Документ z0257-95, поточна редакція — Прийняття від 17.01.1995


     6.10. Вилучений матеріал вміщується  в  стерильні  банки  або 
пробірки, які закривають пробками, маркіруються і старанно
запаковуються в ящик так, щоб забезпечити повне збереження від
механічних пошкоджень. В ящик вкладають опис з номерами банок та
їх вмісту, який підписує особа, яка надсилає об'єкти. 6.11. У документі-супроводі повинно бути записано: назва
документа, на підставі якого проводилась експертиза трупа,
прізвище, ім'я та по батькові, рік народження померлого, дата його
смерті, дата і година розтину трупа, стислі обставини справи,
номер експертизи, перелік об'єктів і мета проведення
бактеріологічного або вірусологічного дослідження, прізвище
експерта, який подав об'єкти на дослідження.
Додаток N 2
до Правил проведення судово-медичної
експертизи (дослідження) трупів в
бюро судово-медичної експертизи
Порядок
зберігання і видачі трупів (частин трупа), носильних речей,
документів, коштовностей та речових доказів з моргу та
порядок прибирання моргу
1. Зберігання та видача трупів (частин трупа): 1.1. У моргах трупи повинні зберігатись у трупосховищах за
умов, що перешкоджають гниттю (Т = 0 - + 2 гр.С). 1.2. Усі трупи, за винятком трупів невстановлених осіб і
частин трупів, що розчленовані, як правило, не повинні зберігатися
у морзі більш як 3 доби від часу дослідження. Строки зберігання трупів невстановлених осіб не повинні
перевищувати 10 діб, за винятком випадків, коли відсутні необхідні
умови для зберігання (за такого стану треба керуватися положенням,
що викладено в абзаці 1 пункта 1.2. та коли потрібне більш тривале
зберігання, обумовлене потребами слідства). Частини трупів, що розчленовані, зберігаються до особливого
розпорядження слідчих органів. 1.3. Застосування для зберігання трупів консервуючих речовин
(бальзамування) дозволяється тільки за дозволом слідчих органів. Бальзамування трупів осіб, що померли при підозрі на
отруєння, категорично забороняється. Частини трупів, що розчленовані, після дослідження повинні
зберігатися у 10% формаліновому розчині або у рідині Ратнєвського
в скляному або металевому посуді, який повинен опечатуватися.
Частини трупів від різних осіб зберігаються окремо одна від одної.
На посуді, в якому зберігаються згадані частини, повинні бути
етикетки з відповідними позначками, а на кожну частину трупа
прикріпляється бірка, на якій зазначено реєстраційний номер,
анатомічну ділянку тіла, дату дослідження та інші розпізнавальні
ознаки. Голову трупа треба розміщувати у розчині так, щоб
запобігти деформації носа та вушних раковин. 1.4. Трупи осіб, які померли від гострозаразних та особливо
небезпечних інфекцій, зберігають окремо від інших трупів. 1.5. Допуск родичів та інших осіб до трупосховища і до
кімнати, де проводиться туалет та одягання трупа, крім випадків,
коли представнику правоохоронних органів з означеними особами
потрібно провести слідчі дії, забороняється. У випадку, коли є відповідний дозвіл, до трупосховища можуть
допускатися особи для проведення пізнавання трупа, особа якого не
встановлена, або його одягу, без представника органу дізнання чи
слідства. Ці дії повинні проводитись обов'язково у супроводі
співробітників моргу. У разі безсумнівного пізнання трупа відомості про нього
вносять до реєстраційних журналів. Підставою для офіційного
визначення особи такого трупа може бути лише "Акт пізнавання",
який складається представником органів дізнання чи слідства. 1.6. Видача трупів з моргу родичам та іншим особам, які
уповноважені на поховання, здійснюється за наявності в них
Свідоцтва про смерть з районного відділу реєстрації актів
громадського стану. У всіх випадках насильницької смерті трупи з моргу видаються
обов'язково за наявності письмового дозволу правоохоронних
органів. 1.7. Трупи з моргу видаються для поховання тільки в труні
(або відповідно з національними звичаями), обмитими та одягненими.
Всі дії, що пов'язані з видачею трупа, крім попередньої доставки
труни, належать до посадових обов'язків санітарів моргу і
виконуються ними безкоштовно. 1.8. Трупи осіб, які померли від гострозаразних захворювань:
висипний, черевний, поворотний тифи, дифтерії, дизентерії,
скарлатини тощо, видаються родичам та іншим особам, які
уповноважені на поховання, у щільно забитій труні. На дно труни
необхідно насипати дезинфікуючі та всмоктуючі вологу речовини:
торф, суха тирса, хлорне вапно. 1.9. Від осіб, які проводять поховання трупа, означеного у
п.1.8, повинні бути взяті зобов'язання про доставку цих трупів до
місця поховання (кремації) без права розкриття труни і завезення
трупа додому чи в інше приміщення. У зобов'язанні повинно
міститись попередження про відповідальність за такі дії відповідно
до чинного законодавства. 1.10. Трупи осіб, які померли від особливо небезпечних
інфекцій (ОНІ), а саме: натуральної віспи, чуми, холери, сибірки
тощо для поховання не видаються. Порядок поховання у таких
випадках регулюється спеціальними правилами Державної
санітарно-епідеміологічної служби України. 1.11. У разі, коли труп не був забраний з моргу протягом
3 діб після дослідження, завідуючий відділом судово-медичної
експертизи трупів або завідуючі міських (міст обласного
підпорядкування), районних (міжрайонних) відділень (надалі -
завідуючий моргом) зобов'язані письмово сповістити про це органи
внутрішніх справ чи прокуратури для вжиття ними відповідних
заходів. Якщо на означений час є відомості про місце проживання чи
праці особи, яка померла, завідуючий моргом повинен сповістити
родичів чи працівників померлого про місцезнаходження трупа. 1.12. Після закінчення означеного строку трупи осіб, що не
були взяті для поховання, можуть бути передані для наукових чи
навчальних цілей до відповідних установ або повинні бути поховані
за рахунок місцевих бюджетів з додержуванням усіх відповідних
правил. Передача трупів невстановлених осіб до наукових або
навчальних установ, а також їх поховання чи кремація можуть бути
здійснені лише за письмовим дозволом органів слідства чи дізнання.
2. Зберігання та видача носильних речей, документів,
коштовностей, речових доказів та інших предметів, що були
доставлені з трупом: 2.1. Одяг та взуття, що були доставлені з трупом, після
проведення дослідження повинні бути у разі потреби
продезинфіковані, просушені і відповідним чином позначені.
Зберігати їх необхідно за кімнатної температури у спеціально
пристосованих для цього приміщеннях або шафах у паперових чи
матерчатих мішках. 2.2. Відповідальність за зберігання носильних речей
покладається на одного з санітарів моргу. Контроль за тим, чи правильно зберігаються носильні речі,
здійснюється завідуючим моргом. 2.3. Коштовності, документи, речові докази та інші предмети,
що були доставлені з трупом або були виявлені при дослідженні
трупа і які можуть стати речовими доказами (про виявлення таких
речей експерт зобов'язаний сповістити слідчі органи), зберігаються
в металевій шафі чи сейфі, що опечатуються, у завідуючого моргом. 2.4. У випадках проведення слідчих дій з розслідування
обставин та причин смерті (насильницька смерть) одяг, взуття,
коштовності, документи та інші предмети, що були доставлені з
трупом і не є речовими доказами, видаються родичам та іншим
особам, які уповноважені на поховання, разом з трупом тільки за
наявності письмового дозволу слідчих органів. У всіх інших випадках перелічені предмети видаються з трупом
з дозволу слідчих органів. Носильні речі, коштовності та інші предмети, що були
доставлені з трупом невстановленої особи, можуть бути передані
або знищені лише за письмовим дозволом органів слідства та
дізнання. У всіх випадках у журналі реєстрації одягу, коштовностей,
документів та інших предметів, що були доставлені з трупом
робляться відповідні записи. 2.5. Речові докази та предмети, що були виявлені при
дослідженні трупа і можуть стати речовими доказами, видаються
тільки при наявності письмового запита представникам слідчих
органів, про що робляться відповідні записи в Журналі реєстрації
одягу, коштовностей, документів та інших предметів, що були
доставлені з трупом. 2.6. Носильні речі, що не були взяті з моргу протягом місяця
з дня надходження трупа, можуть бути здані в доход державі або
знищені у разі їх непридатності. Ці дії у випадках насильницької
смерті та при належності речей трупу, особа якого не встановлена,
повинні проводитись тільки за письмовим дозволом слідчих органів,
а в усіх інших випадках за дозволом завідуючого моргом. Знищення носильних речей проводиться відповідно до пункту
2.6. діючих Правил. Документи, коштовності та інші речі, що були доставлені з
трупом і не є речовими доказами, після означеного терміну
передаються під розписку про отримання слідчим органам.
3. Прибирання моргу: 3.1. У всіх приміщеннях моргу щодня необхідно проводити вогке
прибирання з застосуванням гарячої води та миючих засобів. 3.2. Секційні столи, столики і тази для дослідження органів,
решітка на підлозі, підлоги у секційному залі та в трупосховищі,
інструменти, клейончаті фартухи і нарукавники треба щодня по
закінченні дослідження трупів ретельно обмивати з застосуванням
соди, мила або інших миючих засобів. 3.3. Щотижня у секційному залі і трупосховищі треба проводити
повне ретельне прибирання з обмиванням вікон і стелі, які
викладені кахелем чи пофарбовані масляною фарбою, гарячою водою з
милом або содою і 3% розчином хлораміну або з іншим миючим і
дезинфікуючим засобом. Щомісячно і у кожному випадку виявлення трупів осіб, які
померли від гострозаразних захворювань, проводиться також повне
прибирання в усіх приміщеннях моргу. 3.4. Після розтину померлого від ОНІ дезинфекація моргу
проводиться силами і засобами санепідстанції. 3.5. Застосування для дезинфекції інструментарія, секційних
столів і рукавичок отруйних речовин (сулема, карболової кислоти та
ін.), а також зберігання їх в секційному залі та підсобних
приміщеннях забороняється.


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору