Про затвердження Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому [...]
Мінтранс України; Наказ, Правила від 16.04.2003293
Документ z0346-03, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2013, підстава z2001-13
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »  

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
16.04.2003 N 293
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2003 р.
за N 346/7667

Про затвердження Правил польотів повітряних суден
та обслуговування повітряного руху
в класифікованому повітряному просторі України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту
N 62 ( z0238-04 ) від 31.01.2004
Наказами Міністерства інфраструктури
N 478 ( z1327-11 ) від 28.10.2011
N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 }

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 28.12.96
N 1587 ( 1587-96-п ) "Про серйозні недоліки в роботі та
невідкладні заходи щодо поліпшення діяльності цивільної авіації",
від 29.03.2002 N 401 ( 401-2002-п ) "Про затвердження Положення
про використання повітряного простору України", від 07.09.2002
N 1328 ( 1328-2002-п ) "Про затвердження Програми розбудови
державної системи використання повітряного простору України на
2002-2006 роки", а також з метою адаптації нормативно-правових
актів України до вимог Європейського Союзу та стандартів і
рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації
Н А К А З У Ю: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту N 62 ( z0238-04 ) від 31.01.2004 )
1. Затвердити та ввести в дію з 00.00 годин UTC 30.09.2004
Правила польотів повітряних суден та обслуговування повітряного
руху в класифікованому повітряному просторі України (далі -
Правила), що додаються. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту N 62 ( z0238-04 ) від 31.01.2004 )
2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Максимов В.О.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
2.2. Довести Правила до відома зацікавлених міністерств,
підприємств та організацій.
2.3. До 01.07.2004 привести нормативно-правові акти, які
регулюють порядок виконання польотів цивільної авіації та
організацію обслуговування повітряного руху, у відповідність до
цих Правил. ( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту N 62 ( z0238-04 ) від 31.01.2004 )
3. Вважати такими, що не застосовуються на території України
з 00.00 годин UTC 30.09.2004: ( Пункт 3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства транспорту N 62 ( z0238-04 ) від
31.01.2004 )
3.1. Терміни та визначення: "воздушная обстановка, воздушная
трасса СССР, высота полета, высота полета абсолютная, высота
полета относительная, высота перехода, зона (район) УВД, местная
воздушная линия (МВЛ), командир воздушного судна, орган УВД,
переходный слой, район аэродрома, рубеж передачи управления
полетом, управление воздушным движением (УВД), эшелонирование,
эшелон минимальный безопасный, эшелон полета, эшелон перехода" та
статті: 48-53, 64, 76-78, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 89, 91-96, 114,
139, 162, 166, 169-172, 175, 176, 180-183, 185, 186, Приложение 3
к ст. 64, 76, 96 "Основных правил полетов в воздушном пространстве
СССР" (ОПП-85), уведених у дію наказом головнокомандувача ВПС СРСР
від 3 липня 1985 року N 161. ( Пункт 3.1 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства транспорту N 62 ( z0238-04 ) від
31.01.2004 )
3.2. Терміни та визначення: "воздушная обстановка; воздушная
трасса СССР, местная воздушная линия, воздушное движение,
воздушное судно, высота перехода, высота полета, диспетчерская
информация, диспетчерское разрешение, диспетчерская рекомендация,
диспетчерское обеспечение плана воздушного движения, диспетчерское
указание, зона взлета и посадки, зона (район) подхода, зона
(район) УВД, орган управления воздушным движением; переходный
слой, площадь маневрирования, план полета, полет визуальный, полет
по приборам, район аэродрома, рубеж передачи управления движением
воздушного судна, установленный маршрут, эшелонирование, эшелон
нижний (минимальный безопасный), эшелон перехода" та пункти: 2.8,
3.6.8 (1-й, 8-й дефіси), 5.2, 5.3, 5.5.2, 5.6, 5.7, 5.12.9, 5.13,
6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 6.3, 5.5.7, 6.4-6.8, 7.10.7, 9.2, 9.5,
Приложение 1 к ст. 13 "Наставления по производству полетов в
гражданской авиации СССР" (НПП ГА-85), затвердженого наказом
Міністра цивільної авіації СРСР від 8 квітня 1985 року N 77
( v0077400-85 ). ( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту N 62 ( z0238-04 ) від 31.01.2004 )
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Державного секретаря Міністерства транспорту України
Демиденка А.Ф.
Міністр Г.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
16.04.2003 N 293
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2003 р.
за N 346/7667

ПРАВИЛА
польотів повітряних суден та обслуговування
повітряного руху в класифікованому
повітряному просторі України
{ У тексті Правил слово "Укравіатранс" у всіх відмінках
замінено словами "уповноважений орган з питань
цивільної авіації" у відповідних відмінках згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 880 ( z2001-13 )
від 07.11.2013 }
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо виконання польотів
повітряних суден та обслуговування повітряного руху (далі - ОПР) у
повітряному просторі ОПР України та повітряному просторі над
відкритим морем, де відповідальність за ОПР покладено на Україну
(далі - повітряний простір ОПР) з метою забезпечення безпеки
польотів повітряних суден відповідно до Стандартів та
Рекомендованої практики Міжнародної організації цивільної авіації
(ICAO).
1.2. Цей документ регламентує порядок виконання польотів та
обслуговування повітряного руху і визначає права, обов'язки та
взаємовідносини суб'єктів, що здійснюють виконання польотів та
обслуговування повітряного руху. Якщо іншим нормативно-правовим
актом установлюється інший порядок виконання польотів та
обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному
просторі ОПР України, ніж той, що передбачено цими Правилами, то
застосовуються норми цих Правил.
1.3. Вимоги цих Правил поширюються на юридичних та фізичних
осіб, діяльність яких пов'язана з виконанням польотів та
обслуговуванням повітряного руху. Вимоги цих Правил не поширюються на юридичних та фізичних
осіб, діяльність яких пов'язана з виконанням польотів як
операційний повітряний рух (далі - ОАТ), що виконуються у
тимчасово зарезервованому повітряному просторі, у зонах виконання
спеціальних польотів, на відомчих аеродромах та на аеродромах
спільного базування та використання, за винятком правил
установлення шкали барометричного висотоміру, правил установлення
шкали барометричного висотоміру на повітряних суднах бойового
призначення з одним управлінням, правил отримання та передачі
інформації стосовно атмосферного тиску, правил установлення
ешелону переходу та найнижчого ешелону польотів і методики
розрахунку мінімальних висот.
1.4. Порушення вимог цих Правил тягне за собою
відповідальність, що встановлена чинним законодавством України.
1.5. Нормативні посилання При розробці цих Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти: Конвенція про міжнародну цивільну авіацію (Чикаго, 1944)
( 995_038 ); Указ Президента України від 11.06.98 N 615/98
( 615/98 ) "Про затвердження Стратегії інтеграції України до
Європейського Союзу"; Повітряний кодекс України ( 3393-17 ); Положення про використання повітряного простору України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002
N 401 ( 401-2002-п ); Концепція розвитку цивільної авіації України, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.96 N 1587
( 1587-96-п ); Програма розбудови державної системи використання повітряного
простору України на 2002-2006 роки, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 07.09.2002 N 1328 ( 1328-2002-п ); Спільний наказ Мінтрансу та Міноборони від 13.07.2001
N 441/241 ( z0653-01 ) "Про введення в дію системи вертикального
ешелонування ІКАО", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
01.08.2001 за N 653/5844; Правила польотів. Додаток 2 ( 995_655 ) до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ); Обслуговування повітряного руху. Додаток 11 ( 995_655 ) до
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ).
1.6. Терміни та визначення У тексті цього документа термін "обслуговування" означає
функціональні обов'язки або обслуговування, що надається. Термін
"орган" означає колектив працівників, які здійснюють
обслуговування.
У цих Правилах терміни мають такі значення:
абсолютна висота - відстань по вертикалі від середнього рівня
моря до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку;
абсолютна висота переходу - абсолютна висота, на якій або
нижче якої положення повітряного судна у вертикальній площині
витримується у значеннях абсолютної висоти;
аварійне обслуговування - обслуговування, яке забезпечується
сповіщенням відповідних організацій про повітряні судна, яким
потрібна пошуково-рятувальна допомога та сприяння таким
організаціям за їх запитом;
аеродром AFIS - неконтрольований аеродром, на якому надаються
польотно-інформаційне обслуговування та аварійне обслуговування;
{ Пункт 1.6 глави 1 доповнено новим терміном згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
аеродромне диспетчерське обслуговування - диспетчерське
обслуговування аеродромного руху;
аеродромна диспетчерська вишка - орган, призначений для
забезпечення диспетчерського обслуговування аеродромного руху;
аеродромна зона польотної інформації - частина повітряного
простору, в межах якої надаються польотно-інформаційне
обслуговування та аварійне обслуговування ПС, які прибувають або
вилітають з аеродромів AFIS; { Пункт 1.6 глави 1 доповнено новим
терміном згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 880
( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
аеродромний рух - увесь рух у зоні маневрування аеродрому, а
також польоти всіх повітряних суден, які входять в аеродромне коло
польотів, виходять з нього або перебувають у його межах;
бойовий літак - це літак, який призначений для ураження
повітряних, наземних і морських цілей. Разом з повітряними суднами
воєнно-транспортної, транспортної та спеціальної авіації належить
до військових літаків;
бортова система попередження зіткнення (ACAS) - бортова
система, що базується на сигналах вторинної радіолокації (SSR),
функціонує незалежно від наземного обладнання і повідомляє пілоту
про потенційно конфліктну ситуацію з повітряними суднами, які
обладнанні прийомовідповідачами вторинної радіолокації;
відносна висота - відстань по вертикалі від указаного
вихідного рівня до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за точку;
візуальні метеорологічні умови - метеорологічні умови,
виражені у значеннях дальності видимості, відстані до хмар та
висоти нижньої межі хмар, що відповідають установленим значенням
або перевищують їх;
диспетчерська вказівка - указівка диспетчерського органу, що
вимагає від пілота виконання ним конкретних дій; ( Підрозділ 1.6
доповнено новим терміном згідно з Наказом Міністерства транспорту
N 62 ( z0238-04 ) від 31.01.2004 )
диспетчерська зона - частина контрольованого повітряного
простору над земною поверхнею до встановленої верхньої межі,
контроль та обслуговування повітряного руху в якій здійснюється
відповідним диспетчерським органом;
диспетчерський район - частина контрольованого повітряного
простору, що простягається вгору від межі, установленої над земною
поверхнею, до встановленої верхньої межі, контроль та
обслуговування повітряного руху в якій здійснюється відповідним
диспетчерським органом;
диспетчерське обслуговування підходу - диспетчерське
обслуговування контрольованих польотів повітряних суден, що
прибувають або вилітають;
диспетчерське обслуговування повітряного руху (управління
повітряним рухом) - обслуговування, що здійснюється з метою: запобігання зіткненням між повітряними суднами; запобігання зіткненням повітряних суден з перешкодами в зоні
маневрування; прискорення та підтримки впорядкованого потоку повітряного
руху;
диспетчерський орган підходу - орган, призначений для
забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих
польотів повітряних суден, що прибувають або вилітають на (з)
один(ого) або декілька(ох) аеродромів;
диспетчерський дозвіл - дозвіл командиру ПС діяти відповідно
до умов, установлених диспетчерським органом. Термін "диспетчерський дозвіл" може скорочуватися до терміну
"дозвіл". Скорочений термін "дозвіл" може використовуватись зі словами
"на вирулювання", "на зліт", "на виліт", "на політ за маршрутом",
"на заходження на посадку" або "на посадку" для позначення етапу
польоту, до якого відноситься диспетчерський дозвіл;
дійсна висота - відстань по вертикалі від рівня точки, що
розташована безпосередньо під повітряним судном до повітряного
судна;
експлуатант - юридична або фізична особа, що експлуатує
повітряні судна чи надає послуги в цій галузі;
ешелон переходу - найнижчий ешелон польоту, вищий за
абсолютну висоту переходу, що може бути використаний для польоту;
ешелон польоту - поверхня постійного атмосферного тиску,
віднесена до встановленої величини тиску 760 мм рт. ст. (1013,2
гектопаскалей /гПа/) і віддалена від інших таких поверхонь на
величину встановлених інтервалів тиску;*
--------------- * Барометричний висотомір, калібрований відповідно до
стандартної атмосфери: при встановленні тиску за QNH показуватиме абсолютну висоту; при встановленні тиску за QFE показуватиме відносну висоту
над опорною точкою QFE; при встановленні тиску 760 мм рт.ст. (1013,2 ГПа) може бути
використаний для індикації ешелонів польоту. Терміни "відносна висота" та "абсолютна висота", що тут
використовуються, означають приладні, а не геометричні відносні та
абсолютні висот.
ешелонування - інтервал між повітряними суднами, рівнями або
лініями шляху;
заборонена зона - частина повітряного простору, у межах якої
забороняються польоти повітряних суден;
загальний повітряний рух - польоти повітряних суден, що
виконуються за цивільними правилами і процедурами та/або
стандартами та рекомендованою практикою ICAO;
зона аеродромного руху - частина повітряного простору навколо
аеродрому, яка встановлена для захисту аеродромного руху;
зона маневрування - частина аеродрому, крім перонів, що
призначена для зльоту посадки, руління ПС;
зона обмеження польотів - частина повітряного простору над
сухопутною територією або територіальними водами, де обмежуються
польоти повітряних суден;
зона польотної інформації - частина району польотної
інформації, у межах якої забезпечуються польотно-інформаційне
обслуговування та аварійне обслуговування відповідним органом ОПР;
зональна навігація - метод навігації, що дає змогу ПС
виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах зони дії
певних навігаційних засобів чи в межах, визначених можливостями
автономних засобів або їх комбінацій; { Пункт 1.6 глави 1
доповнено новим терміном згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
інформація про рух - інформація, що надається органом
обслуговування повітряного руху екіпажу повітряного судна з метою
попередження його про інші відомі повітряні судна або повітряні
судна, які можуть перебувати недалеко від його місцезнаходження
або зазначеного маршруту польоту, що допомагає екіпажу запобігати
зіткненню;
командир повітряного судна - пілот, який визначений
експлуатантом або, у випадку авіації загального призначення,
власником повітряного судна виконувати обов'язки командира,
відповідати за безпечне виконання польоту;
контрольований аеродром - аеродром, на якому забезпечується
диспетчерське обслуговування аеродромного руху*;
--------------- * Термін "контрольований аеродром" означає, що на цьому
аеродромі забезпечується диспетчерське обслуговування аеродромного
руху, але це не означає обов'язкової наявності диспетчерської
зони.
консультативний повітряний простір - частина
неконтрольованого повітряного простору або встановленого маршруту,
у межах якого забезпечується консультативне обслуговування
повітряного руху;
консультативний маршрут - установлений маршрут у
неконтрольованому повітряному просторі, на якому забезпечується
консультативне обслуговування повітряного руху;
контрольований повітряний простір - частина повітряного
простору, у межах якого забезпечується диспетчерське
обслуговування повітряного руху відповідно до встановленої
класифікації повітряного простору ОПР**;
--------------- ** До контрольованого повітряного простору відноситься
повітряний простір ОПР класів A, B, C, D та E.
контрольований політ - будь-який політ, який виконується за
наявності диспетчерського дозволу;
координаційний центр пошуку та рятування - орган, що
відповідає за сприяння ефективній організації роботи
пошуково-рятувальної служби та за координацію проведення
пошуково-рятувальних операцій у межах району пошуку та рятування;
користувач повітряного простору - юридична або фізична особа,
яка має право здійснювати діяльність, пов'язану з використанням
повітряного простору;
крейсерський рівень - рівень (ешелон, висота), який
підтримується повітряним судном протягом значної частини польоту;
маршрут ОПР у неконтрольованому повітряному просторі -
установлений маршрут для польотів повітряних суден за ПВП у
неконтрольованому повітряному просторі класу G, у межах якого
відповідним органом ОПР забезпечується польотно-інформаційне
обслуговування;
маршрут ОПР - визначений маршрут, призначений для спрямування
потоку руху з метою забезпечення обслуговування повітряного руху.
Зазначене поняття використовується для повітряної траси,
контрольованого чи неконтрольованого маршруту, умовного маршруту,
маршруту прибуття або вильоту тощо;
{ Термін "місцевий диспетчерський пункт" виключено на
підставі Наказу Міністерства інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від
07.11.2013 }
навігаційна інфраструктура - наявність супутникових або
наземних навігаційних засобів для забезпечення виконання вимог
навігаційної специфікації; { Пункт 1.6 глави 1 доповнено новим
терміном згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 880
( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
навігаційна специфікація - сукупність вимог до обладнання ПС,
кваліфікації його екіпажу, що необхідні для забезпечення польоту
за принципами навігації, заснованої на характеристиках у межах
визначеного повітряного простору; { Пункт 1.6 глави 1 доповнено
новим терміном згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 880
( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
навігація, заснована на характеристиках (performance-based
navigation), - зональна навігація, заснована на вимогах до
характеристик повітряних суден, що виконують політ за маршрутом
ОПР, процедуру заходження на посадку за приладами або політ у
межах визначеного повітряного простору; { Пункт 1.6 глави 1
доповнено новим терміном згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
небезпечна зона - частина повітряного простору, у межах якої
у визначені періоди часу може здійснюватися діяльність, що є
небезпечною для польотів повітряних суден;
обслуговування повітряного руху - загальний термін, що
означає у відповідних випадках польотно-інформаційне
обслуговування, аварійне обслуговування, консультативне
обслуговування, диспетчерське обслуговування повітряного руху
(районне диспетчерське обслуговування, диспетчерське
обслуговування підходу або аеродромне диспетчерське
обслуговування);
операційний повітряний рух - польоти, на які не поширюються
положення, установлені для загального повітряного руху і які
виконуються відповідно до правил і процедур, визначених
відповідними уповноваженими органами;
орган обслуговування повітряного руху - орган диспетчерського
обслуговування повітряного руху, центр польотної інформації або
пункт збору повідомлень щодо обслуговування повітряного руху;
орган диспетчерського обслуговування повітряного руху (орган
управління повітряним рухом) - загальний термін, який означає у
відповідних випадках районний диспетчерський центр, диспетчерський
орган підходу або аеродромну диспетчерську вишку;
організація повітряного руху - комплекс бортових та наземних
функцій (організація повітряного простору, обслуговування
повітряного руху та організація потоків повітряного руху),
потрібних для забезпечення безпечного руху повітряних суден на
всіх етапах польоту;
основна точка - встановлене географічне місце, яке
використовується для визначення маршрутів ОПР або траєкторії
польоту повітряного судна та для інших потреб навігації і ОПР;
перехідний шар - повітряний простір між абсолютною висотою
переходу та ешелоном переходу;
план польоту - установлені відомості про намічений політ або
частини польоту повітряного судна, які надаються органам ОПР;
повітряне судно (ПС) - це літальний апарат, що тримається в
атмосфері за рахунок його взаємодії з повітрям, відмінної від
взаємодії з повітрям, відбитим від земної поверхні, і здатний
маневрувати в тривимірному просторі;
повітряний простір ОПР - частина повітряного простору з
літерним позначенням, у межах якого виконуються певні види
польотів (з установленням для цих польотів відповідних видів
обслуговування повітряного руху і правил польотів);
повітряний рух - усі повітряні судна, що перебувають у
польоті або рухаються у зоні маневрування аеродрому;
політ за ППП - політ, що виконується відповідно до правил
польотів за приладами;
політ за ПВП - політ, що виконується відповідно до правил
візуальних польотів;
польотно-інформаційне обслуговування - обслуговування, метою
якого є надання консультацій та інформації для забезпечення
безпечного та ефективного виконання польотів;
приладові метеорологічні умови - метеорологічні умови,
виражені у значеннях дальності видимості, відстані до хмар та
висоти нижньої межі хмар; ці значення нижчі, ніж значення, що
встановлені для візуальних метеорологічних умов;
район аеродрому - частина повітряного простору над аеродромом
та прилеглою до нього місцевістю у встановлених межах у
горизонтальній та вертикальній площині. Для аеродромів цивільної
авіації, як правило, радіусом 10 км від центру аеродрому (КТА) від
земної поверхні до встановленої верхньої межі. Для аеродромів державної авіації, а також аеродромів
спільного базування та/або використання, власником яких є
Міністерство оборони України, під районом аеродрому слід розуміти
частину повітряного простору над аеродромом та прилеглою до нього
місцевістю у встановлених межах: у горизонтальній площині - як
правило, у радіусі не більше 30 км від центру аеродрому (КТА); у
вертикальній площині - від земної поверхні до висоти, яка на
300 метрів більша висоти польоту по колу. ( Термін доповнено
абзацом згідно з Наказом Міністерства транспорту N 62 ( z0238-04 )
від 31.01.2004 ) Крейсерський рівень польоту над верхньою межею району
аеродрому повинен бути не менше 300 м; ( Термін доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства транспорту N 62 ( z0238-04 ) від
31.01.2004 )
район польотної інформації - частина повітряного простору, у
межах якої забезпечуються польотно-інформаційне обслуговування та
аварійне обслуговування;
районне диспетчерське обслуговування - диспетчерське
обслуговування контрольованих польотів у диспетчерських районах;
районний диспетчерський центр - орган, призначений для
забезпечення диспетчерського обслуговування контрольованих
польотів у диспетчерських районах, що перебувають під його
контролем;
рівень - загальний термін, що відноситься до положення у
вертикальній площині повітряного судна, яке перебуває у польоті, і
що означає у відповідних випадках відносну висоту, абсолютну
висоту чи ешелон польоту;
система RNAV - навігаційна система, що дає змогу ПС
виконувати політ за будь-якою бажаною траєкторією в межах зони дії
певних навігаційних засобів чи в межах, визначених можливостями
автономних (бортових) засобів або їх комбінацій. Система може бути
складовою системи управління польотом (FMS); { Пункт 1.6 глави 1
доповнено новим терміном згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
система RNP - система RNAV, що додатково забезпечує контроль
за витримуванням характеристик та видачу попереджень про їх
порушення; { Пункт 1.6 глави 1 доповнено новим терміном згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від
07.11.2013 }
стадія аварійності - загальний термін, що визначає в різних
обставинах стадію непевності, стадію тривоги або стадію лиха;
стадія лиха (DETRESFA) - ситуація, що характеризується
наявністю обґрунтованої впевненості у тому, що повітряному судну й
особам, які перебувають на його борту, загрожує серйозна й
безпосередня небезпека або потрібна негайна допомога;
стадія непевності (INCERFA) - ситуація, що характеризується
наявністю непевності стосовно безпеки повітряного судна та осіб,
які перебувають на його борту;
стадія тривоги (ALERFA) - ситуація, за якої існують
побоювання за безпеку повітряного судна та осіб, які перебувають
його борту;
термінальний диспетчерський район - диспетчерський район,
який встановлюється в місцях сходження маршрутів ОПР навколо
одного або декількох основних аеродромів;
тип RNP - величина витримування, що виражена через відстань у
морських милях (кілометрах) від запланованого місцезнаходження, у
межах якого повітряні судна перебуватимуть протягом, як мінімум,
95% загального польотного часу;
точка передачі контролю - визначена точка, що розташована на
траєкторії польоту повітряного судна, у якій відповідальність за
контроль за забезпечення диспетчерського обслуговування
повітряного судна передається від одного диспетчерського органу
(сектору) іншому;
центр польотної інформації - орган ОПР, призначений для
забезпечення польотно-інформаційного обслуговування та аварійного
обслуговування у відповідному районі польотної інформації.
1.7. Скорочення
ВМУ - візуальні метеорологічні умови; ВЧ - високі частоти; ДВЧ - дуже високі частоти; КТА - контрольна точка аеродрому; ЗПС - злітно-посадкова смуга; КЦПР - координаційний центр пошуку та рятування;
{ Скорочення "МДП - місцевий диспетчерський пункт" пункту 1.7
глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури
N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
ОПР - обслуговування повітряного руху; ПВП - правила візуальних польотів; ППП - правила польотів за приладами; РДЦ - районний диспетчерський центр; ACAS - бортова система попередження зіткнень (airborne
collision avoidance system); AIP - збірник аеронавігаційної інформації (aeronautical
information publication); { Пункт 1.7 глави 1 доповнено новим
скороченням згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 880
( z2001-13 ) від 07.11.2013 } AFIS - польотно-інформаційне обслуговування на аеродромі
(aerodrome flight information service); { Пункт 1.7 глави 1
доповнено новим скороченням згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 } AFIZ - аеродромна зона польотної інформації; { Пункт 1.7
глави 1 доповнено новим скороченням згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 } AMSL - вище середнього рівня моря (above mean sea
level); ATIS - автоматичне термінально-інформаційне
обслуговування (automatic terminal information
service); ATZ - зона аеродромного руху (aerodrome traffic zone); CTA - диспетчерський район (control area); CTR - диспетчерська зона (control zone); DME - далекомірне обладнання (distance measuring equipment);
{ Пункт 1.7 глави 1 доповнено новим скороченням згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 } GNSS - глобальна навігаційна супутникова система (global
navigation satellite system); { Пункт 1.7 глави 1 доповнено новим
скороченням згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 880
( z2001-13 ) від 07.11.2013 } ICAO - міжнародна організація цивільної авіації
(international civil aviation organization); FIZ - зона польотної інформації (flight information
zone); FIR - район польотної інформації (flight information
region); FL - ешелон польоту (flight level); GAT - загальний повітряний рух (general air traffic); OAT - операційний повітряний рух (operation air
traffic); OFIS - операційно польотно-інформаційне обслуговування
(operational flight information service); PBN - навігація, заснована на характеристиках
(performance-based navigation); { Пункт 1.7 глави 1 доповнено
новим скороченням згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 } QFE - кодове позначення тиску на рівні аеродрому або
порогу ЗПС (question field elevation - field
elevation pressure /Q-code/); QNE - кодове позначення стандартного атмосферного
тиску за стандартною атмосферою (question normal
elevation - standard pressure (1013 hPa)
/Q-code/); QNH - кодове позначення тиску, приведеного до
середнього рівня моря (question normal height -
sea level pressure/Q-code/) за стандартною
атмосферою; RNAV - зональна навігація (area navigation); RNP - потрібні навігаційні характеристики (required
navigation performance); RVR - дальність видимості на ЗПС (runway visual
range); SELCAL - система селективного виклику (selective calling
system); SID - стандартний маршрут вильоту за приладами
(standard instrument departure); SSR - Вторинний оглядовий радіолокатор (secondary
surveillance radar); STAR - стандартний маршрут прибуття за приладами
(standard instrument arrival); TMA - термінальний диспетчерський район (terminal
control area); UIR - район польотної інформації верхнього повітряного
простору (upper flight information region); UTA - верхній диспетчерський район (upper control
area); UTC - Всесвітній скоординований час (universal time
coordinated); VOLMET - регулярна радіомовна передача метеорологічної
інформації для повітряних суден, що перебувають
польоті (meteorological information for aircraft
in flight).
2. Організація повітряного простору
2.1. Класифікація повітряного простору 2.1.1. Повітряний простір ОПР класифікується і позначається
латинськими літерами A, B, C, D, E, F, G. 2.1.2. У повітряному просторі класу А дозволяються польоти за
ППП, усі повітряні судна у цьому класі повітряного простору
ешелонуються органами ОПР та підлягають диспетчерському
обслуговуванню. 2.1.3. У повітряному просторі класу В дозволяються польоти за
ППП та ПВП, усі повітряні судна у цьому класі повітряного простору
ешелонуються органами ОПР та підлягають диспетчерському
обслуговуванню. 2.1.4. У повітряному просторі класу C дозволяються польоти за
ППП та ПВП. Усі польоти підлягають диспетчерському обслуговуванню.
Повітряні судна, які виконують польоти за ППП, ешелонуються
відносно повітряних суден, які виконують польоти за ППП та ПВП.
Повітряні судна, які виконують польоти за ПВП, ешелонуються
відносно польотів повітряних суден, які виконують польоти за ППП і
одержують інформацію про рух повітряних суден, які виконують політ
за ПВП. 2.1.5. У повітряному просторі класу D дозволяються польоти за
ППП та ПВП. Усі повітряні судна підлягають диспетчерському
обслуговуванню. Повітряні судна, які виконують польоти за ППП,
ешелонуються відносно повітряних суден, які виконують польоти за
ППП і одержують інформацію про рух повітряних суден, які виконують
політ за ПВП. Повітряні судна, які виконують польоти за ПВП,
одержують інформацію про польоти (рух) інших повітряних суден у
цьому повітряному просторі. 2.1.6. У повітряному просторі класу E дозволяються польоти за
ППП та ПВП. Повітряні судна, які виконують польоти за ППП,
підлягають диспетчерському обслуговуванню та ешелонуються відносно
повітряних суден, які виконують польоти за ППП. Усі повітряні
судна одержують, по змозі, інформацію про рух. Клас E не
застосовується в диспетчерських зонах. 2.1.7. У повітряному просторі класу F дозволяються польоти за
ППП та ПВП. Усім повітряним суднам, які виконують польоти за ППП,
надається консультативне обслуговування та на запит екіпажів
повітряних суден надається польотно-інформаційне обслуговування*.
--------------- * Консультативне обслуговування застосовується як тимчасовий
захід при переході від польотно-інформаційного до диспетчерського
обслуговування.
2.1.8. У повітряному просторі класу G дозволяються польоти
за ПВП і надається польотно-інформаційне обслуговування. У повітряному просторі класу G, якщо він установлений вище
ешелону польоту 5950 метрів (FL195), дозволяються польоти за ППП і
надається польотно-інформаційне обслуговування. У повітряному просторі класу G, якщо він установлений нижче
ешелону польоту 5950 метрів (FL195), польоти за ППП дозволяються
тільки в межах аеродромних зон польотної інформації (AFIZ) і
надається польотно-інформаційне обслуговування. При цьому не
дозволяється одночасне виконання більше ніж одного польоту за ППП
в межах AFIZ. Під час польоту в повітряному просторі класу G в межах AFIZ
ПС, які виконують польоти за ПВП та ППП, повинні підтримувати
постійний двосторонній радіотелефонний зв'язок з відповідним
органом ОПР. { Підпункт 2.1.8 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
2.1.9. Там, де повітряний простір одного класу примикає у
вертикальній площині до повітряного простору іншого класу, тобто,
коли вони розташовані один над одним, польоти на загальному рівні
виконуються з дотриманням вимог, установлених для класу
повітряного простору з менш жорсткими вимогами, і забезпечуються
відповідним йому обслуговуванням. При застосуванні цих критеріїв
повітряний простір класу В розглядається як такий, що висуває менш
жорсткі вимоги, ніж повітряний простір класу А. 2.1.10. Класифікація повітряного простору вводиться в дію
наказом уповноваженого органу з питань цивільної авіації та
публікується у збірнику аеронавігаційної інформації України.
2.2. Визначення частин повітряного простору та контрольованих
аеродромів, де забезпечується обслуговування повітряного руху 2.2.1. У повітряному просторі ОПР організовуються райони
польотної інформації (FIR). 2.2.2. Межі FIR визначаються структурою маршрутів ОПР, що
підлягають обслуговуванню у цих районах, та експлуатаційними
потребами. 2.2.3. На маршрутах ОПР у неконтрольованому повітряному
просторі класу G у районі польотної інформації для забезпечення
польотно-інформаційного обслуговування та аварійного
обслуговування організовуються зони польотної інформації (FIZ). Межі FIZ визначаються структурою маршрутів ОПР у
неконтрольованому повітряному просторі класу G, зонами обмеження
польотів, забороненими зонами та експлуатаційними потребами. Бічні межі FIZ визначаються, як правило, у межах відповідного
FIR. 2.2.4. FIR над відкритим морем установлюються на підставі
регіональних аеронавігаційних угод та вводяться наказом
уповноваженого органу з питань цивільної авіації. 2.2.5. При організації UIR нижня межа UIR є верхньою межею
FIR та має збігатися з крейсерським рівнем польоту за ПВП. 2.2.6. Бічні межі UIR повинні збігатися відповідними
зовнішніми межами FIR, що розташовані нижче. 2.2.7. Частини повітряного простору, у яких забезпечується
диспетчерське обслуговування для польотів за ППП та ПВП,
визначаються як диспетчерські райони (CTA, UTA, TMA) та/або
диспетчерські зони (CTR). 2.2.8. Частини контрольованого повітряного простору, у яких
забезпечується диспетчерське обслуговування для польотів за ППП та
ПВП, класифікуються як повітряний простір класів B, C і D. 2.2.9. У повітряному просторі класу E диспетчерське
обслуговування надається тільки повітряним суднам, що виконують
політ за ППП. 2.2.10. Для польотів повітряних суден за ПВП у FIZ можуть
організовуватися маршрути ОПР у неконтрольованому повітряному
просторі класу G. Маршрути ОПР у неконтрольованому повітряному
просторі класу G вводяться наказом уповноваженого органу з питань
цивільної авіації за погодженням з Генеральним штабом Збройних Сил
України та публікуються у Збірнику аеронавігаційної інформації
України. 2.2.11. Диспетчерські райони та диспетчерські зони, як
правило, визначаються у межах FIR/UIR та є їх складовою частиною. 2.2.12. Нижня межа диспетчерського району встановлюється на
висоті не менше 200 м над земною чи водною поверхнею. 2.2.13. Верхня межа диспетчерського району встановлюється у
разі, якщо: диспетчерське обслуговування не забезпечується вище цієї
межі; диспетчерський район розташований нижче верхнього
диспетчерського району (в цьому разі його верхня межа збігається з
нижньою межею верхнього диспетчерського району). 2.2.14. Бічні межі верхнього диспетчерського району повинні
збігатися із зовнішніми бічними межами відповідних диспетчерських
районів. 2.2.15. Диспетчерські зони (CTR) установлюються для
забезпечення диспетчерського обслуговування повітряних суден, що
прибувають на контрольовані аеродроми або вилітають з
контрольованих аеродромів. 2.2.16. Бічні межі CTR установлюються на відстані не менше 10
км від центру відповідного аеродрому в напрямках, звідки
виконуються заходження на посадку за приладами. 2.2.17. CTR установлюються від рівня земної поверхні вгору до
нижньої межі диспетчерського району або вище нижньої межі
диспетчерського району. 2.2.18. Якщо CTR розташована поза межами бічних меж
диспетчерського району, установлюється верхня межа диспетчерської
зони. 2.2.19. Маршрути ОПР забезпечуються захисним повітряним
простором уздовж кожного маршруту ОПР та безпечним інтервалом між
сусідніми маршрутами ОПР. 2.2.20. Маршрути ОПР, крім стандартних маршрутів вильоту та
прибуття, позначаються індексами відповідно до принципів, що
викладені в доповненні 1 додатка 11 ( 995_655 ) до Чиказької
конвенції ( 995_038 ). 2.2.21. Стандартні маршрути вильоту та прибуття позначаються
індексами відповідно до принципів, що викладені в доповненні 3
додатка 11 ( 995_655 ) до Чиказької конвенції ( 995_038 ). 2.2.22. Основні точки встановлюються для визначення маршруту
ОПР та/або залежно від необхідності доповіді екіпажем ПС про
проліт цих точок відповідному органу ОПР. 2.2.23. Основні точки позначаються індексами відповідно до
принципів, що викладені у доповненні 2 додатка 11 ( 995_655 ) до
Чиказької конвенції ( 995_038 ). 2.2.24. Маршрути ОПР, що визначені VOR, установлюються за
методом, що викладений в доповненні А додатка 11 ( 995_655 ) до
Чиказької конвенції ( 995_038 ). 2.2.25. Для маршрутів ОПР встановлюються код навігаційної
специфікації RNAV або RNP та тип навігаційної інфраструктури GNSS
або DME/DME. Код навігаційної специфікації та тип навігаційної
інфраструктури визначаються уповноваженим органом з питань
цивільної авіації відповідно до наявного рівня зв'язку,
навігаційного забезпечення та засобів спостереження обслуговування
повітряного руху у межах визначеного повітряного простору.
Інформація щодо коду навігаційної специфікації та типу
навігаційної інфраструктури публікується в AIP України. { Пункт 2.2.25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 62 ( z0238-04 ) від 31.01.2004; в редакції Наказу
Міністерства інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
2.2.26. Маршрути ОПР для польотів повітряних суден, що
оснащені обладнанням зональної навігації системи RNAV або RNP,
установлюються за методом, викладеним у доповненні B до додатка 11
до Чиказької конвенції ( 995_038 ), відповідно до положень
Doc 9613 ICAO (Керівництво з навігації, заснованої на
характеристиках) та Doc 8168 ICAO (Процедури аеронавігаційного
обслуговування - Польоти повітряних суден). { Підпункт 2.2.26 пункту 2.2 глави 2 в редакції Наказу
Міністерства інфраструктури N 880 ( z2001-13 ) від 07.11.2013 }
2.2.27. Для формування черги повітряних суден підходу до
аеродрому або заходження на посадку в контрольованому повітряному
просторі (диспетчерській зоні, диспетчерському районі)
встановлюються зони очікування. 2.2.28. Для кожного маршруту ОПР та диспетчерського району
встановлюється мінімальна абсолютна висота польоту, яка забезпечує
мінімальний запас висоти над контрольною перешкодою, яка
розташована в межах цих маршрутів та районів. 2.2.29. Аеродроми, на яких прийнято рішення забезпечити
диспетчерське обслуговування повітряного руху в районі аеродрому,
визначаються як контрольовані аеродроми. 2.2.30. З метою забезпечення безпеки польотів навколо
заборонених зон, зон обмеження використання повітряного простору,
небезпечних зон і таке інше відповідно до рішення уповноваженого
органу з питань цивільної авіації встановлюються буферні зони.
3. Правила польотів
3.1. Правила візуальних польотів
{ Пункт 3.1.1 глави 3.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 478 ( z1327-11 ) від 28.10.2011 }
{ Пункт 3.1.2 глави 3.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 478 ( z1327-11 ) від 28.10.2011 }
{ Пункт 3.1.3 глави 3.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 478 ( z1327-11 ) від 28.10.2011 }
{ Пункт 3.1.4 глави 3.1 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 478 ( z1327-11 ) від 28.10.2011 }

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3
наступна сторінка »