Про внесення змін та доповнень до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ [...]
Мінпраці України, МОЗ України; Наказ від 22.02.2002110/72
Документ z0221-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.09.2005, підстава z1209-05
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 110/72 від 22.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
4 березня 2002 р.
за N 221/6509
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 308/519 ( z1209-05 ) від 05.10.2005 )
Про внесення змін та доповнень до Умов оплати
праці працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
та Міністерства охорони здоров'я України від
06.04.2001 N 161/137

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від
10.01.2002 N 18 ( 18-2002-п ) "Про підвищення посадових окладів
(ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" та відповідно до
доручення Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 до N 9333/4
Н А К А З У Є М О:
1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення (далі - Умови),
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики
України та Міністерства охорони здоров'я України від 06.04.2001
N 161/137 ( z0333-01 ) "Про впорядкування та затвердження Умов
оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення", зареєстрованим Міністерством
юстиції України 11.04.2001 за N 333/5524, такі зміни та
доповнення: 1.1. Розділ 2 та додатки 1, 2, 4, 5 викласти в редакції, що
додається. 1.2. У розділі 4: пункт 4.1.2 після слів "хто працює у відділеннях (палатах)"
доповнити словами "анестезіології та інтенсивної терапії,"; абзац перший пункту 4.2.1 доповнити словами "з урахуванням
кваліфікації працівника, який суміщує"; абзац перший пункту 4.3.1 доповнити словами "з урахуванням
кваліфікації працівника, який виконує обов'язки тимчасово
відсутнього працівника"; у пункті 4.3.2 слово "схемного" вилучити; 1.3. У розділі 5: пункт 5.1.7 після слів "відділення екстреної медичної"
доповнити словом "консультативної"; пункт 5.1.12 викласти в такій редакції: "5.1.12. За лікарями виїзних бригад станцій (відділень)
швидкої медичної допомоги, які перейшли на посади головних лікарів
станцій швидкої медичної допомоги та їх заступників, керівників
відділень та підстанцій швидкої медичної допомоги, а також за
працівниками з числа середнього медичного персоналу виїзних бригад
станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, які перейшли на
посади фельдшера (медичної сестри) з приймання викликів та
передачі їх виїзним бригадам або старшого фельдшера підстанції
швидкої медичної допомоги, зберігається надбавка в розмірах, що
відповідають стажу безперервної роботи у виїзних бригадах"; в абзаці третьому пункту 5.3.3 слова "неправильного
звільнення або переведення на іншу роботу" замінити словами
"неправильного звільнення, переведення на іншу роботу". 1.4. Абзац перший пункту 6.1 розділу 6 викласти в такій
редакції: "Лікарі та середній медичний персонал центральних районних,
районних закладів охорони здоров'я, які зайняті наданням медичної
допомоги населенню, у т.ч. екстреної, можуть залучатись до
чергування вдома". 1.5. У додатку 3 до Умов ( z0333-01 ): назву додатка 3 викласти в такій редакції: "Перелік закладів
(підрозділів) та посад, робота в (на) яких дає право на підвищення
схемних посадових окладів (ставок) у зв'язку зі шкідливими і
важкими умовами праці"; назву пункту 1 додатка 3 викласти в такій редакції: "Заклади,
підрозділи та посади, робота в (на) яких дає право на підвищення
схемних посадових окладів (ставок) на 25 відсотків у зв'язку зі
шкідливими і важкими умовами праці"; назву пункту 1.13 доповнити словами "центри, відділення
реабілітації інвалідів"; назву пункту 2.9 після слова "(групи)" доповнити словом
"бригади"; назву пункту 2.20 доповнити словами "алергологічні
кабінети"; у графі 1 пункту 2.22 перед словами "Посади лікарів усіх
найменувань" доповнити словами "Керівники та їх заступники"; у графі 1 пункту 2.23 слова "(крім відділів, відділень
профілактичної дезинфекції)" вилучити; у графі 3 пункту 2.25 після слів "вольєрів для мавп"
доповнити словом "віваріїв"; у назві пункту 2.27 після слова "лікарні" доповнити словами
"центри, відділення".
2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення: установити з 1 лютого 2002 року
посадові оклади (ставки заробітної плати) виходячи з розмірів,
передбачених розділом 2 для відповідних посад (професій)
працівників.
3. Застосовувати з 1 лютого 2002 року для педагогічних
працівників та працівників культури, які є у штаті закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту населення,
підвищені на 15 відсотків розміри посадових окладів (ставок
заробітної плати), затверджених відповідними наказами Міністерства
освіти та науки та Міністерства культури і мистецтв України.
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань
Міністр охорони здоров'я України В.Ф.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
та Міністерства охорони
здоров'я України
06.04.2001 N 161/137
(у редакції наказу
Міністерства праці та
соціальної політики та
Міністерства охорони
здоров'я
від 22.02.2002 N 110/72)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 березня 2002 р.
за N 221/6509
2. Схеми посадових окладів працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення
2.1. Визначення схемних посадових окладів лікарів
----------------------------------------------------------------------- | | Посади |Схемні посадові| | | | оклади (грн.) | |------+----------------------------------------------+---------------| |2.1.1.|Лікарі-хірурги всіх найменувань * і | | | |лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи, | | | |які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 256 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 242 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 219 | | |- без категорії | 191 | |------+----------------------------------------------+---------------| |2.1.2 |Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного | 190 | | |профілю | | |------+----------------------------------------------+---------------| |2.1.3 |Лікарі інших спеціальностей, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 253 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 230 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 213 | | |- без категорії | 190 | |------+----------------------------------------------+---------------| |2.1.4 |Лікар-інтерн, лікар-стажист | 184 | | | | | -----------------------------------------------------------------------
* Лікарі-хірурги всіх найменувань: лікар-хірург,
лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог,
лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог, лікар-нейрохірург,
лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний,
лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог
(лікар з променевої терапії, лікар з радіонуклідної діагностики),
лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог;
лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює
хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в
умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог,
лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює
оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог,
лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її
компонентів, клітин та їх трансфузіологію.
2.1.5. Схемні посадові оклади лікарів-хірургів усіх
найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів
підвищуються за здійснення оперативних втручань у залежності від
обсягу, складності й характеру їх праці при роботі: в
амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) - до 15 відсотків
схемного посадового окладу; денному стаціонарі хірургічного
профілю - до 25 відсотків, стаціонарі - до 40 відсотків. 2.1.6. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали
диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів
(університетів, академій), схемний посадовий оклад підвищується
протягом 5 років на 5 відсотків. 2.1.7. Спеціалістам з вищою немедичною освітою (психологи,
біологи, ентомологи, зоологи та інші), які допущені до заняття
лікарських посад, схемні посадові оклади встановлюються на рівні
окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей (пункт
2.1.3). 2.1.8. Лікарям медичних відділів протезно-ортопедичних
підприємств та об'єднань схемні посадові оклади встановлюються
згідно з пунктом 2.1.1. 2.1.9. Схемні посадові оклади, передбачені пунктами 2.1.1 та
2.1.3, встановлюються для посад лікарів усіх найменувань незалежно
від типу закладу та місця його розташування. 2.1.10. Лікарям медико-соціальних експертних комісій (далі -
МСЕК) Центрів (бюро) медико-соціальних експертиз (далі - ЦМСЕ), що
виїжджають у вихідні дні на засідання комісій поза місцем
постійної роботи, доплата здійснюється за фактичний час роботи
згідно з чинним законодавством.
2.2. Визначення схемних посадових окладів керівників
структурних підрозділів 2.2.1. Лікарям - керівникам структурних підрозділів
(відділень, кабінетів, лабораторій, відділів тощо) схемні посадові
оклади встановлюються за пунктами 2.1.1 - 2.1.5 із урахуванням
кваліфікаційної категорії з підвищенням його розміру на 10-25
відсотків у залежності від обсягу робіт, кількості лікарських
посад, згідно із штатним розписом з урахуванням посад завідувачів
(посади лікарів-інтернів не враховуються) у розмірах: - на 10 відсотків - при кількості лікарських посад до 3
одиниць (включно); - на 20 відсотків - при кількості лікарських посад понад 3 до
6 одиниць (включно); - на 25 відсотків - при кількості лікарських посад понад 6
одиниць. 2.2.2. Завідувачам підстанцій швидкої медичної допомоги
схемні посадові оклади підвищуються на 10-25 відсотків у
залежності від напруженості й обсягу роботи: - на 10 відсотків - підстанцій третьої категорії, у штатному
розписі яких є 2-5 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(40-120 посад персоналу); - на 20 відсотків - підстанцій другої категорії, у штатному
розписі яких є 6-12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(120-240 посад персоналу); - на 25 відсотків - підстанцій першої категорії, у штатному
розписі яких є понад 12 виїзних бригад швидкої медичної допомоги
(понад 240 посад персоналу). 2.2.3. Лікарям - головам медико-соціальних експертних комісій
схемні посадові оклади встановлюються за пунктами 2.1.1 та 2.1.3 в
залежності від кваліфікаційної категорії з підвищенням його
розміру на 25 відсотків. 2.2.4. Лікарям - головам лікувально-льотних та
лікувально-консультаційних комісій, міським, районним педіатрам,
старшим лікарям гірничорятувальних частин установлюється схемний
посадовий оклад за пунктом 2.1.3 з підвищенням його розміру на 20
відсотків, старшим лікарям оперативного відділу (диспетчерської)
станції швидкої медичної допомоги - на 10 відсотків. 2.2.5. Завідувачам відділень соціальної допомоги вдома,
соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації,
стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги,
територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та
одиноких непрацездатних громадян (у залежності від кількості осіб,
які обслуговуються): до 160 осіб - 184 грн.; 161-320 - 190 грн.; 321-480 - 196 грн.; 481-640 - 201 грн.; 641-800 - 207 грн.; понад 800 - 219 грн.
2.3. Визначення схемних посадових окладів середнього
медичного персоналу --------------------------------------------------------------------- | | Посади | Схемні | | | | посадові | | | |оклади (грн.)| |------+----------------------------------------------+-------------| |2.3.1 |Сестри медичні, рентгенлаборанти, | | | |інструктори, медичні статистики, зубні | | | |техніки, гіпсові техніки-ортезисти; сестри | | | |з дієтичного харчування, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 178 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 173 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 167 | | |- без категорії | 161 | |------+----------------------------------------------+-------------| |2.3.2 |Акушерки, сестри медичні: операційні, | | | |перев'язувальні, відділень (груп, палат) | | | |анестезіології та інтенсивної терапії, | | | |пологових будинків (відділень, палат), | | | |відділень (палат) новонароджених та | | | |недоношених дітей, станцій (відділень) | | | |швидкої медичної допомоги та невідкладної | | | |медичної допомоги, екстреної медичної | | | |допомоги, аудіометристи, оптометристи; | | | |помічники: санітарного лікаря, | | | |лікаря-епідеміолога, лікаря-паразитолога, | | | |ентомолога; фельдшери, лаборанти | | | |(фельдшери-лаборанти), які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 196 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 184 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 173 | | |- без категорії | 167 | |------+----------------------------------------------+-------------| |2.3.3 |Зубні лікарі, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 196 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 184 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 173 | | |- без категорії | 161 | |------+----------------------------------------------+-------------| |2.3.4 |Реєстратори медичні, дезінфектори | 155 | | | | | ---------------------------------------------------------------------
2.3.5. Старшим: медичним сестрам, фельдшерам, акушеркам,
зубним технікам та іншим фахівцям схемні посадові оклади
встановлюються за пунктом 2 з урахуванням відповідної
кваліфікаційної категорії з підвищенням на 10 відсотків. 2.3.6. Керівникам закладів охорони здоров'я та їх структурних
підрозділів із числа середнього медичного персоналу схемні
посадові оклади встановлюються за пунктом 2.3 у залежності від
кваліфікаційної категорії з підвищенням їх розміру на 10-20
відсотків: - на 10 відсотків - при кількості посад середнього медичного
персоналу згідно зі штатним розписом з урахуванням посади
керівника до 3 одиниць (включно); - на 15 відсотків - понад 3 до 10 одиниць (включно); - на 20 відсотків - понад 10 одиниць. 2.3.7. Старшим медичним сестрам, медичним сестрам та медичним реєстраторам МСЕК та ЦМСЕ, що виїжджають у вихідні дні на
засідання комісій поза місцем постійної роботи, доплата
здійснюється за фактичний час роботи згідно з чинним
законодавством.
2.4. Визначення схемних посадових окладів молодшого медичного
персоналу ------------------------------------------------------------------- | | Посади |Схемні посадові| | | | оклади (грн.) | |------+------------------------------------------+---------------| |2.4.1.|Молодші медичні сестри операційних, | 144 | | |перев'язувальних, палатні, для догляду за | | | |хворими | | |------+------------------------------------------+---------------| |2.4.2.|Сестри-господині | 144 | |------+------------------------------------------+---------------| |2.4.3.|Молодші медичні сестри - буфетниці, | 138 | | |ванщиці, няні, прибиральниці (палатні) та | | | |інший молодший медичний персонал | | -------------------------------------------------------------------
2.5. Схемні посадові оклади працівників територіальних
центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян, відділень соціальної допомоги вдома і
служб милосердя
---------------------------------------------------------- | | Посади |Схемні посадові| | | | оклади (грн.) | |------+---------------------------------+---------------| |2.5.1.|Соціальні працівники, які мають: | | | |- першу кваліфікаційну категорію | 178 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 167 | | |- без категорії | 155 | |------+---------------------------------+---------------| |2.5.2.|Молодша сестра милосердя | 138 | ----------------------------------------------------------
2.6. Визначення схемних посадових окладів керівних
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення
---------------------------------------------------------------------- | | Посади | Схемні посадові оклади | | | |за групою з оплати праці | | | | (грн.) | | | |-------------------------| | | | I | II |III |IV | V | |------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+---| |2.6.1.|Керівник (головний лікар, | 288 |276 |259 |242 |230| | |генеральний директор, | | | | | | | |директор, головний державний | | | | | | | |санітарний лікар, начальник, | | | | | | | |завідувач) | | | | | | |------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+---| |2.6.2.|Головна медична сестра | 219 |207 |196 |190 |184| | |(головний фельдшер) | | | | | | |------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+---| |2.6.3.|Завідувач аптеки (структурний | | | | | | | |підрозділ | | | | | | | |лікувально-профілактичного | | | | | | | |закладу) | | | | | | | | - провізор | 219 |207 |201 |196 | - | | | - фармацевт | 201 |196 |190 |184 | | |------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+---| |2.6.4.|Начальник планово-економічного | 190 |184 |178 |173 | - | | |відділу | | | | | | |------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+---| |2.6.5.|Головні спеціалісти | 190 |184 |178 |173 | - | |------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+---| |2.6.6.|Керівник молочної фабрики-кухні | 196 |190 |184 |178 |173| | |Завідувач молочної кухні | 184 |178 |173 |167 |161| |------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+---| |2.6.7.|Начальники служб, відділів | 184 |178 |173 |167 | - | | |(крім планово-економічного | | | | | | | |відділу), начальник штабу | | | | | | | |цивільної оборони | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
2.6.8. Заступникам керівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення схемні посадові оклади
встановлюються на 5-15 відсотків нижче схемного посадового окладу
відповідного керівника, визначеного за пунктом 2.6.1 (без
підвищення за кваліфікаційну категорію): - заступникам керівника - лікарям - на 5 відсотків; - заступнику керівника з економічних питань - на 10
відсотків; - іншим заступникам - на 15 відсотків, головному бухгалтеру
на 10-15 відсотків. 2.6.9. Керівникам лепрозоріїв, лікарських здоровпунктів,
лікарських амбулаторій схемний посадовий оклад установлюється в
розмірі 213 грн., керівникам жіночих консультацій, які не входять
до складу інших лікувально-профілактичних закладів, - 219 гривень. 2.6.10. Керівникам республіканської (Автономна Республіка
Крим), обласних, міських міст Києва і Севастополя ЦМСЕ - головним
експертам медико-соціальної експертизи республіки, області, міста
схемний посадовий оклад установлюється в розмірі 276 грн. 2.6.11. Схемні посадові оклади керівних працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
встановлюються відповідно до показників віднесення цих закладів до
груп з оплати праці, які визначені в додатку 2, із підвищенням їх
розмірів за кваліфікаційну категорію: а) керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) - за
спеціальністю "організація і управління охороною здоров'я", які
мають: - вищу кваліфікаційну категорію - 63 грн.; - першу кваліфікаційну категорію - 46 грн.; - другу кваліфікаційну категорію - 33 грн.; б) керівникам із числа середнього медичного (фармацевтичного)
персоналу та головним медичним сестрам, які мають: - вищу кваліфікаційну категорію - 39 грн.; - першу кваліфікаційну категорію - 25 грн.; - другу кваліфікаційну категорію - 12 грн.
2.7. Схемні посадові оклади працівників аптечних закладів
-------------------------------------------------------------------- | | Посади |Схемні посадові| | | | оклади (грн.) | |------+-------------------------------------------+---------------| |2.7.1.|Старший провізор, провізор | | | |контрольно-аналітичної лабораторії, | | | |провізор-аналітик ЦРА (пов'язаний з | | | |перевірками підвідомчої мережі), які мають | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 253 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 230 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 213 | | |- без категорії | 196 | |------+-------------------------------------------+---------------| |2.7.2.|Провізори, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 230 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 213 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 201 | | |- без категорії | 190 | |------+-------------------------------------------+---------------| |2.7.3.|Провізор-інтерн | 184 | |------+-------------------------------------------+---------------| |2.7.4.|Фармацевти, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 196 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 184 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 173 | | |- без категорії | 167 | |------+-------------------------------------------+---------------| |2.7.5.|Лаборанти контрольно-аналітичної | | | |лабораторії, які мають: | | | |- вищу кваліфікаційну категорію | 178 | | |- першу кваліфікаційну категорію | 173 | | |- другу кваліфікаційну категорію | 167 | | |- без категорії | 161 | |------+-------------------------------------------+---------------| |2.7.6.|Продавець оптики | 150 | |------+-------------------------------------------+---------------| |2.7.7.|Молодший фармацевт, продавець кіоску | 144 | |------+-------------------------------------------+---------------| |2.7.8.|Фасувальник-пакувальник, молодша медична | 138 | | |сестра-мийниця | | |------+-------------------------------------------+---------------| |2.7.9.|Молодша медична сестра-мийниця, яка | 144 | | |використовує дезінфекційні засоби | | --------------------------------------------------------------------
2.7.10. Посадові оклади провізорів, які зайняті виключно
інформаційною роботою, встановлюються на 5 відсотків вище
посадового окладу провізора з відповідною кваліфікаційною
категорією.
2.8. Схемні посадові оклади керівних працівників аптечних
закладів (крім баз, складів)
--------------------------------------------------------------- | | Посади | Схемні посадові оклади за | | | |групою з оплати праці (грн.)| | | |----------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |------+-------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.8.1.|Керівник (завідувач) | 230| 219 | 207 | 201 | 196 | |------+-------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.8.2.|Завідувач відділу: | | | | | | | |- провізор | 207| 196 | 190 | - | - | | |- фармацевт | 196| 184 | 178 | | | |------+-------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.8.3.|Начальник господарського | 173| 161 | - | - | - | | |відділу | | | | | | ---------------------------------------------------------------
2.8.4. Посадові оклади завідувачів аптечних пунктів
установлюються в розмірі 173 грн. - для провізорів, 167 грн. - для
фармацевтів. При обсязі робіт аптечного пункту, коли товарообіг відповідає
III групі з оплати праці, посадові оклади завідувачів аптечних
пунктів - провізора, фармацевта встановлюються на 15 та 20
відсотків нижче посадового окладу керівника аптечного закладу. 2.8.5. Завідувачу кіоску з обсягом річного планового
товарообігу на наступний рік нижче ніж 30 тис.грн. установлюється
схемний посадовий оклад у розмірі 161 грн. (перерахунок показників
у додатку 2). 2.8.6. Посадові оклади керівних працівників аптечних
закладів, обсяг роботи яких перевищує у 2 рази показники щодо I
групи з оплати праці, встановлюються на 10 відсотків вище, а при
перевищенні показників у 3 рази - на 15 відсотків вище розмірів
окладів, визначених у пунктах 2.8.1- 2.8.3. 2.8.7. Посадові оклади керівних працівників Центральної
районної аптеки (далі ЦРА): завідувача ЦРА, його заступників,
головного бухгалтера ЦРА, його заступника, завідувачів відділів та
їх заступників, які здійснюють постачання аптек усього району,
встановлюються за пунктом 8 із підвищенням: - на 10 відсотків - при прикріпленні до ЦРА від 5 до 15
аптек; - на 15 відсотків - при прикріпленні до ЦРА понад 15 аптек.
2.9. Схемні посадові оклади працівників аптечних баз, складів
--------------------------------------------------------------------- | | Посади | Схемні посадові оклади за | | | |групою з оплати праці (грн.)| | | |----------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |------+-------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.9.1.|Завідувач |242 |230 |219 |213 |207 | |------+-------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.9.2.|Завідувач відділу: | | | | | | | |- провізор | 213| 207 | 201 | 196 | 190 | | |- фармацевт | 207| 201 | 196 | 190 | 184 | |------+-------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.9.3.|Начальник | 190| 184 | - | - | - | | |планово-економічного відділу | | | | | | |------+-------------------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.9.4.|Начальники (завідувачі) | 184| 178 | 173 | 167 | 161 | | |інших відділів | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
2.9.5. Схемні посадові оклади керівників баз
спецмедпостачання
----------------------------------------------------------- | Посади | Центральна база | Схемні посадові оклади за | | |спецмедпостачання|групою з оплати праці (грн.)| | | |----------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |----------+-----------------+----+-----+-----+-----+-----| |Керівник | 276 |259 | 247 | 236 | 224 | 213 | -----------------------------------------------------------
2.9.6. Схемні посадові оклади керівників складів
спецмедпостачання
----------------------------------------------------------- | Посади |Схемні посадові оклади за групою з оплати праці| |---------+-----------------------------------------------| | | I | II | III | IV | |---------+--------+--------------+------------+----------| |Керівник | 230 | 219 | 207 | 196 | -----------------------------------------------------------
2.9.7. Посадові оклади керівних працівників аптечних баз,
складів, обсяг роботи яких перевищує в 2 рази показники щодо I
групи з оплати праці, підвищуються на 10 відсотків, а при
перевищенні показників у 3 рази - на 15 відсотків. 2.9.8. Схемні посадові оклади керівників та їх заступників з
числа провізорів (фармацевтів) підвищуються за наявність
кваліфікаційної категорії у розмірах, наведених у пункті 2.6.11.
2.10. Посадові оклади працівників централізованих бухгалтерій
при закладах охорони здоров'я та органах соціального захисту
населення 2.10.1. Керівнику групи обліку встановлюється посадовий оклад
у розмірі 178 грн. 2.10.2. Спеціалістам та службовцям централізованих
бухгалтерій посадові оклади встановлюються відповідно до пункту
2.12.
2.11. Схемні посадові оклади керівних працівників будинків
відпочинку, будинків творчості, пансіонатів, туристських баз,
профілакторіїв
----------------------------------------------------------- | | Посади | Схемні посадові оклади за | | | |групою з оплати праці (грн.)| | | |----------------------------| | | | I | II | III | IV | V | |-------+--------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.11.1.|Директор (начальник)| 196| 184 | 173 | 167 | 161 | |-------+--------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.11.2.|Начальник служби | 173| 161 | - | - | - | |-------+--------------------+----+-----+-----+-----+-----| |2.11.3.|Начальник відділу | 173| 161 | - | - | - | -----------------------------------------------------------
2.12. Місячні посадові оклади спеціалістів та службовців
--------------------------------------------------------------------- | | Посади | Місячні | | | | посадові | | | |оклади (грн.)| |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.1. |Спеціалісти, які зайняті на роботах із | | | |рентгенівськими, радіологічними, | | | |радіаційними, радіометричними, | | | |дозиметричними, радіохімічними, лазерними, | | | |плазмовими, компресорними, вакуумними, | | | |електронними, телеметричними, | | | |ультразвуковими апаратами, приладами, | | | |препаратами та обладнанням; інженери з | | | |охорони праці, метрологи: | | | |Інженери: | | | |- провідний | 196 | | |- I категорії | 184 | | |- II категорії | 173 | | |- без категорії | 167 | | |Техніки: | | | |- I категорії | 167 | | |- II категорії | 161 | | |- без категорії | 155 | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.2. |Інженери служб | | | |(водопровідно-каналізаційної, газової, | | | |ліфтової, енергетичної, кондиціонування | | | |повітря, опалення, ремонту): | | | |- провідний | 173 | | |- I категорії | 167 | | |- II категорії | 155 | | |- без категорії | 150 | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.3. |Інженери всіх спеціальностей, економіст, | | | |бухгалтер, бухгалтер-ревізор, | | | |юрисконсульт, ветеринарний лікар, агроном: | | | |провідний | 173 | | |- I категорії | 167 | | |- II категорії | 155 | | |- без категорії | 150 | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.4. |Художник ектопротезного кабінету, | 155 | | |художник-окопротезист, редактор центру | | | |здоров'я, художник | | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.5. |Гідрогеолог: | | | |- I категорії | 167 | | |- II категорії | 161 | | |- без категорії | 156 | | |- старший лаборант (з вищою освітою) | 161 | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.6. |Техніки всіх спеціальностей, ветеринарний | | | |фельдшер, зоотехнік: | | | |- I категорії | 155 | | |- II категорії | 150 | | |- без категорії | 144 | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.7. |Завідувач виробництва (шеф-кухар): | | | |- у лікарнях до 500 ліжок | 150 | | |- від 500 до 800 ліжок | 155 | | |- понад 800 ліжок | 161 | | |- у госпіталях та санаторіях до 150 ліжок | 150 | | |- від 150 до 250 ліжок | 155 | | |- понад 250 ліжок | 161 | | |- в установах соціального захисту населення | 161 | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.8. |Завідувач: | | | |- центрального складу, канцелярії | 161 | | |- друкарського бюро, копіювально- | | | |розмножувального бюро, фотолабораторії, | | | |експедиції, господарства, архіву, складу, | | | |гуртожитку, пральні, клубу | 150 | | |- камери схову, віварію, кінного двору | 138 | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.9. |Старші: товарознавець, касир, інспектор, | 150 | | |табельник, перекладач-дактилолог, | | | |стенографістка | | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.10.|Інші службовці: товарознавець, експедитор, | 144 | | |секретар учбової частини, касир, | | | |інспектор, агент з постачання, діловод, | | | |архіваріус, табельник, копіювальник, | | | |кресляр, обліковець, друкарка, секретар, | | | |стенографістка, інкасатор, комендант, | | | |паспортист, обліковець, евакуатор, | | | |секретар-друкарка | | | |Оператор диспетчерської служби | 144 | | |Диспетчер | 144 | | |Старший диспетчер | 150 | | |Оператор комп'ютерного набору | 144 | | |Старший оператор комп'ютерного набору | 150 | | |Черговий гуртожитку | 138 | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.11.|Старші: виконавець робіт (начальник | 167 | | |дільниці), майстер (в т. ч. виробничого | | | |навчання), контрольний майстер | | |--------+--------------------------------------------+-------------| |2.12.12.|Майстер (в т.ч. виробничого навчання), | 161 | | |контрольний майстер, механік, виконроб | | ---------------------------------------------------------------------
2.13. Робітники, яким встановлюються місячні оклади
------------------------------------------------------------- | Найменування професії |Місячні| | | оклади| | | (грн.)| |---------------------------------------------------+-------| |Береговий: матрос, робітник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Береговий: матрос, робітник (старший) | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Банник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Водій електро- та автовізка | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Водій транспортно-прибиральних машин | 144 | |---------------------------------------------------+-------| |Водій самохідних механізмів | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Гардеробник, черговий | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Єгер | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Єгер (старший) | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Опалювач | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Кастелянка | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Комірник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Комірник (старший) | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Комірник складів кислот та хімікатів | 144 | |---------------------------------------------------+-------| |Конюх | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Кубівник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Кур'єр | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Лісник | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Ліфтер | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | | |- від 2,5 до 5 метрів за сек. | 136 | |- від 5 до 7 метрів за сек. | 138 | |- більше 7 метрів за сек. | 144 | |---------------------------------------------------+-------| |Кучер | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Двірник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Робітник ритуальних послуг | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Старший електромеханік зв'язку | 150 | |---------------------------------------------------+-------| |Електромеханік зв'язку | 144 | |---------------------------------------------------+-------| |Оператор зв'язку всіх найменувань | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Телеграфіст, телефоніст міжміського | | |телефонного зв'язку | | |- I кл. | 150 | |- II кл. | 144 | |- III кл. | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Телефоніст міського (виробничого) зв'язку: | | |- I кл. | 144 | |- II кл. | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Лаборант (б/о) | 144 | |---------------------------------------------------+-------| |Заправник | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Сторож | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Гідрометеоспостерігач | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Візник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Візник з вивезення нечистот із вигрібних ям | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Маркувальник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Машиніст прання та ремонту спецодягу (білизни) | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Комплектувальник білизни | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Прасувальник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Апаратник хімічного чищення | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання | 144 | |---------------------------------------------------+-------| |Оператор електронно-обчислювальних машин | 144 | |---------------------------------------------------+-------| |Оператор обчислювальних машин: | | |- I категорії | 150 | |- II категорії | 144 | |---------------------------------------------------+-------| |Оператор електронно-обчислювальних машин | 150 | |(старший) | | |---------------------------------------------------+-------| |Оператор копіювальних і розмножувальних машин: | | |- при одержанні копій на папері | 138 | |- при виготовленні друкарських форм із текстових | 144 | |і штрихових оригіналів | | |---------------------------------------------------+-------| |Палітурник документів | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Натирач підлоги | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Натирач підлоги з цінних порід деревини | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Приймальник золота стоматологічних установ | 144 | |(підрозділів) | | |---------------------------------------------------+-------| |Перукар | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Офіціант | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Провідник із супроводження вантажів | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Робітник з благоустрою (на роботах з видалення | 138 | |нечистот вручну) | | |---------------------------------------------------+-------| |Робітник з обслуговування і поточного ремонту | 144 | |будинків, споруд та обладнання | | |---------------------------------------------------+-------| |Садівник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Сатураторник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Склографіст (ротаторник) | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Підсобний робітник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Ремонтувальник висотних частин будівель | 150 | |---------------------------------------------------+-------| |Препаратор | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Склопротиральник | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Склопротиральник висотних будинків | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Робітник з догляду за тваринами | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Прибиральник територій | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Прибиральник службових приміщень | 136 | |---------------------------------------------------+-------| |Прибиральник виробничих приміщень | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Прибиральник сміттєпроводів | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Фотограф | 144 | |---------------------------------------------------+-------| |Швачка | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Вантажник | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Електроосвітлювач | 138 | |---------------------------------------------------+-------| |Робітники з наладки та ремонту електронного та | 150 | |іншого особливо складного обладнання | | |---------------------------------------------------+-------| |Висококваліфіковані робітники, які зайняті на | 155 | |особливо важливих і відповідальних роботах ( у | | |т.ч. з ремонту взуття та з виробничого навчання) | | |---------------------------------------------------+-------| |Робітники, які зайняті комплексним | | |обслуговуванням і ремонтом будівель, споруд та | | |обладнання: | | |- за 2-5 професіями | 150 | |- за 6 і більше професіями | 155 | |---------------------------------------------------+-------| |Медичний оптик | 155 | |---------------------------------------------------+-------| |Механік з дизельних установок | 150 | -------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »