Документ z0175-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.03.2017, підстава z0244-17

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2015  № 85


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2015 р.
за № 175/26620

Про затвердження Порядку використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
№ 1377 від 29.12.2015
№ 160 від 02.02.2017}

Відповідно до частин першої та шостої статті 45 Закону України «Про вищу освіту», з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

С. Квіт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
03.02.2015  № 85


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 лютого 2015 р.
за № 175/26620

ПОРЯДОК
використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

1. Цей Порядок визначає послідовність дій Українського центру оцінювання якості освіти (далі - Український центр), регіональних центрів оцінювання якості освіти (далі - регіональний центр) та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - обласні органи управління освітою) і навчальних закладів під час створення пунктів реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів перевірки (далі - тимчасові пункти) та використання приміщень навчальних закладів для проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015, № 160 від 02.02.2017}

2. Використання приміщень навчальних закладів, необхідних для роботи тимчасових пунктів, здійснюється на безоплатній основі.

{Порядок доповнено новим пунктом 2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

3. Будівлі, споруди та приміщення, у яких створюються тимчасові пункти, повинні відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

{Порядок доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

4. Пункт реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункти реєстрації) - тимчасовий пункт у системі зовнішнього оцінювання, що розміщується в окремій(их) кімнаті(ах) навчального закладу або установи системи освіти на час проведення реєстрації осіб для участі в зовнішньому оцінюванні.

{Порядок доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

5. Назва пункту реєстрації повинна збігатися з найменуванням навчального закладу або установи системи освіти, в якій його створено.

{Порядок доповнено новим пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

6. У приміщенні, в якому розміщується пункт реєстрації, повинні бути:

робоче(і) місце(я) відповідального(их) за пункт реєстрації, облаштоване(і) персональним(и) комп’ютером(ами), під’єднаним(и) до мережі Інтернет, та принтером;

робочі місця для осіб, яким надаватимуться консультації та технічна допомога;

телефонний зв'язок.

На вході до навчального закладу, в якому розміщується пункт реєстрації, має бути пандус.

{Порядок доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

7. Рішення про утворення пунктів реєстрації приймається не пізніше ніж за тиждень до початку реєстрації учасників зовнішнього оцінювання регіональними центрами відповідно до пропозицій навчальних закладів, установ системи освіти щодо функціонування на їх базі таких пунктів.

{Порядок доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

8. У межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - регіони) створюються один або декілька пунктів реєстрації.

{Порядок доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

9. Пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - пункт зовнішнього оцінювання) - це тимчасовий пункт в системі зовнішнього незалежного оцінювання, що розміщується в окремій будівлі або її частині, ізольованій на час проведення зовнішнього оцінювання.

Межею пункту зовнішнього оцінювання є зовнішній периметр будівлі (її частини), у якій організовано його роботу.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

10. Пункти зовнішнього оцінювання створюються на базі загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів (далі - навчальні заклади) або регіональних центрів.

{Пункт 11 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

11. Назва пункту зовнішнього оцінювання повинна збігатися з найменуванням навчального закладу або регіонального центру, у якому його створено. Нумерація пунктів зовнішнього оцінювання здійснюється Українським центром.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

За наявності в навчальному закладі окремих корпусів пункт зовнішнього оцінювання може створюватися в кожному з них. У назві такого пункту зовнішнього оцінювання зазначається номер (або назва) корпусу.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

Створення в приміщенні навчального закладу двох пунктів зовнішнього оцінювання можливе за умови забезпечення окремого входу до кожного з них та позначення їх меж на час проведення зовнішнього оцінювання. У назві таких пунктів зовнішнього оцінювання вказуються індекси 1 та 2, які відокремлюються від іншої частини назви позначкою «/».

{Абзац третій пункту 11 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

{Пункт 12 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

12. Пункти зовнішнього оцінювання повинні мати аудиторії, у яких мають бути:

аудиторна дошка;

годинник;

15 столів і 15 стільців для учасників зовнішнього оцінювання;

стіл і 2 стільці для інструктора та старшого інструктора;

1 - 2 стільці для осіб, уповноважених на здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього оцінювання;

{Абзац шостий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

місце для особистих речей учасників зовнішнього оцінювання (стіл, стільці тощо).

У пунктах зовнішнього оцінювання, окрім аудиторії з 15 робочими місцями, можуть бути сформовані аудиторії на 30 або 45 робочих місць, у яких передбачено розміщення двох або трьох стандартних аудиторій по 15 робочих місць у кожній.

{Абзац восьмий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

13. Пункти зовнішнього оцінювання для проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета створюють на територіях, де проживають (перебувають), як правило, не менше ніж 450 учасників зовнішнього оцінювання з відповідного навчального предмета, але не менше одного пункту зовнішнього оцінювання в межах територій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Для проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з іспанської, німецької, російської, французької мов, а також додаткових сесій з усіх навчальних предметів можуть утворюватися міжобласні пункти зовнішнього оцінювання (один пункт зовнішнього оцінювання на кілька областей).

{Пункт 13 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

14. Відповідальними за підготовку приміщень пункту зовнішнього оцінювання до проведення зовнішнього оцінювання є керівник відповідного навчального закладу та відповідальний за пункт зовнішнього оцінювання.

15. Адресою пункту зовнішнього оцінювання є місцезнаходження навчального закладу (корпусу).

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

16. Рішення про створення пунктів зовнішнього оцінювання приймають регіональні центри за поданням обласних органів управління освітою, вищих навчальних закладів не пізніше ніж за чотири тижні до початку основної сесії зовнішнього оцінювання, додаткової сесії - не пізніше ніж за тиждень до її проведення.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015, № 160 від 02.02.2017}

17. Подання обласних органів управління освітою щодо створення пунктів зовнішнього оцінювання повинно враховувати пропозиції вищих та професійно-технічних навчальних закладів, розташованих на відповідній території, та відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру.

{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

18. Мережу пунктів зовнішнього оцінювання формують у межах територій областей, міста Києва (далі - регіон) окремо для зовнішнього оцінювання з певного предмета або сесії зовнішнього оцінювання (у разі проведення кількох сесій з певного навчального предмета під час основної сесії) з дотриманням таких вимог:

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

1) територію регіону поділяють на округи, у яких проживають (перебувають), як правило, не менше 450 учасників зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (у разі формування мережі пунктів зовнішнього оцінювання для проведення зовнішнього оцінювання з іспанської, німецької, російської та французької мов допускається створення округів, де проживають (перебувають) менше ніж 450 учасників зовнішнього оцінювання);

{Підпункт 1 пункту 18 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

2) у кожному окрузі визначають базовий населений пункт, де створюють пункти зовнішнього оцінювання;

3) наповнюваність пункту зовнішнього оцінювання становить, як правило, 180 - 360 учасників зовнішнього оцінювання (пункти зовнішнього оцінювання для проведення зовнішнього оцінювання з іспанської, німецької, російської та французької мов можуть мати меншу наповнюваність);

{Підпункт 3 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

4) між районами (містами), де проживають учасники зовнішнього оцінювання, та базовим населеним пунктом округу має діяти регулярне транспортне сполучення;

5) в окрузі має функціонувати не менше одного пункту зовнішнього оцінювання, що відповідає вимогам підпунктів 6.1.1, 6.1.2 пункту 6.1, пункту 6.2, підпункту 6.6.1 пункту 6.6 ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», якщо на території цього округу проживає(ють) (перебуває(ють)) учасник(и) зовнішнього оцінювання, який(і) потребує(ють) створення відповідних умов.

{Пункт 18 доповнено новим підпунктом 5 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

19. У випадках, не передбачених пунктом 18 цього Порядку, створення пунктів зовнішнього оцінювання здійснюється за погодженням з Українським центром.

{Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

20. Для проведення додаткових сесій зовнішнього оцінювання пункти зовнішнього оцінювання створюють, як правило, в обласних центрах, містах Києві, Севастополі, Сімферополі та/або за місцем розташування регіональних центрів та без урахування вимог пункту 18 цього Порядку.

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

Для осіб, які за рішеннями судів перебувають в установах пенітенціарної системи, пункти зовнішнього оцінювання створюють виключно на базі цих установ.

{Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

{Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

21. Інформація про навчальні заклади, необхідна для формування мережі пунктів зовнішнього оцінювання, що надається обласними органами управління освітою, вищими навчальними закладами, вводиться до бази даних Українського центру та має містити:

{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

1) найменування закладу;

2) тип закладу (із зазначенням ступеня(ів) для загальноосвітніх навчальних закладів);

{Підпункт 2 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

3) місцезнаходження закладу;

4) прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу;

5) прізвище, ім’я, по батькові відповідального за пункт зовнішнього оцінювання;

6) номери контактних телефонів;

7) адреса електронної пошти для листування з регіональним центром (за наявності);

{Пункт 21 доповнено новим підпунктом 7 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

8) перелік предметів, з яких проводитимуть зовнішнє оцінювання в пункті зовнішнього оцінювання (з урахуванням сесій зовнішнього оцінювання);

9) кількість приміщень, що можуть бути використані як аудиторії зовнішнього оцінювання;

10) кількість аудиторій на першому поверсі;

11) кількість аудиторій на 30 робочих місць;

12) кількість аудиторій на 45 робочих місць;

13) кількість поверхів;

14) підтвердження наявності/відсутності:

кімнати для зберігання контейнерів з матеріалами зовнішнього оцінювання;

сейфа (або металевої шафи);

кімнати для відповідального за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

кімнати для медичного працівника;

внутрішніх туалетів;

внутрішнього туалету, обладнаного універсальною кабіною, доступною для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»;

вестибюля;

столів, придатних для письма на інвалідному візку;

пандуса;

зовнішніх сходів і пандуса(ів), обладнаних поручнями з урахуванням технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

{Підпункт 14 пункту 21 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 160 від 02.02.2017}

{Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

22. Пункт перевірки - це тимчасовий пункт в системі зовнішнього оцінювання, що розміщується в окремій будівлі або її частині, ізольованій на строк проведення перевірки сертифікаційних робіт, який встановлюється регіональним центром.

{Порядок доповнено новим пунктом 22 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

23. Пункти перевірки повинні мати:

робоче місце для відповідального за пункт перевірки в окремій кімнаті, облаштованій спеціальними засобами захисту, що унеможливлює несанкціонований доступ сторонніх осіб, де встановлено телефонний зв'язок та є місце для зберігання контейнерів із сертифікаційними роботами;

аудиторії (по 15 робочих місць у кожній), кількість яких має відповідати кількості груп екзаменаторів.

{Порядок доповнено новим пунктом 23 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

24. Рішення про утворення пунктів перевірки приймається до початку проведення зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета регіональними центрами за поданням обласних органів управління освітою.

Подання обласних органів управління освітою щодо створення пунктів перевірки в населених пунктах, визначених регіональним центром, повинно відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру.

{Порядок доповнено новим пунктом 24 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 1377 від 29.12.2015}

Директор
департаменту загальної
середньої та дошкільної освітиЮ. Кононенко


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору