Про затвердження Правил безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила від 12.03.201055
Документ z0271-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.03.2010
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
12.03.2010 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 2010 р.
за N 271/17566

Про затвердження Правил безпечної експлуатації
насосних станцій водогосподарських систем

Відповідно до статті 33 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила безпечної експлуатації насосних станцій
водогосподарських систем (далі - Правила), що додаються.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Комітету по
нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної
політики від 01.04.99 N 55 "Про затвердження Правил безпечної
експлуатації насосних станцій у водогосподарських системах
меліорації".
3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері департаменту організації державного
нагляду Ткачову В.С. протягом п'яти днів забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Калиновській І.Г. унести відповідні зміни до
Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці
( v0109641-09 ) та розмістити зазначену інформацію на веб-сторінці
Держгірпромнагляду.
5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Дєньгіна А.П.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Комітету С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
Голова Профспілки працівників
агропромислового комплексу України В.К.Чепур
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов
Голова Державного комітету
України по водному господарству В.Сташук
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України -
головний державний
санітарний лікар України О.М.Біловол
Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи Б.Костинюк
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В.Надрага
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
і профспілкових об'єднань Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
12.03.2010 N 55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 квітня 2010 р.
за N 271/17566

ПРАВИЛА
безпечної експлуатації насосних станцій
водогосподарських систем

I. Загальні положення
1.1. Вимоги Правил безпечної експлуатації насосних станцій
водогосподарських систем (далі - Правила) поширюються на суб'єктів
господарювання незалежно від форм власності, які організовують або
здійснюють роботи з технічної експлуатації насосних станцій на
водогосподарських системах меліорації і захисних спорудах
(далі - суб'єкти господарювання), та на працівників, які виконують
роботи, пов'язані з технічною експлуатацією, обслуговуванням,
ремонтом, налагоджуванням і випробуванням електротехнічних
установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних
станцій.
1.2. Ці Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці під
час експлуатації насосних станцій водогосподарських систем
меліорації та захисних споруд і роботи їх у технологічному режимі,
виконання ремонтних робіт та вимоги до обслуговування насосних
станцій у період, коли вони не задіяні в роботі.
1.3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають такі
значення: бригада (за нарядом-допуском або розпорядженням) - два і
більше працівники, включно з керівником робіт або наглядачем; виїзний персонал - персонал (інженери, техніки,
електромонтери, слюсарі тощо), що виїжджає для обслуговування
закріпленої за ним насосної станції або групи насосних станцій,
навчений і допущений до оперативного обслуговування та ремонту
електротехнічного і гідромеханічного обладнання, який також бере
участь у ліквідації наслідків аварії і відновленні нормального
режиму роботи устаткування насосних станцій; машини вантажопідіймальні - крани всіх типів,
крани-екскаватори (екскаватори, призначені для роботи з гаком, що
підвішений на канаті), талі, лебідки для підіймання вантажу і
людей; наряд-допуск - складене на спеціальному бланку розпорядження
на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце,
початок і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і
осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи; оперативне обслуговування електроустановок - комплекс робіт,
що включає: підтримання необхідного режиму роботи
електроустановок; проведення перемикань, оглядів обладнання;
підготовку до проведення ремонту (підготовку робочого місця,
оформлення допуску); технічне обслуговування обладнання,
передбачене виробничими інструкціями працівників; працівники оперативні (чергові) - працівники, які перебувають
на чергуванні в зміні і допущені до оперативного керування і
оперативних перемикань: чергові інженери і техніки, начальник
зміни, начальник насосної станції, чергові по насосній станції,
машиністи насосних установок, члени оперативно-виїзних бригад; працівники ремонтні - працівники (інженери, техніки, майстри,
робітники), навчені й допущені до ремонту і технічного
обслуговування електротехнічного устаткування, гідротехнічного і
гідромеханічного обладнання, а також до ремонту і обслуговування
пристроїв автоматики, засобів захисту і вимірювання; роботи, що виконуються в порядку поточної експлуатації, -
виконання оперативними або оперативно-ремонтними працівниками
самостійно таких робіт на закріпленій за ними дільниці протягом
робочої зміни, які не потребують оформлення наряду-допуску або
розпорядження; розпорядження - завдання на безпечне виконання роботи, яке
реєструється в журналі, визначає її зміст, місце, час, заходи
безпеки (якщо вони вимагаються) і осіб, яким доручено її
виконання; технічне обслуговування електротехнічних установок і
гідротехнічного обладнання - робота або комплекс робіт з
підтримання роботоздатності установок, обладнання під час
використання їх за призначенням, у стані готовності в період, коли
вони не задіяні в роботі, або з метою їх тривалого зберігання під
час консервації. Технічне обслуговування установок і обладнання
включає також випробування обладнання і пристроїв, підтягування
контактних з'єднань, болтів фланцевих з'єднань і сальників тощо,
налагоджування, регулювання обладнання та засобів вимірювання,
доливання мастила, випробування і вимірювання ізоляційних
характеристик тощо. Частину робіт, пов'язаних з технічним обслуговуванням
електротехнічних установок і гідротехнічного обладнання, виконують
чергові працівники насосної станції відповідно до посадових
інструкцій. Скорочення, терміни, визначення, що стосуються безпечної
експлуатації електроустановок, які вживаються у цих Правилах,
наведені у Правилах безпечної експлуатації електроустановок
споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною
праці Міністерства праці та соціальної політики України від
09.01.98 N 4 ( z0093-98 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).
II. Вимоги до безпечної експлуатації насосних станцій
2.1. Загальні вимоги 2.1.1. Роботодавець зобов'язаний створити на робочих місцях у
кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог
чинних нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання
вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. 2.1.2. На кожному підприємстві розробляються інструкції з
охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку
інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по
нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної
політики України від 29.01.98 N 9 ( z0226-98 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666
(НПАОП 0.00-4.15-98). 2.1.3. Працівники, які здійснюють технічну експлуатацію
насосних станцій, забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до
Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам водного
господарства, затверджених наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 12.10.2009 N 169 ( z1017-09 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 03.11.2009 за N 1017/17033
(далі - НПАОП 0.00-3.08-09). 2.1.4. Під час виконання робіт, не пов'язаних з експлуатацією
електротехнічного устаткування та гідромеханічного обладнання
насосних станцій, необхідно керуватися відповідними правилами,
нормами, інструкціями та іншими чинними нормативно-правовими
актами з охорони праці.
2.2. Вимоги до територій та будівель насосних станцій 2.2.1. Території та будівлі насосних станцій повинні
відповідати вимогам чинних державних будівельних норм, будівельних
норм і правил, Правил пожежної безпеки України ( z1410-04 ),
санітарних норм проектування. 2.2.2. Нагляд за технічним станом і експлуатацією виробничих
будівель і споруд насосної станції здійснюється відповідно до
вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих
будівель і споруд, затвердженого наказом Державного комітету
будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 27.11.97
N 32/288 ( z0424-98 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 06.07.98 за N 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98). 2.2.3. Будівлі насосної станції на березі водойми чи річки
повинні бути захищені від паводків і вітрових нагонів води. 2.2.4. Територія насосної станції повинна бути вирівняна та
спланована так, щоб забезпечити відведення поверхневих вод до
водостоків. 2.2.5. На території насосної станції повинні бути влаштовані
під'їзд до будівлі насосної станції та пішохідні доріжки. Під'їзди
й пішохідні доріжки повинні систематично очищатися від бруду та
снігу, а в темну пору доби освітлюватися. Ширина пішохідної доріжки повинна бути не менше ніж 1,0 м. 2.2.6. На території насосної станції повинні бути встановлені
таблички із зазначенням номерів телефонів рятувальних служб
найближчого населеного пункту та підприємства, якщо такі є, а
також порядку виклику пожежної охорони, місць розміщення засобів
пожежогасіння, схеми розташування будівель, гідрантів. 2.2.7. Колірна обробка виробничих приміщень і фарбування
устаткування повинні відповідати вимогам СН 181-70 "Указания по
проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий
промышленных предприятий". 2.2.8. Підлога в приміщеннях повинна бути щільною, мати
тверде покриття з рівною поверхнею, зручною для чищення та
ремонту, і не повинна бути слизькою або джерелом утворювання пилу. 2.2.9. У дверних прорізах виробничих та допоміжних приміщень
не повинно бути порогів та виступів, двері повинні відчинятися
назовні. 2.2.10. Території відкритих розподільчих устаткувань
(далі - ВРУ) і трансформаторних підстанцій повинні бути огороджені
зовнішньою огорожею заввишки 1,8-2 м. На вхідних хвіртках огороджень ВРУ та трансформаторних
підстанцій повинен бути прикріплений попереджувальний знак:
"ОБЕРЕЖНО! ЕЛЕКТРИЧНА НАПРУГА". 2.2.11. Монтажні перекриття, канали і люки всіх виробничих
приміщень на проїздах, проходах і на ділянках складування вантажів
повинні мати тверде і стійке покриття. 2.2.12. Вимощення навколо будівель і споруд, дороги, проїзди,
тротуари, водостічні труби й лотоки слід утримувати у справному
стані. Місця переходів через канали або траншеї повинні бути
облаштовані безпечними пішохідними проходами згідно з вимогами
ГОСТ 12.4.059-89 "ССБТ. Строительство. Ограждения
предохранительные инвентарные. Общие технические условия"
(далі - ГОСТ 12.4.059-89). 2.2.13. Стічні канали й приямки, потерни для відведення води
з поверхні підлоги заглиблених приміщень повинні утримуватися в
справному стані і забезпечувати повне відведення води. Кришки і кромки люків колодязів у приміщеннях повинні бути на
одному рівні з підлогою. 2.2.14. Усі проходи, проїзди, входи і виходи як усередині
виробничих приміщень і споруд, так і ззовні, на прилеглій до них
території, повинні бути добре освітленими, вільними і безпечними
для руху робітників та транспорту. 2.2.15. Сходи, площадки, переходи та поручні завжди повинні
бути у справному стані. Металеві площадки, східці виготовляються з рифленої сталі.
Якщо частину поручнів на період ремонту знімають, то після
закінчення роботи поручні потрібно негайно встановити на місце і
закріпити. 2.2.16. Отвори в перекриттях і прорізи сходових кліток
насосної станції, до яких можливий доступ людей, повинні бути
закриті суцільним міцним настилом або мати огорожу згідно з
вимогами ГОСТ 12.4.059-89. Відкриті отвори в стінах також
необхідно огороджувати. 2.2.17. Зберігати у виробничих приміщеннях і машинних залах
насосної станції бензин, мастильні матеріали, гас, спирт,
нітрофарби та інші вогненебезпечні та легкозаймисті матеріали
забороняється. Зазначені матеріали слід зберігати у спеціальному
складі або коморі за межами виробничих приміщень. На зовнішньому
боці дверей цих приміщень, а також всередині їх повинні бути
прикріплені заборонні знаки "ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ВІДКРИТИМ
ВОГНЕМ" і "ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПАЛИТИ" згідно з ГОСТ 12.4-026-76
"ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности". 2.2.18. У виробничих приміщеннях, машинних залах насосної
станції повинні бути встановлені металеві ящики з кришками, які
можна закривати, окремо для чистого та промасленого обтирального
матеріалу. Промаслений обтиральний матеріал з ящиків слід
прибирати щоденно та при наповненні 2/3 об'єму ящика. 2.2.19. Виробничі ділянки насосних станцій повинні бути
обладнаними санітарно-побутовими приміщеннями (гардеробними,
душовими, приміщеннями для обігрівання та відпочинку працівників,
туалетами). Усі працівники повинні бути забезпечені питною водою, якість
якої має відповідати вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая.
Гигиенические требования и контроль за качеством". 2.2.20. Насосні станції повинні бути забезпечені засобами
пожежогасіння згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні,
затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних
ситуацій від 19.10.2004 N 126 ( z1410-04 ), зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009
(далі - НАПБ А.01.001-2004), і Правилами пожежної безпеки в
компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі
України, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики
України від 26.07.2005 N 343 ( z1230-05 ), зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за N 1230/11510
(НАПБ В.01.034-2005/111).
2.3. Вимоги до виробничого устаткування та безпечного його
розміщення 2.3.1. Виробниче устаткування насосних станцій повинно
відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование
производственное. Общие требования безопасности",
ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности" (далі - ГОСТ 12.2.007.0-75),
ГОСТ 12.2.049-80 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие
эргономические требования", ГОСТ 12.2.064-81 "Органы управления
производственным оборудованием. Общие требования безопасности",
ГОСТ 12.2.063-81 "ССБТ. Арматура промышленная трубопроводная.
Общие требования безопасности", Державним санітарним нормам і
правилам захисту населення від впливу електромагнітних
випромінювань, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 01.08.96 N 239 ( z0488-96 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 29.08.96 за N 488/1513
(ДСанПіН 239-96), експлуатаційної документації заводів-виробників
і бути безпечним під час його монтажу, експлуатації, ремонту та
зберігання. Під час експлуатації виробничого устаткування повинні
виконуватися вимоги, викладені в документації з експлуатації
електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного
обладнання насосних станцій. 2.3.2. Для запобігання аваріям та нещасним випадкам, з метою
дотримання нормативно-правових актів з питань охорони праці
роботодавець, який здійснює експлуатацію насосної станції, повинен
забезпечити: а) дотримання будівельних норм і правил щодо розміщення
виробничого устаткування та нормованих проходів і під'їздів до
нього; б) огородження небезпечних місць розміщення машин і
механізмів, електротехнічних установок, а також зон виробничих
ділянок, устаткування насосної станції запобіжними та
блокувальними пристроями для захисту від самовільного вмикання,
огородження каналів, колодязів, люків, ям, різних отворів та
робочих місць, розміщених на висоті; в) встановлення (нанесення) знаків безпеки і установлення
сигналів, що попереджують працівника про необхідність дотримання
вимог правил безпеки під час технологічного процесу і правил
експлуатації виробничого устаткування та вантажопідіймальних
машин; г) застосування огороджувальних пристроїв для захисту
працівника від випадкового зіткнення з рухомими частинами машин і
механізмів, небезпечними за напругою струмовідними частинами
устаткування; ґ) нанесення на виробниче устаткування і комунікації
розпізнавального пофарбування і знаків безпеки. Знаки безпеки слід розмістити так, щоб їх було добре видно,
вони мають контрастно виділятися на навколишньому фоні та бути у
полі зору людей, для яких вони призначені, але при цьому не
відволікати увагу працівників, а також самі по собі не становити
небезпеки. 2.3.3. Органи керування виробничим устаткуванням повинні
розміщуватися у робочій зоні відповідно до вимог ГОСТ 12.2.064-81
і мати написи або символи згідно з ГОСТ 12.4.040-78* "ССБТ. Органы
управления производственным оборудованием. Обозначения". 2.3.4. Пульти і пости керування, вмонтовані в корпус
устаткування, повинні бути розташовані на відстані не більше
ніж 1-1,2 м від постійного робочого місця. Органи керування
повинні бути над рівнем підлоги (майданчика) на висоті в межах
від 0,7 м до 1,6 м - під час обслуговування стоячи і на висоті
від 0,6 м до 1,2 м - під час обслуговування сидячи (залежно від
габаритів устаткування). 2.3.5. Рухомі й обертові частини машин і механізми, які
розташовані на висоті менше ніж 2 м від рівня підлоги або робочих
площадок, повинні мати надійну суцільну або сітчасту огорожу, що
унеможливлює захоплення одягу обслуговуючих працівників. Розміри
чарунок сітчастої огорожі мають бути не більше ніж 25х25 мм, і
огорожа повинна бути розміщена на відстані понад 120 мм від
рухомих частин устаткування. Забороняється пуск і навіть короткочасна робота механізмів
без запобіжних огороджень або з погано закріпленими огородженнями. 2.3.6. Виробничі приміщення та технологічні проходи
забороняється захаращувати незадіяним у роботі устаткуванням,
запасними частинами, сторонніми предметами, сміттям, будівельними
матеріалами тощо. Стоки і дренажні системи, приямки повинні забезпечувати повне
відведення води та бути закриті міцним настилом або огороджені. У приміщеннях обов'язково має бути передбачене ремонтне та
робоче освітлення згідно з ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне
освітлення" (далі - ДБН В.2.5-28-2006). 2.3.7. Не допускається змінювати місце розміщення
електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного
обладнання насосних станцій, якщо це не передбачено проектом
будівництва, реконструкції або переоснащення насосної станції.
2.4. Вимоги до технологічних процесів при експлуатації
насосних станцій: 2.4.1. Виробничі процеси здійснюються відповідно до
затверджених технологічних регламентів (інструкцій) з урахуванням
вимог ГОСТ 12.3.002-75 "ССБТ. Процессы производственные. Общие
требования безопасности", СП 1042-73 "Санитарные правила
организации технологических процессов и гигиенических требований к
производственному оборудованию" та цих Правил. 2.4.2. Під час виконання робіт з експлуатації насосних
станцій на працівників можуть впливати такі основні небезпечні та
шкідливі виробничі чинники: а) фізичні: машини і механізми, що рухаються; рухомі частини
виробничого обладнання; підвищена або знижена вологість повітря;
підвищена або знижена температура повітря робочої зони, поверхні
обладнання, трубопроводів; підвищений рівень шуму на робочих
місцях; підвищений рівень вібрації на робочих місцях; підвищена
або знижена рухливість повітря; підвищене значення напруги в
електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло
людини; відсутність або недостатність природного світла;
недостатня освітленість робочої зони; б) психофізіологічні: фізичні перевантаження (статичні й
динамічні); нервово-психічні перевантаження (емоційні
перевантаження). 2.4.3. Під час виконання технологічних процесів
передбачаються: захист працівників від впливу на них небезпечних і
шкідливих факторів шляхом застосування засобів колективного та
індивідуального захисту; своєчасне одержання інформації про
виникнення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на окремих
технологічних операціях; система контролю і керування
технологічним процесом, що забезпечує захист працівників і
аварійне вимкнення виробничого обладнання. 2.4.4. Роботи в насосних станціях виконуються за
нарядом-допуском, розпорядженням або в порядку поточної
експлуатації. Перелік робіт, які виконуються в порядку поточної
експлуатації, затверджує керівник підприємства або власник
насосної станції. За нарядом-допуском на насосних станціях мають виконуватися
всі роботи, які не увійшли до переліку робіт, що виконуються у
порядку поточної експлуатації і за розпорядженням. 2.4.5. Проводити ремонт обладнання дозволяється лише за умови
вжиття заходів безпеки, які унеможливлюють увімкнення його в
роботу (пуск двигуна, подача води, маневрування затворами тощо). 2.4.6. Не дозволяється спиратися і ставати на бар'єри
площадок, запобіжні кожухи муфт, підшипників насосів та інше, а
також ходити по трубопроводах, конструкціях і перекриттях, не
призначених для цієї мети. Забороняється знімати кожухи і торкатися струмовідних частин
електричного устаткування (контакти реле, пристрої автоматики,
кабельні підведення двигунів, приводи затворів і засувок тощо),
якщо вони перебувають під напругою. 2.4.7. Не дозволяється виконання ремонтних робіт на
механізмах і обладнанні, що працюють і перебувають під тиском і
напругою. 2.4.8. Чистити, обтирати, змащувати механізми дозволяється
лише після їх повної зупинки. Під час обтирання зовнішньої
поверхні нерухомого корпусу механізмів, які працюють,
забороняється намотувати на руку чи пальці обтиральний матеріал.
Не дозволяється пригальмовувати або зупиняти вручну частини машин,
що обертаються або рухаються. 2.4.9. Під час обслуговування обладнання в місцях, які не
мають стаціонарного освітлення, необхідно користуватися
акумуляторами та електричними ліхтариками, а також переносними
ручними електричними світильниками, які створюють необхідний
рівень освітленості відповідно до ДБН В.2.5-28-2006. 2.4.10. На насосних станціях, які тимчасово не працюють,
знаходяться на консервації, без постійних чергових працівників
повинні виконуватися такі вимоги: зовнішні вхідні двері машинних
залів замикаються на замок; ключі від вхідних дверей повинні
знаходитися у керівника виїзної бригади або у працівника, якому
дозволено одноособовий огляд насосної станції. 2.4.11. До машинних залів насосної станції допускаються
працівники, зазначені в наряді-допуску або розпорядженні, та
особи, які за посадовими обов'язками мають право перебувати у
машинних залах. 2.4.12. Якщо під час експлуатації насосних станцій, ремонту
електротехнічного устаткування, гідротехнічного, гідромеханічного
обладнання виникає потреба у переміщенні вантажів вагою понад
20 кг, таке переміщення повинно виконуватися за допомогою
підіймальних механізмів або засобів механізації. Переміщення
вантажів на відстань більше ніж 25 м слід виконувати механізмами. 2.4.13. Шляхи переміщення вантажу і проходи повинні бути
вільними і прибраними від зайвих предметів, які заважають
здійсненню переміщення вантажу. У небезпечній зоні переміщення
вантажу не повинні перебувати сторонні особи. 2.4.14. У разі використання різних такелажних пристроїв
(котків, сходень, тачок, канатів, змінних вантажозахоплювальних
пристроїв тощо), а також ломів, лопат та інших інструментів
потрібно перевіряти їх комплектність і технічний стан до початку
робіт. 2.4.15. Під час розвантажування та навантажування вручну
труб, бочок та інших круглих предметів з автомашин і платформ
повинні застосовуватися нахилені площадки. 2.4.16. Навантажування (розвантажування) бочок, барабанів з
кабелем слід виконувати механізованим способом. Переміщувати вручну вантаж у бочках, барабанах дозволяється
тільки перекочуванням. Спускати і підіймати бочки, барабани та інші аналогічні
вантажі вручну слід за допомогою слег із застосуванням канатів.
2.5. Вимоги безпеки при обслуговуванні електроустановок
насосних станцій: 2.5.1. До оперативного обслуговування електроустановок
насосних станцій допускаються працівники, які знають оперативні
схеми, посадові та експлуатаційні інструкції, інструкції з охорони
праці, особливості обладнання та які пройшли навчання і перевірку
знань на підприємстві відповідно до пункту 2.1 розділу 2
НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ). 2.5.2. Працівники, що обслуговують електроустановки насосних
станцій одноосібно, та старші в зміні або бригаді оперативні
працівники, за якими закріплено електроустановки, повинні мати
групу з електробезпеки IV - в електроустановках з напругою понад
1000 В і III - в електроустановках з напругою до 1000 В. Список осіб з адміністративно-технічного персоналу, яким
дозволено одноосібний огляд електроустановок, складає посадова
особа, відповідальна за електрогосподарство насосної станції, і
затверджує керівник підприємства або власник насосної станції. 2.5.3. Під час огляду розподільчого устаткування (далі - РУ),
щитів, шинопроводів, збірок напругою до та понад 1000 В необхідно
дотримуватися правил безпеки. При цьому забороняється: а) знімати попереджувальні плакати, огородження або бар'єри,
проникати за них; б) торкатися струмовідних частин, обтирати і чистити їх; в) виконувати будь-яку роботу, усувати виявлені несправності; г) входити до шаф закритих РУ з напругою понад 1000 В. Такі
шафи слід оглядати з порога або стоячи перед бар'єром. 2.5.4. Обслуговування електроустановок насосної станції може
здійснюватися як оперативними працівниками (машиністами насосних
установок), за якими закріплені ці електроустановки, так і
виїзними ремонтними працівниками, за якими закріплена група
електроустановок насосних станцій. 2.5.5. Двері приміщень електроустановок (щитів, збірок тощо)
повинні бути постійно замкнені на замок. Для кожного приміщення електроустановок повинно бути не менше
двох комплектів ключів, один з яких є запасним. Ключі від інших
приміщень не повинні підходити до дверей приміщень РУ. Ключі
повинні бути пронумеровані й зберігатись у чергового працівника,
який під час свого чергування на зміні видає їх під розписку
особам, яким дозволено огляд електроустановок, виконання робіт на
електроустановках за нарядом-допуском або розпорядженням. 2.5.6. У приміщенні чергових працівників, які обслуговують
електроустановки, повинні бути вивішені правила надання першої
допомоги потерпілим від електричного струму та у разі інших
нещасних випадків.
2.6. Вимоги до обслуговуючих (оперативних) працівників
насосної станції: 2.6.1. Оперативне обслуговування устаткування, встановленого
на насосній станції, повинно здійснюватися (у межах компетенції)
як оперативними працівниками (машиністами насосних установок), за
якими закріплено відповідну насосну станцію, так і виїзним
персоналом, за яким закріплено групу насосних станцій. 2.6.2. Усі посадові особи та інші працівники при прийнятті на
роботу і в процесі роботи повинні пройти на підприємстві навчання
та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої медичної
допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил
поведінки у разі виникнення аварій відповідно до вимог Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15
( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань
пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при
призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і
перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх
організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на
підприємствах, в установах та організаціях України, затверджених
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 29.09.2003 N 368 ( z1147-03, z1148-03 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1147/8468
(НАПБ Б.06.001-2003), N 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03) відповідно. 2.6.3. До працівників насосної станції і виїзного персоналу
ставляться такі вимоги: а) особи, які не досягли 18 років, не можуть бути допущені до
самостійної роботи, пов'язаної з експлуатацією електротехнічних
установок, гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосних
станцій; б) працівники повинні мати теоретичну та практичну підготовку
з питань охорони праці; в) працівники повинні проходити медичні огляди згідно з
Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від
21.05.2007 N 246 ( z0846-07 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113. 2.6.4. Працівники, які допустили порушення цих Правил та
вимог НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ) або одержали незадовільну
оцінку знань, повинні пройти повторну перевірку знань протягом
одного місяця згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 ( z0231-05 ). 2.6.5. Перевірка знань з питань технології робіт, правил
пожежної безпеки та охорони праці при обслуговуванні
електротехнічних установок, гідротехнічного та гідромеханічного
обладнання насосних станцій проводиться і оформлюється
індивідуально. Результати перевірки знань заносяться до журналу, форму якого
наведено в додатку 3 НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ), з
присвоєнням відповідної групи з електробезпеки.
2.7. Виробнича санітарія, вимоги до застосування колективних
та індивідуальних засобів захисту: 2.7.1. Роботодавець, який здійснює експлуатацію насосної
станції, зобов'язаний створити безпечні умови праці на робочому
місці, гарантувати безпеку технологічних процесів,
електротехнічного устаткування, гідротехнічного і гідромеханічного
обладнання та інших засобів виробництва, забезпечити працівників
засобами колективного та індивідуального захисту. 2.7.2. Роботодавець зобов'язаний створити на кожному робочому
місці насосної станції безпечні та відповідні санітарно-гігієнічні
умови праці згідно з вимогами Державних санітарних норм і правил
при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою
до 750 кВ включно, затверджених наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 09.07.97 N 198 ( v0198282-97 )
(далі - ДСанПіН N 198-97), Державних санітарних норм і правил при
роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 N 476
( z0203-03 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
13.03.2003 за N 203/7524 (ДСН 3.3.6.096-2002), Санітарних норм
виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджених наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 01.12.99 N 37
( va037282-99 ) (ДСН 3.3.6.037-99), Санітарних норм мікроклімату
виробничих приміщень, затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42 ( va042282-99 )
(ДСН 3.3.6.042-99), Державних санітарних норм виробничої загальної
та локальної вібрації, затверджених постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 39
( va039282-99 ) (ДСН 3.3.6.039-99), ГОСТ 12.1.002-84
"ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни
напряженности и требования к проведению контроля на рабочих
местах", ГОСТ 12.1.012-2004 "ССБТ. Вибрационная безопасность.
Общие требования", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" та
інших чинних санітарних норм і правил. 2.7.3. На насосних станціях, у приміщеннях для оперативних
(чергових) працівників повинні бути аптечки з постійним запасом
медикаментів і медичних засобів з дотриманням термінів їх
кінцевого використання. В аптечку повинні бути вкладені перелік
наявних матеріалів і медикаментів та інструкції щодо їх
застосовування. Місце для зберігання аптечки визначає особа, яка відповідає
за експлуатацію насосної станції. У виробничих приміщеннях повинні бути вивішені правила
надання першої (долікарської) допомоги потерпілим та плакати, що
наочно ілюструють надання першої допомоги. 2.7.4. Працівники повинні бути забезпечені спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно
до НПАОП 0.00-3.08-09 ( z1017-09 ). Під час ремонту, обслуговування або оперативного переключення
в електроустановках насосних станцій як додатковий електрозахисний
засіб необхідно застосовувати гумові діелектричні килими та
ізолювальні підставки. 2.7.5. Електрозахисні засоби повинні використовуватися за їх
прямим призначенням під час роботи з електроустаткуванням з
напругою, що не перевищує ту, на яку розраховані ці засоби.
Працівники, які одержали засоби захисту для користування,
відповідають за їх правильну експлуатацію. Перед застосуванням засобу захисту працівник зобов'язаний
перевірити його справність, переконатися у відсутності зовнішніх
пошкоджень, очистити та обтерти від пилу, перевірити за штампом
термін придатності. Засоби захисту повинні знаходитися як інвентарні в РУ або
входити до комплекту інвентарного майна виїзних бригад. 2.7.6. Засоби захисту, що перебувають в експлуатації,
розміщують у спеціально відведених місцях біля входу до
приміщення, а також на щитах керування. У місцях зберігання
повинен знаходитися перелік засобів захисту. Місця зберігання повинні бути обладнаними гачками або
кронштейнами, а також шафами і стелажами. 2.7.7. Засоби індивідуального захисту, пристрої та
інструмент, що застосовуються для обслуговування електроустановок,
гідромеханічного обладнання, будівель і споруд, повинні підлягати
огляду і випробуванням згідно з чинними нормативними документами. Засоби захисту, які не витримали випробувань, підлягають
вилученню. 2.7.8. Будівлі, приміщення, споруди насосної станції повинні
бути оснащені первинними засобами пожежогасіння з урахуванням
вимог НАПБ А.01.001-2004 ( z1410-04 ). Працівники, які перебувають у цих приміщеннях, повинні бути
навчені відповідним діям у разі виникнення пожежі, правилам
користування первинними засобами пожежогасіння. 2.7.9. Експлуатацію електротехнічного устаткування,
гідротехнічного та гідромеханічного обладнання насосної станції
без пристроїв, які забезпечують дотримання встановлених санітарних
норм, або з несправними пристроями, які не забезпечують дотримання
цих норм і вимог, заборонено.
III. Організаційні та технічні заходи, спрямовані на
створення безпечних умов виконання робіт на насосних станціях
3.1. Організаційні заходи, спрямовані на створення безпечних
умов виконання робіт: 3.1.1. До організаційних заходів, спрямованих на створення
безпечних умов виконання робіт під час ремонту та експлуатації
устаткування насосних станцій, належать: а) затвердження переліку робіт, які виконуються за
нарядами-допусками, розпорядженнями і в порядку поточної
експлуатації; б) призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення
робіт; в) оформлення заявки на виведення устаткування в ремонт; г) оформлення наряду-допуску або розпорядження на роботу і
видача його виконавцю або керівнику робіт; ґ) підготовка робочого місця для виконання робіт; д) допуск до роботи; е) нагляд під час виконання робіт; є) переведення на інше робоче місце; ж) оформлення перерв у роботі та її закінчення. 3.1.2. Роботи, пов'язані з ремонтом і обслуговуванням
електротехнічного устаткування, гідротехнічного та
гідромеханічного обладнання насосної станції, можуть виконуватися
за нарядом-допуском, розпорядженням або без наряду-допуску. Під час ліквідації аварії або аварійної ситуації дозволяється
виконання ремонтних робіт без наряду-допуску з подальшим його
оформленням. 3.1.3. Списки працівників, які мають право на видачу
нарядів-допусків і розпоряджень, керівників робіт, допускачів та
переліки робіт, що виконуються за нарядами-допусками,
розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються
особою, відповідальною за електрогосподарство (насосні станції), і
затверджуються керівником підприємства або власником насосної
станції. Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та
новому затвердженню. 3.1.4. На кожному підприємстві на основі Переліку робіт з
підвищеною небезпекою ( z0232-05 ), затвердженого наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512 (НПАОП 0.00-8.24-05), з
урахуванням специфіки експлуатації насосних станцій роботодавець
розробляє і затверджує відповідний перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і
щорічна перевірка знань працівників. 3.1.5. Порядок видачі та оформлення нарядів-допусків, склад
бригади, що працює за нарядом-допуском, підготовка робочого місця
і допуск до виконання робіт, нагляд під час виконання робіт за
нарядом-допуском, оформлення перерв у роботі, переведення бригади
на нове робоче місце, закінчення робіт, закриття нарядів-допусків
здійснюються відповідно до вимог, викладених у розділі 3
НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ). 3.1.6. Відповідальними за безпеку робіт, які виконуються на
гідротехнічному та гідромеханічному обладнанні та
електроустановках насосної станції, є: а) працівник, який видає наряд-допуск, розпорядження; б) працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця; в) працівник, який готує робоче місце, допуск до роботи; г) працівник, який допускає до роботи (допускач); ґ) керівник робіт; д) працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт
(наглядач); е) члени бригади, виконавці робіт. 3.1.7. Працівник, який видає наряд-допуск, розпорядження на
виконання робіт на обладнанні та устаткуванні насосної станції,
відповідає за достатність і правильність зазначених у
наряді-допуску заходів безпеки, за якісний і кількісний склад
бригади і призначення працівників, відповідальних за безпечне
виконання робіт, а також за відповідність груп з електробезпеки
працівників, зазначених у наряді-допуску, роботі, що виконується. Право видачі нарядів-допусків та розпоряджень надається
адміністративно-технічним працівникам підприємства, яке здійснює
експлуатацію одної або декількох насосних станцій, що мають
групу V з електробезпеки в електроустановках напругою понад 1000 В
і IV - в електроустановках напругою до 1000 В. Форма наряду-допуску наведена в додатку 4 НПАОП 40.1-1.21-98
( z0093-98 ). 3.1.8. Керівник робіт відповідає за: а) вжиття заходів безпеки, передбачених нарядом-допуском чи
розпорядженням, та їх достатність; б) чіткість і повноту інструктажу членів бригади, виконавців
робіт з числа оперативних працівників (машиністів насосних
установок); в) наявність, справність і правильне застосування необхідних
засобів захисту, інструменту, інвентарю та пристосувань; г) збереження та постійну наявність на робочому місці
заземлень, огороджень, знаків і плакатів безпеки, запірних
пристроїв протягом робочої зміни; ґ) організацію та безпечне виконання робіт і дотримання цих
Правил. 3.1.9. Члени бригади зобов'язані додержуватися вимог цих
Правил та діяти відповідно до інструктажу, проведеного на робочому
місці перед початком робіт. 3.1.10. Допускається суміщення обов'язків відповідальних
працівників згідно з підпунктом 3.2.10 пункту 3.2 розділу 3
НПАОП 40.1-1.21-98 ( z0093-98 ). У разі суміщення обов'язків відповідальний працівник повинен
мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для
працівників, обов'язки яких він суміщає. При виконанні робіт за
нарядом-допуском у насосних станціях з електрообладнанням з
напругою понад 1000 В без постійних обслуговуючих працівників
особи з виїзного персоналу можуть суміщати обов'язки
відповідального керівника робіт і допускача. У насосних станціях з електрообладнанням з напругою до 1000 В
дозволяється суміщення обов'язків виконавця робіт і допускача або
допускача і члена бригади. 3.1.11. Машиніст насосних установок під час чергування з
дозволу керівника (начальника станції) або особи, прирівняної до
нього за посадою, може бути залучений до роботи в ремонтній
бригаді без включення до наряду-допуску із записом в оперативному
журналі. 3.1.12. Після закінчення ремонтних робіт робоче місце
приводиться в належний стан. Послідовно виконуються: виведення бригади з робочого місця;
зняття тимчасових огороджень і плакатів; зняття заземлень;
установлення на місце стаціонарних огороджень і плакатів. Перевірку ізоляції відремонтованого електроустаткування
насосної станції безпосередньо перед вмиканням слід провадити у
разі потреби до того, як будуть прибрані тимчасові огородження,
застережні плакати, відразу після зняття переносних заземлень.
Устаткування може бути увімкнене після закриття наряду-допуску. Якщо на відключеній ділянці роботи проводилися за кількома
нарядами-допусками, то устаткування може бути увімкнене лише після
закриття всіх нарядів-допусків. Заборонено підготовку до вмикання або випробування під
напругою будь-якого устаткування насосної станції до повного
закінчення робіт за нарядом-допуском. 3.1.13. Наряд-допуск може бути закритий лише після огляду
устаткування і місць роботи, перевірки відсутності людей,
сторонніх предметів та інструментів на робочих місцях.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »