Про затвердження картки обліку дорожньо-транспортних пригод та Інструкції щодо її заповнення
МВС України; Наказ, Інструкція від 28.12.20051242
Документ z0267-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.10.2015, підстава z1092-15
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2005 N 1242
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2006 р.
за N 267/12141

Про затвердження картки обліку
дорожньо-транспортних пригод
та Інструкції щодо її заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 206 ( z0850-07 ) від 25.06.2007
N 1019 ( z1092-15 ) від 25.08.2015 }
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 року N 538 ( 538-2005-п ) "Про затвердження Порядку
обліку дорожньо-транспортних пригод", забезпечення повного та
об'єктивного обліку дорожньо-транспортних пригод, а також у
зв'язку з подальшим удосконаленням та впровадженням у постійну
експлуатацію підрозділами Державтоінспекції МВС України
автоматизованої системи обліку та аналізу дорожньо-транспортних
пригод "Дорожньо-транспортна пригода" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2006 року:
1.1. Картку обліку дорожньо-транспортної пригоди ( za267-06 )
(додається). { Нову редакцію картки обліку дорожньо-транспортної
пригоди див. в Документі Міністерства внутрішніх справ N 206
( za850-07 ) від 25.06.2007 }
1.2. Інструкцію із заповнення картки обліку
дорожньо-транспортної пригоди (додається).
1.3. Порядок збирання та передачі інформації для
автоматизованої системи обліку та аналізу дорожньо-транспортних
пригод ( z0268-06 ) (додається).
2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті
Севастополі:
2.1. Зобов'язати начальників підрозділів органів внутрішніх
справ, на які покладаються обов'язки щодо обліку
дорожньо-транспортних пригод, узяти під особистий контроль
зазначений напрямок роботи.
2.2. Організувати вивчення запроваджуваних у дію нормативних
документів працівниками органів внутрішніх справ, які відповідають
за облік і передачу відомостей про дорожньо-транспортні пригоди,
та їх роботу згідно зі встановленими вимогами.
2.3. Забезпечити виготовлення і постачання підрозділам
органів внутрішніх справ необхідної кількості бланків карток
обліку дорожньо-транспортних пригод.
3. ДДАІ (Коломієць С.Г.) МВС України до 1 січня 2006 року
розробити та впровадити в ГУМВС України в Автономній Республіці
Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та
місті Севастополі програмне забезпечення для обробки на
персональних комп'ютерах відомостей про дорожньо-транспортні
пригоди й експлуатацію автоматизованої інформаційно-пошукової
системи "ДТП".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-майора міліції Рудіка В.М.
5. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів
внутрішніх справ України в частині, що його стосується.
Міністр Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
28.12.2005 N 1242
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2006 р.
за N 267/12141

КАРТКА ОБЛІКУ
дорожньо-транспортної пригоди
( za267-06 )
{ Нову редакцію Картки обліку дорожньо-транспортної пригоди
додатково див. в Наказі Міністерства внутрішніх справ N 206
( za850-07 ) від 25.06.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
28.12.2005 N 1242
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 березня 2006 р.
за N 267/12141

ІНСТРУКЦІЯ
із заповнення картки обліку
дорожньо-транспортної пригоди

Загальні положення
1. Картка обліку дорожньо-транспортної пригоди ( za267-06 )
(далі - картка) є формою первинної облікової документації, що
містить основні дані про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП), які
підлягають обліку, узагальненню та подальшому аналізу. Терміни, що вживаються у Інструкції: травмовані - люди, які внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди одержали тілесні ушкодження будь-якого ступеня тяжкості й
протягом трьох діб звернулися за медичною допомогою до
лікувально-профілактичного закладу; загиблі - люди, які померли внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди на місці її скоєння чи від одержаних травм протягом 30
діб. 2. Картки ( za267-06 ) поділяються на первинні, скориговані
та вилучені. На кожну ДТП під час оформлення відповідних матеріалів про цю
пригоду працівником Державтоінспекції МВС України чи міського
районного органу внутрішніх справ (міськрайоргану), на якого
функціональними обов'язками покладено цю роботу, заповнюється
первинна картка обліку ( za267-06 ). У випадку, передбаченому
пунктом 2.11 Правил дорожнього руху, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306
( 1306-2001-п ), та Порядком обліку дорожньо-транспортних пригод,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня
2005 року N 538 ( 538-2005-п ), первинна картка обліку може бути
заповнена представником страхової організації (аварійним
комісаром), зареєстрована в підрозділі Державної автомобільної
інспекції (далі - Державтоінспекції) та підписана представником
страхової організації і вповноваженою посадовою особою підрозділу
Державтоінспекції. У разі надходження до підрозділу органу внутрішніх справ,
яким проведено первинний облік ДТП, додаткової інформації щодо її
обставин і наслідків, на основі первинної картки ( za267-06 )
складається скоригована картка обліку ДТП. До вилучених належать картки ( za267-06 ), складені на ДТП,
які за висновком подальшої перевірки матеріалів пригоди,
затвердженим керівником міськрайоргану внутрішніх справ,
підпадають під дію пункту 9 Порядку обліку дорожньо-транспортних
пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30 червня 2005 року N 538 ( 538-2005-п ), і до облікових пригод не
належать.
3. У випадку, якщо кількість транспортних засобів та (або)
потерпілих осіб перевищує кількість відповідних позицій у картці
( za267-06 ), складається додаткова картка із заповненням тільки
цих розділів, яка долучається до основної.
4. Картка ( za267-06 ) заповнюється в паперовій та
електронній формах текстовою та кодовою інформацією. Довідник
кодів для заповнення картки обліку ДТП з відповідними значеннями
смислової інформації додається. Скориговані картки обліку ДТП з
повністю заповненого електронного варіанту роздруковуються на
паперовому носії і додаються до матеріалів, що стосуються пригоди.
5. Картки ( za267-06 ) в паперовій формі й схеми ДТП до них
складаються у двох примірниках. Один примірник зберігається в
міськрайорганах внутрішніх справ чи підрозділах ДАІ МВС України,
на території обслуговування яких трапилася ДТП, а другий - в
управлінні (відділі) ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці
Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та
місті Севастополі, а електронні версії карток - в усіх зазначених
органах і підрозділах органів внутрішніх справ.
6. Для забезпечення повноти обліку ДТП щомісяця керівник
міськрайоргану внутрішніх справ чи підрозділу ДАІ МВС України, на
території обслуговування якого трапилася ДТП, організовує
проведення звірок з медичними закладами для виявлення потерпілих
унаслідок ДТП.
7. Термін зберігання паперових карток ( za267-06 ) та схем до
них - 3 роки, а карток в електронному виконанні - не менше
5 років.
Порядок заповнення
інформаційної частини картки
1. Інформаційна частина всіх карток ( za267-06 ) повинна бути
закодована в повному обсязі згідно з цією Інструкцією.
2. Відомості, що вносяться до картки ( za267-06 ), мають
відповідати наступним вимогам:
2.1. У розділі 1 "Загальні відомості":
2.1.1. Поле "Номер картки" заповнюється управлінням
(відділом) ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті
Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті
Севастополі і залишається незмінним при коригуванні або вилученні
картки ( za267-06 ). При цьому код регіону зазначається згідно з
довідником кодів для заповнення картки обліку ДТП (далі - довідник
кодів). Додаткове поле в графі "Номер картки" заповнюється в разі
скоєння ДТП лише з матеріальними збитками, при цьому в
графоклітинці вказується літера "М". 2.1.2. Поле "Тип картки" кодується цифрами: 1 - первинна
картка, 2 - скоригована картка, 3 - вилучена картка. 2.1.3. Поля "Дата заповнення" та "Дата скоєння" складаються
з: - числа, яке зазначається двома цифрами: перше - 01,
дев'ятнадцяте - 19 і т.ін.; - місяця, який зазначається двома цифрами: січень - 01,
лютий - 02, Е, грудень - 12; - року, який зазначається чотирма цифрами: 2005, 2006, 2007 і
т. ін. 2.1.4. Поле "День тижня" позначається цифрами: 1 - понеділок,
2 - вівторок, ..., 7 - неділя. 2.1.5. Поле "Час скоєння" позначається цифрами нумерації
годин від 00 до 23 та хвилин від 01 до 59. 2.1.6. Поле "Вид пригоди" позначається цифрами згідно з
довідником кодів.
2.2. У розділі 2 "Місце скоєння ДТП": 2.2.1. У частині "У населеному пункті": 2.2.1.1. Поле "Статус" населеного пункту позначається цифрою
згідно з довідником кодів. 2.2.1.2. Поля "Назва", "Район", "Вулиця", "Прив'язка" місця
ДТП заповнюються текстовою інформацією відповідно до офіційних
назв. Для регіональних підрозділів ДАІ передбачається додаткове
кодування зазначених полів з метою автоматизації подальшого
аналізу наведених у них даних. 2.2.2. У частині "На автодорозі", у тому числі і для тієї, що
проходить через населені пункти і не є комунальною власністю, поле
"Індекс та N дороги" позначається цифрами згідно з довідником
кодів. У разі, якщо дорога не зазначена в довіднику, у додаткове
поле (одна графоклітина) уписується літера відповідно до
класифікації інших доріг (територіальна - Т, сільська - С), а
індекс та номер дороги не заповнюються. Індекс та номер дороги дублюються її повною назвою в полі для
додаткової текстової інформації. У разі відсутності в довіднику кодів необхідної інформації
допускається заповнення відповідних позицій додатковою текстовою
інформацією. 2.2.3. Для доріг державного значення місце пригоди вказується
з точністю до кілометра і метра. Наприклад, якщо пригода скоєна на
дорозі 835 км + 75 м, необхідно зазначати 0835 + 075. Для інших доріг у разі неможливості точно вказати кілометри і
метри допускається заповнення поля "Прив'язка" додатковою
текстовою інформацією.
2.3. У розділі 3 "Дорожні умови": 2.3.1. Поля "Тип покриття", "Стан покриття", "Освітленість",
"Штучні споруди", "Елементи ділянки" дороги (вулиці),
"Інженерно-транспортне облаштування", "Технічні засоби організації
дорожнього руху", "Погодні умови" заповнюються цифровими кодами
згідно з довідником кодів. 2.3.2. Наявні недоліки в утриманні дороги (вулиці), які стали
супутньою або безпосередньою причиною скоєння ДТП, заповнюються
цифровими кодами згідно з довідником кодів. 2.3.3. Якщо місце ДТП характеризується кількома показниками
одночасно, указуються цифрові індекси всіх показників. У разі, коли місце пригоди не характеризується жодним з
наведених у довіднику кодів показників, дана позиція чи поле
картки ( za267-06 ) не заповнюється. 2.3.4. У полі "Місце концентрації ДТП" зазначається цифра 1 у
разі, якщо перехрестя вулиць чи доріг, зупинки пасажирського
транспорту загального користування, пішохідні переходи, залізничні
переїзди, штучні споруди та інші елементи вулично-шляхової мережі,
ділянки доріг є місцем концентрації ДТП і цифра 0 - якщо ні.
2.4. У розділі 4 "Відомості про учасників ДТП": 2.4.1. Позиції розділу заповнюються на одного або декількох
учасників дорожнього руху, які згідно з обставинами ДТП вважаються
або дійсно є винними в порушенні Правил дорожнього руху (далі -
ПДР) і дії (бездіяльність) яких призвели до скоєння цієї пригоди. 2.4.2. У полях "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" указується
відповідна текстова інформація про учасника ДТП. 2.4.3. Поле "Кваліфікація" позначається цифрами згідно з
відповідним довідником кодів. У разі, якщо учасник ДТП з місця пригоди зник або пригода
виникла тільки внаслідок незадовільних умов вулично-дорожньої
мережі чи з вини заводу-виробника транспортного засобу, то всі
наступні поля розділу не заповнюються. 2.4.4. У полі "Вік" цифрами зазначається число повних років
учасника ДТП: 4 роки - 004, ..., 33 роки - 033, ..., 101 рік - 101
і т.ін. 2.4.5. Поле "Стать" кодується цифрами: 1 - чоловік, 2 -
жінка. 2.4.6. Поле "Громадянство" заповнюється на кожного учасника
дорожнього руху цифровими кодами згідно з довідником кодів. 2.4.7. У полі "Водійський стаж" цифрами зазначається число
років керування транспортним засобом - учасника ДТП: до 1 року -
01, до 2 років - 02, ..., до 10 років - 10 і т. ін. 2.4.8. У полі "Час за кермом до ДТП" зазначається для водія -
учасника ДТП цифрами нумерація годин: 01, 02, ..., 12 і т.ін. 2.4.9. Поле "Порушення ПДР" заповнюється на кожного учасника
дорожнього руху, який допустив порушення ПДР, цифровими кодами
згідно з довідником кодів. Якщо виникнення ДТП характеризується кількома показниками
порушень ПДР одночасно, зазначаються цифрові коди всіх показників.
2.5. У розділі 5 "Відомості про транспортні засоби та їх
належність": 2.5.1. Інформація зазначається на всі транспортні засоби
учасників ДТП, у тому числі механічні транспортні засоби, гужові
вози, велосипеди тощо незалежно від вини водіїв, за винятком
випадків, коли водій з місця ДТП зник і транспортний засіб не
знайдено. 2.5.2. Поля "Номерний знак", "N кузова (рами, шасі)", "Марка,
модель", "N свідоцтва про реєстрацію" заповнюються текстовою
інформацією. 2.5.3. Поле "Тип" заповнюється цифровим кодом згідно з
довідником кодів. 2.5.4. Поле "Наявність причепа, напівпричепа" зазначається
цифрами: 1 - для автопоїздів, транспортних засобів з причепами і
напівпричепами, мотоциклів з колясками та всіх випадків
буксирування транспортних засобів, 0 - у разі відсутності причепа,
напівпричепа. 2.5.5. Поле "Код страховика" заповнюється цифровим кодом
згідно з довідником кодів. У полі "Серія, N поліса (іноземної зеленої картки), термін
дії до якої дати" зазначаються відомості про серію та номер поліса
(іноземної "зеленої картки") без символу "N", а також дата, до
якої вони діють. 2.5.6. Поля "Прізвище водія", "Серія, N посвідчення водія"
заповнюються текстовою інформацією з відповідних документів. Якщо водій не має посвідчення або зник з місця пригоди і не
встановлений, про це робиться відповідний запис. 2.5.7. Поле "Власник транспортного засобу" заповнюється
текстовою інформацією із зазначенням власника транспортного
засобу. Для транспортних засобів юридичних осіб поле "Код ЄДРПОУ"
додатково заповнюється кодом, який зазначається в дорожньому листі
чи базі даних про зареєстровані транспортні засоби. Додаткове поле з трьох графоклітин у графі "Код ЄДРПОУ"
заповнюється в разі дорожньо-транспортної пригоди за участю
працівника органів внутрішніх справ України цифровим кодом згідно
з довідником кодів. 2.5.8. У полі "Технічні несправності транспортного засобу"
згідно з довідником кодів зазначаються наявні технічні
несправності транспортних засобів - учасників ДТП, що стали
безпосередньою або супутньою причиною скоєння ДТП. 2.5.9. Поле "Відомості щодо ліцензування діяльності"
позначається цифрами: 01 - надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом згідно з ліцензією або 02 -
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом без ліцензії, але надання таких послуг підлягає
ліцензуванню, або 03 - перевезення, що не підлягає ліцензуванню.
{ Розділ "Порядок заповнення інформаційної частини картки"
доповнено пунктом 2.5.9 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх
справ N 206 ( z0850-07 ) від 25.06.2007 }
2.6. У розділі 6 "Відомості про потерпілих": 2.6.1. У полях "Потерпілих усього", "Загинуло всього" та
"Травмовано всього" зазначається загальна кількість людей, які
потерпіли внаслідок ДТП, у т. ч. загинули та травмовані. 2.6.2. Поле "Загинув, травмований" кодується для кожного
постраждалого у ДТП: 01 - загинув, у тому числі 1.1 - помер на
місці ДТП, 1.2 - помер по дорозі в лікарню, 1.3 - помер у лікарні
протягом 30 діб, 02 - травмований. 2.6.3. Категорія учасника дорожнього руху вказується цифровим
кодом з довідника кодів. 2.6.4. Поле "Стать" кодується цифрами: 1 - чоловік, 0 -
жінка. 2.6.5. У полі "Вік" зазначається число повних років
потерпілого: 4 роки - 004, ..., 33 роки - 033, ..., 100 років -
100 і т.ін. 2.6.6. У полі "Порядковий номер транспортного засобу"
указується порядковий номер транспортного засобу, у якому
перебував потерпілий, відповідно до нумерації цих засобів у
розділі "Відомості про транспортні засоби та їх належність". 2.6.7. Поле "Ремінь безпеки, шолом" зазначається цифрами: 1 -
якщо ремінь був застебнутий, шолом надягнений, 0 - якщо ні. 2.6.8. Поле "Результати медобстеження" зазначається цифрами:
1 - стаціонарне лікування, 2 - амбулаторне лікування, 3 - надано
першу медичну допомогу. 2.6.9. Поля "Прізвище", "Ім'я", "По батькові" заповнюються
текстовою інформацією на кожного постраждалого. 2.6.10. Поле "Громадянство" заповнюється на кожного учасника
дорожнього руху цифровим кодом згідно з довідником кодів. 2.6.11. Поле "Код пошкоджень транспортного засобу"
заповнюється на кожний пошкоджений транспортний засіб цифровим
кодом згідно з довідником кодів. 2.6.12. При оформленні ДТП, у якій відсутні травмовані або
загиблі люди, у полі, зазначеному в пункті 2.6.1, виставляються
нулі, а поля, зазначені в пунктах 2.6.2 - 2.6.10, не заповнюються.
3. Опис і схема ДТП. Схема пригоди складається на окремому аркуші формату А-4. На
цьому самому аркуші складається опис, у якому стисло описуються
обставини ДТП із зазначенням маневрів транспортних засобів і дій
учасників дорожнього руху, які призвели до виникнення ДТП, а також
надається інформація про те, куди направлені постраждалі, та
характер їх травм.
4. У картці ( za267-06 ) й схемі ДТП зазначається прізвище та
номер робочого телефону посадової особи, яка склала картку, а в
журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або
готуються, міськрайорганів ОВС - також дата реєстрації і
реєстраційний номер. У разі відсутності такої реєстрації робиться
відповідний текстовий запис. Крім того, паперова форма картки й
схема ДТП підписуються особою, яка їх склала.
Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліції С.Г.Коломієць

Додаток
до пункту 4 Інструкції
із заповнення картки обліку
дорожньо-транспортної
пригоди, затвердженої
наказом МВС України
28.12.2005 N 1242

ДОВІДНИК КОДІВ
для заповнення картки обліку ДТП

Коди регіонів
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування регіону | Код | Найменування регіону | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 01 |Автономна Республіка Крим | 15 |Миколаївська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 02 |Вінницька область | 16 |Одеська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 03 |Волинська область | 17 |Полтавська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 04 |Дніпропетровська область | 18 |Рівненська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 05 |Донецька область | 19 |Сумська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 06 |Житомирська область | 20 |Тернопільська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 07 |Закарпатська область | 21 |Харківська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 08 |Запорізька область | 22 |Херсонська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 09 |Івано-Франківська область | 23 |Хмельницька область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 10 |Київська область | 24 |Черкаська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 11 |місто Київ | 25 |Чернігівська область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 12 |Кіровоградська область | 26 |Чернівецька область | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 13 |Луганська область | 27 |Місто Севастополь | |-----+---------------------------+------+-----------------------| | 14 |Львівська область | | | ------------------------------------------------------------------
Коди видів пригоди
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | Визначення | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 01 |Зіткнення |Пригода, під час якої транспортні | | | |засоби, що рухалися, зіткнулися поміж | | | |собою чи з рухомим складом залізниці. До| | | |цього виду належать також зіткнення з | | | |транспортним засобом, що раптово | | | |зупинився (перед світлофором, через | | | |затор у русі чи технічну несправність), | | | |і зіткнення рухомого складу залізниці з | | | |транспортним засобом, що зупинився або | | | |був залишений на колії. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 02 |Перекидання |Пригода, під час якої транспортний | | | |засіб, що рухався, перекинувся. До цього| | | |виду пригод не належать перекидання | | | |внаслідок інших видів пригод. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 03 |Наїзд на |Пригода, під час якої транспортний | | |транспортний |засіб, що рухався, наїхав на | | |засіб, що стоїть |транспортний засіб, що стояв. Наїзд на | | | |транспортний засіб, який раптово | | | |зупинився, належить до зіткнення. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 04 |Наїзд на |Пригода, під час якої транспортний засіб| | |перешкоду |наїхав чи наштовхнувся на нерухомий | | | |предмет (опора шляхопроводу чи естакади,| | | |стовп, огорожа, дерево, щогла, паркан, | | | |будівельні матеріали тощо). | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 05 |Наїзд на пішохода|Пригода, під час якої транспортний засіб| | | |наїхав на людину або вона сама | | | |наштовхнулася на транспортний засіб, що | | | |рухався. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 06 |Наїзд на |Пригода, під час якої транспортний засіб| | |велосипедиста |наїхав на велосипедиста або він сам | | | |наштовхнувся на транспортний засіб, що | | | |рухався. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 07 |Наїзд на гужовий |Пригода, під час якої транспортний засіб| | |транспорт |наїхав на запряжених тварин або на | | | |візок, що вони транспортували, або | | | |запряжені тварини чи візок, який вони | | | |транспортували, наштовхнулися на | | | |транспортний засіб, що рухався. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 08 |Наїзд на тварин |Пригода, під час якої транспортний засіб| | | |наїхав на птахів, диких чи домашніх | | | |тварин (уключаючи в'ючних та верхових) | | | |або ці тварини чи птахи наштовхнулися на| | | |транспортний засіб, що рухався, і | | | |внаслідок чого постраждали люди чи | | | |завдано матеріальних збитків. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 09 |Падіння пасажира |Пригода, під час якої людина випала з | | | |транспортного засобу, що рухався, або | | | |впала в салоні транспортного засобу. | |-----+-----------------+----------------------------------------| | 10 |Падіння вантажів |Пригода, під час якої люди постраждали | | | |від падіння вантажу, що перевозився. | ------------------------------------------------------------------
Коди статусу населених пунктів
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |-----------+----------------------------------------------------| | 1 |Столиця | |-----------+----------------------------------------------------| | 2 |Республіканський, обласний центр | |-----------+----------------------------------------------------| | 3 |Районний центр | |-----------+----------------------------------------------------| | 4 |Інші міста | |-----------+----------------------------------------------------| | 5 |Інші населені пункти | ------------------------------------------------------------------
ІНДЕКСИ ТА НОМЕРИ
автомобільних доріг

------------------------------------------------------------------ |Індекс та N дороги| Найменування автомобільних доріг | |------------------+---------------------------------------------| | | Магістральні дороги | |------------------+---------------------------------------------| | М-01 |Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (на Гомель) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Чернігів | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Бровари | |------------------+---------------------------------------------| | М-02 |Кіпті - Глухів - Бачівськ (на Брянськ) | |------------------+---------------------------------------------| | М-03 |Київ - Харків - Довжанський | | |(на Ростов-на-Дону) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до міжнародного аеропорту "Бориспіль"| |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до міжнародного аеропорту "Харків" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Харків | |------------------+---------------------------------------------| | М-04 |Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на Волгоград| | |через Дніпропетровськ, Донецьк) | |------------------+---------------------------------------------| | М-05 |Київ - Одеса | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Одеса | |------------------+---------------------------------------------| | М-06 |Київ - Чоп (на Будапешт через Львів, | | |Мукачеве, Ужгород) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Житомир | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Новоград-Волинський | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Львів | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Рівне | |------------------+---------------------------------------------| | М-07 |Київ - Ковель - Ягодин (на Люблін) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до автотерміналу на контрольно- | | |пропускному пункті "Яготин" | |------------------+---------------------------------------------| | М-08 |Обхід м. Ужгород - контрольно-пропускний | | |пункт "Ужгород" | |------------------+---------------------------------------------| | М-09 |Львів - Рава-Руська (на Люблін) | |------------------+---------------------------------------------| | М-10 |Львів - Краковець (на Краків) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Західний обхід м. Львів | |------------------+---------------------------------------------| | М-11 |Львів - Шегині (на Краків) | |------------------+---------------------------------------------| | М-12 |Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка | | |(через Вінницю) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Вінниця | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Хмельницький | |------------------+---------------------------------------------| | М-13 |Кіровоград - Платонове (на Кишинів через | | |Любашівку) | |------------------+---------------------------------------------| | М-14 |Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на | | |Таганрог) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Херсон | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Миколаїв | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Мелітополь | |------------------+---------------------------------------------| | М-15 |Одеса - Рені (на Бухарест) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Ізмаїл | |------------------+---------------------------------------------| | М-16 |Одеса - Кучурган (на Кишинів) | |------------------+---------------------------------------------| | М-17 |Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч | |------------------+---------------------------------------------| | М-18 |Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до Міжнародного аеропорту "Харків" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Сімферополь | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Новомосковськ | |------------------+---------------------------------------------| | М-19 |Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - | | |Тереблече (на Бухарест) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Луцьк | |------------------+---------------------------------------------| | М-20 |Харків - Щербаківка (на Бєлгород) | |------------------+---------------------------------------------| | М-21 |Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю)| |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до мосту "Дружба" через р. Дністер | |------------------+---------------------------------------------| | М-22 |Полтава - Олександрія | |------------------+---------------------------------------------| | М-23 |Берегове - Виноградів - Велика Копаня | |------------------+---------------------------------------------| | | Національні автомобільні дороги | |------------------+---------------------------------------------| | Н-01 |Київ - Знам'янка | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Обухів | |------------------+---------------------------------------------| | Н-02 |Львів - Тернопіль | |------------------+---------------------------------------------| | Н-03 |Житомир - Чернівці | |------------------+---------------------------------------------| | Н-04 |Одеса - Іллічівськ | |------------------+---------------------------------------------| | Н-05 |Красноперекопськ - Сімферополь | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до Міжнародного аеропорту | | |"Сімферополь" | |------------------+---------------------------------------------| | Н-06 |Сімферополь - Бахчисарай - Севастополь | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до аеропорту "Бельбек" | | |(м. Севастополь) | |------------------+---------------------------------------------| | Н-07 |Київ - Суми - Юнаківка (на Курськ) | |------------------+---------------------------------------------| | Н-08 |Бориспіль - Дніпропетровськ - Запоріжжя | | |(через Кременчук) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до аеропорту "Дніпропетровськ" | |------------------+---------------------------------------------| | Н-09 |Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів| | |(через Рахів) | |------------------+---------------------------------------------| | Н-10 |Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - | | |Мамалига (на Кишинів) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Івано-Франківськ | |------------------+---------------------------------------------| | Н-11 |Дніпропетровськ - Миколаїв (через Кривий Ріг)| |------------------+---------------------------------------------| | Н-12 |Суми - Полтава | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Обхід м. Суми | |------------------+---------------------------------------------| | Н-13 |Львів - Самбір - Ужгород | |------------------+---------------------------------------------| | Н-14 |Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Південний обхід м. Кіровоград | |------------------+---------------------------------------------| | Н-15 |Запоріжжя - Донецьк | |------------------+---------------------------------------------| | Н-16 |Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань | |------------------+---------------------------------------------| | Н-17 |Львів - Радехів - Луцьк | |------------------+---------------------------------------------| | Н-18 |Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль | |------------------+---------------------------------------------| | Н-19 |Ялта - Севастополь | |------------------+---------------------------------------------| | Н-20 |Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь | |------------------+---------------------------------------------| | Н-21 |Старобільськ - Луганськ - Красний Луч - | | |Макіївка - Донецьк | |------------------+---------------------------------------------| | Н-22 |Устилуг - Луцьк - Рівне | |------------------+---------------------------------------------| | Н-23 |Кіровоград - Кривий Ріг - Запоріжжя | |------------------+---------------------------------------------| | | Регіональні дороги | |------------------+---------------------------------------------| | Р-01 |Київ - Обухів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-02 |Київ - Іванків - Овруч | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до ЧАЕС (КПП "Дитятки") | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до меморіального комплексу в с. Нові | | |Петрівці | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до спецоб'єкта N 1 | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до спецоб'єкта N 2 | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до спецоб'єкта N 3 | |------------------+---------------------------------------------| | Р-03 |Північно-східний обхід м. Києва з під'їздом | | |до автодороги М-03 | |------------------+---------------------------------------------| | Р-04 |Київ - Фастів - Біла Церква - Звенигородка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-05 |Городище - Рівне - Старокостянтинів (через | | |Сарни) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Рівне | |------------------+---------------------------------------------| | Р-06 |Ульянова - Миколаїв (через Вознесенськ) | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзди до Міжнародного аеропорту "Миколаїв"| |------------------+---------------------------------------------| | Р-07 |Чугуїв - Мілове (через Старобільськ) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-08 |Немирів - Ямпіль | |------------------+---------------------------------------------| | Р-09 |Миронівка - Канів - Софіївка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-10 |Канів - Чигирин - Кременчук (з під'їздом до | | |с. Суботів) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-11 |Полтава - Красноград | |------------------+---------------------------------------------| | Р-12 |Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Новгород-Сіверський | |------------------+---------------------------------------------| | Р-13 |Чернігів - Городня - Сеньківка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-14 |Луцьк - Ківерці - Маневичі - Любешів - | | |Дольськ | |------------------+---------------------------------------------| | Р-15 |Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград -| | |Жовква | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Володимир-Волинський | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Об'їзд м. Володимир-Волинський | |------------------+---------------------------------------------| | Р-16 |Під'їзди до спецоб'єктів в Автономній | | |Республіці Крим | |------------------+---------------------------------------------| | Р-17 |Біла Церква - Тетіїв - Липовець - Гуменне - | | |до автодороги М-12-00 | |------------------+---------------------------------------------| | Р-18 |Житомир - Попільня - Сквира - Володарка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-19 |Фастів - Митниця - Обухів - Ржищів - Канів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-20 |Снятин - Тязів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-21 |Долина - Хуст | |------------------+---------------------------------------------| | Р-22 |КПП "Красна Талівка" - Луганськ | |------------------+---------------------------------------------| | Р-23 |Сімферополь - Феодосія | |------------------+---------------------------------------------| | Р-24 |Татарів - Косів - Коломия - Борщів - | | |Кам'янець-Подільський | |------------------+---------------------------------------------| | Р-25 |Сімферополь - Євпаторія | |------------------+---------------------------------------------| | Р-26 |Острог - Кременець - Почаїв - Радивилів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-27 |Севастополь - Інкерман | |------------------+---------------------------------------------| | Р-28 |Виступовичі (на Мозир) - Житомир (через | | |Овруч) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-29 |Алушта - Судак - Феодосія | |------------------+---------------------------------------------| | Р-30 |Під'їзд до м. Ірпінь | |------------------+---------------------------------------------| | Р-31 |Бердичів - Хмільник - Літин (до а/д М-12) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-32 |Кременець - Біла Церква - Ржищів (з під'їздом| | |до м. Біла Церква) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-33 |Рені - Орлівка - Ізмаїл | |------------------+---------------------------------------------| | Р-34 |Ялта - Алушта | |------------------+---------------------------------------------| | Р-35 |Грушівка - Судак | |------------------+---------------------------------------------| | Р-36 |Немирів - Могилів-Подільський | |------------------+---------------------------------------------| | Р-37 |Енергодар - Василівка - Бердянськ | |------------------+---------------------------------------------| | Р-38 |Богородчани - Гута | |------------------+---------------------------------------------| | Р-39 |Броди - Тернопіль | |------------------+---------------------------------------------| | Р-40 |Рава-Руська - Яворів - Судова Вишня | |------------------+---------------------------------------------| | Р-41 |Обхід м. Тернопіль | |------------------+---------------------------------------------| | Р-42 |Лубни - Миргород | |------------------+---------------------------------------------| | Р-43 |Тернопіль (від автомобільної дороги М-12) - | | |Ланівці (до а/д Р-32) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-44 |Суми - Путивль - Глухів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-45 |Суми - Краснопілля - Богодухів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-46 |Харків - Охтирка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-47 |Херсон - Нова Каховка - Генічеськ | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до заповідника "Асканія-Нова" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до м. Каховка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-48 |Кам'янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - | | |Білогір'я | |------------------+---------------------------------------------| | Р-49 |Васьковичі - Шепетівка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-50 |Ярмолинці - Сатанів | |------------------+---------------------------------------------| | Р-51 |Харків - Красноград - Перещепине | |------------------+---------------------------------------------| | Р-52 |Дніпропетровськ - Царичанка - Кобеляки - | | |Решетилівка | |------------------+---------------------------------------------| | Р-53 |КПП "Малий Березний" - Малий Березний | |------------------+---------------------------------------------| | Р-54 |Мукачеве - Берегове - КПП "Лужанка" | |------------------+---------------------------------------------| | Р-55 |КПП "Вилок" - Вилок - Неветленфолу - | | |КПП "Дякове" | |------------------+---------------------------------------------| | Р-56 |Чернігів - Пакуль - КПП "Славутич" - | | |Чорнобиль (з під'їздом до м. Славутич) | |------------------+---------------------------------------------| | Р-57 |Цюрупинськ - Гола Пристань - Скадовськ | |------------------+---------------------------------------------| | Р-58 |Севастополь - порт "Камишова бухта" | |------------------+---------------------------------------------| | Р-59 |Під'їзд до спецоб'єктів м. Севастополь | |------------------+---------------------------------------------| | Р-60 |Кролевець - Конотоп - Ромни - Пирятин | |------------------+---------------------------------------------| | Р-61 |Батурин - Конотоп - Суми | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до заповідника "Гетьманська Столиця" | |------------------+---------------------------------------------| | Р-62 |Від а/д Р-24 (Криворівня) - Вижниця - | | |Сторожинець - Чернівці | |------------------+---------------------------------------------| | Р-63 |Від а/д Н-03 (Данківці) - Вартиківці - | | |КПП "Сокиряни" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до КПП "Росошани" | |------------------+---------------------------------------------| | -//- |Під'їзд до КПП "Ларга" | ------------------------------------------------------------------
Коди типів дорожнього покриття
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 |Цементобетонне | |--------+-------------------------------------------------------| | 2 |Асфальтобетонне, чорнощебеневе | |--------+-------------------------------------------------------| | 3 |Бруковане | |--------+-------------------------------------------------------| | 4 |Щебеневе, гравійне | |--------+-------------------------------------------------------| | 5 |Дорога без покриття | ------------------------------------------------------------------
Коди стану покриття
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |---------------+------------------------------------------------| | 1 |Сухе | |---------------+------------------------------------------------| | 2 |Мокре | |---------------+------------------------------------------------| | 3 |Оброблене протиожеледними матеріалами | ------------------------------------------------------------------
Коди освітленості
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |-----------------+----------------------------------------------| | 1 |Світлий час доби | |-----------------+----------------------------------------------| | 2 |Ніч, штучне освітлення увімкнуте | ------------------------------------------------------------------
Коди штучних споруд
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 |Міст, шляхопровід, естакада | |--------+-------------------------------------------------------| | 2 |Залізничний переїзд | |--------+-------------------------------------------------------| | 3 |Тунель | |--------+-------------------------------------------------------| | 4 |Розв'язка дороги в різних рівнях | |--------+-------------------------------------------------------| | 5 |Підпірна стінка чи галерея | ------------------------------------------------------------------
Коди елементів ділянки дороги (вулиці)
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 01 |Пряма | |--------+-------------------------------------------------------| | 02 |Поворот | |--------+-------------------------------------------------------| | 03 |Крутий спуск | |--------+-------------------------------------------------------| | 04 |Крутий підйом | |--------+-------------------------------------------------------| | 05 |Перехрестя в одному рівні | |--------+-------------------------------------------------------| | 06 |Виїзд з прилеглої території | |--------+-------------------------------------------------------| | 07 |Кільцева розв'язка | |--------+-------------------------------------------------------| | 08 |Перехідно-швидкісна смуга | |--------+-------------------------------------------------------| | 09 |Додаткова смуга на підйомі | |--------+-------------------------------------------------------| | 10 |Пішохідний перехід (за винятком надземного чи | | |підземного) | |--------+-------------------------------------------------------| | 11 |Велосипедна доріжка | |--------+-------------------------------------------------------| | 12 |Насип висотою понад 2 м | |--------+-------------------------------------------------------| | 13 |Місце проведення дорожньо-будівельних робіт | ------------------------------------------------------------------
Коди інженерно-транспортного облаштування
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 |Зупинки маршрутних транспортних засобів | |--------+-------------------------------------------------------| | 2 |Майданчики для стоянки автомобілів | |--------+-------------------------------------------------------| | 3 |Майданчики відпочинку або видові майданчики | |--------+-------------------------------------------------------| | 4 |Об'єкти дорожнього сервісу | |--------+-------------------------------------------------------| | 5 |Місця вимірювання габаритних та вагових параметрів | | |транспортних засобів | ------------------------------------------------------------------
Коди технічних засобів організації дорожнього руху
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 01 |Дорожні знаки | |--------+-------------------------------------------------------| | 02 |Дорожня розмітка | |--------+-------------------------------------------------------| | 03 |Напрямні пристрої | |--------+-------------------------------------------------------| | 04 |Сигнальні стовпчики | |--------+-------------------------------------------------------| | 05 |Транспортні огорожі | |--------+-------------------------------------------------------| | 06 |Пішохідні огорожі | |--------+-------------------------------------------------------| | 07 |Світлофорне обладнання | |--------+-------------------------------------------------------| | 08 |Засоби примусового зниження швидкості | |--------+-------------------------------------------------------| | 09 |Шлагбауми | |--------+-------------------------------------------------------| | 10 |Протизасліплювальні екрани | ------------------------------------------------------------------
Коди погодних умов
------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування | |--------+-------------------------------------------------------| | 1 |Ясно | |--------+-------------------------------------------------------| | 2 |Хмарно | |--------+-------------------------------------------------------| | 3 |Дощ | |--------+-------------------------------------------------------| | 4 |Снігопад | |--------+-------------------------------------------------------| | 5 |Туман | |--------+-------------------------------------------------------| | 6 |Інші | ------------------------------------------------------------------
Коди наявних недоліків в утриманні дороги (вулиці)
------------------------------------------------------------------ |Код| Найменування незадовільних дорожніх умов | |---+------------------------------------------------------------| |01 |Слизьке покриття | |---+------------------------------------------------------------| |02 |Нерівне покриття | |---+------------------------------------------------------------| |03 |Наявність на покритті ямок та руйнувань | |---+------------------------------------------------------------| |04 |Незадовільний стан узбіччя | |---+------------------------------------------------------------| |05 |Наявність перешкод на проїзній частині | |---+------------------------------------------------------------| |06 |Невідповідність обладнання залізничного переїзду нормативним| | |вимогам | |---+------------------------------------------------------------| |07 |Наявність дерев, опор освітлення, рекламоносіїв, розміщених | | |з порушенням чинних норм | |---+------------------------------------------------------------| |08 |Відсутність тротуарів (пішохідних доріжок) у населених | | |пунктах | |---+------------------------------------------------------------| |09 |Невідповідність транспортного та/або пішохідного огородження| | |нормативам | |---+------------------------------------------------------------| |10 |Невідповідність огородження місць проведення дорожньо- | | |будівельних робіт нормативам | |---+------------------------------------------------------------| |11 |Відсутність дорожніх знаків, передбачених дислокацією, або | | |їх неправильне застосування | |---+------------------------------------------------------------| |12 |Відсутність світлофорів, передбачених дислокацією, або їх | | |несправність | |---+------------------------------------------------------------| |13 |Відсутність дорожньої розмітки або її неправильне | | |застосування | |---+------------------------------------------------------------| |14 |Обмеження видимості на перехресті, повороті, залізничному | | |переїзді, пішохідному переході | |---+------------------------------------------------------------| |15 |Незабезпеченість відведення води з проїзної частини | |---+------------------------------------------------------------| |16 |Винос бруду | |---+------------------------------------------------------------| |17 |Сніг | |---+------------------------------------------------------------| |18 |Сніговий накат | |---+------------------------------------------------------------| |19 |Ожеледиця | |---+------------------------------------------------------------| |20 |Ніч, штучне освітлення неувімкнуте | |---+------------------------------------------------------------| |21 |Ніч, штучне освітлення відсутнє | |---+------------------------------------------------------------| |22 |Ніч, штучне освітлення не відповідає нормативним вимогам | ------------------------------------------------------------------
Коди кваліфікації
------------------------------------------------------------------ | Код | Кваліфікація | |-----+----------------------------------------------------------| | 00 |Власник ділянки вулично-дорожньої мережі | |-----+----------------------------------------------------------| | 01 |Індивідуальний власник, який має право керування | | |транспортним засобом | |-----+----------------------------------------------------------| | 02 |Індивідуальний власник, який не має права керування | | |транспортним засобом або не має відповідної категорії | |-----+----------------------------------------------------------| | 03 |Водій юридичної особи, який має право керування | | |транспортним засобом | |-----+----------------------------------------------------------| | 04 |Водій юридичної особи, який не має права керування | | |транспортним засобом або не має відповідної категорії | |-----+----------------------------------------------------------| | 05 |Пасажир | |-----+----------------------------------------------------------| | 06 |Пішохід | |-----+----------------------------------------------------------| | 07 |Зник з місця ДТП | |-----+----------------------------------------------------------| | 08 |Велосипедист | |-----+----------------------------------------------------------| | 09 |Візник | |-----+----------------------------------------------------------| | 10 |Завод-виготовник | ------------------------------------------------------------------

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »