Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких [...]
МОЗ України; Наказ, Перелік від 31.03.199446
Документ z0176-94, поточна редакція — Прийняття від 31.03.1994
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 46 від 31.03.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
28 липня 1994 р.
за N 176/385

Про затвердження Переліку важких робіт і робіт із
шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці неповнолітніх

На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 64
( 64-93-п ) "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону
праці" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці неповнолітніх (надалі - Перелік), що додається.
2. Встановити, що: 2.1. Застосування праці неповнолітніх у виробництвах,
професіях і на роботах з важкими та шкідливими умовами праці (за
Переліком) забороняється на всіх підприємствах, установах і
організаціях незалежно від форм власності і видів їх діяльності. 2.2. Прийом на навчання за професіями, вказаними у Переліку,
допускається за умови досягнення особами 18-річного віку на момент
закінчення навчання. 2.3. При проходженні виробничої практики (виробничого
навчання) особи, які не досягли 18-річного віку і навчаються у
професійно-навчальних закладах можуть знаходитися у виробництвах,
професіях і на роботах, включених до Переліку, не більш як 4
години за умов суворого дотримання діючих санітарних норм і
правил, а також, правил і норм по охороні праці.
3. Вважати таким, що не застосовується, Список виробництв,
професій і робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких
забороняється застосування праці осіб молодше 18 років,
затверджений постановою колишнього Держкомітету СРСР по праці і
соціальних питаннях і Президії ВЦРСП від 10.09.80 N 283/п-9.
Міністр Ю.П.Спіженко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 31.03.94 N 46
Перелік
важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними
умовами праці, на яких забороняється застосування
праці неповнолітніх
1. Гірничі роботи, будівництво метрополітенів, тунелів і
підземних споруд спеціального призначення
Підземні роботи
Робітники всіх професій, зайняті на підземних роботах
Відкриті гірничі роботи і поверхня шахт
та розрізів діючих і тих, що будуються
Бурильник шпурів
Вагонетник повітряно-канатної дороги
Вибірник породи
Вивантажувач на відвалах* ————————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років за умови механізації
трудових процесів
Гідромоніторник, зайнятий на всіх видах робіт, крім обслуговування
гідромоніторів з дистанційним управлінням
Гірник підземний
Гірник по запобіганню та гасінню пожеж
Доставщик кріпильних матеріалів у шахту
Коваль-бурозаправник* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років
Кріпильник, зайнятий виготовленням звичайних та складних видів
кріплення та заготівлею кріпильного лісу
Лампівник, зайнятий заправкою лужних акумуляторів* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років
Люковий, зайнятий на підкатці та відкатці вручну
Машиніст бурової установки
Машиніст вантажної машини
Машиніст відвалоутворювача
Машиніст відвального мосту
Машиніст відвального плуга
Машиніст землесосної установки
Машиніст конвейєра* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років
Машиніст пересувача колії
Машиніст підйомної машини
Машиніст повітряно-канатної дороги
Машиніст скреперної лебідки
Машиніст установки по бурінню стволів шахт з повним перерізом
Оборник гірничих виробіток
Підривник
Прохідник
Прохідник на поверхневих роботах
Роздавальник вибухових матеріалів
Сигналіст
Чистильник
Шлюзівник
Збагачення, агломерація, брикетування Апаратник готування брикетної суміші
Апаратник збагачення
Апаратник згущувачів* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років
Вивантажувач пилу
Випалювач, зайнятий на випалюванні руд і концентратів кольорових
та рідких металів; на переробці шламів, що містять в собі золото
Грохотовщик
Грохотовщик-шурувальник
Доводник
Доводник концентратів, що містять у собі алмази
Дозувальник гарячого повороту
Дозувальник, зайнятий на агломераційних фабриках
Дозувальник реагентів
Долотозаправник
Драгер
Дробильник
Завантажувач-вивантажувач вагранок і печей, зайнятий на
розвантаженні гарячого агломерату
Завантажувач, зайнятий на збагаченні, агломерації та брикетуванні
Контролер вуглеприймання
Контролер, зайнятий на збагаченні та брикетуванні* ————————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років, крім робіт по
виробництву ртуті і ніобієвого концентрату
Концентраторник* ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років
Кочегар сушильних печей і барабанів
Машиніст брикетного преса
Машиніст змішувальних барабанів
Машиніст млинів
Машиніст млинів, зайнятий на агломераційних та золотовидобувних
фабриках обслуговуванням дезінтеграторів, на дробленні кварцу,
кварциту, руди та флюсів, мідних шлаків, марганцю, недогарка, пеку
Машиніст по обслуговуванню силосів та вугільної башти
Машиніст сортування
Машиніст сушильної установки
Моторист вапнувача та омаслювача, зайнятий на профілактиці
змерзання та промерзання руд і порід із застосуванням вапна та
нафтопродуктів
Моторист живильника, зайнятий на сушінні сульфідних концентратів
Оператор по обслуговуванню пилогазоуловлювальних установок
Оператор пульта управління
Оператор пульта управління, зайнятий на: сушінні сульфідних
концентратів; збагаченні, розсортуванні та брикетуванні вугілля
Пробуторник малолітражної драги
Розчиняльник реагентів, зайнятий на збагачувальних і
дробильно-сортувальних фабриках
Розчиняльник-регенераторник ціанплаву
Сепараторник, зайнятий на збагачувальних і дробильно-сортувальних
фабриках
Сортувальник, зайнятий: на вибиранні міді зі шлаку; на сортуванні
дросів в електролізних цехах
Стрічковий прибиральник, зайнятий на збагаченні та брикетуванні
Сушильник, зайнятий сушінням концентратів на збагачувальних і
дробильно-сортувальних фабриках
Фільтрувальник, зайнятий на збагаченні і розсортуванні вугілля і
сланцю*) ——————————————————— *) Дозволено допуск до роботи з 17 років
Цементаторник гідромідьустановки
Центрифугівник, зайнятий на збагаченні, розсортуванні,
брикетуванні вугілля
Чистильник
Шламівник
Шламівник-басейник
Шліхтувальник
Шлюзувальник
Видобуток і збагачення будівельних матеріалів Вибійник
Готувальник реактивної води
Кільщик плит і блоків
Лебідчик, зайнятий на скребковій установці
Машиніст глинорізної машини
Машиніст каменерізної машини
Наваловідбійник
Приймальник руди і азбесту
Реакторник
Різальник по каменю
Різальник траншей
Робітники всіх професій, зайняті безпосередньо на видобутку та
збагаченні азбесту
Розсівальник
Виробництво вугільної та графітованої продукції Випалювач
Дозувальник
Змішувач
Машиніст млина
Прожарювач
Просочувач
2. Геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи Каротажник
Машиніст підйомника каротажної та перфораторної станції
Машиніст шурфопрохідного агрегату
Моторист самохідної каротажної та перфораторної станції
Перфораторник
Підривник
Промивальник проб
Робітники, зайняті на геологознімальних, геологопошукових і
геофізичних роботах у гірських, тайгових, тундрових, пустельних і
напівпустельних районах, а також у морських і сейсмічних партіях
та на радіометричній і еманаційній зйомках. Примітка. Дозволяється допуск з 17 років до робіт у
геологознімальних, геологопошукових і геофізичних партіях у
гірських районах осіб, які постійно мешкають у цих регіонах.
3. Металургійні виробництва
Чорна металургія
Загальні професії чорної металургії
Вивантажувач на відвалах
Відпальник прецизійної сталі та сплавів (катанки, стрічки дроту)
Гартівник
Готувальник заправних вогнетривких матеріалів і термічних сумішей
Завантажувач термічних печей, зайнятий на завантаженні та
вивантаженні ручним способом
Кантувальник-укладальник зайнятий на роботах з гарячим металом
Клеймувальник гарячого металу, зайнятий на маркіруванні гарячих
бандажів
Ковшовий
Контролер у виробництві чорних металів, зайнятий безпосередньо на
гарячих ділянках робіт
Маркірувальник, зайнятий на гарячих ділянках робіт
Машиніст-транспортувальник гарячого металу, зайнятий
обслуговуванням всіх машин і механізмів, що працюють: у гарячих
прольотах; на гарячих ділянках; на транспортуванні металу, труб,
агломерату і коксу в гарячому стані
Мідник, зайнятий безпосередньо в металургійних цехах
Нагрівальник металу
Наждачник
Обмазувальник листів і труб
Обробник поверхневих пороків металу
Оператор обдирних верстатів
Оператор поста управління
Оператор поста управління агрегатами об'ємного гартування рейок
Посадчик металу
Правильник прокату і труб, зайнятий на виправленні гарячого металу
Прибиральник відходів металургійного виробництва
Прибиральник гарячого металу
Пультівник електроплавильної печі
Різальник гарячого металу, при відсутності дистанційного
управління з пульта
Слюсар-ремонтувальник, зайнятий на гарячих ділянках робіт
Терміст прокату і труб
Шихтувальник, зайнятий виконання робіт вручну
Шлаковик
Шліфувальник
Доменне виробництво Бункерний доменного цеху
Верховий доменної печі
Водопровідник доменної печі
Газівник доменної печі
Горновий десульфурації чавуну
Горновий доменної печі
Грануляторник доменного шлаку
Кантувальник-укладальник
Машиніст вагона-вагів
Машиніст підйомника
Машиніст розливної машини
Машиніст шихтоподачі
Наладчик автоматизованих вагона-вагів
Оператор поста управління системи шихтоподачі
Прибиральник відходів металургійного виробництва
Скіповий
Транспортувальник шихти
Сталеплавильне виробництво Машиніст гідроочистки та змазування виливниць
Машиніст дистрибутора (оператор конвертера)
Машиніст завалочної машини
Машиніст заправної машини
Машиніст наносних установок
Міксеровий
Набивник блоків
Набирач стопорів
Оператор завантаження конвертера
Оператор логоскопа
Оператор машин безперервного лиття заготовок
Оператор пароежекторної установки вакуумування металу
Оператор пульта управління
Оператор систем гідравліки та охолодження машини безперервної
розливки заготовок
Підготовник сумішей до розливки плавок
Підготовник сталерозливних канав
Плавильник розкислювачів
Плавильник синтетичних шлаків
Розливальник сталі
Сталевар на всіх видах виробництв
Прокатне виробництво Вальцювальник по збиранню та перевалці клітей
Вальцювальник профілезгинального агрегату
Вальцювальник стана гарячої прокатки
Вальцювальник стана холодної прокатки
Варильник пеку
Виготовлювач-наладчик прес-проводок
Випробувач металу
Готувальник розділової пасти
Листобійник
Машиніст ведучого мотора прокатного стана
Машиніст зливколамача
Машиніст машини вогневого зачищення
Машиніст преса
Машиніст реверсивної парової машини прокатного стана
Машиніст сталеструминної машини
Машиніст фрезерно-зачисної машини
Оператор лінії обробки рейок
Оператор поста управління стана гарячої прокатки
Оператор поста управління стана холодної прокатки
Оператор профілезгинального агрегату
Оператор свердлильного агрегату і преса
Плакувальник полімерних матеріалів на метал
Полірувальник листів та стрічок
Пресувальник колес і бандажів
Пресувальник-прошивник рейкових скріплень
Різальник холодного металу
Роздирач пакетів
Слюсар-провідник
Талькировник листів та стрічок
Укладальник прокату, зайнятий на гарячих ділянках робіт
Трубне виробництво Асфальтувальник труб
Вальцювальник калібрувального стана
Вальцювальник спінінг-машини (обкатної)
Вальцювальник стана гарячого прокату труб
Вальцювальник стана пічного зварювання труб
Вальцювальник стана холодного прокату труб
Вальцювальник трубоформувального стана
Волочильник труб, зайнятий на немеханізованих станах
Електрозварник листів та стрічок
Електрозварник по приварюванню кінців бурильних труб
Електрозварник труб на стані
Заварник труб і балонів
Загратознімач
Заливальник-труболиварник
Зварник пічного зварювання труб
Калібрувальник труб на пресі
Коваль на молотах і пресах
Машиніст формувальної машини
Оператор поста управління стана гарячого прокату труб
Паяльщик труб
Пресувальник гарячих труб
Пресувальник на випробуванні труб і балонів
Різальник труб і заготовок
Розбортовувач вініпластових та поліетиленових труб
Стержньовий машинного формування
Стержньовий ручного формування
Труболиварник-формувальник
Чистильник
Феросплавне виробництво Апаратник вакуум-термічної печі
Апаратник відпалу хрому
Апаратник по виробництву ванадію
Горновий феросплавних печей
Конвертерник
Машиніст розливної машини
Плавильник, зайнятий на виливці п'ятиокису ванадію
Плавильник феросплавів
Прожарювач
Пультовщик конвертера
Розбивач феросплавів
Флюсовар
Чистильник феросплавів
Виробництво вогнетривів Бігунщик змішувальних бігунів
Вивантажувач вогнетривких матеріалів та виробів з печей
Випалювач на печах
Випробувач карборундових стержнів
Вогнетривник
Завантажувач сировини та напівфабрикату, зайнятий обслуговуванням
обертових та шахтових печей, а також тунельних сушил
Знімач-укадальник заготовок, маси та готових виробів
Машиніст електролафета
Машиніст пневмотранспорту
Машиніст скіпового підйомника
Машиніст тельфера
Машиніст холодильника
Металізаторник стержнів
Оправник вогнетривких виробів
Плавильник вогнетривкої сировини
Просіювач порошків на механічних ситах
Розливальник-загладжувач піномаси
Садчик у печі та на тунельні вагони
Складач маси на мішалках
Укладальник шахт внутрішніх газогенераторів кільцевих печей
Формувальник вогнетривких виробів
Чистильник димоходів, лежаків і топок
Шихтувальник-дозувальник
Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів
Коксохімічне виробництво
Робітники всіх професій, зайняті безпосередньо в
коксохімічному виробництві
Кольорова металургія
Загальні професії
Агломератник, зайнятий у виробництвах спікання мідних,
нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів,
сміття, глинозему
Випалювач, зайнятий: на дистиляції цинку; у рафінувальних
цехах і відділеннях (міді); у виробництвах силуміну та кремнію,
глинозему, олова, вуглекислого та хлористого літію, твердих
сплавів та електродної продукції та дорогоцінних металів; на
вторинній переробці кольорових металів
Горновий на агломерації і випалі, зайнятий у виробництвах
спікання мідних, нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд,
концентратів, сміття
Дозувальник, зайнятий: на спіканні мідних, нікелевих,
свинцевих та інших кольорових руд, концентратів і сміття; у
виробництвах глинозему, бабітів та свинцевих сплавів (біля
ватержакетних печей)
Електрослюсар-контактник, зайнятий у цехах електролізу
алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів
Завантажувач шихти, зайнятий: в дробильно-шихтовому
відділенні: сушінням сульфідних концентратів; випалом руд і
концентратів кольорових та рідкісних металів; на плавленні мідних,
нікелевих руд, відходів та сміття кольорових металів;
обслуговуванням колошникової площадки; у виробництві олова; на
виливанні та вторинній обробці кольорових металів
Заливник металу, зайнятий у цехах електролізу алюмінію,
магнію, титану та рідкісних металів
Збагачувач відходів Змішувач, зайнятий на спіканні мідних, нікелевих, свинцевих
та інших кольорових руд, концентратів і сміття, а також у
виробництві електродної продукції Контролер продукції кольорової металургії, зайнятий: в цехах
електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів; у
виробництві силуміну та кремнію Ліфтер, зайнятий обслуговуванням підйомних ліфтів при роботі
на колошниковій площадці Машиніст дробильно-помольно-сортувальних механізмів Машиніст млинів, зайнятий у виробництві глинозему, солей
стронцію, кадмію, фторидів рідкісних земель, твердих сплавів та
електродної продукції Машиніст просіювальних установок, зайнятий: в
дробильно-шихтовому відділенні; на просіюванні вугілля, коксу,
металічної сурми, мідних шлаків; у виробництвах спікання мідних,
нікелевих, свинцевих та інших кольорових руд, концентратів і
сміття, силуміну, кремнію, твердих сплавів, бабітів та свинцевих
сплавів Монтажник на ремонті ванн, зайнятий: у виробництвах мідного
купоросу, кобальту і сульфату нікелю; в цехах (виробничих
ділянках) електролізу кольорових металів Монтажник на ремонті печей, зайнятий на гарячих роботах Паяльщик по вініпласту, зайнятий ремонтом ванн: у
виробництвах мідного купоросу, кобальту і сульфату нікелю; в
гідрометалургії цинку і кадмію; на електролізі кольорових металів Плавильник Прожарювач, зайнятий: на спіканні мідних, нікелевих,
свинцевих та інших кольорових руд, концентратів і сміття; в цехах
електролізу алюмінію, магнію, титану та рідкісних металів; у
виробництвах глинозему, твердих сплавів та електродної продукції Просочувач, зайнятий у виробництвах твердих сплавів та
електродної продукції Регулювальник електродів Спікальник твердосплавних виробів Сушильник, зайнятий сушінням: піритних концентратів при
плавленні мідних і нікелевих руд, відходів і сміття кольорових
металів; порошку у виробництвах мідного купоросу, кобальту і
сульфату нікелю, сульфідних концентратів; фторокису берилію; в
цехах електролізу кольорових металів та афінажу благородних
металів, у виробництвах твердих сплавів і дорогоцінних металів; при вторинній переробці кольорових металів
Транспортерник
Фільтрувальник (фільтровник), зайнятий у виробництві: мідного
купоросу, кобальту і сульфату нікелю; гідрометалургії цинку та
кадмію, глинозему; силуміну та кремнію; електролізу кольорових
металів Флотатор, зайнятий у цехах електролізу алюмінію, магнію,
титану та рідкісних металів Футерувальник-шамотник на ремонті ванн, зайнятий: у
виробництвах мідного купоросу, кобальту і сульфату нікелю; в цехах
електролізу алюмінію, магнію, титату та рідкісних металів Хлоропровідник Центрифугівник, зайнятий у виробництвах мідного купоросу,
кобальту і сульфату нікелю Чистильник продукції, зайнятий в основних технологічних цехах Шихтувальник, зайнятий: на спіканні мідних, нікелевих,
свинцевих та інших кольорових руд, концентратів і сміття; на
плавленні мідних, нікелевих руд, відходів та сміття кольорових
металів; в цехах електролізу алюмінію, магнію, титату та
рідкісних металів, у виробництвах металевої та п'тисірчистої
сурми, твердих сплавів, електродної продукції та дорогоцінних
металів; на вторинній переробці кольорових металів
Виробництво кольорових та рідкісних металів,
виробництво порошків із кольорових металів
Анодник у виробництві алюмінію, зайнятий в цехах електролізу
алюмінію
Апаратник виготовлення штучного шеєліту, зайнятий в
гідрометалургії цинку і кадмію
Апаратник-гідрометалург, зайнятий: у виробництвах глинозему,
мідного купоросу, кобальту, сульфату нікелю, металевої та
п'ятисірчистої сурми; в гідрометалургії цинку і кадмію; в цехах
електролізу алюмінію, магнію, титану, рідкісних та кольорових
металів
Апаратник готування електроліту
Апаратник готування каталізатора Апаратник готування сірчанокислого глинозему Апаратник карбонізації Апаратник каустифікації Апаратник на плазмових установках Апаратник по відокремленню рідкоземельних елементів методом
іонного обміну Апаратник розкладання Апаратник теплообмінника і топки Апаратник у виробництві дорогоцінних металів, зайнятий на
переробці шламів, що містять у собі золото та афінажі благородних
металів Апаратник у виробництві металевих порошків Апаратник у виробництві металевих порошків, зайнятий на
готуванні гідрату нікелю Апаратник у виробництві титану та рідкісних металів,
зайнятий: у виробництвах вуглекислого та хлористого літію,
бромистого та йодистого літію, літію, титану, цирконію; виконанням
робіт по сплавленню концентратів з лугами; на гідрометалургійних
операціях і операціях відновлення та одержання металу Відбійник ртуті Вибивник титанової губки Виливальник-заливальник металу, зайнятий в цехах електролізу
алюмінію, магнію, титану, рідкісних та кольорових металів Дозувальник Завантажувач лугу, зайнятий у виробництві глинозему Завантажувач порошків Замірювач контактів і температури Згущувач Електролізник водних розчинів, зайнятий у виробництві:
мідного купоросу, кобальту і сульфату нікелю, цинку сульфатизуючим
способом; металевої та п'ятисірчистої сурми; а також у цехах та
виробничих дільницях електролізу кольорових металів та
гідрометалургії цинку і кадмію Електролізник розплавлених солей Катодник, зайнятий: в цехах електролізу алюмінію, магнію,
титану, рідкісних та кольорових металів; у виробництві металевої
та п'ятисірчистої сурми Класифікаторник порошків з алмазів та надтвердих матеріалів Конвертерник, зайнятий плавленням мідних, нікелевих руд,
відходів і сміття кольорових металів Конденсаторник Ливарник металів та сплавів, зайнятий: в цехах електролізу
алюмінію, магнію, титану, рідкісних металів; у виробництві
металевої та п'ятисірчистої сурми Машиніст штирьового крана Монтажник реакційних апаратів Оброблювач вторинних шламів Оброблювач матричних листів, зайнятий у виробництві
електролізу кольорових металів Оброблювач титанової губки Пічовий на вальцпечах, зайнятий одержанням оксиду цинку Пічовий по відновленню нікелевого порошку Пічовий по відновленню та дистиляції титану та рідкісних
металів Пічовий по відновленню термічним способом Пічовий по виробництву триоксиду сурми Пічовий по переробці рідкоземельних матеріалів і матеріалів,
що містять в собі титан Пічовий у виробництві цинкового пилу Плавильник барієвого електроліту Плавильник електронно-променевого плавлення Полірувальник металевої пудри Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів, зайнятий на
збиранні обпаленого агломерату Промивальник-сушильник, зайнятий: у виробництвах мідного
купоросу, кобальту і сульфату нікелю; безпосередньо на сушінні
порошку Раймувальник дистиляційних печей Рафінувальник ртуті Репульпаторник Розливальник кольорових металів та сплавів, зайнятий: на
плавленні мідних та нікелевих руд, відходів і сміття кольорових
металів; в цехах і відділеннях рафінування міді; у виробництві
дорогоцінних металів; на вторинній переробці кольорових металів,
на литті кольорових металів Розливальник ртуті Розмелювач, зайнятий: у виробництвах мідного купоросу,
кобальту і сульфату нікелю; розмелом мідних шлаків та у
виробництві дорогоцінних металів; на вторинній переробці
кольорових металів Транспортувальник Хлораторник Хлораторник по готуванню двохлористого олова Цементаторник, зайнятий у виробництві електролізу кольорових
металів Шламівник електролітних ванн
Обробка кольорових металів тиском
Варильник ливарних мастил
Відпальник кольорових металів
Волочильник
Готувальник технічних жирів
Завальцювальник
Каширувальник-красильник фольги
Нагрівальник кольорових металів
Оператор потокової автоматичної лінії
Правильник на машинах
Пресувальник на гідропресах, зайнятий на пресуванні гарячого
металу
Прокатник гарячого металу
Трубопрокатник Флюсовар Шабрувальник кольорових металів
Виробництво твердих і тугоплавких металів і сплавів,
порошків чорних металів та виробів порошкової металургії
Апаратник електрохімічного виробництва танталу
Апаратник карбідізації
Апаратник на готуванні суміші та розчинів
Апаратник окислення молібденових відходів
Апаратник печей відновлення
Апаратник у виробництві твердих і тугоплавких металів і
сплавів
Заготівник хімічних напівфабрикатів тугоплавких металів
Коваль-штампувальник на ротаційних машинах
Обробник прутків сормайту
Обробник твердосплавних виробів
Пічовий відновлення оксидів заліза
Пічовий відпалу залізних порошків
Чистильник металу, виливок, виробів та деталей
Шліфувальник виробів з твердих і тугоплавких сплавів
Виробництво електродної продукції
Верстатник на механічній обробці електродної продукції
Завантажувач-вивантажувач випалювальних і графітувальних
печей
Пекоплавильник
Слюсар електродної продукції Стендовник, зайнятий сортуванням електродної продукції в
цехах основного виробництва Формувальник електродної і анодної маси Хлораторник електродної продукції Чистильник електродної продукції
Виробництво напівпровідникових матеріалів
Апаратник відновлення напівпровідникових матеріалів
Апаратник по виробництву та хімічному очищенню
напівпровідникових матеріалів
Апаратник по одержанню високочистих матеріалів для
напівпровідникового виробництва
Апаратник по хімічній обробці напівпровідникових матеріалів
Плавильник, зайнятий одержанням полі- та монокристалів Плавильник циклонної установки, зайнятий у виробництві
германієвих концентратів
4. Виробництво і передача електроенергії та
теплоенергії (енергетичне господарство)
Ремонт устаткування
Електромонтер по ремонту повітряних ліній електропередач,
зайнятий на роботі без знімання напруги або на висоті
Електромонтер по ремонту та монтажу кабельних ліній Котлочист Слюсар по ремонту устаткування котельних та
пилоприготувальних цехів Слюсар по ремонту устаткування паливоподачі Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом устаткування машинних
цехів теплових та гідроелектростанцій
Теплові електростанції
Електромонтер головного щита управління електростанції
Електромонтер по обслуговуванню електрообладнання
електростанцій
Машиніст блочної системи управління агрегатами
(котел-турбіна)
Машиніст газотурбінних установок
Машиніст енергоблока Машиніст котлів Машиніст млинів, зайнятий розмелюванням палива Машиніст-обхідник по золовидаленню Машиніст-обхідник по котельному устаткуванню Машиніст-обхідник по турбінному устаткуванню Машиніст паливоподачі Машиніст парових турбін Машиніст пилових насосів, зайнятий у цехах пилоприготування
(у цехах по розмелюванню палива) Машиніст сушильних агрегатів, зайнятий у цехах
пилоприготування (у цехах по розмелюванню палива) Машиніст центрального теплового щита управління котлами Машиніст центрального теплового щита управління паровими
турбінами Моторист багерної (шламової) насосної Моторист, зайнятий на паливоподачі Слюсар по контрольно-вимірювальних приладах і автоматиці,
зайнятий у діючих цехах теплових електростанцій та підстанцій Слюсар по обслуговуванню обладнання електростанцій Шурувальник палива
Теплові мережі
Слюсар по обслуговуванню теплових мереж, зайнятий
обслуговуванням підземних теплопроводів і споруд
Атомні електростанції
Робітники, безпосередньо зайняті на експлуатації та ремонті
устаткування у зоні іонізуючих випромінювань
5. Добування і переробка торфу
Варильник торфомаси
Готувальник розчинів та сумішей
Кар'єрник
Машиніст брикетного преса
Машиніст машин по добуванню та переробці кускового торфу
Машиніст машин по добуванню та переробці фрезерного торфу
Машиніст машин по підготовці торфяних родовищ до експлуатації Машиніст прибиральної машини Машиніст торфодобувного екскаватора Машиніст фрезагрегату Торфоробочий, зайнятий: роботою на причіпних навісних
механізмах при підготовці та ремонту торфових полів, причепленням
та відчепленням механізмів, обслуговуванням протипожежних
агрегатів; зведенням лісу з одночасним корчуванням пнів на
торфових масивах, звалюванням дерев, відкряженням та складанням
деревини в штабелі, обробкою ділової деревини та пнів циркульними
та маятниковими пилами; на перегонці, пересуванні та установці на
робоче місце насосної, екскаватора, проміжних опор конвейєра,
натяжної станції, торфодобувних агрегатів і механізмів
6. Буріння свердловин, видобування нафти і газу
Буріння свердловин
Вишкомонтажник
Вишкомонтажник-електромонтер
Вишкомонтажник-зварник
Готувальник бурового розчину
Електромонтер по обслуговуванню бурових
Машиніст бурової установки
Машиніст підйомника по випробуванню свердловин
Машиніст по цементажу свердловин
Моторист бурової установки
Моторист цементно-піскозмішувального агрегату
Моторист цементувального агрегату
Обпресувальник труб
Оператор по дослідженню свердловин
Оператор по цементажу свердловин
Робітники всіх професій, зайняті на бурінні свердловин у морі Слюсар по обслуговуванню бурових (крім слюсарів, які працюють
у механічних майстернях і цехах) Установник бурильних замків
Видобування нафти і газу
Бурильник капітального ремонту свердловин
Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі
Дизеліст плавучого бурильного агрегату у морі
Машиніст насосної станції по закачуванню робочого агента у
пласт
Машиніст парової пересувної депарафінізованої установки
Машиніст пересувного компресора Машиніст промивального агрегату Оператор збезводнюючої та знесолюючої установки Оператор по видобуванню нафти і газу Оператор по гідравлічному розриву пластів Оператор по дослідженню свердловин Оператор по збору газу Оператор по підготовці свердловин до капітального та
підземного ремонту Оператор по підземному ремонту свердловин Оператор по підтримці пластового тиску Оператор по хімічній обробці свердловин Робітники всіх професій, зайняті на видобуванні нафти і газу
в морі Робітники всіх професій, зайняті на видобуванні сірчистої
нафти, нафтового газу, що містить сірку в кількості від 0,5 і вище
вагових процентів Слюсар по монтажу основ морських бурових і естакад
7. Переробка нафти, газу сланцю та вугілля,
вироблення синтетичних нафтопродуктів, нафтових масел і
мастил; магістральні нафтопроводи, газопроводи та нафтобази
Електрослюсар по ремонту обладнання нафтобаз
Завантажувач-вивантажувач печей
Коксоочищувач
Коксорозвантажувач
Лінійний трубопровідник
Машиніст по моторних випробуваннях палива
Машиніст технологічних компресорів
Машиніст технологічних насосів
Монтер по захисту підземних трубопроводів від корозії
Оглядач нафтоналивних ємкостей
Оператор газорозподільної станції (ГРС)
Оператор магістральних газопроводів
Оператор технологічних установок
Оператор товарний
Приборист
Робітники всіх професій, зайняті на переробці,
транспортуванні та зберіганні сірчистої нафти, нафтового газу, що
містить сірку, та продуктів їх переробки із вмістом від 0,5 і вище
вагових процентів сірки
Слюсар по ремонту і обслуговуванню технологічних установок
(крім слюсарів, що працюють у майстернях).
8. Хімічні виробництва
Забороняється застосування праці осіб, які не досягли
18-річного віку, у виробництвах і на роботах, що відносяться до
хімічного виробництва, де відповідно до діючого законодавства
робітнику надано право на додаткову відпустку та скорочений
робочий день (встановлена додаткова відпустка тривалістю 12
робочих днів або одночасно - як додаткова відпустка незалежно від
її тривалості, так і скорочений робочий день).
У виробництвах і на роботах, що відносяться до хімічної
промисловості, де встановлена додаткова відпустка тривалістю 6
робочих днів, праця осіб молодше 18 років може застосовуватися з
дозволу керівника підприємства, організації за погодженням з
технічним інспектором праці профспілки та санітарною інспекцією,
які обслуговують це підприємство або організацію.
9. Нафтохімічні виробництва
Виробництво та переробка гумових сумішей
Загальні професії виробництва і переробки гумових сумішей
Апаратник готування гумових клеїв та покриття
Вальцювальник гумових сумішей
Вирубник заготовок та виробів
Вулканізаторник, зайнятий на гарячій вулканізації гумових
сумішей
Закрійник гумових виробів і деталей Каландрівник гумових сумішей Машиніст гумозмішувача Машиніст каландра Машиніст стрейнера Намазувальник деталей Перекочувач тканини і прокладки Підготовник сировини Пресувальник-вулканізаторник Ремонтувальник гумових виробів Різальник еластомерів і гуми Складач-навішувач каучуку та інгредієнтів Стиковник смуг Термопластикаторник Фарбувальник гумових виробів Холодильник гумових сумішей
Виробництво гумово-технічних виробів,
гумового взуття та гумових виробів широкого вжитку
Апаратник виготовлення гумових ниток
Апаратник приготування латексної суміші
Виготовлювач молдінгів
Випробувач гумових виробів
Гофрувальник трубок
Знімач свинцевої оболонки з рукавів
Клеїльник полімерних, гумових деталей та виробів
Клеїльник ебонітових виробів
Нормалізаторник
Підготовлювач камер та рукавів
Пресувальник-освинцювальник рукавів
Чистильник обладнання і пристосування
Штампувальник гумового взуття
Виробництво, відновлення та ремонт шин
Апаратник вулканізації
Балансувальник шин
Виймальник варильних камер
Випробувач гумових виробів
Встановлювач камер
Грануляторник
Заготівельник шиноремонтних матеріалів
Збирач безбандажних шин
Збирач браслетів та брекерів
Збирач відновлених покришок
Збирач покришок
Збирач шинопневматичних муфт
Каландрувальник на обрізуванні металокордного полотна
Клеїльник полімерних, гумових деталей та виробів
Контролер шинного виробництва
Навішувач заготовок
Машиніст автокамерного агрегату
Машиніст просочувального агрегату
Ремонтувальник гумових виборів
Стиковник текстилю на пресі
Фліперовник бортових кілець
Формувальник покришок
Виробництво синтетичного каучуку та
продуктів нафтохімії
Робітники всіх професій, зайняті обслуговуванням
технологічного устаткування на основних технологічних операціях
Виробництво технічного вуглецю
Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних
операціях
Виробництво регенерату
Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних
операціях

Виробництво азбестових технічних виробів
Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних
операціях
10. Мікробіологічні виробництва
Виробництво цукрів методом гідролізу нехарчової
рослинної сировини
Варильник
Кислотник
Нейтралізаторник
Робітник, зайнятий обслуговуванням відстійників і
теплообмінників
Виробництво кормового білка
(кормові дріжджі, білково-вітамінні концентрати, кормобактерії,
білковий концентрат метанового бродіння)
Оператор приготування розчинів живильного середовища і солей
Оператор озонаторної установки
Оператор установки вітамінізації дріжджів
Сепараторник біомаси, зайнятий у виробництві кормового білка
Сушильник, зайнятий у виробництві кормового білка
Виробництво спирту етилового
Апаратник перегонки та ректифікації спирту
Апаратник середоваріння
Виробництво фурфуролу та його похідних
Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті на основних
технологічних операціях виробництва: фурфуролу, тетрагідрофурону,
тетрагідрофурилового та фурилового спиртів, синтетичних смол,
лаків, пластмас і полімерних матеріалів на основі фурфуролу
Виробництво кормових антибіотиків, вітамінів
та амінокислот
Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті на всіх
технологічних стадіях виробництв антибіотиків, вітамінів і
амінокислот, що утворюються мікробіологічним синтезом
Виробництво ферментних препаратів
Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті на
роботах з живими мікроорганізмами і готовим продуктом у
виробництві всіх ферментних препаратів глибинним та поверхневим
способами
Виробництво біологічних засобів захисту
рослин, добрив, інсектицидних та інших бактеріальних
препаратів
Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних
стадіях виробництва: вірусних препаратів, дендробациліну,
нітрагіну, поліміцину, тилазину, трихотеціну, фітобактеріоміцину,
фосфоробактерину, ентобактерину
Виробництво ксилози, ксиліту, ксилітану
Апаратник дегідратації
Апаратник кристалізації та центрифугування
Апаратник фільтрації
Виробництво розчинників (ацетон, бутанол)
Апаратник ферментації затору
Оператор готування затору
Виробництво преміксів
Робітники всіх професій, зайняті на технологічних операціях
виробництва преміксів
Виробництво карбонізованого лігніну,
активного вугілля, нітролігніну та його похідних
Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних
операціях у виробництвах продуктів переробки лігніну
11. Виробництво медикаментів, медичних, бактерійних і
біологічних препаратів та матеріалів Апаратники, зайняті на основних технологічних стадіях
виробництва, крім апаратника приготування зуболікарських
матеріалів Виготовлювач кетгуту Вирощувач грибниці Віварник, крім зайнятого на роботах з неінфікованими
тваринами Готувальник сумішей і мас медичного призначення Дозувальник медичних препаратів Закатник Запаювальник ампул Капілярник Комплектувальник напівфабрикатів медичних виробів Кріпильник мандрен Лаборант виробництва бактерійних препаратів Машиніст сублімаційних установок Машиніст-таблетувальник Монтажник Наповнювач ампул Переглядач ампул з ін'єкційними розчинами Плавильник Препаратор виробництва біосинтетичних лікувальних засобів Препаратор виробництва скловидного тіла Промивник гідроксалу Різальник ампул і трубок Різальник сировини Розливальник стерильних розчинів Розмелювач вірусної тканини та бактерійної маси Середовар Стабілізаторник-дефібринувальник крові Стерилізаторник матеріалів і препаратів Формувальник медичних препаратів, напівфабрикатів та виробів Шліфувальник кетгуту Шламівник
Виробництво вітамінів
Робітники всіх професій, зайняті на основних технологічних
операціях, крім калібрувальника драже та віджимальника вітамінних
соків
12. Машинобудування і металообробка
Ливарне виробництво
Вагранник
Вибивальник виливок
Гідропіскоструминник
Гідрочистильник
Завальник шихти у вагранки та печі
Заварник виливок
Заливальник металу
Заливальник свинцево-олов'янистих сплавів
Землероб
Ливарник вакуумного та відцентрово-вакуумного литва
Ливарник металів та сплавів
Ливарник методом направленої кристалізації
Ливарник на машинах литва під тиском
Модельник по моделях з епоксидних смол
Наждачник
Обпилювач фасонних виливок
Плавильник металу і сплавів
Плавильник металу на вакуумних печах
Прибиральник в ливарних цехах, зайнятий на прибиранні горілої
землі у тунелях
Складач фторисних присадок Сортувальник виливок Сортувальник шихти Сушильник стержнів, форм, землі та піску Формувальник машинного формування Формувальник оболонкових форм Формувальник ручного формування, зайнятий формуванням крупних
виробів вагою понад 10 кг Чистильник металу, відливок, виробів і деталей, зайнятий
обслуговуванням галтувальних барабанів, дробоструминних машин, на
роботах із сухим піском та металічними ошурками
Зварювальні роботи
Газозварник
Газорізальник
Електрогазозварник
Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах
Електрозварник ручного зварювання
Зварник на електронно-променевій зварювальній установці
Зварник термітного зварювання
Котельні, холодноштампувальні, волочильні
та давильні роботи
Вальцювальник, зайнятий на гарячому вальцюванні металу
Волочильник, зайнятий на волочінні свинцевого дроту, трубок і
дротиків
Завальцювальник, зайнятий на завальцюванні кінців свинцевих
труб в гарячому стані
Згинальник труб
Давильник Котельник Правильник вручну Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий на подачі
металовиробів вручну Штампувальник, зайнятий штампуванням деталей із свинцю Штампувальник методом вибуху Штампувальник на падаючих молотах
Ковальсько-пресові та термічні роботи
Бандажник
Гартівник (крім зайнятого на електричних та газових печах
закритого типу або без висувних подів)
Ізолювальник в термообробці
Коваль на молотах і пресах Коваль ручного кування Коваль-штампувальник Коваль-штампувальник на ротаційних машинах Машиніст на молотах, пресах і маніпуляторах, зайнятий на
обробці гарячого металу Нагрівальник (зварник) металу Напайник, зайнятий: наварюванням інструменту і стеліту;
напайкою різців Пакувальник-цементувальник Правильник на машинах, зайнятий на правленні гарячого металу Прокатник куль Пружинник, зайнятий на гарячих роботах завивкою дротика
діаметром понад 15 мм Ресорник на обробці гарячого металу Розкатник, зайнятий розкачуванням кілець в гарячому стані Синильник Терміст, зайнятий на ваннах Терміст на печах (крім зайнятого на електричних та газових
печах закритого типу або без висувних подів) Терміст на установках СВЧ (струму високої частоти)
Механічна обробка металів та інших матеріалів
Доводник-притиральник, зайнятий на роботі з хромовою пастою Заточувальник, зайнятий на сухому заточуванні абразивними
кругами Накатник полірувальних кругів Полірувальник, зайнятий на роботах з хромовою пастою та
абразивом сухим способом Робітники-верстатники, зайняті оборобкою металу різанням та
металообробних верстатах із одночасним підігріванням виробів
плазмою
Металопокриття і фарбування
Алюмініювальник
Бакелітник (просочувач), зайнятий просоченням литва і
відливок
Воронильник
Гальваник Готувальник електроліту і флюсу Зганяльник-змивальник фарби і лаків, зайнятий обробкою
деталей: пофарбованих нітрофарбами; фарбами, що містять в собі
свинець, світніми фарбами, фарбами на органічних розчинниках Коригувальник ванн Лакувальник жерсті та труб Лудильник гарячим способом Маляр, зайнятий на роботах: з фарбами, що містять в собі
свинець, світніми фарбами; з грунтами і фарбами на органічних
розчинниках; в закритих обмежених приміщеннях (відсіки суден,
циліндри); по фарбуванню, ошкрябуванню суден в доках; по обчищенню
поверхні металевих корпусів надбудов суден та підводної частини
корпусу від іржі, місцевої окалини, обростань, металевих та
дерев'яних поверхонь суден від старого лакофарбового покриття Металізатор Мийник-сушильник металу, зайнятий сушінням деталей,
пофарбованих: нітрофарбами; фарбами, що містять в собі свинець,
світніми фарбами, фарбами на органічних розчинниках Наплавник пластмаси Освинцювальник, зайнятий освинцюванням гарячим способом ( не
гальванічним) Оцинковник гарячим способом Робітники, зайняті на операціях доводки із застосуванням
свинцю Травильник
Слюсарні та слюсарно-складальні роботи
Випробувач двигунів
Паяльщик, зайнятий на роботах із свинцем та сплавами, що
містять у собі свинець
Свердляр-пневматик
Емалювання
Випалювач емалі
Відпальник виробів
Готувальник емалевих порошків, зайнятий на роботах вручну
Емалювальник, зайнятий нанесенням на вироби емалі методом
занурення та пульверизатором
Мельник емалевих матеріалів
Обробник емалевих виробів
Плавильник емалі
Фритовник
Вторинна переробка металів
Випалювач відходів металу
Електролізник, зайнятий на рафінуванні олова
Електролізник по зніманню олова з жерсті
Копровник по обробленню брухту та відходів металу, зайнятий
на роботах вручну
Плавильник вторинного олова Різальник металу на ножицях і пресах Роздільник брухту та відходів металу Сепараторник
Виробництво металічних електродів
Брикетувальник, який виконує роботу на пресах з ручним
управлінням
Завантажувач та вивантажувач з печей
Обмазувальник електродів, який виконує роботу вручну Прожарювач на печах Розварювач силікатноі брили, зайнятий варінням в полуменевих
печах Складач обмазки Сушильник компонентів обмазки та флюсів Флюсовник
Виробництво медичного інструменту і устаткування
Дозувальник ртуті
Збирач суцільнометалічних растрів, виготовлених із свинцю
Виробництво і ремонт годинників
Лакувальник деталей годинників, зайнятий на роботах з
пульверизатором із застосуванням нітрофарб
Малювальник світніми фарбами
Травильник фольги
Виробництво металевих канатів, сіток,
пружин, щіток і ланцюгів
Випробувач металевих канатів і ланцюгів
Волочильник дроту
Ланцюговиготовлювач
Машиніст по навиванню канатів
Намотувач основи з дроту

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »