Про затвердження Положення про порядок забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та тренерів [...]
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Перелік, Положення від 04.02.2010258
Документ z0251-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.05.2015, підстава z0464-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
04.02.2010 N 258
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2010 р.
за N 251/17546
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
молоді та спорту
N 994 ( z0464-15 ) від 08.04.2015 }
Про затвердження Положення про порядок забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та тренерів спортивних
шкіл усіх типів, центрів олімпійської підготовки,
шкіл вищої спортивної майстерності і спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю
спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям,
спортивним інвентарем індивідуального
користування та терміни його використання

Відповідно до Положення про Міністерство України у справах
сім'ї, молоді та спорту, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.11.2006 N 1573 ( 1573-2006-п ), та
постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 993
( 993-2008-п ) "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку
спортивну школу" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок забезпечення вихованців,
спортсменів, учнів та тренерів спортивних шкіл усіх типів, центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності і
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю спортивним
одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем
індивідуального користування та терміни його використання, що
додається.
2. Республіканському комітету по фізичній культурі та спорту
Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах
сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
2.1. Передбачати в кошторисах видатків відповідно до чинного
законодавства кошти на придбання спортивної екіпіровки та
інвентарю для забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та
тренерів спортивних шкіл усіх типів, центрів олімпійської
підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності і спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю.
2.2. Довести цей наказ до відома керівників спортивних шкіл
усіх типів, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів
олімпійської підготовки та спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю.
3. Рекомендувати Центральним радам фізкультурно-спортивних
товариств, Кримському республіканському управлінню з фізичного
виховання і спорту Міністерства освіти і науки України, обласним,
Київському та Севастопольському міським управлінням (відділам) з
фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та
спорту Міністерства освіти і науки України передбачати в
кошторисах видатків зазначених закладів відповідно до чинного
законодавства кошти на придбання спортивної екіпіровки та
інвентарю для забезпечення вихованців, спортсменів, учнів та
тренерів спортивних шкіл усіх типів, центрів олімпійської
підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності і спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю, що належать до сфери їх
управління, та довести цей наказ до відома керівників зазначених
закладів.
4. Департаменту олімпійського спорту подати в установленому
порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Дутчака М.В.
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Міністр України у справах сім'ї,
молоді та спорту Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
04.02.2010 N 258
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 березня 2010 р.
за N 251/17546

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок забезпечення вихованців, спортсменів,
учнів та тренерів спортивних шкіл усіх типів,
центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої
спортивної майстерності і спеціалізованих
навчальних закладів спортивного профілю
спортивним одягом, спортивним спеціальним
взуттям, спортивним інвентарем індивідуального
користування та терміни його використання

1. Це Положення визначає порядок забезпечення вихованців,
спортсменів, учнів та тренерів спортивних шкіл усіх типів, центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності і
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю спортивним
одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем
індивідуального користування (далі - спортивна екіпіровка та
інвентар) і терміни його використання для участі у
навчально-тренувальному процесі та змаганнях.
2. Придбання спортивної екіпіровки та інвентарю здійснюється
відповідно до чинного законодавства України з виділених асигнувань
на зазначені цілі згідно з переліком спортивного одягу та взуття
загального використання (додаток 1) та переліком спортивного
одягу, спортивного спеціального взуття, спортивного інвентарю
індивідуального користування для забезпечення вихованців,
спортсменів, учнів та тренерів спортивних шкіл усіх типів, центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності і
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю (додаток
2).
3. Потреба у визначенні необхідної кількості спортивної
екіпіровки та інвентарю для придбання спортивними школами усіх
типів, школами вищої спортивної майстерності, центрами
олімпійської підготовки та спеціалізованими навчальними закладами
спортивного профілю визначається за наявною кількістю вихованців,
учнів, спортсменів, що займаються на відділеннях з кожного виду
спорту окремо, враховуючи специфіку організації
навчально-тренувального процесу для забезпечення належного рівня
проведення занять.
4. Вихованці, спортсмени, учні та тренери спортивних шкіл
усіх типів, центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної
майстерності і спеціалізованих навчальних закладів спортивного
профілю спортивною екіпіровкою та інвентарем забезпечуються
безкоштовно згідно з додатками 1 та 2 до цього Положення. При
цьому вихованці спортивних шкіл усіх типів забезпечуються
необхідною спортивною екіпіровкою та інвентарем, починаючи з груп
попередньої базової підготовки.
5. Спортивна екіпіровка та інвентар видаються вихованцям,
спортсменам, учням та тренерам спортивних шкіл усіх типів, центрів
олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності і
спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю
матеріально відповідальною особою згідно із заявою тренера або
особи, яка призначена відповідальною за проведення
навчально-тренувальної роботи та спортивних заходів. Видача
спортивної екіпіровки та інвентарю оформлюється розпорядчим
документом керівника спортивного закладу згідно з поданою заявою
тренера.
6. Матеріально відповідальна особа повинна: одержати спортивну екіпіровку та інвентар, а також видати їх
вихованцям, спортсменам, учням та тренерам згідно з поданою заявою
тренера; повернути на склад видані спортивну екіпіровку та інвентар,
термін використання яких закінчився або такі, що стали не
придатними для використання з інших причин.
7. Вихованці, учні, спортсмени та тренери спортивних шкіл
усіх типів, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів
олімпійської підготовки та спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю у разі вибуття (звільнення) повертають
одержаний раніше спортивний інвентар індивідуального
багаторазового користування, термін використання якого не
закінчився, в належному стані.
8. Терміни використання спортивної екіпіровки та інвентарю
визначені у відповідних графах додатків 1 та 2 до цього Положення
залежно від специфіки виду спорту та етапів підготовки.
9. Списання спортивної екіпіровки та інвентарю, термін
використання яких закінчився або таких, що стали не придатними для
використання з інших причин, здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
10. Повернений спортивний інвентар індивідуального
багаторазового використання, термін використання якого не
закінчився, повинен обліковуватися за місцем його зберігання
(місцезнаходженням) та в бухгалтерії і підлягає списанню
відповідно до чинного законодавства.
11. Наступна видача спортивної екіпіровки та інвентарю
здійснюється після закінчення встановлених термінів їх
використання, у разі їх непридатності для подальшого використання
та подання матеріально відповідальною особою до бухгалтерії звіту
про неможливість їх подальшого використання.
12. Контроль за порядком видачі, використання, зберігання та
обліку спортивної екіпіровки та інвентарю здійснюється у порядку,
визначеному нормативно-правовими актами бухгалтерського обліку та
звітності відповідно до чинного законодавства України.
Заступник директора департаменту
олімпійського спорту Т.А.Федюшина

Додаток 1
до Положення про порядок
забезпечення вихованців,
спортсменів, учнів
та тренерів спортивних шкіл
усіх типів, центрів
олімпійської підготовки,
шкіл вищої спортивної
майстерності
і спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю
спортивним одягом,
спортивним спеціальним
взуттям, спортивним
інвентарем індивідуального
користування та терміни
його використання

ПЕРЕЛІК
спортивного одягу та взуття загального використання

------------------------------------------------------------------ | N | Спортивний одяг | Терміни використання | |з/п | | (у місяцях) | | | |----------------------------------| | | | вихованцями, |тренерами| | | | спортсменами, учнями | | |----+------------------------+------------------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+------------------------+------------------------+---------| | 1 |Футболка | 6 | 6 | |----+------------------------+------------------------+---------| | 2 |Майка | 6 | | |----+------------------------+------------------------+---------| | 3 |Труси | 6 | | |----+------------------------+------------------------+---------| | 4 |Костюм тренувальний | 12 | 12 | |----+------------------------+------------------------+---------| | 5 |Костюм вітрозахисний | 12 | 12 | |----+------------------------+------------------------+---------| | 6 |Костюм утеплений (для | 12 | 24 | | |зимових видів спорту та | | | | |видів, з яких проводять | | | | |учбово-тренувальний | | | | |процес на відкритому | | | | |повітрі) | | | |----+------------------------+------------------------+---------| | 7 |Туфлі кросові | 6 | 12 | |----+------------------------+------------------------+---------| | 8 |Шапочка спортивна | 12 | 12 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Положення про порядок
забезпечення вихованців,
спортсменів, учнів
та тренерів спортивних шкіл
усіх типів, центрів
олімпійської підготовки,
шкіл вищої спортивної
майстерності
і спеціалізованих навчальних
закладів спортивного профілю
спортивним одягом,
спортивним спеціальним
взуттям, спортивним
інвентарем індивідуального
користування та терміни
його використання

ПЕРЕЛІК
спортивного одягу, спортивного спеціального
взуття, спортивного інвентарю індивідуального
користування для забезпечення вихованців,
спортсменів, учнів та тренерів спортивних
шкіл усіх типів, центрів олімпійської підготовки,
шкіл вищої спортивної майстерності
і спеціалізованих навчальних закладів
спортивного профілю

------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування | Терміни використання (у місяцях) | | з/п | спортивного одягу |--------------------------------------------| | | та інвентарю |для спортивних | для спортивних| тренери | | | | шкіл усіх | шкіл | | | | | типів, | усіх типів, | | | | |спеціалізованих| шкіл вищої | | | | | навчальних | спортивної | | | | | закладів | майстерності, | | | | | спортивного | центрів | | | | | профілю | олімпійської | | | | | (групи | підготовки та | | | | | попередньої |спеціалізованих| | | | | базової | навчальних | | | | | підготовки) | закладів | | | | | | спортивного | | | | | | профілю | | | | | | (групи | | | | | |спеціалізованої| | | | | | базової | | | | | | підготовки, | | | | | | підготовки до | | | | | | вищих | | | | | | досягнень) | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 1 | БАДМІНТОН | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |тренувальний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка тренувальна| 6 | 4 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Теніска ігрова | 6 | 4 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти ігрові | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 4 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Ракетка | 4 | 4 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Взуття | 12 | 6 | 12 | | |спеціалізоване | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Волани | 1 | 1 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Напульсники | 12 | 6 | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 2 | БАСКЕТБОЛ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Майка для тренування| 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Майка ігрова | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти для тренування| 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти ігрові | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Взуття | 12 | 6 | 12 | | |спеціалізоване | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'ячі | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 3 | БЕЙСБОЛ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка гравця | 12 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти ігрові | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Лосини | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Взуття | 12 | 12 | 12 | | |спеціалізоване | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка спортивна | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'ячі | 3 | 3 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Битка | 12 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Захист кетчера | 12 | 6 | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиця | 6 | 6 | 6 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кепка | 12 | 12 | 12 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кросівки | 12 | 6 | 6 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 4 | БОКС | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка | 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка тепла | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Блайзер | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси спортивні | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Майка боксерська | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси боксерські | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі кросові | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Взуття боксерське | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шолом захисний | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавички снарядні | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавички змагальні | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Бандаж боксерський | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Протектор зубний | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Бинти боксерські | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Гомілковостопи | 6 | 6 | 6 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 5 | БОРОТЬБА ВІЛЬНА | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм тренувальний | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм парадний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Трико борцівське | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Борцівки | 6 | 6 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Наколінники | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі кросові | 6 | 6 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка спортивна | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кепка | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм утеплений | 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси спортивні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 6 | БОРОТЬБА ГРЕКО- | | | | | | РИМСЬКА | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Трико червоне | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Трико синє | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Борцівки | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рюкзак | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кросівки | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кеди | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиці теплі | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм тренувальний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Майка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка спортивна | 24 | 24 | 24 | | |(весна-осінь) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка спортивна | 24 | 24 | 24 | | |(зима) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Блайзер | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Гомілковостопи | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Наколінники | 6 | 6 | 6 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 7 | ВАЖКА АТЛЕТИКА | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |бавовняний, | | | | | |тренувальний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Штангетки | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Пояс штангіста | 24 | 24 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Трико штангіста | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Напульсники | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Наколінники | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм парадний | | 12 | 12 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 8 |ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ- | | | | | | ТРЕК | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм парадний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм тренувальний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі кросові | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавички | 6 | 6 | | | |велосипедні (літо) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавички | 6 | 6 | 6 | | |велосипедні (зима) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм утеплений | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка тепла | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка велосипедна | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Сорочка велосипедна | 6 | 6 | | | |з довгим рукавом | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Сорочка велосипедна | 6 | 6 | | | |з коротким рукавом | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Термодрес | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рейтузи велосипедні | 6 | 6 | | | |довгі | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рейтузи велосипедні | 6 | 6 | | | |короткі | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велокомбінезон | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі велосипедні | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Бахіли | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси велосипедні | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка вітрозахисна | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чохол для велосипеда| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Окуляри велосипедні | 6 | 6 | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 9 |ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ- | | | | | | ШОСЕ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі кросові | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиці | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси спортивні | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Окуляри | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велосипеди спортивні| 36 | 36 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велотруси | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велотуфлі | 24 | 24 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Комбінезон | 12 | 12 | | | |велосипедний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Веломайка | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велобахіли | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиці велосипедні| 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чохол велосипедний | 24 | 24 | | | |захисний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велокаска захисна | 24 | 24 | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 10 |ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ- | | | | | | МАУНТЕНБАЙК | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі кросові | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиці | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси спортивні | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Секундомір | | | 36 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Окуляри | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велосипеди спортивні| 36 | 36 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велотруси | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велотуфлі | 24 | 24 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Комбінезон | 12 | 12 | | | |велосипедний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Веломайка | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велобахіли | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиці велосипедні| 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чохол велосипедний | 24 | 24 | | | |захисний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велокаска захисна | 24 | 24 | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 11 |ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ- | | | | | | БМХ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі кросові | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиці | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси спортивні | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Окуляри | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велосипеди спортивні| 36 | 36 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велотруси | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велотуфлі | 24 | 24 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Комбінезон | 12 | 12 | | | |велосипедний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Веломайка | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велобахіли | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиці велосипедні| 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чохол велосипедний | 24 | 24 | | | |захисний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велокаска захисна | 24 | 24 | | |-----+----------------------------------------------------+------------| | 12 |ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ | | | |----------------------------------------------------+------------| | |Човни академічні | 60 | 60 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Взуття для човна | 18 | 18 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Весла парні для | 48 | 48 | | | |човна академічного | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Весла розпашні для | 48 | 48 | | | |човна академічного | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Велотруси | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Майка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Блайзер | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм тренувальний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм парадний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітро-, | 24 | 24 | 24 | | |водозахисний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Комбінезон | 12 | 12 | | | |веслувальний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рейтузи вовняні | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Лосини еластикові | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртки веслувальні | 24 | 24 | 24 | | |вітро-, водозахисні | | | | | |утеплені | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Скакалка гумова | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Катер тренерський | | | 60 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Двигун підвісний для| | | 36 | | |тренерського катера | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рятівний човен | 36 | 36 | 36 | | |гумовий | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Паливно-мастильні | | |згідно з | | |матеріали: бензин, | | |паспортом | | |мастило | | |двигуна, в | | | | | |якому | | | | | |зазначені | | | | | |норми витрат| | | | | |пального | | | | | |двигуном на | | | | | |годину, з | | | | | |урахуванням | | | | | |норм | | | | | |тижневого | | | | | |режиму | | | | | |навчально- | | | | | |тренувальної| | | | | |роботи | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Спецавтотранспорт | | | 60 | | |для перевезення | | | | | |човнів до місць | | | | | |змагань та НТЗ: | | | | | |мікроавтобус-тягач, | | | | | |спецавтопричіп | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Весла для байдарки | 24 | 24 | | | |та каное | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Жилет рятівний | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Фартух на човен | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Човен супровідний з | | | 36 | | |мотором | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Мегафон | | | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Хронометр або | | | 24 | | |секундомір | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм водозахисний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка спеціальна | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти спеціальні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чоботи спеціальні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рейтузи спеціальні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиці спеціальні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки спеціальні| 12 | 12 | 12 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 13 | ВЕСЛУВАННЯ НА | | | | | |БАЙДАРКАХ І КАНОЕ ТА| | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |К-1 байдарка- | 36 | 36 | | | |одиночка | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |С-1 каное-одиночка | 36 | 36 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |С-2 каное-двійка | 36 | 36 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |К-4 байдарка- | 36 | 36 | | | |четвірка | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |С-4 каное-четвірка | 36 | 36 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Весла для байдарки | 24 | 24 | | | |та каное | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Жилет рятівний | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Фартух на човен | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Човен супровідний з | | | 36 | | |мотором | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Мегафон | | | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Хронометри або | | | 24 | | |секундоміри | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм водозахисний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка спеціальна | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти спеціальні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чоботи спеціальні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рейтузи спеціальні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавиці спеціальні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки спеціальні| 12 | 12 | 12 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 14 | ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Судно класу | 60 | | | | |"Оптиміст" або | | | | | |іншого міжнародного | | | | | |чи національного | | | | | |дитячого класу | | | | | |(одиночка) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Судно класу "Кадет" | 48 | | | | |або іншого | | | | | |міжнародного чи | | | | | |національного | | | | | |дитячого класу | | | | | |(двійка) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Перегонова вітрильна| 60 | 60 | | | |дошка | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Судно національних | 60 | | | | |та міжнародних | | | | | |перегонових | | | | | |неолімпійських | | | | | |класів | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Судно олімпійських | | 24 | | | |класів яхт, | | | | | |одиночка-двійка | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рятувальне судно | 24 | 24 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Веслувальне судно | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Крейсерсько- | 120 | 120 | | | |перегонова яхта | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Спеціалізований | 84 | 84 | | | |автотранспорт з | | | | | |трейлером | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Судно моторне для | 60 | 60 | | | |забезпечення | | | | | |тренувань та змагань| | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рятувальний жилет | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм термозахисний| 12 | 12 | | | |(сухий) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм термозахисний| | | | | |(каліпс) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чоботи гумові | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 3 | 3 | 3 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі кросові | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка тепла | 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Блайзер | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапка тепла | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм парадний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чоботи каліпсові | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | | | |теплий | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси спортивні | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Електромегафон | | | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Бінокль | | | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Секундомір | | | 24 | | |електронний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Анемометр | | | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Компас | | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Набір приладдя для | | | 24 | | |прокладки курсів | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'яч набивний | | | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 15 | ВОДНЕ ПОЛО | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти для тренування| 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка для | 6 | 6 | 6 | | |тренування | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Тапки для басейну | 3 | 3 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кросівки | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Плавки плавальні | 6 | 6 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Купальник плавальний| 6 | 6 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Плавки ватерпольні | 12 | 6 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Купальник | 12 | 6 | 12 | | |ватерпольний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка плавальна | 6 | 6 | | | |тренувальна | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка плавальна | 12 | 6 | | | |ігрова, 2 шт. (біла | | | | | |та синя) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка ватерпольна,| 12 | 12 | | | |2 шт. (біла та | | | | | |синя) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'яч ватерпольний | 18 | 12 | 24 | | |N 4 | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'яч ватерпольний | 18 | 12 | 24 | | |N 5 | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'яч ватерпольний | 24 | 12 | 24 | | |важкий | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'яч ватерпольний | 12 | | 24 | | |N 2 | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Медбол | 24 | 24 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Амортизатор гумовий | 12 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Пояс для плавання із| | 12 | | | |супротивом | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Пояс важкий | 24 | 24 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка для плавання | | 24 | | | |важка | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Лопатки для плавання| 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Окуляри для плавання| 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Дошка для плавання | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Ласти для плавання | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Дошка тактична | | | 24 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 16 | ВОЛЕЙБОЛ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка для | 6 | 6 | | | |тренування | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка ігрова | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти для тренування| 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти ігрові | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Взуття | 12 | 6 | 12 | | |спеціалізоване | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'ячі | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Наколінники | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 17 | ГАНДБОЛ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 6 | 6 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка тренувальна| 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти для тренувань | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка ігрова | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти ігрові | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 6 | 6 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Взуття | 6 | 6 | 12 | | |спеціалізоване | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка для | 6 | 6 | | | |воротаря | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Штани для воротаря | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кросівки ходові | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'ячі гандбольні | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Сумка для м'ячів | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Бандаж для воротаря | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Наколінники | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Гомілковостопи | 6 | 6 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Налокітники | 6 | 6 | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 18 |ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА| | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Купальник (жін.) | 12 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Трико гімнастичне | 12 | 6 | | | |(чол.) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Майки (чол.) | 12 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболки | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чешки | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі кросові | | 24 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Напульсники | | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Наколінники | | 12 | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 19 | ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кросівки | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Купальник | 6 | 6 | | | |тренувальний | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Гетри | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Наколінники | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Гомілковостопи | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чешки | 1-2 тижні | 1 тиждень | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Скакалка | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Обруч | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |М'яч | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Булави | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Стрічка | 12 | 12 | | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 20 | ДЗЮДО | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм тренувальний | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм парадний | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кімоно біле | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кімоно синє | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Гомілковостопи | 6 | 6 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Наколінники | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі кросові | 6 | 6 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка спортивна | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Кепка | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм утеплений | 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 6 | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси спортивні | 12 | 12 | 12 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шкарпетки | 6 | 6 | 6 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 21 | КІННИЙ СПОРТ | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Бриджі | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Жилет захисний | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Каска | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм вітрозахисний| 24 | 24 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Костюм спортивний | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Краги | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Куртка | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Рукавички | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Редингот | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси спортивні | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Туфлі-кросівки | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Фрак | 12 | 12 | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Футболка | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Хлист | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Чоботи | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шапочка | 12 | 12 | 24 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шпори | 12 | 12 | 24 | |-----+--------------------+---------------+---------------+------------| | 22 | ЛЕГКА АТЛЕТИКА | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Труси легкоатлетичні| 6 | 3 | | | |(чол.) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Плавки | 6 | 3 | | | |легкоатлетичні (жін.| | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Шорти | | 6 | 6 | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Майка легкоатлетична| 6 | 3 | 6 | | |(чол.) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Майка легкоатлетична| 6 | 3 | 6 | | |(жін.) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------| | |Майка-футболка | 6 | 3 | 6 | | |(чол.) | | | | | |--------------------+---------------+---------------+------------|

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4  5
наступна сторінка »