Про затвердження Положення про рейтингову оцінку з неолімпійських видів спорту
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Положення, Форма типового документа від 02.12.20094230
Документ z0117-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.12.2013, підстава - z1991-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
02.12.2009 N 4230
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2010 р.
за N 117/17412
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
молоді та спорту
N 876 ( z1991-13 ) від 07.11.2013 }
Про затвердження Положення про рейтингову оцінку
з неолімпійських видів спорту

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від
15.11.2006 N 1594 ( 1594-2006-п ) "Про затвердження Державної
програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки", з
метою визначення рейтингу з видів спорту, що не входять до
програми Олімпійських ігор, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про рейтингову оцінку з
неолімпійських видів спорту, що додається.
2. Департаменту економіки та фінансів щороку планувати
виділення коштів на виготовлення нагородної атрибутики, а
управлінню справами щороку забезпечувати виготовлення нагородної
атрибутики для відзначення переможців згідно з цим Положенням.
3. Департаменту фізичного виховання та неолімпійських видів
спорту забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Мін'юсті.
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
02.12.2009 N 4230
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2010 р.
за N 117/17412

ПОЛОЖЕННЯ
про рейтингову оцінку з неолімпійських видів спорту

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок здійснення рейтингової
оцінки за підсумками роботи серед структурних підрозділів з питань
фізичної культури і спорту Автономної Республіки Крим, областей,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
(далі - структурні підрозділи фізичної культури і спорту),
дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - ДЮСШ),
фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ) та інших
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,
визначення рейтингу тренерів-викладачів та спортсменів з видів
спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор (далі -
неолімпійські види спорту).
1.2. Рейтингова оцінка здійснюється з метою популяризації
кращих результатів роботи зі спорту вищих досягнень, спортивної
майстерності і підготовки спортивного резерву до збірних команд
України з неолімпійських видів спорту, стимулювання до високих
спортивних результатів тренерів-викладачів і спортсменів. Рейтингова оцінка зі спорту вищих досягнень здійснюється
шляхом оцінки роботи структурних підрозділів фізичної культури і
спорту, ФСТ та інших громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості. Рейтингова оцінка зі спортивної майстерності і підготовки
спортивного резерву до збірних команд України здійснюється шляхом
оцінки роботи структурних підрозділів фізичної культури і спорту,
ДЮСШ, ФСТ та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної
спрямованості.
1.3. Завданнями здійснення рейтингової оцінки є: сприяння створенню оптимальної структури розвитку
неолімпійських видів спорту у регіонах України; стимулювання діяльності фізкультурно-спортивних організацій
за умови виконання ними поставлених завдань з розвитку
неолімпійських видів спорту (підготовка спортивного резерву,
створення умов членам збірних команд України під час
децентралізованої підготовки тощо).
II. Порядок здійснення рейтингової оцінки
2.1. Здійснення рейтингової оцінки за підсумками роботи зі
спорту вищих досягнень (без розподілу за групами), спортивної
майстерності і підготовки спортивного резерву з розподілом за
групами (додаток 1) здійснюється один раз на рік до 30 січня
наступного року серед структурних підрозділів фізичної культури і
спорту, ДЮСШ, ФСТ та інших громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості, а також тренерів-викладачів
та спортсменів з неолімпійських видів спорту.
2.2. Структурні підрозділи фізичної культури і спорту, ДЮСШ,
ФСТ та інші громадські організації фізкультурно-спортивної
спрямованості подають за підсумками роботи інформацію щороку до
20 січня Мінсім'ямолодьспорту.
2.3. Мінсім'ямолодьспорт здійснює аналіз та узагальнення
інформації, наданої за підсумками роботи зі спорту вищих
досягнень, спортивної майстерності і підготовки спортивного
резерву, та готує відповідний наказ про підсумки роботи за рік.
2.4. Переможцями зі спорту вищих досягнень стають структурні
підрозділи фізичної культури і спорту, ФСТ та інші громадські
організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які за
результатами змагань поточного року, визначених єдиним календарним
планом фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, отримали
найбільшу кількість золотих медалей на офіційних міжнародних
змаганнях. Рейтингова оцінка за підсумками роботи зі спорту вищих
досягнень серед структурних підрозділів з питань фізичної культури
і спорту, ФСТ та інших громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості здійснюється згідно з
додатком 2.
2.5. Переможцями зі спортивної майстерності і підготовки
спортивного резерву стають структурні підрозділи з питань фізичної
культури і спорту, ДЮСШ, ФСТ та інші громадські організації
фізкультурно-спортивної спрямованості, а також тренери-викладачі,
спортсмени, які за результатами змагань поточного року, визначених
єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих і спортивних
заходів, набрали найбільшу кількість очок відповідно до таблиць,
наведених у додатках 3 і 4. Очки нараховуються за виборене місце в індивідуальних та
командних видах програми.
2.6. Десять кращих тренерів-викладачів і спортсменів з
неолімпійських видів спорту визначаються за підсумками офіційних
міжнародних змагань поточного року за поданням спортивних
федерацій з видів спорту.
2.7. У разі встановлення спортсмену консолідованого заліку
очки (медалі) нараховуються порівну.
2.8. Очки за результати виступів спортсменів - вихованців
ДЮСШ, які проходять підготовку у спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю, школах вищої спортивної
майстерності, командах з ігрових видів спорту, зараховуються цим
спортивним школам за останні два роки.
2.9. За підготовку спортсмена кількість очок (медалей)
рівномірно розподіляється на кількість тренерів-викладачів
бригади.
2.10. У разі набрання однакової кількості очок (медалей) вище
місце надається громадській організації фізкультурно-спортивного
спрямування, тренеру-викладачу, спортсмену, які мають кращі
результати на Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту,
чемпіонатах світу та Європи.
III. Нагородження
3.1. Нагородження переможців та призерів за результатами
рейтингової оцінки роботи зі спорту вищих досягнень серед
структурних підрозділів фізичної культури і спорту, ФСТ та інших
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
здійснюється без розподілу за групами пам'ятними кубками та
грамотами Мінсім'ямолодьспорту.
3.2. Нагородження переможців та призерів за результатами
рейтингової оцінки роботи зі спортивної майстерності і підготовки
спортивного резерву серед структурних підрозділів фізичної
культури і спорту, ДЮСШ, ФСТ та інших громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості здійснюється пам'ятними
кубками та грамотами Мінсім'ямолодьспорту згідно з розподілом за
групами.
3.3. За результатами рейтингової оцінки тренери-викладачи,
спортсмени, які посіли перші місця, нагороджуються пам'ятними
Кубками та грамотами Мінсім'ямолодьспорту.
3.4. Нагородження переможців здійснюється керівництвом
Мінсім'ямолодьспорту в урочистій обстановці.
Директор департаменту фізичного
виховання та неолімпійських
видів спорту О.К.Артем'єв

Додаток 1
до Положення про рейтингову
оцінку з неолімпійських
видів спорту

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА
за підсумками роботи зі спортивної майстерності
і підготовки спортивного резерву
з розподілом за групами

Перша група Друга група
1 - Автономна Республіка Крим 1 - Вінницька область
2 - Дніпропетровська область 2 - Івано-Франківська область
3 - Донецька область 3 - Миколаївська область
4 - Запорізька область 4 - Полтавська область
5 - Київська область 5 - Херсонська область
6 - Луганська область 6 - Черкаська область
7 - Львівська область 7 - Чернігівська область
8 - Одеська область
9 - Харківська область
10 - м. Київ
Третя група
1 - Волинська область
2 - Житомирська область
3 - Закарпатська область
4 - Кіровоградська область
5 - Рівненська область
6 - Сумська область
7 - Тернопільська область
8 - Хмельницька область
9 - Чернівецька область
10 - м. Севастополь

Додаток 2
до Положення про рейтингову
оцінку з неолімпійських
видів спорту

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА
за підсумками роботи зі спорту вищих досягнень
серед структурних підрозділів з питань фізичної
культури і спорту, ФСТ та інших громадських
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Область | Всесвітні ігри, Всесвітня |Чемпіонати світу, Всесвітні | Кубки світу | Чемпіонати Європи |Сума |Місце| | | шахова олімпіада | інтелектуальні ігри | | |місць| | | |----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------| | | | |золоті|срібні|бронзові|місце|золоті|срібні|бронзові|місце|золоті|срібні|бронзові|місце|золоті|срібні|бронзові|місце| | | | |медалі|медалі| медалі | |медалі|медалі| медалі | |медалі|медалі| медалі | |медалі|медалі| медалі | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Автономна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Республіка Крим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Вінницька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Волинська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Дніпропетровська| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Донецька область| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Житомирська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Закарпатська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Запорізька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Івано- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Франківська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Київська область| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Кіровоградська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Луганська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Одеська область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Полтавська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Рівненська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Сумська область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Тернопільська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Харківська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Херсонська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Хмельницька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Черкаська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Чернівецька | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Чернігівська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |область | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |м. Київ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |м. Севастополь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФСТ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Динамо | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |ЗСУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Колос | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |МОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Спартак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+------+------+--------+-----+-----+-----| |Україна | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Положення про рейтингову
оцінку з неолімпійських
видів спорту

ТАБЛИЦЯ КІЛЬКОСТІ ОЧОК
за результатами змагань
зі спортивної майстерності і підготовки
спортивного резерву структурними підрозділами
фізичної культури і спорту, ФСТ, ДЮСШ,
іншими громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості

------------------------------------------------------------------------------ |Зайняте|Чемпіонат| Кубок | Чемпіонати серед | Чемпіонати серед |Загальна| | місце | України |України| молоді та юніорів | юнаків | сума | | | | |--------------------+--------------------| | | | | |світу|Європи|України|світу|Європи|України| | |-------+---------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+--------| | 1 | 80 | 60 | 90 | 70 | 30 | 60 | 40 | 20 | | |-------+---------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+--------| | 2 | 75 | 55 | 80 | 65 | 25 | 50 | 35 | 15 | | |-------+---------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+--------| | 3 | 65 | 45 | 75 | 60 | 20 | 45 | 25 | 12 | | |-------+---------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+--------| | 4 | 55 | 35 | 60 | 45 | 15 | 30 | 20 | 10 | | |-------+---------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+--------| | 5 | 45 | 25 | 50 | 35 | 10 | 25 | 15 | 8 | | |-------+---------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+--------| | 6 | 40 | 20 | 45 | 30 | 8 | 20 | 10 | 6 | | |-------+---------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+--------| | 7 | 35 | 15 | 40 | 25 | 6 | 15 | 8 | 4 | | |-------+---------+-------+-----+------+-------+-----+------+-------+--------| | 8 | 30 | 10 | 35 | 20 | 4 | 10 | 6 | 2 | | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Положення про рейтингову
оцінку з неолімпійських
видів спорту

ТАБЛИЦЯ
визначення рейтингу тренерів-викладачів
та спортсменів за підсумками змагань поточного року

------------------------------------------------------------------ | Змагання | Зайняте місце |Сума очок| | | у виді програми | | | |-----------------------------| | | |1-е місце|2-е місце|3-є місце| | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Всесвітні ігри, | 72 | 60 | 48 | | |Всесвітня шахова | | | | | |олімпіада | | | | | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Чемпіонат світу, | 60 | 50 | 40 | | |Всесвітні інтелектуальні| | | | | |ігри | | | | | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Рекорд світу | 35 | | | | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Кубок світу | 30 | 25 | 20 | | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Чемпіонат Європи | 36 | 30 | 24 | | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Рекорд Європи | 24 | | | | |------------------------+---------+---------+---------+---------| |Кубок Європи | 24 | 20 | 16 | | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Переможці визначаються за найбільшою сумою очок,
набраних у змаганнях відповідно до таблиці.вгору