Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління [...]
Держфінпослуг; Розпорядження, Положення від 16.01.20047
Документ z0148-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.08.2016, підстава z0931-16
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.01.2004  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2004 р.
за № 148/8747

Про затвердження Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
№ 5451 від 02.03.2006
№ 6882 від 01.03.2007
№ 7547 від 27.06.2007
№ 381 від 20.03.2008
№ 662 від 22.05.2008
№ 200 від 19.03.2009
№ 892 від 26.11.2009
№ 122 від 03.03.2011
№ 818 від 29.12.2011
№ 821 від 30.12.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2421 від 27.11.2012
№ 2504 від 30.07.2013
№ 3201 від 17.12.2015
№ 908 від 26.04.2016}

З метою забезпечення стабільної діяльності кредитних спілок та захисту прав споживачів та відповідно до пункту 4 частини 1 статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок (додається).

{Пункт 1 в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, № 7547 від 27.06.2007}

2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом з департаментом нагляду за кредитними установами (Оленчик А.Я.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту нагляду за кредитними установами Оленчика А.Я.

Голова Комісії

В.СусловЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
16.01.2004  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2004 р.
за № 148/8747

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок

{Назва Положення в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, № 7547 від 27.06.2007}

{У тексті Положення, крім пунктів 8.1, 8.2 розділу 8, слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

Це Положення розроблене відповідно до пункту 4 частини 1 статті 28 та статті 29 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 20, 21 Закону України "Про кредитні спілки", підпунктів 18, 20, 76 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

Розділ 1
Загальні положення

1.1. Це положення призначене для забезпечення стабільної діяльності кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок (далі - кредитні спілки), своєчасного виконання ними зобов'язань перед своїми членами, а також запобігання можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності кредитних спілок.

Положенням встановлюються нормативи щодо капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності, порядок формування та використання страхового резерву, а також критерії якості системи управління.

{Абзац другий пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, № 7547 від 27.06.2007; в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 818 від 29.12.2011}

Кредитна спілка може затверджувати додаткові нормативи та критерії, що регулюють окремі аспекти її діяльності відповідно до законодавства та статуту.

{Пункт 1.1 доповнено абзацом третім згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 7547 від 27.06.2007}

У разі, якщо кредитна спілка затвердила додаткові нормативи та критерії, крім тих, що визначені цим Положенням, вона зобов'язана надати копії положень та/або рішень органів управління, якими встановлені такі додаткові нормативи та критерії, до Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів після їх затвердження.

{Пункт 1.1 доповнено абзацом четвертим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 7547 від 27.06.2007}

1.2. Визначення понять:

активи, зважені на ризик - сумарні активи, зважені за ступенем ризику окремих статей балансу;

безнадійний кредит - прострочений або неповернений кредит, за яким є документальне підтвердження про неможливість стягнення; неповернений кредит, за яким минув строк позовної давності; прострочений кредит, за яким кредитним комітетом прийнято обгрунтоване рішення про визнання кредиту безнадійним; неповернений кредит, крім випадків, коли кредитним комітетом прийнято обгрунтоване рішення про відстрочення визнання кредиту безнадійним;

вступний внесок - обов'язковий незворотний внесок, що вноситься особою одноразово при її вступі до кредитної спілки та є однією з умов набуття членства в кредитній спілці;

{Абзац четвертий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006}

обов'язковий пайовий внесок - обов'язковий зворотний внесок, що вноситься особою при її вступі до кредитної спілки. У разі коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску в повному обсязі;

{Абзац п'ятий пункту 1.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006}

додатковий пайовий внесок - необов'язковий (добровільний) або обов'язковий зворотний внесок члена кредитної спілки, режим залучення якого визначається положенням про фінансове управління кредитною спілкою або іншим внутрішнім положенням;

{Абзац шостий пункту 1.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

внесок (вклад) на депозитний рахунок - грошові кошти, внесені до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку;

{Абзац сьомий пункту 1.2 розділу 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 821 від 30.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

цільовий внесок у додатковий капітал - необов'язковий (добровільний) або обов'язковий зворотний внесок цільового призначення члена кредитної спілки, який формує додатковий капітал кредитної спілки;

{Абзац восьмий пункту 1.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

благодійний внесок у додатковий капітал - необов'язкові незворотні внески фізичних та юридичних осіб, які спрямовуються на формування додаткового капіталу кредитної спілки;

внесок до благодійного фонду - необов'язковий незворотний внесок цільового призначення, що вноситься членами кредитної спілки та іншими особами на формування благодійного фонду та спрямовується безпосередньо на фінансування кредитною спілкою благодійної діяльності;

регулятивний капітал (власний капітал) - сума фактично сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, сформована за основною сумою виданих кредитів та сума капіталу кредитної спілки, сформованого за рахунок резервного капіталу, нерозподіленого доходу (за наявності), обов'язкових пайових внесків, додаткового капіталу, за винятком добровільних цільових внесків членів кредитної спілки, зменшена на суму непокритого збитку (за наявності);

{Абзац одинадцятий пункту 1.2 в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, № 6882 від 01.03.2007; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок - резерв, що формується кредитною спілкою за рахунок частини доходів з метою покриття втрат від неповернення кредитів, включаючи прострочену заборгованість за нарахованими процентами;

{Абзац дванадцятий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

резерв сумнівних боргів - резерв, який формується кредитною спілкою для відшкодування можливих втрат за іншими активними операціями (крім кредитних операцій), за якими виникає інша дебіторська заборгованість, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти;

{Пункт 1.2 розділу 1 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 818 від 29.12.2011}

страховий резерв - резерв, що складається із резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та резерву сумнівних боргів. Створення страхового резерву - визнання витрат для відображення реального результату діяльності кредитної спілки з урахуванням погіршення якості її активів або підвищення ризику кредитних операцій;

{Пункт 1.2 розділу 1 доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 818 від 29.12.2011}

ризик кредитної спілки - можливість зазнати втрат у разі виникнення несприятливих обставин та/або ймовірність одержання доходів, менших від очікуваних, а також зниження вартості активів;

кредитний ризик - ризик невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором;

великий кредитний ризик - кредитний ризик вважається великим, якщо заборгованість за наданими кредитами одного члена кредитної спілки дорівнює або перевищує 10 відсотків капіталу кредитної спілки;

ліквідність - здатність кредитної спілки забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань кредитної спілки;

продуктивні активи - активи кредитної спілки, використання яких приносить кредитній спілці економічні вигоди у вигляді доходу;

нерозподілений дохід - різниця між сумою залишку нерозподіленого доходу попереднього періоду, доходів, фактично отриманих кредитною спілкою за звітний період, та сумою витрат цього періоду, пов'язаних з її діяльністю, збільшених на суму доходу, спрямованого на формування резервного капіталу, та суму плати (процентів), яка розподілена на додаткові пайові внески протягом звітного періоду;

{Абзац пункту 1.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006}

тимчасово вільні кошти членів кредитної спілки - грошові кошти, що належать членам кредитної спілки та тимчасово не можуть бути використані для надання кредитів членам кредитної спілки у зв'язку з відсутністю заяв на отримання кредитів, які можуть бути задоволені згідно з вимогами законодавства та внутрішніми положеннями кредитної спілки;

внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу - грошові кошти, унесені до кредитної спілки її членом на договірних умовах на визначений строк та під процент із зобов’язанням їх повернення на першу вимогу та/або з правом отримання частини вкладу протягом дії договору;

{Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006; в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 200 від 19.03.2009, № 821 від 30.12.2011, в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 908 від 26.04.2016}

членський внесок до резервного капіталу - необов'язковий або обов'язковий незворотній внесок цільового призначення члена кредитної спілки, який формує резервний капітал кредитної спілки, та можливість унесення якого до резервного капіталу передбачається статутом кредитної спілки. Необов'язковий членський внесок до резервного капіталу вноситься членом кредитної спілки на добровільній основі;

{Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

зобов'язання - заборгованість кредитної спілки, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів кредитної спілки, що втілюють у собі економічні вигоди;

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом двадцять четвертим згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

прострочена заборгованість за нарахованими процентами - заборгованість за нарахованими процентами за кредитами, не отримана в термін, передбачений договором;

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом двадцять п’ятим згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

прострочені зобов'язання - зобов'язання кредитної спілки, не виконані нею у строк, установлений договором, після отримання від члена кредитної спілки вимоги щодо виконання таких зобов'язань;

{Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 381 від 20.03.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

інша дебіторська заборгованість - дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок діяльності іншої, ніж надання кредитів;

{Пункт 1.2 розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 818 від 29.12.2011}

фінансовий норматив - співвідношення між певними показниками звітності, яке встановлюється для впровадження обмежень у діяльності кредитної спілки з метою управління її фінансовими ризиками.

{Пункт 1.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 381 від 20.03.2008}

Інші поняття, які вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значенні згідно із законодавством України.

1.3. Залежно від ризиків діяльності кредитної спілки, обсягу та характеру проведення операцій, наявності мережі відокремлених підрозділів режими регулювання кредитних спілок, окрім об'єднаних кредитних спілок, поділяються на три групи регулювання:

перша група - для кредитних спілок, діяльність яких пов'язана з високими ризиками;

друга група - для кредитних спілок, діяльність яких пов'язана з середніми ризиками;

третя група - для кредитних спілок, діяльність яких пов'язана з незначними ризиками.

1.3.1. Віднесення кредитної спілки до певної групи режимів регулювання відбувається:

з дати події (внесення інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ, прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як колегіальним органом рішення про видачу відповідної ліцензії тощо);

{Абзац другий підпункту 1.3.1 пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

з дати, що настає за датою закінчення кварталу;

{Абзац третій підпункту 1.3.1 пункту 1.3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 381 від 20.03.2008}

з дати, визначеної за результатами проведення перевірки діяльності кредитної спілки.

1.3.2. Кредитна спілка самостійно ідентифікує дату її віднесення до певної групи режимів регулювання без здійснення додаткових повідомлень з боку Нацкомфінпослуг.

1.3.3. Параметри, критерії ідентифікації дати віднесення кредитної спілки до певної групи режимів регулювання та значення параметрів віднесення кредитної спілки до першої, другої або третьої груп режимів регулювання встановлені в додатку.

{Розділ 1 доповнено пунктом 1.3 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

Розділ 2
Вимоги до капіталу та платоспроможності кредитної спілки

2.1. Формування капіталу

2.1.1. Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталів, а також залишку нерозподіленого доходу кредитної спілки.

2.1.2. Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки.

Розмір обов'язкового пайового внеску є однаковим для всіх членів кредитної спілки та встановлюється у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки, як фіксована сума. Для об'єднаної кредитної спілки розмір обов'язкового пайового внеску може бути встановлений у відсотках до загальної суми активів кредитних спілок.

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається. Повернення обов'язкового пайового та інших внесків, крім вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.

{Абзац третій підпункту 2.1.2 пункту 2.1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

2.1.3. Режим залучення додаткових пайових внесків встановлюється положенням про фінансове управління кредитною спілкою або іншим внутрішнім положенням.

Добровільний додатковий пайовий внесок члена кредитної спілки вноситься членом виключно за його бажанням без жодних обмежень щодо розміру чи періодичності внесення.

Добровільні додаткові пайові внески можуть бути повернені як у разі припинення членства в кредитній спілці, так і без втрати членства в кредитній спілці.

Повернення додаткових пайових внесків у разі припинення членства в кредитній спілці провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.

Повернення добровільних додаткових пайових внесків без припинення членства в кредитній спілці провадиться за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.

Спрямування добровільних додаткових пайових внесків на погашення кредиту та процентів за його користування або на поповнення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок здійснюється за письмовою заявою члена кредитної спілки за умови дотримання кредитною спілкою нормативу достатності капіталу після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.

Поповнення додаткового пайового внеску сумою процентів, нарахованих на внесок (вклад) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та/або на його пайові внески здійснюється за письмовою заявою члена кредитної спілки.

{Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

2.1.4. За підсумками фінансового року нерозподілений дохід, що залишається у розпорядженні кредитної спілки, розподіляється між членами кредитної спілки пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів) у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки. Крім цього, протягом року на додаткові пайові внески може розподілятися дохід у вигляді плати (процентів) в порядку та з періодичністю, визначеними загальними зборами членів кредитної спілки. Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності плата (проценти), нарахована (розподілені) на залучені кредитною спілкою додаткові пайові внески членів, має(ють) бути включена(і) до складу витрат кредитної спілки.

{Абзац перший підпункту 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

Умови залучення, повернення додаткових пайових внесків та умови розподілу доходу у вигляді плати (процентів) протягом року або розподілу нерозподіленого доходу за підсумками фінансового року на ці внески є однаковими для всіх членів кредитної спілки.

Пайовий капітал є власністю кредитної спілки.

{Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006}

2.1.5. Джерелами формування резервного капіталу кредитної спілки є:

1) вступні внески членів кредитної спілки;

2) частина доходу кредитної спілки;

3) інші джерела, перелік яких визначено статутом кредитної спілки.

Розмір вступного внеску є однаковим для всіх членів кредитної спілки та встановлюється у порядку, визначеному загальними зборами кредитної спілки, як фіксована сума.

Рішенням загальних зборів може бути встановлена обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми членського внеску до резервного капіталу.

{Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 доповнено абзацом шостим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

Вступний внесок повністю спрямовується на формування резервного капіталу та є власністю кредитної спілки. Нарахування плати (процентів) та розподіл доходу на ці внески не здійснюються.

2.1.6. Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок цільових внесків членів кредитної спілки, благодійних внесків фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів. Нарахування плати (процентів) та розподіл доходу на ці внески не здійснюються. Додатковий капітал може бути використаний на покриття збитків. Повернення необов’язкових (добровільних) цільових внесків у додатковий капітал повністю або частково не тягне за собою припинення членства фізичної особи в кредитній спілці.

{Абзац перший підпункту 2.1.6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці добровільний цільовий внесок в додатковий капітал повертається в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення.

{Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 доповнено абзацом другим згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

Рішенням загальних зборів, за умови, якщо така можливість передбачена статутом кредитної спілки, може бути встановлена обов'язковість унесення всіма членами кредитної спілки з визначеною періодичністю певної суми цільового внеску членів кредитної спілки в додатковий капітал, який повертається виключно при виході з кредитної спілки.

{Абзац підпункту 2.1.6 пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

Цільовий внесок в додатковий капітал залучається на бездоговірній основі.

Цільовий внесок в додатковий капітал не є платним.

{Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006}

2.2. Нормативи достатності капіталу та платоспроможності

2.2.1. Капітал кредитної спілки не може бути меншим, ніж 10 відсотків від суми її загальних зобов'язань. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня.

{Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006}

2.2.2. Норматив коефіцієнта платоспроможності встановлюється для мінімізації ризиків, пов'язаних із здатністю кредитної спілки розрахуватися за своїми зобов'язаннями.

Коефіцієнт платоспроможності визначається як співвідношення регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної спілки до сумарних активів, зважених за ступенем ризику та суми залишку зобов'язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем, зважених за ступенем ризику.

{Абзац другий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006}

Для розрахунку коефіцієнта платоспроможності активи поділяються на п'ять груп за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження:

I група активів із ступенем ризику 0 відсотків:

грошові кошти готівкою та на поточних рахунках у банках;

державні цінні папери;

II група активів із ступенем ризику 20 відсотків:

грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

внески (вклади) на депозитні рахунки в об'єднаній кредитній спілці;

III група активів із ступенем ризику 50 відсотків:

внески до капіталу об'єднаної кредитної спілки;

внески до капіталу кооперативного банку;

грошові кошти, внесені на зворотній основі до спільних фінансових фондів асоціацій кредитних спілок;

сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів;

{Абзац чотирнадцятий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

внески до капіталу бюро кредитних історій (юридичної особи, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію);

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

IV група активів із ступенем ризику 100 відсотків:

кредити, надані членам кредитної спілки (крім неповернених та безнадійних);

{Абзац сімнадцятий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007, № 381 від 20.03.2008}

кредити, надані кредитним спілкам;

{Абзац вісімнадцятий підпункту 2.2.2 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 381 від 20.03.2008}

інша дебіторська заборгованість;

V група активів із ступенем ризику 150 відсотків:

кредити, надані членам кредитної спілки, визнані неповерненими або безнадійними.

Суми залишку зобов'язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем, зважується за ступенем ризику 100 відсотків.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006}

Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності для кредитних спілок, окрім об'єднаних кредитних спілок:

{Абзац підпункту 2.2.2 пункту 2.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

для першої групи режимів регулювання кредитних спілок не може бути меншим ніж 8 відсотків;

{Абзац підпункту 2.2.2 пункту 2.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

для другої групи режимів регулювання кредитних спілок не може бути меншим ніж 7 відсотків;

{Абзац підпункту 2.2.2 пункту 2.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок не застосовується.

{Абзац підпункту 2.2.2 пункту 2.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності для об'єднаних кредитних спілок не може бути меншим ніж 8 відсотків.

{Абзац підпункту 2.2.2 пункту 2.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006; в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 6882 від 01.03.2007}

Норматив платоспроможності повинен виконуватися як до моменту розподілу нерозподіленого доходу на пайові внески, так і після цього моменту.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 381 від 20.03.2008}

Ознаками неплатоспроможності кредитної спілки є невиконання кредитною спілкою протягом 30 і більше календарних днів з дня отримання вимоги щодо виконання зобов'язань у розмірі 10 і більше відсотків від суми своїх невиконаних вимог за зобов’язаннями по договорах залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки або перевищення суми збитків кредитної спілки на 25 відсотків від суми резервного капіталу, обов'язкових пайових внесків та обов'язкових цільових внесків у додатковий капітал.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнено абзацом згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 381 від 20.03.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 662 від 22.05.2008; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

З моменту виникнення в кредитній спілці зазначених у цьому пункті ознак неплатоспроможності кредитна спілка не має права збільшувати заборгованість за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки шляхом укладання нових договорів.

{Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

2.2.3. Резервний капітал кредитної спілки формується за графіком, передбаченим у положенні про фінансове управління кредитної спілки, до моменту досягнення ним не менше як 15 відсотків від суми активів, зважених на ризик кредитної спілки. За рішенням спостережної ради, якщо така можливість передбачена порядком розподілу доходу, затвердженим рішенням загальних зборів, кредитна спілка має право спрямовувати на формування резервного капіталу частину доходу більшу, ніж передбачена графіком формування резервного капіталу.

{Підпункт 2.2.3 пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, № 6882 від 01.03.2007, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

2.2.4. Мінімальний нормативний розмір резервного капіталу становить:

3 відсотки від зобов’язань кредитної спілки у разі відсутності у кредитної спілки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

3 відсотки від суми зобов’язань кредитної спілки у разі наявності у кредитної спілки внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. При цьому:

починаючи з останньої звітної дати другого фінансового року від дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії кредитній спілці, мінімальний нормативний розмір її резервного капіталу повинен становити:

5 відсотків від суми зобов’язань кредитної спілки;

починаючи з останньої звітної дати четвертого фінансового року від дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії кредитній спілці, мінімальний нормативний розмір її резервного капіталу повинен становити:

10 відсотків від суми зобов’язань кредитної спілки, якщо така кредитна спілка не є учасником об’єднаної кредитної спілки.

Сума, що відповідає мінімальному нормативному розміру резервного капіталу, має бути розміщена в активах за такими категоріями:

у грошових коштах на поточних рахунках у банківських установах, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж "АА-" за національною рейтинговою шкалою та мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;

у грошових коштах на депозитних рахунках у банківських установах, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж "АА-" за національною рейтинговою шкалою та мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян;

у грошових коштах у вигляді додаткових пайових внесків та на депозитних рахунках в об’єднаній кредитній спілці, яка не має невиконаних заходів впливу Нацкомфінпослуг, строк виконання яких настав;

у державних цінних паперах.

Величина кожної із зазначених категорій активів за умови представлення їх за балансовою вартістю не може перевищувати 70 відсотків мінімального нормативного розміру резервного капіталу.

Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця. Цей норматив не застосовується для об’єднаних кредитних спілок.

{Підпункт 2.2.4 пункту 2.2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

2.2.5. Кредитна спілка може здійснювати розподіл доходу на додаткові пайові внески протягом року або розподіляти нерозподілений дохід за підсумками фінансового року на пайові внески лише за умови досягнення нормативів достатності капіталу, коефіцієнта платоспроможності та мінімального нормативного розміру резервного капіталу, а також за умови дотримання нормативу прибутковості.

{Пункт 2.2 розділу 2 доповнено новим підпунктом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

Розділ 3
Нормативи якості активів, ризиковості операцій та прибутковості

3.1. Нормативи якості активів

Відношення загальної суми заборгованості за простроченими, неповерненими, безнадійними та продовженими (пролонгованими) кредитами, не перекритої сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, до загальної суми заборгованості за наданими кредитами для кредитних спілок, окрім об'єднаних кредитних спілок:

для першої групи режимів регулювання кредитних спілок не може перевищувати 8 відсотків;

для другої групи режимів регулювання кредитних спілок та для об'єднаних кредитних спілок не може перевищувати 10 відсотків;

для третьої групи режимів регулювання кредитних спілок не може перевищувати 12 відсотків.

Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на кінець останнього дня кожного місяця.

{Пункт 3.1 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

3.2. Нормативи ризиковості операцій

3.2.1. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки.

Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня.

{Пункт 3.2 доповнено підпунктом 3.2.1 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006}

3.2.2. Максимальний залишок за наданими кредитами одного члена кредитної спілки, окрім об'єднаної кредитної спілки, не може перевищувати 25 відсотків від капіталу кредитної спілки на дату надання кредиту.

{Абзац перший підпункту 3.2.2 пункту 3.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

Максимальний залишок за наданими кредитами одного члена об'єднаної кредитної спілки не може перевищувати 30 відсотків від капіталу об'єднаної кредитної спілки.

Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється на дату надання кредиту.

{Абзац третій підпункту 3.2.2 пункту 3.2 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

{Підпункт 3.2.2 пункту 3.2 в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, № 6882 від 01.03.2007}

3.2.3. Загальна сума заборгованості за кредитами, що пов'язані з великими ризиками, не має перевищувати 80 відсотків загального кредитного портфеля кредитної спілки, крім об’єднаної кредитної спілки. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня.

{Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

3.2.4. Загальна сума залучених на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення.

3.2.5. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не повинні бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки. Контроль за дотриманням цього нормативу здійснюється щоденно на початок робочого дня.

{Підпункт 3.2.5 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 5451 від 02.03.2006, № 6882 від 01.03.2007}

{Підпункт 3.2.6 пункту 3.2 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3201 від 17.12.2015}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »