроводах і газових апаратах повинна
використовуватися вимикальна арматура 1-го класу герметичності для
газового середовища відповідно до вимог нормативних документів. Дозволяється використовувати арматуру загального призначення
за умови дотримання вимог ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная
запорная. Нормы герметичности затворов". Встановлювати бронзові крани чи засувки з бронзовими кільцями
на газопроводах за вмісту сірчаного водню в газі більше ніж
20 мг/куб.нм забороняється.
5.21. На газопроводах і апаратах повинні встановлюватися
засувки з висувним шпинделем або засувки поворотні з першим класом
щільності та покажчиком положення засувки. Пробки кранів повинні мати риску, яка визначає положення
пробки крана, а рукоятки кранів - обмежувачі повороту. Крани, що
самозмащуються, повинні мати стрілку, яка показує, відкрито чи
закрито кран.
5.22. Під час вибору матеріалу для запірної арматури
необхідно брати до уваги умови її експлуатації за тиском газу та
температурою згідно з даними, наведеними у додатку 1.
5.23. Засувки з електроприводом повинні встановлюватися, якщо
їх діаметр 600 мм і більше. Електропривод також повинен
встановлюватися на засувках меншого діаметра вводів газопроводів
на підприємства у разі розташування їх на висоті більше ніж 10 м
або в незручних для обслуговування місцях. Усі засувки повинні
мати ручне керування, крім того місцеве керування із землі або
площадки (незалежно від наявності дистанційного керування).
5.24. Гідравлічні затвори на газопроводах і апаратах не
можуть використовуватися як вимикальні пристрої. Зазначена вимога не поширюється на постійно діючі
гідрозатвори скруберів, електрофільтрів, конденсатовідвідників та
подібних апаратів, а також на відводи газу від феросплавних печей.
5.25. Для повного відключення окремих ділянок газопроводів,
газоспоживаючих агрегатів і газових апаратів від діючих
газопроводів після дискових засувок (у напрямку руху газу) повинні
встановлюватися листові засувки чи заглушки. Всередині будівель цехів на газопроводах листові засувки
будь-яких типів встановлюються тільки після дискових засувок.
5.26. Листові засувки на газопроводах діаметром більше ніж
300 мм повинні бути механізовані. Заглушки необхідно
використовувати під час ремонту, довготривалих зупинок, ревізій та
в аварійних випадках, якщо не встановлено листові засувки. Заглушка повинна встановлюватися між фланцями засувки за нею
в напрямку руху газу або в спеціальне фланцеве з'єднання з
розтискним пристроєм, який встановлюється на газопроводі
безпосередньо за засувкою.
5.27. Перекривні листи листових засувок та заглушок діаметром
до 2,0 м повинні виготовлятися з цілого листа. При більших
діаметрах дозволяється використовувати зварні листи з двох частин
з відповідними обробкою та випробуванням на щільність швів.
5.28. Перекривні листи заглушок і листових засувок повинні
бути розраховані на відповідний тиск газу з урахуванням діаметра
газопроводу, при цьому їх товщина повинна бути не менше ніж 4 мм. Заглушки повинні мати хвостовики, які виступають за межі
фланців. На хвостовиках повинно бути вибите клеймо з буквою "З" та
зазначено номер заглушки, величину тиску газу та діаметр
газопроводу.
5.29. Вимикальні пристрої повинні бути доступні для
керування, огляду та ремонту.
5.30. До місць встановлення вимикальної і регулюючої
арматури, яка знаходиться на відкритих площадках або в
неопалювальних приміщеннях, на газопроводах вологого газу, повинно
бути передбачено підведення пари. Введення пари в газопроводи
повинно виконуватися згідно з вимогами пункту 5.39 розділу V цих
Правил.
5.31. Для обслуговування засувок, дросельних пристроїв,
вимірювальних діафрагм, хвильових і сальникових компенсаторів та
іншої арматури і обладнання, що розміщується на висоті 2,2 м і
більше, повинні бути влаштовані стаціонарні площадки та сходи до
них. Зазначена висота вимірюється від рівня землі, настилів,
перекрить тощо до верхнього положення деталі, що обслуговується.
5.32. Площадки для обслуговування арматури, що встановлена на
газопроводі діаметром 300 мм і більше, повинні бути з обох боків
газопроводу, а при діаметрі газопроводу менше ніж 300 мм площадки
можна розміщувати з одного боку.
5.33. Улаштування площадок та їх огорож для обслуговування
газопроводів повинно відповідати ДСТУ Б В.2.6-52:2008 "Конструкції
будинків і споруд. Сходи маршеві, площадки та огородження сталеві.
Технічні умови", затвердженому наказом Міністерства регіонального
розвитку і будівництва України від 26.12.2008 N 670
( v0670661-08 ) (далі - ДСТУ Б В.2.6-52:2008). При цьому ширина
площадок повинна бути не менше ніж 1 м від частин обладнання, що
виступає, а висота огорожі - 1,2 м.
5.34. Для об'єктів газового господарства, що заново будуються
чи реконструюються, сходи до площадок з постійним обслуговуванням
обладнання повинні мати нахил 45 град., а до площадок з
періодичним обслуговуванням обладнання - 60 град. Улаштування сходів площадок обслуговування повинно
відповідати ДСТУ Б В.2.6-52:2008.
5.35. Для доступу до площадок довжиною 6-12 м з метою
постійного обслуговування обладнання повинно бути передбачено двоє
сходів, що розміщені в протилежних кінцях площадки, з яких одні
сходи повинні бути маршовими. Для доступу до площадок періодичного обслуговування
обладнання, що розташовані в будівлях цехів, допускається
улаштування сходів висотою не більше ніж 3 м. На міжцехових газопроводах і відводах до цехів у разі
спорудження багатоярусних площадок допускається улаштування
вертикальних сходів між площадками, при цьому висота сходів
повинна бути не більше ніж 3 м.
5.36. Якщо неможливо компенсувати температурні деформації
газопроводів за рахунок їх самокомпенсації, необхідно
встановлювати П-подібні чи хвильові компенсатори. Встановлювати сальникові компенсатори допускається тільки на
міжцехових газопроводах коксового газу низького тиску до 0,04 МПа. У лінзових та дискових компенсаторах на горизонтальних
ділянках газопроводів просушеного газу в кожну секцію
(хвилю компенсатора) повинен бути врізаний короткий штуцер з
пробкою, а на газопроводах вологого газу кожна хвиля повинна бути
забезпечена двома штуцерами, які призначені для заливання і
випускання антраценового масла. П-подібні компенсатори повинні виготовлятися гнутими з
безшовних труб діаметром до 500 мм або звареними з труб
заводського виготовлення та зі звареними швами, перевіреними
методами фізичного контролю, або з використанням круто загнутих
відводів. На газопроводах, що будуються, компенсатори повинні
встановлюватися без фланців (приварюватися).
5.37. На кресленнях компенсатора повинні бути зазначені дані
про величину попередньої деформації компенсатора. Попередня розтяжка (чи стискання) компенсаторів повинна
проводитися безпосередньо перед їх монтажем з урахуванням
температури навколишнього середовища, що повинно бути зафіксовано
в акті приймальних випробувань при будівництві об'єкта.
5.38. Міжцехові газопроводи доменного, коксового,
феросплавного, конверторного та змішаних газів по всій довжині,
через кожні 150-200 м, а також у місцях улаштування
конденсатовідвідників повинні бути обладнані вводами пари. Розрахунковий тиск пари, що подається в газопровід, не
повинен перевищувати 1,2 МПа.
5.39. Ввід пари для періодичної подачі в газопроводи повинен
здійснюватися через короткі штуцери на газопроводі та із запірною
арматурою на паропроводі. Не дозволяється ставити вентилі на цих
штуцерах. Під час пропарювання штуцери необхідно з'єднувати
гнучким шлангом або металевою трубою. Після закінчення
пропарювання шланг чи трубу необхідно від'єднати, а на штуцері
газопроводу встановити заглушку. Стаціонарні (незнімні) паропроводи для введення пари в
газопроводи повинні бути обладнані зворотними клапанами та
сигналізацією падіння тиску пари, яку виведено в диспетчерський
пункт газового господарства.
5.40. Місця розташування арматури та приладів, що потребують
постійного нагляду, повинні бути освітлені.
5.41. Не можна розміщувати під міжцеховими газопроводами
будь-які приміщення і установки, які не належать до газопроводів.
VI. Прокладання міжцехових і цехових газопроводів
1. Загальні вимоги
1.1. Газопроводи підприємств розподіляються на міжцехові та
цехові. До міжцехових належать газопроводи, по яких газ подається до
двох і більше цехів. До цехових газопроводів належать відводи газу від міжцехових
газопроводів, цеховий колектор, відводи від нього до
газоспоживаючих агрегатів і розгалуження газу біля них.
1.2. Надземні газопроводи, що прокладаються по території
промислових підприємств, повинні проектуватися відповідно до вимог
СНиП II-89-80 "Генеральные планы промышленных предприятий"
(далі - СНиП II-89-80). При цьому прокладання газопроводів високого тиску
допускається передбачати над вікнами верхніх поверхів виробничих
будівель. Прокладати газопроводи низького та середнього тиску
допустимо вздовж імпоста глухих (що не відчиняються) коробок
віконних прорізів будівель опалювальних котелень та виробничих
будівель. Фланцеві та нарізні з'єднання не можуть використовуватися на
газопроводах, що прокладаються під віконними прорізами будівель. Дозволяється прокладання газопроводів по дахах виробничих
будівель I, II і III ступенів вогнетривкості категорій Г і Д. При
тиску газу більше ніж 0,6 МПа дозволяється прокладання
газопроводів по стінах та дахах будівель тільки тих цехів, у яких
розміщено газоспоживаючі агрегати, що працюють при тиску газу
більше ніж 0,6 МПа. По стінах і дахах будівель категорії А дозволяється
прокладання тільки тих газопроводів, які належать до виробництв,
що розміщені в цих будівлях. Визначення категорії будівель та приміщень з вибухопожежної
та пожежної безпеки здійснюється згідно з НАПБ Б.07.005-86
"Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и
пожарной опасности ОНТП 24-86**", затвердженим МВС СРСР 01.01.87
(далі - НАПБ Б.07.005-86).
1.3. Під час прокладання газопроводів по стінах споруд, що
будуються заново чи реконструюються, відстань у просвіті між
твірною газопроводу і стінкою повинна відповідати таким значенням: при діаметрі труби 500 мм і більше - не менше 500 мм; при діаметрі труби від 200 до 500 мм - не менше 300 мм; при діаметрі труби менше ніж 200 мм - не менше 150 мм. Під час встановлення на газопроводах хвильових компенсаторів
відстань у просвіті між хвилею компенсатора і стіною повинна бути
не менше ніж 300 мм.
1.4. Газопроводи, які прокладено по зовнішніх стінах будівель
для запобігання обмерзанню, повинні бути захищені від води, що
стікає з даху.
1.5. Газопроводи, що прокладаються по стінах будівель, не
повинні перетинати прорізи вікон і дверей.
1.6. Опорні конструкції газопроводів повинні бути виконані з
металу чи залізобетону.
1.7. Зварювання всіх елементів металевих опор, а також
деталей, які приварюються до стінок газопроводів (наприклад ребра
жорсткості), повинно виконуватися суцільними зварювальними швами.
1.8. Газопроводи повинні щільно вкладатися в сідла. Зварені
стики газопроводів за умовного діаметра до 200 мм при надземному
прокладанні повинні знаходитися від краю опори на відстані не
менше ніж 200 мм, а стики газопроводів за умовного діаметра
понад 200 мм - не менше ніж 300 мм. У разі якщо зазначену відстань від поперечних зварних стиків
до опор витримати неможливо, дозволяється використовувати
підкладні царги, що приварюються по всьому периметру. Повздовжні
шви повинні бути розміщені вище опори і з видимого боку. Відстань
від фланця засувки або компенсатора до опори газопроводу повинна
бути не менше ніж 400 мм. Під час прокладання газопроводу через
стіну відстань від зварного шва до футляра повинна бути не менше
ніж 50 мм. Зазначені відстані приймаються у випадках, якщо інші
відстані не передбачені проектом.
1.9. Приварювання кронштейнів для кріплення опор супровідних
трубопроводів та площадок для їх обслуговування дозволяється
проводити до газопроводів низького і середнього тиску. При цьому приварювання повинно проводитися або до кільцевих
ребер жорсткості або до попередньо приварених до трубопроводу
накладок товщиною не менше ніж 6 мм. До газопроводів високого тиску під час їх будівництва
дозволяється приварювати сідла опор, елементи заземлення та
розтискних кронштейнів, які є деталями цих газопроводів, а також
кронштейнів для кріплення кабелів та імпульсних проводок,
призначених для газопроводів.
1.10. Дозволяється спільно прокладати на одних опорах або
естакадах газопроводи горючих газів з трубопроводами інших газів,
води, пари, конденсату, мазуту, смоли, масел, а також кисню у разі
за умови дотримання вимог пунктів 1.11-1.13 глави 1 розділу VI цих
Правил. Газопроводи необхідно розташовувати окремо від трубопроводів
з рідинами, що легко займаються, та паропроводів першої категорії.
1.11. Для міжцехових газопроводів, що споруджуються, з тиском
газу до 1,2 МПа мінімальна відстань у просвіті між газопроводами
та іншими трубопроводами (включаючи ізоляцію) у разі їх спільного
прокладання та перехрещування повинна бути не менше величин,
зазначених у додатку 2. У разі перетинання або місцевого зближення газопроводів з
іншими трубопроводами (крім киснепроводів) відстань між ними
дозволяється скорочувати, але не більше ніж у два рази.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8
наступна сторінка »