Документ z0229-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.05.2016, підстава - z0759-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2015  № 282/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2015 р.
за № 229/26674

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1458/5 від 23.05.2016}

Про запровадження реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у деяких територіальних органах Міністерства юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1281/5 від 22.07.2015}

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою створення сприятливих умов для отримання фізичними та юридичними особами адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців НАКАЗУЮ:

{Пункт 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1281/5 від 22.07.2015}

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 25 липня 2014 року № 1218/5 «Про запровадження пілотного проекту щодо подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання у межах цих областей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2014 року за № 875/25652, такі зміни:

1) заголовок викласти в такій редакції:

«Про пілотні проекти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Запровадити реалізацію пілотного проекту «Екстериторіальність» у територіальних органах Міністерства юстиції України у Вінницькій та Київській областях.»;

3) у пункті 2 слова «Тимчасовий порядок взаємодії державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України у Вінницькій та Київській областях під час реалізації пілотного проекту щодо подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання у межах цих областей» замінити словами «Порядок реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

4) у підпункті 1 пункту 3 слова «щодо подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання у межах цих областей» замінити словом «"Екстериторіальність"».

2. Внести зміни до Тимчасового порядку взаємодії державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України у Вінницькій та Київській областях під час реалізації пілотного проекту щодо подання документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Вінницька та Київська області, незалежно від їх місцезнаходження/місця проживання у межах цих областей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 липня 2014 року № 1218/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2014 року за № 875/25652, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Державній реєстраційній службі України забезпечити доопрацювання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 - 3, що набирають чинності через 14 календарних днів з дня набрання чинності цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби УкраїниА.О. ЯнчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25.07.2014 № 1218/5
(у редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 27.02.2015 № 282/5)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2015 р.
за № 229/26674

ПОРЯДОК
реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює види пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та механізм взаємодії державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державні реєстратори) під час їх реалізації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

державний реєстратор 1 - державний реєстратор, якому подано документи для проведення реєстраційної дії;

державний реєстратор 2 - державний реєстратор, який розглядає документи та проводить реєстраційну дію у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;

пілотний проект «Екстериторіальність» - пілотний проект, який полягає в поданні документів для проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців незалежно від місцезнаходження/місця проживання цих осіб, у межах усього переліку адміністративно-територіальних одиниць, у яких запроваджено реалізацію цього пілотного проекту, у випадках, якщо такі документи подаються не за місцезнаходженням/місцем проживання юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

результат надання адміністративної послуги - повідомлення про залишення документів без розгляду, повідомлення про відмову у проведенні реєстраційної дії, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, примірник установчих документів юридичної особи з відміткою державного реєстратора.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та «Про адміністративні послуги».

3. Пілотний проект «Екстериторіальність» не поширюється на випадки подання документів для проведення реєстраційних дій електронним документом.

4. Перелік територіальних органів Міністерства юстиції України, у яких запроваджується реалізація пілотних проектів, визначається окремими наказами Міністерства юстиції України.

ІІ. Взаємодія державних реєстраторів 1 і 2

1. Державний реєстратор 1 у день надходження документів, поданих для проведення реєстраційних дій:

1) приймає подані документи за описом, копію якого видає (надсилає поштовим відправленням) заявнику;

2) забезпечує виготовлення електронних копій документів, поданих у паперовій формі для проведення реєстраційних дій, шляхом сканування та їх передачу державному реєстратору 2 за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Кожен електронний документ засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.

Виготовлення електронних документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

формат зображення: чорно-біле;

роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;

глибина кольору: 4 біти;

формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.

Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

Відскановані документи повинні бути придатні для сприйняття їх змісту людиною.

Відповідність електронної копії документа її паперовій формі забезпечує особа, яка її виготовила.

2. Державний реєстратор 2:

1) перевіряє наявність електронних копій документів для проведення реєстраційних дій за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2) після надходження документів, визначених підпунктом 1 цього пункту:

розглядає їх, проводить відповідну реєстраційну дію у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» та розділом ІІІ Положення про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3175/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1202/19940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 12 лютого 2014 року № 326/5);

забезпечує виготовлення електронних копій установчих документів юридичної особи та змін до них шляхом сканування та їх передачу державному реєстратору 1 - у разі необхідності видачі дубліката оригіналу установчого документа юридичної особи та змін до нього.

3. Державний реєстратор 1:

1) перевіряє за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців наявність результатів розгляду документів, у тому числі дублікатів оригіналів установчих документів юридичної особи, оформляє їх за своїм підписом і печаткою та видає (надсилає поштовим відправленням) заявнику;

2) надсилає не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстраційної дії поштовим відправленням документи, подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження/місця проживання юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державному реєстратору 2 за місцем проведення реєстраційної дії;

3) передає (надсилає поштовим відправленням) один раз на місяць документи, подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій, державному реєстратору 2 за місцем проведення реєстраційної дії (крім документів, визначених підпунктом 2 цього пункту).

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


Н.А. Козловськавгору