Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту [...]
Міноборони України; Наказ, Умови, Перелік [...] від 28.02.2006125
Документ z0264-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.09.2014, підстава z1036-14
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
28.02.2006 N 125
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2006 р.
за N 264/12138

Про впорядкування умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту Збройних Сил України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства оборони
N 723 ( z1335-06 ) від 11.12.2006
N 212 ( z0454-07 ) від 27.04.2007
N 378 ( z0751-07 ) від 29.06.2007
N 510 ( z1072-08 ) від 20.10.2008
N 638 ( z1298-08 ) від 23.12.2008
N 314 ( z0480-10 ) від 17.06.2010
N 452 ( z0801-10 ) від 25.08.2010
N 563 ( z1137-10 ) від 02.11.2010
N 679 ( z1369-10 ) від 21.12.2010
N 112 ( z0292-11 ) від 24.02.2011
N 274 ( z0671-11 ) від 23.05.2011
N 362 ( z0875-11 ) від 29.06.2011
N 231 ( z0646-12 ) від 11.04.2012
N 250 ( z0716-12 ) від 18.04.2012
N 396 ( z0972-13 ) від 12.06.2013
N 550 ( z1036-14 ) від 19.08.2014 }
З метою впорядкування умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил
України та на виконання постанов Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та від
22 серпня 2005 року N 790 ( 790-2005-п ) "Про внесення змін та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань оплати праці працівників установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із
змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Умови оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України, що
додаються.
2. Ці Умови застосовуються з 1 вересня 2005 року.
3. Командирам (начальникам) військових частин, закладів,
установ та організацій Збройних Сил України: здійснювати витрати, пов'язані із запровадженням умов оплати
праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального
захисту, за рахунок та в межах фонду оплати праці, затвердженого в
кошторисі; у разі, коли посадові оклади окремих категорій працівників за
Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я Збройних Сил України
збільшуються порівняно з посадовими окладами цих категорій
працівників (визначеними без урахування підвищень, передбачених
умовами оплати праці), що діяли до 1 вересня 2005 року, менше ніж
на відсоток підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня
2005 року, чи в разі, коли вони зменшуються, таким категоріям
працівників установлюється попередній посадовий оклад (без
підвищень, передбачених умовами оплати праці), підвищений на
7,1 відсотка.
4. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони
України від 27 серпня 2001 року N 293 ( z0805-01 ) "Про
впорядкування умов оплати праці працівників військово-медичних
закладів (підрозділів) Збройних Сил України", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 11 вересня 2001 року за N 805/5996
(із змінами).
5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту фінансів Міністерства оборони України.
6. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.І.Тьоткін
Заступник Міністра фінансів України В.Матвійчук
Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України Д.Мирошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
28.02.2006 N 125
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2006 р.
за N 264/12138

УМОВИ
оплати праці працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту Збройних Сил України

1. Загальні положення
1.1. Умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту Збройних Сил України (далі - Умови)
застосовуються при обчисленні заробітної плати керівних
працівників, професіоналів, фахівців, інших працівників закладів
охорони здоров'я згідно з Переліком закладів охорони здоров'я
Збройних Сил України, затвердженим наказом Міністра оборони
України від 20.05.2004 за N 162 ( z0692-04 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 03.06.2004 за N 692/9291, та установ
соціального захисту Збройних Сил України (далі - заклади охорони
здоров'я та установи соціального захисту).
1.2. Умови оплати праці передбачають: схеми тарифних розрядів посад медичних, фармацевтичних
працівників закладів охорони здоров'я, керівників будинків (баз)
відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних баз та
центрів туризму і відпочинку та порядок визначення посадових
окладів окремих працівників; показники віднесення закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту до груп за оплатою праці керівників; порядок обчислення заробітної плати медичних та
фармацевтичних працівників. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників визначаються згідно з додатком 1 до Умов. { Абзац
п'ятий пункту 1.2 в редакції Наказу Міністерства оборони N 212
( z0454-07 ) від 27.04.2007 }
2. Схеми тарифних розрядів посад медичних,
фармацевтичних працівників закладів охорони
здоров'я, керівників будинків (баз) відпочинку,
пансіонатів, профілакторіїв, туристичних баз
та центрів туризму і відпочинку та порядок
визначення посадових окладів окремих працівників
Таблиця 1
2.1. Схема тарифних розрядів посад лікарів
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні | | | розряди | |-------------------------------------------------+--------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------------+--------------| |Лікарі-хірурги*, лікарі-ендоскопісти, | | |лікарі-анестезіологи, лікарі загальної практики -| | |сімейні лікарі, які мають: | | |вищу кваліфікаційну категорію . . . . . . . . . .| 14 | |першу кваліфікаційну категорію . . . . . . . . . | 13 | |другу кваліфікаційну категорію . . . . . . . . . | 12 | |без категорії . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 11 | |Лікар-інтерн, лікар-стажист хірургічного профілю | 10 | |Лікарі інших спеціальностей, які мають: | | |вищу кваліфікаційну категорію . . . . . . . . . | 13 | |першу кваліфікаційну категорію . . . . . . . . . | 12 | |другу кваліфікаційну категорію . . . . . . . . . | 11 | |без категорії . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 10 | |Лікар-інтерн, лікар-стажист . . . . . . . . . . .| 9 | ------------------------------------------------------------------
--------------- * До категорії "лікар-хірург" належать: лікар-хірург,
лікар-комбустіолог, лікар-хірург-проктолог,
лікар-травматолог-ортопед, лікар-уролог, лікар-нейрохірург,
лікар-хірург судинний, лікар-хірург серцево-судинний,
лікар-хірург-онколог, лікар-хірург торакальний, лікар-радіолог,
лікар-стоматолог-хірург, лікар-акушер-гінеколог,
лікар-гінеколог-онколог, лікар-рентгенолог, який здійснює
хірургічні втручання із застосуванням рентгенівської апаратури в
умовах стаціонару; лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог,
лікар-отоларинголог-онколог, лікар-ендокринолог, який здійснює
оперативні втручання; лікар-онколог, лікар-трансплантолог,
лікар-трансфузіолог, який здійснює заготівлю крові, її
компонентів, клітин та їх трансфузіологію.
2.1.1. Посадові оклади лікарів-хірургів,
лікарів-анестезіологів, лікарів-ендоскопістів підвищуються за
здійснення оперативних втручань залежно від обсягу, складності і
характеру їх праці: у разі роботи в амбулаторно-поліклінічному
закладі (відділенні) - до 15 відсотків; денному стаціонарі
хірургічного профілю - до 25 відсотків, стаціонарі - до
40 відсотків. 2.1.2. Посадові оклади інспекторів-лікарів, а також фахівців
з вищою немедичною освітою (психологи, біологи, ентомологи,
зоологи та інші), які допущені на лікарські посади, установлюються
на рівні посадових окладів, визначених для лікарів інших
спеціальностей. 2.1.3. Керівникам структурних підрозділів (відділів,
відділень, кабінетів, лабораторій, медичних пунктів тощо) -
лікарям посадові оклади встановлюються з урахуванням
кваліфікаційної категорії (за умови, що спеціальність, за якою їм
присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу,
який вони очолюють) та з підвищенням їх розмірів залежно від
кількості лікарських посад згідно зі штатом, штатним розписом (з
урахуванням посад керівників цих структурних підрозділів і без
урахування посад лікарів інтернів): до 3 одиниць включно - на
10 відсотків, понад 3 до 6 одиниць включно - на 20 відсотків,
понад 6 одиниць - на 25 відсотків. 2.1.4. Завідувачам відділень швидкої медичної допомоги -
лікарям посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних
розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних
категорій, у разі наявності в штаті (штатному розписі) більше
2 виїзних бригад (понад 40 посад персоналу) посадові оклади
підвищуються на 10 відсотків. 2.1.5. Головам лікарсько-льотних, військово-лікарських та
лікарсько-консультаційних комісій - лікарям, старшим лікарям
гірничорятувальних частин посадовий оклад установлюється на рівні
посадових окладів, передбачених для лікарів інших спеціальностей з
підвищенням його розміру на 20 відсотків. 2.1.6. Лікарям, призначеним на посади лікарів загальної
практики - сімейних лікарів, у тому числі на посади керівників
підрозділів сімейної медицини, зберігається протягом 3 років
кваліфікаційна категорія за спеціальностями: "терапія",
"підліткова терапія", "педіатрія", "медицина невідкладних станів"
та "судова медицина".
Таблиця 2
2.2. Схема тарифних розрядів посад фахівців з базовою та
неповною вищою медичною освітою
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні | | | розряди | |-------------------------------------------------+--------------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------------+--------------| |Акушерки, сестри медичні: операційних, | | |перев'язувальних, відділень (груп, палат) | | |анестезіології та інтенсивної терапії, пологових | | |відділень (палат), відділень (палат) | | |новонароджених та недоношених дітей, станцій | | |(відділень) швидкої, невідкладної, екстреної | | |медичної допомоги, кабінету з аудіометрії; | | |оптометристи; помічники: лікаря-епідеміолога, | | |лікаря-стоматолога; фельдшери всіх | | |спеціальностей, лаборанти (фельдшери-лаборанти), | | |медичні сестри загальної практики - сімейної | | |медицини, лікарі зубні: | | |вищої кваліфікаційної категорії . . . . . . . . .| 10 | |першої кваліфікаційної категорії . . . . . . . . | 9 | |другої кваліфікаційної категорії . . . . . . . . | 8 | |без категорії . . . . . . . . . . . . . . . . . .| 7 | |Інструктори, рентгенолаборанти, сестри медичні: | | |поліклініки і стаціонарів, з дієтичного | | |харчування, з лікувальної фізкультури, з масажу, | | |зі стоматології, з фізіотерапії та інші; | | |статистики медичні, техніки зубні, | | |техніки-ортезисти-гіпсовиливальники: | | |вищої кваліфікаційної категорії . . . . . . . . .| 9 | |першої кваліфікаційної категорії . . . . . . . . | 8 | |другої кваліфікаційної категорії . . . . . . . . | 7 | |без категорії . . . . . . . . . . . . | 6 | ------------------------------------------------------------------
2.2.1. Старшим: сестрам медичним, фельдшерам, акушеркам,
технікам зубним та іншим фахівцям з базовою та неповною вищою
освітою посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів
посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення
на 10 відсотків. 2.2.2. Керівникам закладів охорони здоров'я Збройних Сил
України та їх структурних підрозділів із числа фахівців з базовою
та неповною вищою медичною освітою посадові оклади встановлюються,
виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної
кваліфікації з підвищенням їх розмірів: на 10 відсотків - у разі
кількості посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною
освітою за штатом (штатним розписом) з урахуванням посади
керівника до 3 одиниць включно; на 15 відсотків - понад 3 до
10 одиниць включно; на 20 відсотків - понад 10 одиниць. 2.2.3. Фельдшеру - начальнику (завідувачу) аптеки посадовий
оклад установлюється на рівні посадового окладу старшого фельдшера
відповідної кваліфікаційної категорії без підвищень, визначених у
підпункті 2.2.2. 2.2.4. Сестрам медичним, призначеним на посади сестер
медичних загальної практики, зберігається протягом 3 років
кваліфікаційна категорія за спеціальностями "фельдшер", "фельдшер
швидкої допомоги", "акушерка жіночої консультації", "медична
сестра стаціонару", "медична сестра поліклініки", "медична сестра
дитячого стаціонару", "медична сестра дитячої поліклініки".
Таблиця 3
2.3. Схема тарифних розрядів посад (професій) окремих
категорій працівників закладів охорони здоров'я
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди | |-----------------------------------------------+----------------| |Молодші медичні сестри: операційних, | | |перев'язувальних, палатні, з догляду за | | |хворими; сестра-господарка, дезінфектор . . . .| 4 | |Молодші медичні сестри: буфетниці, ванниці, | | |прибиральниці (палатні) та інші . . . . . . . .| 3 | |Реєстратор медичний . . . . . . . . . . . . . .| 5 | ------------------------------------------------------------------
2.3.1. Працівникам (у тому числі молодшим медичним сестрам),
які застосовують у роботі дезінфекційні засоби, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється
доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки).
Таблиця 4
2.4. Схема тарифних розрядів посад (професій) працівників
аптечних закладів (підрозділів)
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди | |-----------------------------------------------+----------------| |Провізори, провізори-аналітики, провізори | | |клінічні, провізори-косметологи: | | |вищої кваліфікаційної категорії . . . . . . . .| 13 | |першої кваліфікаційної категорії . . . . . . . | 12 | |другої кваліфікаційної категорії . . . . . . . | 11 | |без категорії . . . . . . . . . . . . . . . . .| 10 | |Провізор-інтерн . . . . . . . . . . . . . . . .| 9 | |Фармацевти: | | |вищої кваліфікаційної категорії . . . . . . . .| 10 | |першої кваліфікаційної категорії . . . . . . . | 9 | |другої кваліфікаційної категорії . . . . . . . | 8 | |без категорії . . . . . . . . . . . . . . . . .| 7 | |Лаборанти (фармація): | | |вищої кваліфікаційної категорії . . . . . . . .| 9 | |першої кваліфікаційної . . . . . . . . . . . . | 8 | |другої кваліфікаційної категорії . . . . . . . | 7 | |без категорії . . . . . . . . . . . . . . . . .| 6 | |Фасувальник медичних виробів, молодша медична | | |сестра (мийниця) . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | ------------------------------------------------------------------
2.4.1. Старшим провізорам посадові оклади визначаються,
виходячи з тарифних розрядів посад провізорів відповідної
кваліфікації та з урахуванням підвищення на 10 відсотків.
Таблиця 5
2.5. Схема тарифних розрядів керівних працівників
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні розряди, які | | | встановлюються за групами | | | закладів | | |---------------------------| | | I | II | III | IV | V | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| |Начальник (головний лікар) | 18 | 17 | 16 | 15 |14 | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| |Головна медична сестра, головний | 12 | 11 | 11 | 10 |10 | |фельдшер | | | | | | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| |Завідувач (начальник) аптеки, | | | | | | |лабораторії, контрольно-аналітичної | | | | | | |лабораторії (структурний підрозділ | | | | | | |лікувально-профілактичного закладу):| | | | | | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| |провізор | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| |фармацевт | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| |Завідувач відділу аптеки, | | | | | | |лабораторії, контрольно-аналітичної | | | | | | |лабораторії аптечних закладів (у | | | | | | |тому числі баз, складів), що | | | | | | |утримуються за самостійним штатом: | | | | | | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| |провізор | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| |фармацевт | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | ------------------------------------------------------------------ { Таблиця 5 пункту 2.5 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 723 ( z1335-06 ) від 11.12.2006 }
2.5.1. Посадові оклади заступників керівників закладів
охорони здоров'я, заступників керівників структурних підрозділів
цих закладів установлюються на 5-15 відсотків, головних
бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на
30-40 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника
(без підвищення за кваліфікаційну категорію). Конкретний розмір
посадового окладу заступника (помічника) керівника та головного
бухгалтера встановлюється шляхом пониження посадового окладу
відповідного керівника на будь-який відсоток у зазначених межах. 2.5.2. Керівникам лепрозоріїв, пунктів охорони здоров'я
(здоровпунктів), амбулаторій посадовий оклад визначається за
12 тарифним розрядом, керівникам жіночих консультацій, які не
входять до складу інших лікувально-профілактичних закладів, - за
13 тарифним розрядом. 2.5.3. Посадові оклади завідувачів (начальників) аптечних
пунктів, кіосків, відділень аптеки встановлюються за 10 тарифним
розрядом, для провізорів, фармацевтів - за 9 тарифним розрядом. 2.5.4. Керівникам реабілітаційних та спеціалізованих центрів,
центрів курортології та реабілітації посадові оклади
встановлюються на рівні найвищої групи за оплатою праці керівника
закладу або організації з числа закладів і організацій, які
входять до складу центрів, з підвищенням їх розмірів на 20 та
15 відсотків відповідно. 2.5.5. Керівним працівникам, посади яких не передбачені цією
таблицею, тарифні розряди встановлюються на рівні тарифних
розрядів посад керівників загальних (наскрізних) професій і посад
бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій
Збройних Сил України за показниками для віднесення військових
частин та їх структурних підрозділів до груп за оплатою праці
керівників ( z0108-06 ), затверджених окремим наказом Міністра
оборони України. При цьому за посадами керівників закладів охорони
здоров'я, віднесених до V групи за оплатою праці, посадові оклади
встановлюються на 5 відсотків нижче від посадових окладів
керівників IV групи військових частин.
Таблиця 6
2.6. Схема тарифних розрядів керівників будинків (баз)
відпочинку, пансіонатів, профілакторіїв, туристичних баз та
центрів туризму і відпочинку
------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні розряди за групами | | | закладів | | |---------------------------| | | I | II | III | IV | V | |------------------------------------+-----+-----+-----+-----+---| |Директор (начальник) . . . . . . . .| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |Начальник відділу. . . . . . . . . .| 12 | 11 | - | - | - | |Начальник іншого структурного | | | | | | |підрозділу . . . . . . . . . . . . .| 11 | 10 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------
2.6.1. Заступникам директора (начальника) зазначених закладів
посадові оклади установлюються на 5-15 відсотків, а головному
бухгалтеру - на 10 відсотків нижче від посадового окладу
керівника. 2.6.2. Оплата праці вихователів та помічників вихователів
дитячих кімнат-майданчиків, будинків відпочинку і пансіонатів
здійснюється відповідно до Умов оплати праці працівників
військових навчальних закладів Збройних Сил України ( z0167-06 )
(доводяться окремо).
3. Показники віднесення закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту
до груп за оплатою праці керівників
Таблиця 7
Заклади охорони здоров'я, будинки відпочинку,
пансіонати, профілакторії, туристичні бази
та центри туризму і відпочинку
------------------------------------------------------------------ | Найменування закладів |Група за оплатою| | |праці керівників| |-----------------------------------------------+----------------| | 1 | 2 | |-----------------------------------------------+----------------| |1. Військові госпіталі, санаторії, центри | | |курортології та реабілітації і їх філії з | | |кількістю ліжок (одиниць)*: | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * У кількості ліжок (одиниць) ураховуються ліжка стаціонарів
денного перебування.
------------------------------------------------------------------ |понад 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| I | |понад 600 до 900 включно . . . . . . . . . . . | II | |понад 400 до 600 включно . . . . . . . . . . . | III | |понад 200 до 400 включно . . . . . . . . . . . | IV | |до 200 включно . . . . . . . . . . . . . . . . | V | |----------------------------------------------------------------| |1.1. Дитячі санаторії, туберкульозні військові госпіталі та | |санаторії, а також військові госпіталі, у складі яких створені | |діагностичні центри, відносяться на одну групу вище, ніж | |передбачено цими показниками. | |1.2. Керівникам Євпаторійського центрального дитячого клінічного| |санаторію і Сакського центрального військового клінічного | |санаторію посадові оклади встановлюються за I групою з оплати | |праці. | |----------------------------------------------------------------| |2. Військово-медичні центри, поліклініки, | | |диспансери, жіночі консультації (які не входять| | |до складу інших лікувально-профілактичних | | |закладів), інші амбулаторно-поліклінічні | | |заклади (підрозділи) з кількістю лікарських | | |посад: | | |понад 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| I | |понад 60 до 100 включно . . . . . . . . . . . .| II | |понад 30 до 60 включно . . . . . . . . . . . . | III | |понад 10 до 30 включно . . . . . . . . . . . . | IV | |до 10 включно . . . . . . . . . . . . . . . . .| V | |----------------------------------------------------------------| |2.1. Діагностичні центри, які утримуються на самостійних штатах,| |амбулаторно-поліклінічні заклади, у складі яких створені | |діагностичні центри, відносяться на одну групу вище, ніж | |передбачено цими показниками. | |2.2. У військових госпіталях, які мають у своєму складі | |поліклініки (диспансери, які мають стаціонари) і в цих | |поліклініках (диспансерах) за кількістю лікарських посад | |установлюється більш висока група за оплатою праці, ніж у | |госпіталі, керівникам госпіталю група за оплатою праці може | |встановлюватися за показником поліклініки із збільшенням | |на одну групу. | |----------------------------------------------------------------| |3. Контрольно-аналітичні лабораторії з | | |кількістю розрахункових аналізів (тис на рік): | | |понад 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | I | |понад 10 до 15 включно . . . . . . . . . . . . | II | |понад 5 до 10 включно . . . . . . . . . . . . .| III | |понад 3 до 5 включно . . . . . . . . . . . . . | IV | |до 3 включно . . . . . . . . . . . . . . . . . | V | |-----------------------------------------------+----------------| |4. Санітарно-профілактичні заклади | | |(підрозділи): | | |центр державного санітарно-епідеміологічного | | |нагляду Збройних Сил України . . . . . . . . . | I | |санітарно-епідеміологічні загони (регіональні | | |та територіальні) . . . . . . . . . . . . . . .| II | |санітарно-епідеміологічні лабораторії | | |(гарнізонів) . . . . . . . . . . . . . . . . . | III | |інші санітарно-профілактичні заклади | | |(підрозділи) . . . . . . . . . . . . . . . . . | IV | |-----------------------------------------------+----------------| |5. Центри та станції переливання крові: | | |-----------------------------------------------| | |із заготівлі плазми |з переробки плазми | | |(тис літрів у рік): |(тис літрів у рік): | | |----------------------+------------------------| | |понад 10 . . . . . . .|понад 8 . . . . . . . . | I | |понад 8 до 10 включно |понад 6 до 8 включно . .| II | |понад 6 до 8 включно .|понад 4 до 6 включно . .| III | |понад 0,5 до 6 включно|понад 0,2 до 4 включно .| IV | |----------------------------------------------------------------| |5.1. Установлюючи групи за оплатою праці, ураховують показники | |із заготівлі та переробки плазми. | |5.2. Центрам та станціям переливання крові, які мають показники | |із заготівлі та переробки плазми і віднесені до різних груп, | |установлюється група за показником заготівлі плазми. | |5.3. Центри та станції переливання крові, які лише заготовляють | |плазму, відносяться на одну групу нижче, ніж це передбачено | |показниками із заготівлі плазми. | |----------------------------------------------------------------| |6. Будинки відпочинку, пансіонати, туристичні | | |бази, профілакторії, бази відпочинку з | | |кількістю відпочивальників у людино-днях (тис | | |за рік): | | |понад 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| I | |понад 200 до 300 включно . . . . . . . . . . . | II | |понад 100 до 200 включно . . . . . . . . . . . | III | |понад 35 до 100 включно . . . . . . . . . . . .| IV | |до 35 включно . . . . . . . . . . . . . . . . .| V | |----------------------------------------------------------------| |6.1. Віднесення зазначених закладів до груп за оплатою праці | |керівників здійснюється щорічно органом вищого рівня, у | |безпосередньому підпорядкуванні якого вони перебувають, виходячи| |з річних планових показників (у людино-днях). Органи вищого | |рівня можуть переводити підвідомчі бази і будинки відпочинку, | |пансіонати, профілакторії, туристичні бази та центри туризму і | |відпочинку в разі досягнення ними високих результатів роботи на | |одну групу вище, ніж передбачено цими показниками і | |на одну групу нижче - у разі наявності обґрунтованих скарг | |відпочивальників на низьку якість обслуговування. | |6.2. Бази відпочинку відносяться за оплатою праці керівників на | |одну групу нижче, ніж передбачено показниками для керівників | |будинків відпочинку. | |6.3. Під час віднесення туристичних баз та центрів туризму і | |відпочинку до груп за оплатою праці керівників кількість | |людино-днів, що планується для іноземних туристів, ураховується | |з коефіцієнтом 2,0. | |6.4. Туристичні бази та центри туризму і відпочинку в | |орендованих приміщеннях, туристичні залізничні, морські та | |річкові маршрути відносяться за оплатою праці на одну групу | |нижче, ніж передбачено для туристичних баз. | |----------------------------------------------------------------| |7. Судово-медичні, патолого-анатомічні | | |лабораторії, військово-лікарські комісії: | | |центральні Міністерства оборони України . . . .| II | |видів Збройних Сил України, оперативних | | |командувань . . . . . . . . . . . . . . . . . .| III | |інші . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | IV | |-----------------------------------------------+----------------| |8. Центр судових експертиз Міністерства оборони| | |України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .| II | ------------------------------------------------------------------
4. Порядок обчислення заробітної плати
медичних та фармацевтичних працівників
4.1. Загальні положення 4.1.1. Нижчевикладений порядок обчислення заробітної плати
медичних та фармацевтичних працівників стосується працівників
закладів охорони здоров'я, установ соціального захисту, інших
бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій
Збройних Сил України, а також працівників, які допущені в
установленому порядку до медичної та фармацевтичної діяльності. 4.1.2. Оплата праці керівників, фахівців, технічних
службовців і робітників закладів охорони здоров'я, що не
передбачені цими Умовами (педагогічних працівників, працівників
культури, зв'язку, комунального обслуговування та інших),
здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій
працівників відповідних галузей бюджетної сфери, а в частині
виплати підвищених окладів (тарифних ставок) у зв'язку з
небезпечними для здоров'я та особливо важкими умовами праці, крім
того, згідно з Умовами. 4.1.3. У штатах (штатних переліках, штатних нормативах), до
складу яких входять медичні та фармацевтичні працівники,
найменування посад "лікар" та "завідувач" (структурних
підрозділів) доповнюються найменуваннями лікарських
спеціальностей, за якими працівник здобув відповідну підготовку і
працює за профілем отриманої спеціальності. Наприклад:
"лікар-терапевт", "лікар-кардіолог", "завідувач відділення -
лікар-хірург". 4.1.4. Посадові оклади (тарифні ставки) визначаються за
тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ), які
встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної
кваліфікаційної категорії на підставі атестації і відображаються у
тарифікаційному списку. Оплата праці працівників здійснюється за фактично
відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної
ставки), або в залежності від виконання норм виробітку і відрядних
розцінок з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених
Умовами та чинним законодавством. Заробітна плата працівника
граничними розмірами не обмежується. 4.1.5. Для проведення роботи з визначення посадових окладів
та розмірів надбавок медичних та фармацевтичних працівників
наказом командира військової частини (начальника закладу, установи
та організації Збройних Сил України) створюється постійно діюча
тарифікаційна комісія. Головою тарифікаційної комісії
призначається заступник командира військової частини (начальника
закладу, керівника установи та організації). До складу комісії
включаються начальник фінансового органу (головний бухгалтер),
представники кадрового органу та профспілкового комітету, а також
інші особи, які можуть залучатися до тарифікації. За результатами роботи тарифікаційної комісії щорічно
складається тарифікаційний список працівників (додаток 2 до Умов),
який підписують усі члени комісії та затверджує командир
військової частини (начальник закладу, керівник установи та
організації Збройних Сил України). Тарифікаційні списки на медичних та фармацевтичних
працівників за штатними розписами подаються для затвердження у
двох примірниках начальнику органу вищого рівня, якому надане
право затверджувати штатні розписи. Один примірник затвердженого
тарифікаційного списку повертається у військову частину (заклад,
підприємство, організацію Міністерства оборони України) разом зі
штатним розписом. У разі влаштування на роботу медичних та фармацевтичних
працівників після затвердження тарифікаційного списку тарифікація
проводиться не пізніше трьох днів після прийняття на роботу з
наступним включенням їх до тарифікаційного списку. Визначення розміру заробітної плати проводиться окремо за
основною посадою і при роботі за сумісництвом. Затверджені розміри заробітної плати оголошуються наказом по
військовій частині (закладу, установі та організації Збройних Сил
України). 4.1.6. Чергова атестація осіб, які обіймають посади медичних
та фармацевтичних працівників, здійснюється на підставі чинних
положень про порядок проведення атестації лікарів, провізорів,
середнього медичного та фармацевтичного персоналу. Керівники
структурних підрозділів санітарно-епідеміологічних закладів
атестуються згідно з вимогами, що пред'являються до санітарних
лікарів (епідеміологів, паразитологів). 4.1.7. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, надбавок,
що визначають заробітну плату працівників, проводяться: у разі зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника
I тарифного розряду; у разі призначення на посаду фахівця відповідної
кваліфікації - з дня оголошення про це наказом командира
військової частини (начальника закладу, керівника установи та
організації Збройних Сил України); у разі присвоєння почесного звання, установлення
кваліфікаційної категорії - з дня присвоєння почесного звання або
встановлення кваліфікаційної категорії відповідною кваліфікаційною
комісією. Днем присвоєння почесного звання є дата Указу Президента
України; у разі присудження наукового ступеня - з дня винесення Вищою
атестаційною комісією рішення про видачу диплома; у разі присвоєння кваліфікаційної категорії - з дня
оголошення про це наказом відповідного органу (закладу, установи)
про затвердження рішення атестаційної комісії; у разі збільшення або зменшення обсягу робіт - з дня зміни в
установленому порядку штатних (планових) показників (уведення до
штату закладів охорони здоров'я (підрозділів) лікарських посад,
кількості госпітальних ліжок тощо); у разі досягнення протягом календарного місяця стажу
безперервної роботи, який дає право на отримання надбавки за
тривалість безперервної роботи, - з початку наступного місяця. 4.1.8. Під час визначення посадових окладів керівників
закладів охорони здоров'я (підрозділів) та їх заступників -
лікарів (провізорів) розміри їх посадових окладів не можуть бути
нижчими від тих, що передбачені Умовами для лікарів (провізорів) -
керівників структурних підрозділів, а за відсутності у закладах
структурних підрозділів - не нижчими від посадових окладів,
передбачених для лікарів (провізорів) відповідної кваліфікації. 4.1.9. Розміри доплат за роботу в нічний час, суміщення посад
(професій) та інших виплат визначаються адміністрацією закладів за
погодженням з профспілковими комітетами за рахунок та в межах
фонду оплати праці й відображаються у розрахункових відомостях на
виплату заробітної плати. 4.1.10. Командир військової частини (начальник закладу,
установи та організації Збройних Сил України) несе дисциплінарну
та матеріальну відповідальність за своєчасне та правильне
визначення розміру заробітної плати працівників. 4.1.11. У разі встановлення факту неправильної оплати праці
командир військової частини (начальник закладу, керівник установи
та організації Збройних Сил України) зобов'язаний вживати заходів
щодо негайного виправлення помилок та виплати працівнику належної
йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити
ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб,
винних у цьому.
4.2. Порядок визначення освіти 4.2.1. Освіта медичних та фармацевтичних працівників, а також
працівників, допущених у встановленому порядку до медичної та
фармацевтичної діяльності, установлюється під час укладення з ними
трудового договору на підставі дипломів, свідоцтв, посвідчень,
атестатів про закінчення навчальних закладів згідно з Переліком
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і
отримання звання в яких дають право займатися медичною і
фармацевтичною діяльністю, затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 25.12.92 N 195 ( v0195282-92 ) (із
змінами), або на підставі довідок про освіту, виданих відповідними
навчальними закладами (курсами) або архівами. 4.2.2. Відновлення втрачених документів про освіту
здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.
4.3. Підвищення посадових окладів 4.3.1. Керівникам закладів охорони здоров'я, аптечних
закладів та їх заступникам з числа лікарів та провізорів посадовий
оклад, що відповідає тарифному розряду за групою з оплати праці,
підвищується за наявності кваліфікаційної категорії за
спеціальністю "організація та управління охороною здоров'я" або
"організація та управління фармацією": керівникам та їх заступникам (лікарям, провізорам) за
спеціальностями "організація та управління охороною здоров'я" та
"організація та управління фармацією", які мають: вищу
кваліфікаційну категорію, - на 44,9 відсотка тарифної ставки
працівника I тарифного розряду; першу кваліфікаційну категорію, -
на 31,9 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
другу кваліфікаційну категорію, - на 24,1 відсотка тарифної ставки
працівника I тарифного розряду; керівникам з числа фахівців з базовою та неповною вищою
медичною освітою та головним медичним сестрам, які мають: вищу
кваліфікаційну категорію, - на 28,3 відсотка тарифної ставки
працівника I розряду; першу кваліфікаційну категорію, - на
18,4 відсотка тарифної ставки працівника I тарифного розряду;
другу кваліфікаційну категорію, - на 8,7 відсотка тарифної ставки
працівника I тарифного розряду. У разі призначення лікаря (провізора) на посаду керівника
закладу охорони здоров'я або його заступника з числа лікарів йому
зберігається підвищення посадового окладу за наявність
кваліфікаційної категорії за лікарською спеціальністю, яку він мав
протягом трьох років з дня призначення на керівну посаду. Керівникам структурних підрозділів - лікарям посадовий оклад
підвищується за наявності кваліфікаційної категорії, якщо
спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія,
відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють. Посадовий оклад іншим медичним та фармацевтичним працівникам
установлюється з урахуванням кваліфікаційної категорії за умови їх
роботи за тією спеціальністю, за якою присвоєно кваліфікаційну
категорію. Підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної
категорії проводиться протягом 5 років з дня затвердження наказом
закладу охорони здоров'я рішення атестаційної комісії про її
присвоєння (підтвердження). Особам, які бажають пройти атестацію на підтвердження
кваліфікаційної категорії і своєчасно подали необхідні документи в
атестаційну комісію (не пізніш як за 2 місяці до закінчення
5-річного строку з моменту попередньої атестації або строку
переатестації), зазначена виплата проводиться до ухвалення рішення
атестаційної комісії про її підвищення (підтвердження) чи відміну. 4.3.2. Лікарям усіх спеціальностей (провізорам), які отримали
диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів
(університетів, академій), посадовий оклад підвищується протягом
5 років на 5 відсотків. 4.3.3. Медичним, фармацевтичним та іншим працівникам закладів
охорони здоров'я за роботу в небезпечних для здоров' та особливо
важких умовах праці посадові оклади (ставки) підвищуються на 60,
30, 25 і 15 відсотків відповідно до Переліків закладів
(підрозділів) охорони здоров'я та посад, робота в (на) яких дає
право на підвищення посадових окладів (тарифних ставок) у зв'язку
зі шкідливими та важкими умовами праці (додатки 3-5 до Умов). Конкретний список працівників, посадові оклади (тарифні
ставки) яких підвищуються) у зв'язку зі шкідливими та важкими
умовами праці, затверджується командиром військової частини
(начальником закладу охорони здоров'я, установи та організації
Збройних Сил України) за погодженням з профспілковим комітетом. 4.3.4. Працівникам відділень військових госпіталів,
призначених для лікування інвалідів Великої Вітчизняної війни та
воїнів-інтернаціоналістів, посадові оклади (тарифні ставки)
підвищуються: на 15 відсотків - медичним та фармацевтичним
працівникам; на 10 відсотків - іншим працівникам. 4.3.5. Посадові оклади приймальників золота в закладах
охорони здоров'я підвищуються на 15 відсотків. 4.3.6. Працівникам, які постійно працюють у закладах,
розташованих на території населеного пункту, що має статус
гірського, незалежно від того, проживають вони в цьому населеному
пункті чи ні, посадові оклади підвищуються на 25 відсотків
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня
1995 року N 648 ( 648-95-п ) "Про умови оплати праці осіб, які
працюють в гірських районах" (із змінами). 4.3.7. Підвищення за оперативне втручання, диплом з відзнакою
встановлюється до посадового окладу, визначеного за схемами
тарифних розрядів. Абсолютний розмір кожного підвищення
визначається окремо. { Пункт 4.3.7 в редакції Наказу Міністерства оборони N 510
( z1072-08 ) від 20.10.2008 }
4.3.8. Підвищення, передбаченні підпунктами 4.3.3-4.3.6,
установлюються до посадового окладу, визначеного за схемами
тарифних розрядів, з урахуванням підвищень за кваліфікаційну
категорію, оперативні втручання, диплом з відзнакою. { Пункт 4.3.8 в редакції Наказу Міністерства оборони N 510
( z1072-08 ) від 20.10.2008 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »